การเเข่งขันกีฬาสีครอบครัว

การเเข่งขันกีฬาสีครอบครัว

15 กันยายน 2566
Ratchada NuidenRatchada Nuiden
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกชมรมเยาวชนเกาะหลีเป๊ะ และผู้ปกครองของสมาชิกชมรมเยาวชนเกาะหลีเป๊ะ -ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวเปิดกิจกรรม บอกที่มาเเละความสำคัญในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ -สมาชิกชมรมพร้อมด้วยผู้ปกครอง ฟังบรรยาย เรื่อง สัมพันธภาพในครอบครัวฯ โดยท่านปลัดอำเภอ ส่วนหน้า เกาะหลีเป๊ะ -เยาวชน ผู้ปกครอง ครู ปลัดอำเภอส่วนหน้า ผู้ใหญ่บ้าน ทำการเเข่งขันกีฬาพื้นบ้าน (ตีกอล์ฟคนจน) เปิดการเเข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เพื่อสีสันให้เเก่กิจกรรมในครั้งนี้ -ทำการเเข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เช่น กินวิบาก วิ่งผ้าถุง ลูกโป่งน้ำ ชักเย่อ เป็นต้น โดยให้ผู้ปกครอง เยาวชน ครู ร่วมลงเเข่งขัน เพื่อสร้างความสามัคคี สร้างสัมพันธ์ในครอบครัว เเละสร้างรอยยิ้ม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะที่เป็นสมาชิกชมรมเยาวชนเกาะหลีเป๊ะให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี
-ผู้ปกครองของเยาวชนที่ไม่ติดภาระงาน ได้มาเข้าร่วมกิจกกรรม และให้การตอบรับเป้นอย่างดี -นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป็นในระดับชั้นประถมศึกษามาร่วมให้กำลังใจนักกีฬา เเละให้ความสนใจในกิจกรรมที่จัดขึ้น และอยากจะมีส่วนร่วมในการทำกิจกกรรมของชมรมด้วย -เยาวชน นักเรียน และผู้ปกครองคำนึงถึงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยช์น ทำกิจกรรมที่ดีต่อตนเองและคนรอบข้าง และไม่ใช้เวลาว่างไปสูบบุหรี่ -ผู้ปกครองให้ความร่วมมือที่จะคอยดูเเลเยาวชน เเละคอยตักเตือนเยาวชนไม่ให้ไปสูบบุหรี่ -นักเรียนที่เคยสูบบุหรี่เริ่มลดการสูบในบางคน และบางคนก็เลิกบุหรี่ ส่วนคนที่คิดจะไปเริ่มลองสูบก็ไม่ไปยุ่งกับบุหรี่ เพราะบุหรี่เป็นสาเหตุหลักที่จะทำให้ร่างกายอ่อนเเอ -นักเรียน เยาวชน ผู้ปกครอง คณะครู มีความสุขที่ได้ร่วมเเข่งขัน ร่วมเชียรกีฬา มีเสียงหัวเราะเเละรอยยิ้ม เเละเกิดความสามัคคีกัน รู้เเพ้รู้ชนะ รู้จักการให้อภัย เพราะทุกคนคือคนเกาะหลีเป๊ะ -ผู้ปกครองอยากให้มีกิจกรรมในรูปแบบนี้บ่อย ๆ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,200.00 0.00 2,500.00 1,200.00 0.00 0.00 4,900.00 lock_open