รวมพลังชุมชนจิตอาสา รักษาวินัยจราจร

รวมพลังชุมชนจิตอาสา รักษาวินัยจราจร

23 กันยายน 2563
phatnawitya63-00175-0026phatnawitya63-00175-0026
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ปฏิบัติงานดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนโดยใช้ทางม้าลายให้กับนักเรียน และผู้ปกครอง ข้ามถนน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

บุคลากรโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครอง มีความตระหนักเรื่องอุบัติเหตุ และใช้ทางม้าลายในการข้ามถนน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00