เครือข่ายคนสร้างสุข happy network

ชื่อกิจกรรม : เด็กๆกีรออาตีเดินขบวนในหมู่บ้านพบปะผู้ปกครองเพื่ออ่านอัลกุรอาน /บ้านล่องควน/ต้นปีก/หมู่1ต.ทุ่งพอ

สถานที่ : ในเขตพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อยดังนี้/หมู่บ้านล่องควน ม.6 ต.คูหา/บ้านต้นปีก ม.6 ต.คูหา/ ม.1 ตำบลทุ่งพอ อำ

วันที่ : 1 มกราคม 2561 - 10 มกราคม 2561

กลุ่มเป้าหมาย : 100

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน : เด็กๆเดินขบวนพร้อมทั้งแยกย้ายเข้าพบปะผู้ปกครอง เพื่อทักทายและอ่านอัลกุรอานให้ฟังโดยจะแบ่งเป็นทีมละ4-5คน

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  งบประมาณ

  รายการจำนวนเงิน(บาท)
  รวมเงิน 0.00

  สร้างกิจกรรมโดย มัสยิดนูรุดดีน เมื่อ 24 ก.ค. 2561 20:40 น.