เครือข่ายคนสร้างสุข happy network

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสมาชิกคณะทำงาน ครั้งที่ ๑

สถานที่ : บ้านพักผู้กับการสถานีตำตวจภูธรนาประดู่

วันที่ : 17 กันยายน 2560 - 17 กันยายน 2560

กลุ่มเป้าหมาย : 15

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน :

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  สร้างกิจกรรมโดย กลุ่มอาสาพัฒนาป้องกันชุมชน เมื่อ 15 ก.ค. 2561 11:24 น.