การแข่งขันฟุตบอล

การแข่งขันฟุตบอล

13 กันยายน 2566
Ratchada NuidenRatchada Nuiden
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกชมรมเยาวชนเกาะหลีเป๊ะ
-ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวเปิดกิจกรรม บอกที่มาเเละความสำคัญในการจัดกีฬาในครั้งนี้ -ทีมฟุตบอลเยาวชนจำนวน 4 ทีม ทำการเเข่งขันเพื่อหาทีมชนะเลิศ เพื่อไปเเข่งขันกับทีมฟุตบอลหญิง เป็นการสร้างความสามัคคีและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยช์น และห่างไกลบุหรี่

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะที่เป็นสมาชิกชมรมเยาวชนเกาะหลีเป๊ะให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี
-นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป็นในระดับชั้นประถมศึกษามาร่วมให้กำลังใจนักกีฬา เเละให้ความสนใจในกิจกรรมที่จัดขึ้น และอยากจะมีส่วนร่วมในการทำกิจกกรรมของชมรมด้วย -นักเรียนคำนึงถึงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยช์น ทำกิจกรรมที่ดีต่อตนเองและคนรอบข้าง และไม่ใช้เวลาว่างไปสูบบุหรี่ -นักเรียนที่เคยสูบบุหรี่เริ่มลดการสูบในบางคน และบางคนก็เลิกบุหรี่ ส่วนคนที่คิดจะไปเริ่มลองสูบก็ไม่ไปยุ่งกับบุหรี่ เพราะบุหรี่เป็นสาเหตุหลักที่จะทำให้ร่างกายอ่อนเเอ -นักเรียนมีความสุขที่ได้ร่วมเเข่งขัน ร่วมเชียรกีฬา มีเสียงหัวเราะเเละรอยยิ้ม เเละเกิดความสามัคคีกัน รู้เเพ้รู้ชนะ รู้จักการให้อภัย เพราะทุกคนคือนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 2,500.00 1,450.00 0.00 0.00 3,950.00 lock_open