ประชุมคณะทำงานครั้งที่5/5

17 กันยายน 2566
Ratchada NuidenRatchada Nuiden
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-สรุปกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการไปก่อนหน้า ให้เเก่คณะทำงานทราบ -บอกปัญหา อุปสรรคของการทำงาน -ชื่นชมการทำงานของคณะทำงาน -ชื่นชมร้านค้าที่ให้ความร่วมมือ -ชื่นชมเยาวชนที่ให้ความร่วมมือ -วางแผนการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป พร้อมเเลกเปลี่ยนความคิดเห็น -เเจ้งการใช้เงินแก่คณะทำงานทราบ -แลกเปลี่ยนความคิด เสนอเเนวทางการทำงาน และการจัดกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-คณะทำงานได้ทราบว่าได้จัดกิจกรรมอะไรไปแล้ว เเละเหลือกิจกกรมอะไรที่ยังไม่ได้จัด -เรียงลำดับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นก่อน-หลัง เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความราบรื่น -ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์บุหรี่จากการเเลกเปลี่ยนข้อมูล -รับทราบการเงิน ว่าใช้จ่ายอะไรไปแล้ว เหลือเงินอีกเท่าไหร -ได้วางแผนการดำเนินงานในครั้งต่อไป

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 lock_open

การเเข่งขันกีฬาสีครอบครัว

15 กันยายน 2566
Ratchada NuidenRatchada Nuiden
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกชมรมเยาวชนเกาะหลีเป๊ะ และผู้ปกครองของสมาชิกชมรมเยาวชนเกาะหลีเป๊ะ -ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวเปิดกิจกรรม บอกที่มาเเละความสำคัญในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ -สมาชิกชมรมพร้อมด้วยผู้ปกครอง ฟังบรรยาย เรื่อง สัมพันธภาพในครอบครัวฯ โดยท่านปลัดอำเภอ ส่วนหน้า เกาะหลีเป๊ะ -เยาวชน ผู้ปกครอง ครู ปลัดอำเภอส่วนหน้า ผู้ใหญ่บ้าน ทำการเเข่งขันกีฬาพื้นบ้าน (ตีกอล์ฟคนจน) เปิดการเเข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เพื่อสีสันให้เเก่กิจกรรมในครั้งนี้ -ทำการเเข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เช่น กินวิบาก วิ่งผ้าถุง ลูกโป่งน้ำ ชักเย่อ เป็นต้น โดยให้ผู้ปกครอง เยาวชน ครู ร่วมลงเเข่งขัน เพื่อสร้างความสามัคคี สร้างสัมพันธ์ในครอบครัว เเละสร้างรอยยิ้ม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะที่เป็นสมาชิกชมรมเยาวชนเกาะหลีเป๊ะให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี
-ผู้ปกครองของเยาวชนที่ไม่ติดภาระงาน ได้มาเข้าร่วมกิจกกรรม และให้การตอบรับเป้นอย่างดี -นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป็นในระดับชั้นประถมศึกษามาร่วมให้กำลังใจนักกีฬา เเละให้ความสนใจในกิจกรรมที่จัดขึ้น และอยากจะมีส่วนร่วมในการทำกิจกกรรมของชมรมด้วย -เยาวชน นักเรียน และผู้ปกครองคำนึงถึงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยช์น ทำกิจกรรมที่ดีต่อตนเองและคนรอบข้าง และไม่ใช้เวลาว่างไปสูบบุหรี่ -ผู้ปกครองให้ความร่วมมือที่จะคอยดูเเลเยาวชน เเละคอยตักเตือนเยาวชนไม่ให้ไปสูบบุหรี่ -นักเรียนที่เคยสูบบุหรี่เริ่มลดการสูบในบางคน และบางคนก็เลิกบุหรี่ ส่วนคนที่คิดจะไปเริ่มลองสูบก็ไม่ไปยุ่งกับบุหรี่ เพราะบุหรี่เป็นสาเหตุหลักที่จะทำให้ร่างกายอ่อนเเอ -นักเรียน เยาวชน ผู้ปกครอง คณะครู มีความสุขที่ได้ร่วมเเข่งขัน ร่วมเชียรกีฬา มีเสียงหัวเราะเเละรอยยิ้ม เเละเกิดความสามัคคีกัน รู้เเพ้รู้ชนะ รู้จักการให้อภัย เพราะทุกคนคือคนเกาะหลีเป๊ะ -ผู้ปกครองอยากให้มีกิจกรรมในรูปแบบนี้บ่อย ๆ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,200.00 0.00 2,500.00 1,200.00 0.00 0.00 4,900.00 lock_open

การเเข่งขันวอลเลย์บอล

14 กันยายน 2566
Ratchada NuidenRatchada Nuiden
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกชมรมเยาวชนเกาะหลีเป๊ะ
-ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวเปิดกิจกรรม บอกที่มาเเละความสำคัญในการจัดกีฬาในครั้งนี้ -ทีมวอลเลย์บอลเยาวชนจำนวน 4 ทีม ทำการเเข่งขันเพื่อหาทีมชนะเลิศ เป็นการสร้างความสามัคคีและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยช์น และห่างไกลบุหรี่

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะที่เป็นสมาชิกชมรมเยาวชนเกาะหลีเป๊ะให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี
-นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป็นในระดับชั้นประถมศึกษามาร่วมให้กำลังใจนักกีฬา เเละให้ความสนใจในกิจกรรมที่จัดขึ้น และอยากจะมีส่วนร่วมในการทำกิจกกรรมของชมรมด้วย -นักเรียนคำนึงถึงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยช์น ทำกิจกรรมที่ดีต่อตนเองและคนรอบข้าง และไม่ใช้เวลาว่างไปสูบบุหรี่ -นักเรียนที่เคยสูบบุหรี่เริ่มลดการสูบในบางคน และบางคนก็เลิกบุหรี่ ส่วนคนที่คิดจะไปเริ่มลองสูบก็ไม่ไปยุ่งกับบุหรี่ เพราะบุหรี่เป็นสาเหตุหลักที่จะทำให้ร่างกายอ่อนเเอ -นักเรียนมีความสุขที่ได้ร่วมเเข่งขัน ร่วมเชียรกีฬา มีเสียงหัวเราะเเละรอยยิ้ม เเละเกิดความสามัคคีกัน รู้เเพ้รู้ชนะ รู้จักการให้อภัย เพราะทุกคนคือนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 lock_open

การแข่งขันฟุตบอล

13 กันยายน 2566
Ratchada NuidenRatchada Nuiden
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกชมรมเยาวชนเกาะหลีเป๊ะ
-ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวเปิดกิจกรรม บอกที่มาเเละความสำคัญในการจัดกีฬาในครั้งนี้ -ทีมฟุตบอลเยาวชนจำนวน 4 ทีม ทำการเเข่งขันเพื่อหาทีมชนะเลิศ เพื่อไปเเข่งขันกับทีมฟุตบอลหญิง เป็นการสร้างความสามัคคีและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยช์น และห่างไกลบุหรี่

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะที่เป็นสมาชิกชมรมเยาวชนเกาะหลีเป๊ะให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี
-นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป็นในระดับชั้นประถมศึกษามาร่วมให้กำลังใจนักกีฬา เเละให้ความสนใจในกิจกรรมที่จัดขึ้น และอยากจะมีส่วนร่วมในการทำกิจกกรรมของชมรมด้วย -นักเรียนคำนึงถึงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยช์น ทำกิจกรรมที่ดีต่อตนเองและคนรอบข้าง และไม่ใช้เวลาว่างไปสูบบุหรี่ -นักเรียนที่เคยสูบบุหรี่เริ่มลดการสูบในบางคน และบางคนก็เลิกบุหรี่ ส่วนคนที่คิดจะไปเริ่มลองสูบก็ไม่ไปยุ่งกับบุหรี่ เพราะบุหรี่เป็นสาเหตุหลักที่จะทำให้ร่างกายอ่อนเเอ -นักเรียนมีความสุขที่ได้ร่วมเเข่งขัน ร่วมเชียรกีฬา มีเสียงหัวเราะเเละรอยยิ้ม เเละเกิดความสามัคคีกัน รู้เเพ้รู้ชนะ รู้จักการให้อภัย เพราะทุกคนคือนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 2,500.00 1,450.00 0.00 0.00 3,950.00 lock_open

ชี้แจงรายละเอียดการจัดทำเอกสารการเงินให้กับโครงการย่อย

18 สิงหาคม 2566
Ratchada NuidenRatchada Nuiden
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-ชี้แจงรายละเอียดการจัดทำเอกสารการเงินให้กับโครงการย่อย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-เข้าใจและสามารจัดทำเอกสารทางการเงินตามรูปแบบที่ถูกต้อง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 1,286.00 0.00 0.00 0.00 1,286.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานครั้งที่4/5

3 กันยายน 2566
Ratchada NuidenRatchada Nuiden
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-สรุปกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการไปก่อนหน้า ให้เเก่คณะทำงานทราบ -บอกปัญหา อุปสรรคของการทำงาน -ชื่นชมการทำงานของคณะทำงาน -ชื่นชมร้านค้าที่ให้ความร่วมมือ -ชื่นชมเยาวชนที่ให้ความร่วมมือ -วางแผนการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป พร้อมเเลกเปลี่ยนความคิดเห็น -เเจ้งการใช้เงินแก่คณะทำงานทราบ -แลกเปลี่ยนความคิด เสนอเเนวทางการทำงาน และการจัดกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-คณะทำงานได้ทราบว่าได้จัดกิจกรรมอะไรไปแล้ว เเละเหลือกิจกกรมอะไรที่ยังไม่ได้จัด -เรียงลำดับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นก่อน-หลัง เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความราบรื่น -ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์บุหรี่จากการเเลกเปลี่ยนข้อมูล -รับทราบการเงิน ว่าใช้จ่ายอะไรไปแล้ว เหลือเงินอีกเท่าไหร -ได้วางแผนการดำเนินงานในครั้งต่อไป

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 lock_open

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ครั้งที่ 4

12 สิงหาคม 2566
Ratchada NuidenRatchada Nuiden
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะซึ่งเป้นสมาชิกชมรมจำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมจัดตั้งชมรมเยาวชนเกาะหลีเป๊ะ(กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ 4 พัฒนาโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะเนื่องในวันเเม่เเห่งชาติ) -นักเรียนรวบตัวกันที่โรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะเพื่อลงทะเบียน -ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวเปิดกิจกรรม -ออกบำเพ็ญประโยชน์โรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-เยาวชนในชมรมมีจิตสำนึกรักและห่วงเเหนโรงเรียนของตัวเอง เห็นคุณค่าของธรรมชาติ และสิ่งเเวดล้อม -เยาวชนเข้าใจ และสามารถคัดเเยกขยะประเภทต่างๆได้
-เยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับเรื่องการคัดเเยกขยะ นำไปเเนะนำแก่ครอบครัวของตนเอง เพื่อที่จะลดปริมาณขยะ และเเยกขยะได้ถูกประเภท -เยาวชนมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโรงเรียนให้มีความสวยงาม และได้ช่วยดูแลโรงเรียน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 lock_open

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ครั้งที่ 3

11 สิงหาคม 2566
Ratchada NuidenRatchada Nuiden
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะซึ่งเป้นสมาชิกชมรมจำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมจัดตั้งชมรมเยาวชนเกาะหลีเป๊ะ(กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ 3 ป่าต้นน้ำและชายหาดเกาะอาดัง) -นักเรียนรวบตัวกันที่โรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะเพื่อลงทะเบียน เดินทางไปยังเกาะอาดัง -ฟังการบรรยายจากวิทยากร เรื่องระบบนิเวศของป่าต้นน้ำและชายหาด -หลังจากฟังบรรยายและชมรมเยาวชนได้ออกบำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะบริเวณป่าต้นน้ำและบริเวณชายหาดเกาะอาดัง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-เยาวชนในชมรมมีจิตสำนึกรักบ้านเกิดของตัวเอง เห็นคุณค่าของธรรมชาติ และสิ่งเเวดล้อม -เยาวชนตระหนักถึงปัญหาของขยะ -เยาวชนเข้าใจถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำเเละชายหาด -เยาวชนเข้าใจ และสามารถคัดเเยกขยะประเภทต่างๆได้
-เยาวชนสามารถนำความรู้เรื่องระบบนิเวศไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต -เยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับเรื่องการคัดเเยกขยะ นำไปเเนะนำแก่ครอบครัวของตนเอง เพื่อที่จะลดปริมาณขยะ และเเยกขยะได้ถูกประเภท

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
600.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 3,100.00 lock_open

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ครั้งที่ 2

28 กรกฎาคม 2566
Ratchada NuidenRatchada Nuiden
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะซึ่งเป้นสมาชิกชมรมจำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมจัดตั้งชมรมเยาวชนเกาะหลีเป๊ะ(กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ 1 หาดซันไรส์ เกาะหลีเป๊ะ) -นักเรียนรวบตัวกันที่โรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะเพื่อลงทะเบียน -ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวเปิดกิจกรรม -ออกบำเพ็ญประโยชน์บริเวณหาดซันไรส์ บ้านเกาะหลีเป๊ะ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-เยาวชนในชมรมมีจิตสำนึกรักบ้านเกิดของตัวเอง เห็นคุณค่าของธรรมชาติ และสิ่งเเวดล้อม -เยาวชนตระหนักถึงปัญหาของขยะที่มีมากในบริเวณชายหาด -เยาวชนเข้าใจ และสามารถคัดเเยกขยะประเภทต่างๆได้ เพื่อการจัดการขยะในชุมชนจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น -เยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับเรื่องการคัดเเยกขยะ นำไปเเนะนำแก่ครอบครัวของตนเอง เพื่อที่จะลดปริมาณขยะ และเเยกขยะได้ถูกประเภท

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 lock_open

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ครั้งที่ 1

27 กรกฎาคม 2566
Ratchada NuidenRatchada Nuiden
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะซึ่งเป้นสมาชิกชมรมจำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมจัดตั้งชมรมเยาวชนเกาะหลีเป๊ะ(กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ 1 ชุมชนรอบโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะ) -นักเรียนรวบตัวกันที่โรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะเพื่อลงทะเบียน -ฟังการบรรยายจากวิทยากร เรื่องการคัดเเยกขยะ -หลังจากฟังบรรยายและชมรมเยาวชนได้ออกบำเพ็ญประโยชน์และเดินรณรงค์การคัดแยกขยะภายในชุมชนซึ่งอยู่รอบบริเวณโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-เยาวชนในชมรมมีจิตสำนึกรักบ้านเกิดของตัวเอง เห็นคุณค่าของธรรมชาติ และสิ่งเเวดล้อม -เยาวชนตระหนักถึงปัญหาของขยะที่มีมากในบริเวณชุมชน
-เยาวชนเข้าใจ และสามารถคัดเเยกขยะประเภทต่างๆได้ เพื่อการจัดการขยะในชุมชนจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น -เยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับเรื่องการคัดเเยกขยะ นำไปเเนะนำแก่ครอบครัวของตนเอง เพื่อที่จะลดปริมาณขยะ และเเยกขยะได้ถูกประเภท

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
600.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 3,100.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานครั้งที่3/5

26 กรกฎาคม 2566
Ratchada NuidenRatchada Nuiden
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-สรุปกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการไปก่อนหน้า ให้เเก่คณะทำงานทราบ -บอกปัญหา อุปสรรคของการทำงาน -ชื่นชมการทำงานของคณะทำงาน -ชื่นชมร้านค้าที่ให้ความร่วมมือ -วางแผนการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป พร้อมเเลกเปลี่ยนความคิดเห็น -เเจ้งการใช้เงินแก่คณะทำงานทราบ -แลกเปลี่ยนความคิด เสนอเเนวทางการทำงาน และการจัดกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-คณะทำงานได้ทราบว่าได้จัดกิจกรรมอะไรไปแล้ว เเละเหลือกิจกกรมอะไรที่ยังไม่ได้จัด -เรียงลำดับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นก่อน-หลัง เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความราบรื่น -ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์บุหรี่จากการเเลกเปลี่ยนข้อมูล -รับทราบการเงิน ว่าใช้จ่ายอะไรไปแล้ว เหลือเงินอีกเท่าไหร -ได้วางแผนการดำเนินงานในครั้งต่อไป

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 2,000.00 1,900.00 0.00 0.00 3,900.00 lock_open

ส่งข้อมูลร้านค้าที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแก่เครือข่ายต่าง ๆ และพูดชมเชย ขอบคุณที่สนับสนุนนโยบายของโรงเรียนเกาะหลีเป๊ะ ทุกครั้งที่มีโอกาสได้กล่าวต่อที่สาธารณะ

24 กรกฎาคม 2566
Ratchada NuidenRatchada Nuiden
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-ส่งข้อมูลให้เเก่แกนนำโครงการได้รับทราบ -มีการพูดชมเชยร้านค้า ผู้ปกครอง เยาวชนตามที่ต่าง ๆ เช่น หน้าเสาธง ในโรงเรียน ตามชุมชน เมื่อมีโอกาส

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-สร้างความภูมิใจให้เเก่ร้านค้าที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมือ -สร้างความตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ในผู้ปกครอง -เกิดการช่วยกันดูเเลเด็กเเละเยาวชนให้ห่างไกลบุหรี่

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ลงสำรวจร้านค้าถึงความร่วมมือตามข้อตกลง และรายงานผลในที่ประชุมแกนนำ เพื่อร่วมหาทางแก้ไขปัญหา

17 กรกฎาคม 2566
Ratchada NuidenRatchada Nuiden
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-ติดตามร้านค้าถึงความร่วมมือที่ให้ไว้กับโครงการ -สืบจากกลุ่มนักเรียนว่าร้านค้าใดบ้างที่ให้ความร่วมมืออย่างดี เพื่อเก็บข้อมูลในหลายๆส่วน -นำข้อมูลที่ได้ไปรายงานผลต่อการประชุมแกนนำในการประชุมแกนนำครั้งที่ 3/5 เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูล

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ร้านค้าที่เข้าร่วมดครงการ จำนวน 10 ร้านค้า (ที่ตั้งอยู่บริเวณชุมชนรอบๆโรงเรียน) ให้ความร่วมมืออย่างดี ไม่จำหน่ายบุหรี่ให้เเก่เด็กเเละเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี
-ผู้ปกครองก็ได้ให้ความร่วมมืออย่างดีในระดับหนึ่ง โดยไม่ใช้บุตรหลานไปซื้อบุหรี่ให้
-ชุมชนให้ความร่วมมือ คอยตักเตือนและห้ามปรามเด็กเเละเยาวชนที่ไปซื้อบุหรี่

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ลงพื้นที่ขอความร่วมมือร้านค้าที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม และมอบป้ายให้กับร้านค้า

16 กรกฎาคม 2566
Ratchada NuidenRatchada Nuiden
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ลงพื้นที่ชุมชนรณรงค์ไม่จำหน่ายบุหรี่เเก่เด็ก แจกป้ายร้ายค้าไม่จำหน่ายบุหรี่ให้เเก่ร้านที่ไม่ได้เข้าร่วมเวทีประชุมตัวเเทนร้านค้า และเเจกป้ายให้กับร้านค้าที่อยู่ในโซนถนนคนเดินเกาะหลีเป๊ะเพื่อขอความร่วมมือไม่จำหน่ายบุหรี่เเก่เด็ก เป็นการขยายพื้นที่ความร่วมมือจากบริเวณรอบๆดรงเรียนให้ครอบคลุมทั้งเกาะหลีเป๊ะ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ร้านค้าที่ไม่ได้มาร่วมประชุมให้ความร่วมมืออย่างดี เพื่ออนาคตของเด็กๆ ร้านค้าต่างๆล้วนเห้นเป้นเเนวทางเดียวกันในการไม่จำหน่ายบุหรี่ให้เเก่เด็ก

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

จัดเวทีประชุมตัวแทนร้านค้า

15 กรกฎาคม 2566
Ratchada NuidenRatchada Nuiden
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • เชิญวิทยากรมาให้ความรู้กับตัวแทนแทนร้านค้า ชุมชนเกาะหลีเป๊ะ
 • ตัวแทนร้านค้าเข้าร่วมเวทีการประชุมตัวแทนร้านค้า
 • ตัวแทนร้านค้าเข้าใจองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการจำหน่ายบุหรี่
 • ตัวแทนร้านค้ารับป้าย "ร้านนี้ไม่ขายบุหรี่แก่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี และไม่แบ่งซองขาย"
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ตัวแทนร้านค้า ชุมชนเกาะหลีเป๊ะ จำนวน 10 คน เข้าร่วมเวทีการประชุมตัวแทนร้านค้า
 • ตัวแทนร้านค้า ชุมชนเกาะหลีเป๊ะ จำนวน 10 คน เข้าใจองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการจำหน่ายบุหรี่
 • ตัวแทนร้านค้า ชุมชนเกาะหลีเป๊ะ จำนวน 10 คน ได้รับป้าย "ร้านนี้ไม่ขายบุหรี่แก่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี และไม่แบ่งซองขาย"
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,400.00 0.00 2,000.00 3,500.00 0.00 0.00 7,900.00 lock_open

เก็บข้อมูลร้านค้าที่ขายบุหรี่ให้เเก่เยาวชน

6 มิถุนายน 2566
Ratchada NuidenRatchada Nuiden
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-เก็บข้อมูลร้านค้าที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียน
-เก็บข้อมูลร้านค้าที่ตั้งอยู่ในบริเวณชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่ -จัดทำป้ายร้านค้าไม่จำหน่ายบุหรี่และสติกเกอร์ไว้ใช้เเจกให้ร้านค้า

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-จากการเก้บข้อมูลโดยสอบถามจากผู้ปกครอง ชาวบ้าน เเละตัวนักเรียน ว่ามีร้านค้าไหนบ้านที่จำหน่ายบุหรี่ -เเยกร้านค้าที่จำหน่ายบุหรี่กับร้านค้าที่ไม่จำหน่ายบุหรี่ออกเป้นสองกลุ่ม -กลุ่มร้านค้าที่จำหน่ายบุหรี่มีร้านกี่ร้านที่ขายบุหรี่ให้เเก่เยาวชน(ไปสอบถามตรงๆ ก็ไม่มีร้านไหนยอมรับ ต้องเก็บข้อมูลจากผู้ปกครอง นักเรียน)

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 1,600.00 lock_open

ประชุมชมรมเยาวชนเกาะหลีเป๊ะ (ประกาศผลการประกวดคลิป TikTok)

6 มิถุนายน 2566
Ratchada NuidenRatchada Nuiden
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-มอบเกียรติบัตรเเก่ทีมที่ชนะการประกวด -นักเรียนชมรมเยาวชนเกาะหลีเป๊ะเข้าร่วมดูคลิปติ๊กต็อกที่มีผู้ส่งมาเข้าเเข่งขัน -คุณครูอธิบายถึงความสำคัญของการต้านภัยบุหรี่ -นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับภัยของบุหรี่ -มอบเกียรติบัตรเเก่ทีมที่ชนะการประกวด

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-นักเรียนชมรมเยาวชนเกาะหลีเป๊ะมีความกล้าเเสดงออก กล้าที่จะถ่ายทอดออกมาเป็นคลิปติ๊กต็อก -นักเรียนได้เเลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับภัยบุหรี่ -นักเรียนเข้าใจสถานการณืของภัยบุหรี่ในปัจจุบัน -ผู้ชนะการประกวดได้รับเกียรติบัตร

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 lock_open

การทำคลิปติ๊กต็อกต้านภัยบุหรี่

30 พฤษภาคม 2566
Ratchada NuidenRatchada Nuiden
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนรับทราบเเละร่วมกิจกรรมการทำคลิปติ๊กต็อกต้านภัยบุหรี่

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-นักเรียนทำคลิปติ๊กต็อกต้านภัยบุหรี่ส่งประกวด

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการย่อย ครั้งที่ 1

28 เมษายน 2566
Ratchada NuidenRatchada Nuiden
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ให้คณะทำงานของโครงการย่อยได้เเลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานร่วมกับโครงการอื่นๆ และนำผลจากการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปปรับปรุงวิธีการดำเนินงานของโครงการให้บรรลุตามผลลัพธ์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ในดครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ได้ร่วมเเลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโครงการต่างๆ -ได้เรียนรู้กระบวนการการทำเอกสารการเงินที่ถูกต้อง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานครั้งที่2/5

29 พฤษภาคม 2566
Ratchada NuidenRatchada Nuiden
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-สรุปกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการไปก่อนหน้า ให้เเก่คณะทำงานทราบ -บอกปัญหา อุปสรรคของการทำงาน -ชื่นชมการทำงานของคณะทำงาน -วางแผนการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป พร้อมเเลกเปลี่ยนความคิดเห็น -เเจ้งการใช้เงินแก่คณะทำงานทราบ -แลกเปลี่ยนความคิด เสนอเเนวทางการทำงาน และการจัดกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-คณะทำงานได้ทราบว่าได้จัดกิจกรรมอะไรไปแล้ว เเละเหลือกิจกกรมอะไรที่ยังไม่ได้จัด -เรียงลำดับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นก่อน-หลัง เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความราบรื่น -ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์บุหรี่จากการเเลกเปลี่ยนข้อมูล -รับทราบการเงิน ว่าใช้จ่ายอะไรไปแล้ว เหลือเงินอีกเท่าไหร -ได้วางแผนการดำเนินงานในครั้งต่อไป

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 lock_open

ถอนเงินเปิดบัญชีคืนแก่ผู้รับผิดชอบโครงการ

23 กุมภาพันธ์ 2566
Ratchada NuidenRatchada Nuiden
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ถอนเงินจากธนาคารกรุงไทย 500 บาท คืนเเก่ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้นำเงินที่ยืมจากผู้รับผิดชอบโครงการ 500 บาทเพื่อนำไปเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย คืนแก่ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 lock_open

การวาดภาพต่อต้านบุหรี่

1 มีนาคม 2566
Ratchada NuidenRatchada Nuiden
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วันที่ 1 มีนาคม 2566 หลังจากทำกิจกรรมหน้าเสาธงเรียบร้อยเเล้ว ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) รับฟังกิจกรรมวาดภาพต่อต้านบุหรี่ชิงทุนการศึกษา
- อธิบายเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ - อธิบายกิจกรรมวาดภาพต่อต้านบุหรี่ - นักเรียนเเต่ละชั้นแยกย้ายไปวาดภาพตามห้องเรียนของตนเองโดยมีครูประจำชั้นคอยดูเเลให้คำแนะนำต่าง ๆ วันที่ 2 มีนาคม 2566 - ครูประจำชั้นนำผลงานที่นักเรียนส่งมารวมตัดสินหน้าผู้ชนะรางวัลต่าง ๆ แล้วจัดทำเกียรติบัตร วันที่ 3 มีนาคม 2565 - มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลงานที่ดีที่สุด 5 อันดับ และโชว์ผลงานให้นักเรียนทุกคนได้ชมหน้าเสาธง และบอกเล่าที่มาของกิจภรรมวาดภาพต่อต้านบุหรี่ในครั้งนี้

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทั้งสิ้น 50 คน นักเรียนเข้าใจในเรื่องของพิษภัยของบุหรี่เเละสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานภาพวาดในเเบบของตนเองได้อย่างสวยงามเเละมีความหมาย นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะทุกคนได้ให้ความสนใจในกิจกรรมวาดภาพต่อต้านบุหรี่ในครั้งนี้เป็นอย่างสูง เเละนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษามีความสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อ ๆ ไป

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 2,450.00 0.00 0.00 2,450.00 lock_open

ค่าป้ายไวนิลโครงการจำนวน 3 ป้าย

27 กุมภาพันธ์ 2566
Ratchada NuidenRatchada Nuiden
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดทำป้ายไวนิลจำนวนสามป้าย
1 ป้ายไวนิล โครงการหลีเป๊ะวัยใส พันภัยบุหรี่ จังหวัดสตูล 2 ป้ายไวนิลบันไดผลลัพธ์ 3 ป้ายไวนิล สถานที่นี้ปลอดบุหรี่

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ป้ายไวนิลมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 1,014.00 0.00 0.00 1,014.00 lock_open

ให้ความรู้แก่เยาวชนเรื่องพิษภัยบุหรี่

21 กุมภาพันธ์ 2566
Ratchada NuidenRatchada Nuiden
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • เชิญวิทยากรมาให้ความรู้กับเยาวชนเกาะหลีเป๊ะ
 • เยาวชนเกาะหลีเป๊ะเข้าร่วมการอบรมเรื่องพิษภัยบุหรี่
 • เยาวชนเกาะหลีเป๊ะเข้าใจองค์ความรู้เรื่องพิษภัยบุหรี่ที่วิทยากรบรรยาย
 • เยาวชนเกาะหลีเป๊ะทำแบบทดสอบการติดบุหรี่
 • เยาวชนเกาะหลีเป๊ะทำแบบทดสอบการติดนิโคติน
 • เยาวชนเกาะหลีเป๊ะทำแบบสอบถามการเลิกบุหรี่
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีวิทยากร ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 1 คน มาให้ความรู้เรื่องพิษภัยของบุหรี่แก่เยาวชน
 • เยาวชนเกาะหลีเป๊ะจำนวน 50 คน เข้าร่วมการอบรมเรื่องพิษภัยบุหรี่
 • เยาวชนเกาะหลีเป๊ะจำนวน 50 คน เข้าใจองค์ความรู้เรื่องพิษภัยบุหรี่ที่วิทยากรบรรยาย
 • เยาวชนเกาะหลีเป๊ะ จำนวน 50 คน ทำแบบทดสอบการติดบุหรี่
 • เยาวชนเกาะหลีเป๊ะจำนวน 2 คนทำแบบทดสอบการติดนิโคติน
 • เยาวชนเกาะหลีเป๊ะ จำนวน 50 คน ทำแบบสอบถามการเลิกบุหรี่
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,200.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 11,200.00 lock_open

จัดตั้งชมรมเยาวชนเกาะหลีเป๊ะ

21 กุมภาพันธ์ 2566
Ratchada NuidenRatchada Nuiden
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • จัดตั้งชมรมเยาวชนเกาะหลีเป๊ะ โดยคัดเลือกจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • อธิบายความเป็นมาของโครงการแกนนำหลีเป๊ะวัยใสฯให้สมาชิกในชมรมได้เข้าใจตรงกัน
 • เยาวชนเสนอแนะข้อตกลงของสมาชิกในชมรมเพื่อปฏิบัติให้ตรงกัน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีชมรมเยาวชนเกาะหลีเป๊ะเกิดขึ้น 1 ชมรม โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 50 คน เข้าร่วมเป็นสมาชิก
 • เยาวชนเกาะหลีเป๊ะจำนวน 50 คน เข้าใจความเป็นมาของโครงการแกนนำหลีเป๊ะวัยใสฯ
 • เยาวชนเกาะหลีเป๊ะจำนวน 50 คน ร่วมกันเสนอแนะข้อตกลงของชมรมจำนวน 3 ข้อ คือ
  1.เยาวชนจะร่วมมือกันทำให้โรงเรียนและชุมชนเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ 2.เยาวชนจะไม่ปกปิดข้อมูลที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับโครงการ 3.เยาวชนจะเชื่อฟังแกนนำอย่างเคร่งครัดและเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานครั้งที่1/5

7 กุมภาพันธ์ 2566
Ratchada NuidenRatchada Nuiden
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-ทำความรู้จักสมาชิกแกนนำ -ทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ -วางแผนการจัดกิจกรรม -วางแผนการเก็บตัวชี้วัด -พี่เลี้ยงสอนการทำเอกสารการเงิน -พี่เลี้ยงสอนเรื่องการทำรายงานในเว็บไซต์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • แกนนำ 15 คน ได้ทำความรู้จักกัน โดยมีแกนนำครู นักเรียน ผู้ปกครอง และพี่เลี้ยงโครงการ
 • แกนนำ 15 คนมีความเข้าใจวัตถุประสงค์โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ

 • แกนนำ 15 คน ร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรม จัดตารางการประชุม วางกำหนดการกิจกรรม ออกแบบกิจกรรม

 • แกนนำ 15 คน ร่วมกันวางแผนการเก็บตัวชี้วัด

 • แกนนำครู 2 คน เข้าใจการทำเอกสารการเงิน

 • แกนนำครู 1 คนเข้าใจการทำรายงานในเว็บไซต์

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 lock_open

เดินทางมาปฐมนิเทศ

28 มกราคม 2566
Ratchada NuidenRatchada Nuiden
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

แกนนำโครงการเข้าร่วมกิจกรรมที่ อบจ.สตูล โดยมีเนื้อหาการเรียนรู้ดังนี้ -ผลลัพธ์ผลผลิต -การทำปฏิทินโครงการ -การวางแผนกิจกรรม -การเก็บตัวชี้วัด

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้รับความรุ้ ในการวางแผนการดำเนินงาน ได้เรียนรู้การทำระบบการเงิน
เรียนรู้ขั้นตอนจัดทำเว็บไซ ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม วิธีการวางแผนงานกิจกรรม
กำหนดแผนงานกิจกรรมในปฎิทิน
เรียนรู้การจัดทำเอกสารการเงินที่ถูกต้อง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 lock_open