วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
30 กันยายน 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkhaodangkhaodangเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2562 12:37:55

ชื่อโครงการ : บ้านเขาแดงร่วมใจเป็นชุมชนไร้ถังขยะ »

ชื่อกิจกรรม : เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้คืนข้อมูล

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วิทยากร คณะกรรมการ ชาวบ้าน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดนิทรรศการคืนข้อมูลสู่ชุมชน
 2. กิจกรรมการคืนถังขยะให้เทศบาล
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
23 เมษายน 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยyainabyainabเมื่อ 23 เมษายน 2562 22:11:39

ชื่อโครงการ : ฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง จ.พัทลุง »

ชื่อกิจกรรม : เวทีแลกเปลียนเรียนรู้บทบาทการทำงานของประมงอาสาในนอกพื้นที่ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานกับพื้นที่บ้านในถุ้ง ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

กิจกรรมหลัก :

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 24 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทการทำงานของประมงอาสา5 หมู่บ้าน ม.1 บ้านจองถนน ม. 6 บ้านบางขวน ม. 8 บ้านแหลมไก่ผู้ ม.11 บ้านหัวปอ ม. 14 บ้านคลองกะอาน ได้มาศึกษาดูงานที่ บ้านในถุ้ง ม.5 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช การทำธนาคารปูม้า

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต ผลลัพธ์ ที่เกิดขึ้นจริง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
12 เมษายน 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยporntip2524porntip2524เมื่อ 12 เมษายน 2562 11:16:52

ชื่อโครงการ : อนุรักษ์คลองนาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง »

ชื่อกิจกรรม : เวทีทำความเข้าใจโครงการ

 • photo บวชต้นไม้สวนป่านาโอ่
   บวชต้นไม้สวนป่านาโอ่
  • photo สองผู้นำร่วมแรง
    สองผู้นำร่วมแรง
   • photo ยิ้มนี้เพื่อประชาชนร่มเมือง
     ยิ้มนี้เพื่อประชาชนร่มเมือง
    • photo ถวายสังฆทาน
      ถวายสังฆทาน
     • photo ทำความเข้าใจกับประชาชน
       ทำความเข้าใจกับประชาชน
      • photo เสวนาสายน้ำมีชีวิต
        เสวนาสายน้ำมีชีวิต

       กิจกรรมหลัก :

       คุณภาพกิจกรรม : (0)
       วัตถุประสงค์

        

       กิจกรรมตามแผน

       จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

        

       รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

        

       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

        

       รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

       ddd

       ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

        

       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

       ddd

       ปัญหา/แนวทางแก้ไข

        

       ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

        

       ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

        

       คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

        

       ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
       12 เมษายน 2562
       รายงานจากพื้นที่
       โพสท์โดยporntip2524porntip2524เมื่อ 12 เมษายน 2562 11:20:38

       ชื่อโครงการ : อนุรักษ์คลองนาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง »

       ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานคลอง ครั้งที่2

       • photo คุยกันเรื่องคลองพร้อมกันที่สวนป่านาโอ่
         คุยกันเรื่องคลองพร้อมกันที่สวนป่านาโอ่
        • photo เริ่มทะยอยกันมาล้อมวงคุยไปข้างหน้า ทบทวนข้างหลังเพื่อพัฒนาคลองนาโอ่
          เริ่มทะยอยกันมาล้อมวงคุยไปข้างหน้า ทบทวนข้างหลังเพื่อพัฒนาคลองนาโอ่
         • photo พร้อมกันทำงาน ท้องที่ ท้องถิ่น ประชาชน และภาคีก็มาร่วม
           พร้อมกันทำงาน ท้องที่ ท้องถิ่น ประชาชน และภาคีก็มาร่วม

          กิจกรรมหลัก :

          คุณภาพกิจกรรม : (0)
          วัตถุประสงค์

           

          กิจกรรมตามแผน

          จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

           

          รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

           

          กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

          จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

           

          รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

          ss

          ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

           

          ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

          ss

          ปัญหา/แนวทางแก้ไข

           

          ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

           

          ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

           

          คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

           

          ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
          12 เมษายน 2562
          รายงานจากพื้นที่
          โพสท์โดยporntip2524porntip2524เมื่อ 12 เมษายน 2562 11:54:18

          ชื่อโครงการ : อนุรักษ์คลองนาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง »

          ชื่อกิจกรรม : ปล่อยพันธ์ุปลา ครั้งที่1

          • photo อสม.และหมออนามัยก็มานะคะ
            อสม.และหมออนามัยก็มานะคะ
           • photo ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และภาคีภายนอกตำบลร่มเมือง
             ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และภาคีภายนอกตำบลร่มเมือง
            • photo นักเรียนร่วมใจดูแลคลองปล่อยปลาสู่คลองนาโอ่
              นักเรียนร่วมใจดูแลคลองปล่อยปลาสู่คลองนาโอ่
             • photo ความร่วมมือ ที่เห็นร่วม เพื่อคลองนาโอ่
               ความร่วมมือ ที่เห็นร่วม เพื่อคลองนาโอ่
              • photo ทุกภาคส่วนภายในพื้นที่ตำบลร่มเมืองช่วยกันคนละไม้คนละมือดูแลสัตว์น้ำ
                ทุกภาคส่วนภายในพื้นที่ตำบลร่มเมืองช่วยกันคนละไม้คนละมือดูแลสัตว์น้ำ

               กิจกรรมหลัก :

               คุณภาพกิจกรรม : (0)
               วัตถุประสงค์

                

               กิจกรรมตามแผน

               จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 150 คน

               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                

               รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                

               กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

               จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                

               รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

               ปล่อยพันธ์ปลา

               ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                

               ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

               ปล่อยพัน

               ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                

               ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                

               ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                

               คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                

               ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
               12 เมษายน 2562
               รายงานจากพื้นที่
               โพสท์โดยporntip2524porntip2524เมื่อ 12 เมษายน 2562 11:59:52

               ชื่อโครงการ : อนุรักษ์คลองนาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง »

               ชื่อกิจกรรม : เวทีติดตามประเมินผล ครั้งที่ 1

               กิจกรรมหลัก :

               คุณภาพกิจกรรม : (0)
               วัตถุประสงค์

                

               กิจกรรมตามแผน

               จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 40 คน

               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                

               รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                

               กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

               จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                

               รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

               ติดตามกิจกรรมครั้งที่ 1

               ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                

               ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

               ติดตามกิจกรรมครั้งที่ 1

               ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                

               ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                

               ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                

               คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                

               ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
               12 เมษายน 2562
               รายงานจากพื้นที่
               โพสท์โดยporntip2524porntip2524เมื่อ 12 เมษายน 2562 12:02:56

               ชื่อโครงการ : อนุรักษ์คลองนาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง »

               ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานคลอง ครั้งที่ 3

               กิจกรรมหลัก :

               คุณภาพกิจกรรม : (0)
               วัตถุประสงค์

                

               กิจกรรมตามแผน

               จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                

               รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                

               กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

               จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                

               รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

               ประชุมคณะทำงานคลอง ครั้งที่ 3

               ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                

               ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

               ประชุมการทำงานคลองครั้งที่ 3

               ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                

               ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                

               ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                

               คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                

               ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
               12 เมษายน 2562
               รายงานจากพื้นที่
               โพสท์โดยporntip2524porntip2524เมื่อ 12 เมษายน 2562 12:05:12
               แก้ไขโดย porntip2524 เมื่อ 12 เมษายน 2562 12:06:32 น.

               ชื่อโครงการ : อนุรักษ์คลองนาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง »

               ชื่อกิจกรรม : ศึกษาดูงานการจัดการและอนุรักษ์คลอง

               กิจกรรมหลัก :

               คุณภาพกิจกรรม : (0)
               วัตถุประสงค์

                

               กิจกรรมตามแผน

               จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                

               รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                

               กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

               จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                

               รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

               ศึกษาดูงานการจัดการและอนุรักษ์คลอง

               ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                

               ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

               ศึกษาดูงานการจัดการและอนุรักษ์คลอง

               ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                

               ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                

               ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                

               คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                

               ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
               12 เมษายน 2562
               รายงานจากพื้นที่
               โพสท์โดยporntip2524porntip2524เมื่อ 12 เมษายน 2562 12:09:24

               ชื่อโครงการ : อนุรักษ์คลองนาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง »

               ชื่อกิจกรรม : จัดทำข้อมูลคลอง

               กิจกรรมหลัก :

               คุณภาพกิจกรรม : (0)
               วัตถุประสงค์

                

               กิจกรรมตามแผน

               จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                

               รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                

               กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

               จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                

               รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

               จัดทำข้อมูลคลอง

               ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                

               ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

               จัดทำข้อมูลคลอง

               ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                

               ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                

               ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                

               คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                

               ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
               12 เมษายน 2562
               รายงานจากพื้นที่
               โพสท์โดยporntip2524porntip2524เมื่อ 12 เมษายน 2562 12:10:35

               ชื่อโครงการ : อนุรักษ์คลองนาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง »

               ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานคลอง ครั้งที่ 4

               กิจกรรมหลัก :

               คุณภาพกิจกรรม : (0)
               วัตถุประสงค์

                

               กิจกรรมตามแผน

               จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                

               รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                

               กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

               จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                

               รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

               ประชุมคณะทำงานคลอง ครั้งที่4

               ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                

               ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

               ประชุมคณะทำงานคลอง ครั้งที่ 4

               ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                

               ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                

               ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                

               คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                

               ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
               12 เมษายน 2562
               รายงานจากพื้นที่
               โพสท์โดยporntip2524porntip2524เมื่อ 12 เมษายน 2562 12:11:53

               ชื่อโครงการ : อนุรักษ์คลองนาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง »

               ชื่อกิจกรรม : เวทีคืนข้อมูลคลองนาโอ่

               กิจกรรมหลัก :

               คุณภาพกิจกรรม : (0)
               วัตถุประสงค์

                

               กิจกรรมตามแผน

               จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                

               รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                

               กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

               จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                

               รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

               เวทีคืนข้อมูลคลองนาโอ่

               ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                

               ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

               เวทีคืนข้อมูลคลองนาโอ่

               ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                

               ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                

               ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                

               คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                

               ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
               12 เมษายน 2562
               รายงานจากพื้นที่
               โพสท์โดยporntip2524porntip2524เมื่อ 12 เมษายน 2562 12:13:27

               ชื่อโครงการ : อนุรักษ์คลองนาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง »

               ชื่อกิจกรรม : เพาะพันธ์ุกล้าไม้และปลูกไม้ชายคลองและหัวสวน ครั้งที่ 1

               กิจกรรมหลัก :

               คุณภาพกิจกรรม : (0)
               วัตถุประสงค์

                

               กิจกรรมตามแผน

               จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                

               รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                

               กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

               จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                

               รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

               เพาะพันธ์กล้าไม้และปลูกไม้ชายคลองและหัวสวน ครั้งที่ 1

               ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                

               ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

               เพาะพันธ์กล้าไม้และปลูกไม้ชายกคลองและหัวสวน ครั้งที่ 1

               ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                

               ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                

               ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                

               คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                

               ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
               12 เมษายน 2562
               รายงานจากพื้นที่
               โพสท์โดยporntip2524porntip2524เมื่อ 12 เมษายน 2562 12:16:17

               ชื่อโครงการ : อนุรักษ์คลองนาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง »

               ชื่อกิจกรรม : ทำฝายมีชีวิต และท่าน้ำ

               กิจกรรมหลัก :

               คุณภาพกิจกรรม : (0)
               วัตถุประสงค์

                

               กิจกรรมตามแผน

               จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                

               รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                

               กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

               จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                

               รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

               ทำฝายมีชีวิต และท่าน้ำ

               ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                

               ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

               ทำฝายมีชีวิต และท่าน้ำ

               ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                

               ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                

               ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                

               คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                

               ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
               12 เมษายน 2562
               รายงานจากพื้นที่
               โพสท์โดยporntip2524porntip2524เมื่อ 12 เมษายน 2562 12:19:21

               ชื่อโครงการ : อนุรักษ์คลองนาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง »

               ชื่อกิจกรรม : รณรงค์การฟื้นฟูอนุรักษ์เฝ้าระวังคลองนาโอ่ ครั้งที่ 4

               • photo ตรวจทุกครั้งมีผลให้ประชาชนทราบ
                 ตรวจทุกครั้งมีผลให้ประชาชนทราบ
                • photo ร่วมกันดูแลคลองนาโอ่ ทีมเฝ้าระวังสู้
                  ร่วมกันดูแลคลองนาโอ่ ทีมเฝ้าระวังสู้
                 • photo ระหว่างรอผล มาลุ้นกันว่าธงจะสีอะไร
                   ระหว่างรอผล มาลุ้นกันว่าธงจะสีอะไร
                  • photo กระบวนการตรวจวัดค่าออกซิเจน
                    กระบวนการตรวจวัดค่าออกซิเจน
                   • photo ลูกทีมทำงานเฝ้าระวังคุณภาพน้ำคลอง
                     ลูกทีมทำงานเฝ้าระวังคุณภาพน้ำคลอง
                    • photo ตรวจวัดความโปร่งแสงของน้ำ
                      ตรวจวัดความโปร่งแสงของน้ำ

                     กิจกรรมหลัก :

                     คุณภาพกิจกรรม : (0)
                     วัตถุประสงค์

                      

                     กิจกรรมตามแผน

                     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                      

                     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                      

                     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                      

                     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                     รณรงค์การฟื้นฟูอนุรักษ์เฝ้าระวังคลอง4

                     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                      

                     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                     ตรวจน้ำ 4

                     ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                      

                     ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                      

                     ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                      

                     คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                      

                     ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                     12 เมษายน 2562
                     รายงานจากพื้นที่
                     โพสท์โดยporntip2524porntip2524เมื่อ 12 เมษายน 2562 12:08:15
                     แก้ไขโดย porntip2524 เมื่อ 12 เมษายน 2562 12:20:40 น.

                     ชื่อโครงการ : อนุรักษ์คลองนาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง »

                     ชื่อกิจกรรม : รณรงค์การฟื้นฟูอนุรักษ์เฝ้าระวังคลองนาโอ่ ครั้งที่ 1

                     • photo ดูความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำ
                       ดูความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำ
                      • photo จัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมตรวจ
                        จัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมตรวจ
                       • photo ดูความโปร่งแสง
                         ดูความโปร่งแสง
                        • photo สัญลักษณ์บ่งบอกคุณภาพน้ำสีเหลืองเฝ้าระวัง
                          สัญลักษณ์บ่งบอกคุณภาพน้ำสีเหลืองเฝ้าระวัง

                         กิจกรรมหลัก :

                         คุณภาพกิจกรรม : (0)
                         วัตถุประสงค์

                          

                         กิจกรรมตามแผน

                         จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                          

                         รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                          

                         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                          

                         รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                         รณรงค์การฟื้นฟูอนุรักษ์เฝ้าระวังคลองนาโอ่ ครั้งที่ 1

                         ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                          

                         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                         รณรงค์การฟื้นฟูอนุรักษ์เฝ้าระวังคลองนาโอ่ครั้งที่ 1

                         ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                          

                         ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                          

                         ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                          

                         คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                          

                         ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                         12 เมษายน 2562
                         รายงานจากพื้นที่
                         โพสท์โดยporntip2524porntip2524เมื่อ 12 เมษายน 2562 12:15:15
                         แก้ไขโดย porntip2524 เมื่อ 12 เมษายน 2562 12:36:21 น.

                         ชื่อโครงการ : อนุรักษ์คลองนาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง »

                         ชื่อกิจกรรม : รณรงค์การฟื้นฟูอนุรักษ์เฝ้าระวังคลองนาโอ่ ครั้งที่ 2

                         • photo ดูค่าออกซิเจน
                           ดูค่าออกซิเจน
                          • photo ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ตรวจค่าออกซิเจนในน้ำ
                            ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ตรวจค่าออกซิเจนในน้ำ
                           • photo กว่าจะรู้ผลคุณภาพน้ำ
                             กว่าจะรู้ผลคุณภาพน้ำ
                            • photo เปลี่ยนสีธงบ่งบอกคุณภาพน้ำ
                              เปลี่ยนสีธงบ่งบอกคุณภาพน้ำ
                             • photo ธงสีเขียวคุณภาพดี
                               ธงสีเขียวคุณภาพดี

                              กิจกรรมหลัก :

                              คุณภาพกิจกรรม : (0)
                              วัตถุประสงค์

                               

                              กิจกรรมตามแผน

                              จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                               

                              รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                               

                              กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                              จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                               

                              รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                              รณรงค์การฟื้นฟูอนุรักษ์เฝ้าระวังคลองนาโอ่ ครั้งที่ 2

                              ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                               

                              ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                              รณรงค์การฟื้นฟูอนุรักษ์เฝ้าระวังคลองนาโอ่ ครั้งที่ 2

                              ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                               

                              ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                               

                              ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                               

                              คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                               

                              ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                              12 เมษายน 2562
                              รายงานจากพื้นที่
                              โพสท์โดยporntip2524porntip2524เมื่อ 12 เมษายน 2562 12:17:48
                              แก้ไขโดย porntip2524 เมื่อ 12 เมษายน 2562 12:37:21 น.

                              ชื่อโครงการ : อนุรักษ์คลองนาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง »

                              ชื่อกิจกรรม : รณรงค์การฟื้นฟูอนุรักษ์เฝ้าระวังคลองนาโอ่ ครั้งที่ 3

                              • photo นักศึกษาตรวจค่าออกซิเจน
                                นักศึกษาตรวจค่าออกซิเจน
                               • photo ภาคีนักศึกษา ม.ทักษิณ
                                 ภาคีนักศึกษา ม.ทักษิณ
                                • photo ความโปร่งแสงของน้ำ
                                  ความโปร่งแสงของน้ำ
                                 • photo นักศึกษาร่วมทีมร่มเมือง
                                   นักศึกษาร่วมทีมร่มเมือง
                                  • photo กระบวนการตรวจคุณภาพน้ำคลอง
                                    กระบวนการตรวจคุณภาพน้ำคลอง
                                   • photo ได้ผลการตรวจชาวบ้านรับรู้
                                     ได้ผลการตรวจชาวบ้านรับรู้

                                    กิจกรรมหลัก :

                                    คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                    วัตถุประสงค์

                                     

                                    กิจกรรมตามแผน

                                    จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

                                    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                     

                                    รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                     

                                    กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                    จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                     

                                    รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                    รณรงค์การฟื้นฟูอนุรักษ์เฝ้าระวังคลองนาโอ่ ครั้งที่ 3

                                    ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                     

                                    ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                    รณรงค์การฟื้นฟู้อนุรักษ์เฝ้าระวังคลอง

                                    ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                     

                                    ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                     

                                    ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                     

                                    คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                     

                                    ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                    10 เมษายน 2562
                                    รายงานจากพื้นที่
                                    โพสท์โดยyainabyainabเมื่อ 22 เมษายน 2562 12:42:47
                                    แก้ไขโดย yainab เมื่อ 22 เมษายน 2562 14:16:52 น.

                                    ชื่อโครงการ : ฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง จ.พัทลุง »

                                    ชื่อกิจกรรม : เวที่การประชุมคณะทำงานเพื่่อขับเคลื่อนโครงการ

                                    • photo
                                     • photo สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม
                                       สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม
                                      • photo การลงทะเบียนในการประชุม
                                        การลงทะเบียนในการประชุม
                                       • photo

                                        กิจกรรมหลัก :

                                        คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                        วัตถุประสงค์

                                         

                                        กิจกรรมตามแผน

                                        จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

                                        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                         

                                        รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                         

                                        กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                        จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                         

                                        รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                        ประชุมคณะทำงานผู้เข้ารวมประชุม 15 คน ทบทวนรายชื่อคณะกรรมการชุดก่อตั่ง การทำโลโก เอกสารของกรรมการ แผนที่ของ ม.6 บ้านบางขวน ความคืบหน้าของการจัดตั่งสมาคมฯ

                                        ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                         

                                        ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                        ผลผลิต -ประชุมคณะทำงานผู้เข้ารวมประชุม15 คน ผลลัพธ์ -คณะทำงานรับรู้ เข้าใจถึงกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการ ผลที่เกิดขึ้นจริง -คณะทำงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการจดทะเบียนของสมาคมคนรักษ์ทะเลสาบตอนกลาง จังหวัดพัทลุง

                                        ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                         

                                        ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                         

                                        ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                         

                                        คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                         

                                        ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                        9 เมษายน 2562
                                        รายงานจากพื้นที่
                                        โพสท์โดยkokmuang62kokmuang62เมื่อ 20 เมษายน 2562 12:35:14

                                        ชื่อโครงการ : สร้างความร่วมมือการจัดการขยะตำบลโคกม่วง »

                                        ชื่อกิจกรรม : เวทีสร้างแรงจูงใจ สาธิตการจัดการขยะ สร้างการเรียนรู้ระดับหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน(หมู่ที่ 6 )

                                        กิจกรรมหลัก :

                                        คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                        วัตถุประสงค์

                                         

                                        กิจกรรมตามแผน

                                        จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 25 คน

                                        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                         

                                        รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                         

                                        กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                        จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                         

                                        รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                        เป็นเวทีสร้างแรงจูงใจให้แก่กลุ่มแกนนำการจัดการขยะทั้ง 20 ครัวเรือนเรื่องการจัดการขยะโดยเฉพาะขยะอินทรีย์และการนำขยะไปใช้ประโยชน์ใหม่โดยการสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพและการทำปุ๋ยไส้เดือน และมีการมอบชุดสาธิตให้กับครัวเรือนแกนนำที่รับผิดชอบได้โดยให้ครัวเรือนอื่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์และขยายผลต่อได้

                                        ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                         

                                        ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                        แกนนำครัวเรือนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะและนำขยะไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและสามารถเป็นต้นแบบให้กับครัวเรือนอื่นในหมู่บ้านและยังมีส่วนร่วมในการสร้างกติกาการจัดการขยะของตำบล

                                        ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                         

                                        ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                         

                                        ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                         

                                        คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                         

                                        ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
                                        8 เมษายน 2562
                                        รายงานจากพื้นที่
                                        โพสท์โดยkokmuang62kokmuang62เมื่อ 8 เมษายน 2562 01:29:24

                                        ชื่อโครงการ : สร้างความร่วมมือการจัดการขยะตำบลโคกม่วง »

                                        ชื่อกิจกรรม : เวทีสร้างแรงจูงใจ สาธิตการจัดการขยะ สร้างการเรียนรู้ระดับหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน(หมู่ที่ 9)

                                        กิจกรรมหลัก :

                                        คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                        วัตถุประสงค์

                                         

                                        กิจกรรมตามแผน

                                        จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 25 คน

                                        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                         

                                        รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                         

                                        กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                        จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                         

                                        รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                        การสร้างแรงจูงใจให้ความรู้แก่กล่มแกนนำการจัดการขยะทั้ง 20 ครัวเรือน เรื่องการจัดการขยะและการนำขยะไปใช้ประโยชน์ใหม่โดยการทำน้ำหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยไส้เดือนโดยมอบชุดสาธิตให้กับครัวเรือนที่สามารถรับผิดชอบและกลุ่มแกนนำคนอื่นสามารถใช้ประโยชน์จากชุดสาธิตนี้ได้

                                        ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                         

                                        ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                        แกนนำครัวเรือนในหมู่บ้านมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการขยะและนำขยะไปใช้ประโยชน์ใหม่ ได้มีส่วนร่วมในการสร้างข้อตกลง กติกาการจัดการจัดการขยะของตำบล

                                        ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                         

                                        ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

                                         

                                        ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

                                         

                                        คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                         

                                        ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.