ส่งเสริมสุขภาพปลูก กิน ผักปลอดภัยเพื่อความยั่งยืน ตำบลบาเจาะ

เปิดบัญชีธนาคาร29 เมษายน 2565
29
เมษายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย อาดีละห์ กาโฮง
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เปิดบัญชีธนาคาร

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เปิดบัญชีธนาคาร