ชื่อ-สกุล นาย สวัสดิ์์ ไหลภาภรณ์
ที่อยู่ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
เฟซบุ๊ค Neo_liang9@yahoo.com

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2539 ปริญาตรี มนุษยศาสตร์และสังศาสตร์ พัฒนาสังคม ม.สงขลานครินทร์
พ.ศ. 2548 ปริญญาโท สังคมสงเคราะห์ พัฒนาชุมชน ม.ธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2548 อาจารย์ ม.อ.ปัตตานี เอกชน

ความชำนาญ

สาขา
พัฒนาสังคม

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน
ณชพงศ์ จันจุฬา ม.สงขลานครินทร์

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล

  • photo นาย สวัสดิ์์ ไหลภาภรณ์