รายชื่อโครงการ (จำนวน 1208 โครงการ)

1208 items|« First « Prev 1 (2/13) 3 4 5 Next » Last »|
รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
101 54-01626
(โครงการ)ปี 2554
Mr.  worradet ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา7 หมู่บ้านกลุ่มเป้าหมายโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
1 - - 1
102 54-01542
(โครงการ)ปี 2554
บ้านควนโท๊ะ มุสลิม๊ะนักจัดการคนและขยะในชุมชนบ้านควนโท๊ะ หมู่ที่ 2 ตำบล แป-ระ อำเภอ ท่าแพ จังหวัดสตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
22 11 - 3 4 มี.ค. 55 10:59
103 54-01537
(โครงการ)ปี 2554
kumpang โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนหมู่ที่ 3 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
44 8 - 3 14 พ.ย. 54 11:05
104 54-01534
(โครงการ)ปี 2554
โก้เบ็กซ์ โครงการการจัดการขยะสู่ชุมชนน่าอยู่บ้านน่ามองแบบมีส่วนร่วม"บ้านเขาฝาชีตำบลบางแก้วอำเภอละอุ่นจังหวัดระนอง"หมู่ที่ 4บ้านเขาฝาชี ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนองโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
9 1 - 5 27 ส.ค. 54 20:12
105 54-01634
(โครงการ)ปี 2554
perawat36 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 91150โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
10 3 - 2 21 ต.ค. 54 09:07
106 54-01623
(โครงการ)ปี 2554
ชุมชนเขาใคร โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามวิถีคนเขาไคร สู่ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนน่าอยู่บ้านเขาไคร หมู่ที่ 6 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
33 14 - 3 25 มิ.ย. 55 19:56
107 54-01606
(โครงการ)ปี 2554
teerayut krawpradit โครงการชลธารามน่าอยู่ร่วมเรียนรู้คลอง3น้ำ1. ชุมชนวัดชลธาราม (บ้านเตาหม้อ บ้านทุ่งเขื่อน) 2. คลองเตาหม้อ ตั้งแต่วัดชลธาราม จนถึง สะพานหลาทวดทุ่งคา เป็นระยะทาง 1 กม.โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
10 - - 2
108 53-01722
(โครงการ)ปี 2553
chonpadae โครงการปลูกผักปลอดสารพิษอาหารปลอดภัยบ้านแหลมจองถนนบ้านแหลมจองถนน ม.1 ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
109 53-01755
(โครงการ)ปี 2553
chonpadae โครงการจัดการขยะชุมชนคนคลองเฉลิม ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุงบ้านน้ำตกไพรวัลย์ ม. 13 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
110 53-01773
(โครงการ)ปี 2553
ประพันธ์  วรรณบวร โครงการสิ่งแวดล้อมดี สิ่งแวดล้อมสมดุล ชุมชนเข้มแข็ง บ้านมดตะนอยบ้านมดตะนอย ม. 3 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรังโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
111 53-01717
(โครงการ)ปี 2553
kannapat janthong โครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเป็นสุขชุมชนแฟลตเคหะ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - - 1
112 53-01719
(โครงการ)ปี 2553
twoseadj โครงการชุมชนผักพื้นบ้านรักษาสุขภาพ บ้านบ่อประดู่ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาหมู่ที่ 2 ต.วัดจันทร์ อ.สทิงพระ จ.สงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - - 3
113 53-01725
(โครงการ)ปี 2553
twoseadj โครงการหมู่บ้านสมุนไพรส่งเสริมสุขภาพ บ้านรัดปูน ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลาบ้านรัดปูน ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - - 3
114 53-01715
(โครงการ)ปี 2553
twoseadj โครงการบ้านวัดเลียบพอเพียง ทำ กิน อยู่ ใช้ ด้วยปัญญา (หมู่บ้านเกษตรปลอดสารพิษชีวิตพอเพียง) ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาบ้านวัดเลียบ ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - - 6
115 53-01726
(โครงการ)ปี 2553
สุรยานี โครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้การผลิตและบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาวะชุมชนทะเลน้อยบ้านทะเลน้อย ม.2 ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
116 53-01768
(โครงการ)ปี 2553
สุรยานี โครงการอนุรักษ์คลองสะบ้าย้อย น่าดูน่ามองให้ท้องถิ่นน่าอยู่ม. 4 บ้านโคกวา ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
117 53-01766
(โครงการ)ปี 2553
สุรยานี โครงการทำนาปลอดสารพิษอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ้านอ้ายใหญ่บ้านอ้ายใหญ่ ม.2 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
118 53-01751
(โครงการ)ปี 2553
สุรยานี โครงการครอบครัวสุขสันต์ สานฝันสู่ชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ อำเภอปากพยูน จังหวัดพัทลุงชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน 4 ชุมชน เทศบาลตำบลปากพยูน อ.ปากพยูน จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
119 53-01770
(โครงการ)ปี 2553
สุรยานี โครงการปลูกพีชผักไร้สารพิษ สู่ชีวิตชุมชนห่างไกลโรคหมู่ที่ 12 บ้านปากทางเกาะทองสม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
120 53-01767
(โครงการ)ปี 2553
เสณี จ่าวิสูตร โครงการก้าวแรกที่ดอนนูด ดอนนูดน่าอยู่สู่สุขภาวะที่ดีบ้านดอนนูด ม. 2 ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
121 53-01743
(โครงการ)ปี 2553
สุรยานี โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์คลองตลิ่งชัน ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุงคลองตลิ่งชัน ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
1 - -
122 53-01746
(โครงการ)ปี 2553
สุรยานี โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่เทศบาลตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุงครัวเรือนและสถานที่่ราชการในเขตเทศบาลตำบลเขาชัยสน จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
123 53-01730
(โครงการ)ปี 2553
สุรยานี โครงการคนชุมชนอนุรักษ์พันธุ์ไม้พีชผักท้องถิ่นรู้จักกิน รู้จักใช้ เพื่อสุขภาพ ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุงบ้านคอแห้งงาม ม.7 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
124 53-01710
(โครงการ)ปี 2553
สุรยานี โครงการลดมลพิษผลิตข้าวปลอดภัยบ้านท่าช้าง ม.5 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
125 53-01752
(โครงการ)ปี 2553
สุรยานี โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้านหัวหินตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุงม. 10 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
126 53-01718
(โครงการ)ปี 2553
สุรยานี โครงการจัดการขยะในครอบครัวบ้านทุ่งนุ่น ม.9 ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
127 53-01765
(โครงการ)ปี 2553
สุรยานี โครงการชุมชนโหล๊ะบ้าร่วมจัดการตนเองเพื่อสุขภาวะม. 4 ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
128 53-01778
(โครงการ)ปี 2553
สุรยานี โครงการน้ำใสจากใจชุมชนห้วยช้างเล่นม. 14 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
1 - -
129 53-01745
(โครงการ)ปี 2553
สุรยานี โครงการอนุรักษ์ ฟื้นคืนชีวิต คลองวังหิน บ้านเกาะทัง ตำบลนาโหนด อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงบ้านเกาะทัง ม.5 ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
130 53-01754
(โครงการ)ปี 2553
สุรยานี โครงการชุมชนปลอดสารเคมี ประชาอยู่ดีมีสุข บ้านหัวหรั่ง ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุงบ้านหัวหรั่ง ม.3 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
131 53-01748
(โครงการ)ปี 2553
สุรยานี โครงการผู้สูงอายุพันธุ์ใหม่ ใส่ใจสุขภาพ หมู่ 1,2 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรังหมู่ 1และ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรังโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
132 53-01707
(โครงการ)ปี 2553
สุรยานี โครงการเสริมสร้างครอบครัวสุขภาวะต้นแบบ หมู่ 2 , 10 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดตรังหมู่ 2 และ 10 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดตรังโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
133 53-01779
(โครงการ)ปี 2553
สุรยานี โครงการเกษตรกรรมเอื้อไมตรีในพื้นที่ต้นน้ำเขาบรรทัด ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง บ้านทุ่งส้มปอย ม.4 ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรังโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
134 53-01782
(โครงการ)ปี 2553
สุรยานี โครงการรวมพลัง ระดมความคิด แก้วิกฤติสุขภาพ หมู่ที่ 4 บ้านพระม่วง ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัตรังหมู่ที่ 4 บ้านพระม่วง ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรังโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
135 53-01728
(โครงการ)ปี 2553
สุรยานี โครงการคลีนิคครอบครัวฟื้นฟูภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสุขภาพบ้านหัวยาง หมู่ 1 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาบ้านหัวยาง ม.1 ต.วัดจันทร์ อ.สทิงพระ จ.สงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
136 53-01712
(โครงการ)ปี 2553
สุรยานี โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้านบ่อประดู่ หมู่ 3 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาบ้านบ่อประดู่ หมู่ 3 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
137 53-01764
(โครงการ)ปี 2553
สุรยานี โครงการสวนสุขภาพบ้านปอ หมู่ที่ 4 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาบ้านปอ หมู่ที่ 4 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
138 53-01713
(โครงการ)ปี 2553
สุรยานี โครงการชุมชนตายายย่านสร้างความสุข (ภาวะ) ใต้ร่มพิกุล บ้านวัดพิกุล หมู่ 6 ตำบลบ่อแดง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาบ้านวัดพิกุล หมู่ 6 ตำบลบ่อแดง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
139 53-01957
(โครงการ)ปี 2553
สุรยานี โครงการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้วยผักปลอดสารพิษของชุมชนสองศาสนาบ้านกลาง ม. 6 ต.กำแพงเซา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
140 53-01771
(โครงการ)ปี 2553
สุรยานี แปลงต้นแบบเกษตรนาข้าวอินทรีย์พื้นที่ดินพรุเพื่อสุขภาพที่ดี-มีวิถีพอเพียงบ้านเนินธัมมัง ม.5 ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
141 53-01774
(โครงการ)ปี 2553
สุรยานี โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ หมู่บ้านหนองจิก หมู่ที่ 2 ตำบลนาง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราชหมู่บ้านหนองจิก หมู่ที่ 2 ตำบลนาง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
142 53-01724
(โครงการ)ปี 2553
chonpadae โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ บ้านเกาะเสือ ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านเกาะเสือ ม. 11 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
4 - 2 31 ต.ค. 55 18:41
143 53-01723
(โครงการ)ปี 2553
chonpadae โครงการคลินิกชุมชน คนรักสุขภาพ บ้านหัวลำภู หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช บ้านหัวลำภู หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
1 - -
144 53-01708
(โครงการ)ปี 2553
chonpadae โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ชุมชนบ้านพรุชิง หมู่ที่ 11 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชชุมชนบ้านพรุชิง หมู่ที่ 11 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
145 53-01832
(โครงการ)ปี 2553
chonpadae โครงการล้อมรั้ว ล้อมรัก สกัดโรคเรื้อรังแบบเด็กเสรีพลบ้านเสรีพล ม. 4 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานีโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - - 1
146 53-01744
(โครงการ)ปี 2553
chonpadae โครงการคนกำพวนร่วมใจลดโรคเสี่ยงด้วยอาหารและยาพืชสมุนไพรบ้านเหนือ ม. 2 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนองโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
147 53-01777
(โครงการ)ปี 2553
chonpadae โครงการสร้างคนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ สู่บ้านควนน่าอยู่อบต. บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - - 2
148 53-01775
(โครงการ)ปี 2553
chonpadae โครงการเสริมศักยภาพการบริหารจัดการหมู่บ้าน เพื่อบ้านช่องสะท้อนน่าอยู่ ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพรบ้านช่องสะท้อน ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
149 53-01729
(โครงการ)ปี 2553
chonpadae โครงการสร้างหลังสวนให้น่าอยู่ด้วยน้ำซาวข้าวกับตลาดนัดขยะเทศบาลเมืองหลังสวน ต.ขันเงิน และ ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
150 61-01865
(โครงการ)ปี 2562
ไพฑูรย์ (พัทลุง) โครงการส่งเสริมและพัฒนาขบวนการนาอินทรีย์วิถีเมืองลุงNode Flagship จังหวัดพัทลุง
15 13 - #1#2 30 พ.ย. 62 15:15
151 ???
(โครงการ)ปี 2562
Jindarat โครงการสมุนไพร
3 1 - #1 #1 18 มี.ค. 62 16:39
152 61-01865
(โครงการ)ปี 2561
ไพฑูรย์ (พัทลุง) โครงการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม บ้านลานช้าง
29 29 - #1#2 10 ต.ค. 62 06:14
153 6100-124
(โครงการ)ปี 2561
ไพฑูรย์ (พัทลุง) การจัดการพลังงานสะอาดในชุมชน
15 15 - #1#2 24 ก.ย. 62 12:38
154 61-01865
(โครงการ)ปี 2561
ไพฑูรย์ (พัทลุง) ใส่ใจครอบครัว รั้วป้องกันโรค เลือกบริโภคปลอดภัยบ้านฝาละมี
11 11 - #1#2 22 ต.ค. 62 13:39
155 61-0186
(โครงการ)ปี 2561
ไพฑูรย์ (พัทลุง) โครงการการจัดการขยะ บ้านป่าตอ ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
8 8 - #1#2 24 ส.ค. 62 13:55
156 61018650
(โครงการ)ปี 2561
ไพฑูรย์ (พัทลุง) ชาวปากเครียวร่วมใจ คัดแยกขยะ ลดมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
9 9 - #1#2 #1#2 12 ต.ค. 62 12:31
157 61-01865
(โครงการ)ปี 2561
ไพฑูรย์ (พัทลุง) การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนประภัสสรรังสิต
11 11 - #1#2 26 ก.ย. 62 13:58
158 61-01865
(โครงการ)ปี 2561
ไพฑูรย์ (พัทลุง) การจัดการขยะชุมชนบ้านทางเกวียนจังหวัดพัทลุง
26 26 - #1#2 #1 26 พ.ย. 62 10:18
159 61-01865
(โครงการ)ปี 2561
ไพฑูรย์ (พัทลุง) ฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง จ.พัทลุง
33 33 - #1#2 27 ต.ค. 62 20:15
160 61-01865
(โครงการ)ปี 2561
ไพฑูรย์ (พัทลุง) ลดสารเคมีส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ที่บ้านบ้านควนคง
18 17 - #1#2 #1 24 ต.ค. 62 11:55
161 61-01865
(โครงการ)ปี 2561
ไพฑูรย์ (พัทลุง) ควนเหลงร่วมใจ จัดการขยะสู่หมู่บ้านสุขภาวะ หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
10 10 - #1#2 #1 3 ก.ค. 62 14:42
162 61-01856
(โครงการ)ปี 2561
ไพฑูรย์ (พัทลุง) อนุรักษ์คลองนาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
39 39 - #1#2 #1 26 พ.ย. 62 15:59
163 61-01865
(โครงการ)ปี 2561
ไพฑูรย์ (พัทลุง) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนบ้านใสประดู่ ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุงม.2 ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
8 8 - #1#2 26 ต.ค. 62 21:08
164 61-01865
(โครงการ)ปี 2561
ไพฑูรย์ (พัทลุง) ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นร้อยลูกปัดสร้างงานที่บ้านโคกวา
10 6 - #1 13 พ.ค. 62 21:03
165 61-01865
(โครงการ)ปี 2561
ไพฑูรย์ (พัทลุง) สร้างความร่วมมือการจัดการขยะตำบลโคกม่วง
23 23 - #1#2 #2#1 29 ก.ย. 62 12:26
166 61-01865
(โครงการ)ปี 2561
ไพฑูรย์ (พัทลุง) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมท้องถิ่นด้วยเกษตรผสมผสานแบบธรรมชาติที่บ้านโคกไทรบ้านโคกไทร - นาเหรน ม.1 ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
23 23 - #1#2 #1 30 ก.ย. 62 16:35
167 61-01865
(โครงการ)ปี 2561
ไพฑูรย์ (พัทลุง) บ้านเขาแดงร่วมใจเป็นชุมชนไร้ถังขยะ
20 20 - #1#2 23 ก.ย. 62 14:01
168 61-01865
(โครงการ)ปี 2561
ไพฑูรย์ (พัทลุง) โครงการปลูกป่าชุมชนเพื่อคืนความสมบูรณ์ให้คลองโหล๊ะจันกระหมู่บ้านโหล๊ะจันกระ ม.6 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
31 31 - #1#2 4 ต.ค. 62 13:05
169 61-01865
(โครงการ)ปี 2561
ไพฑูรย์ (พัทลุง) โครงการสร้างแหล่งท่องเที่ยวสุขภาวะอำเภอกงหรา
24 24 - #1#2 #1 30 ก.ย. 62 21:27
170 61-0186
(โครงการ)ปี 2561
ไพฑูรย์ (พัทลุง) ฟื้นชีวิตคืนเศรษฐกิจชาวสวนยางพัทลุงด้วยกระบวนการพัฒนาสวนยางเป็นพื้นที่พืชร่วมยาง
24 24 - #1#2 27 ก.ย. 62 11:56
171 ???
(โครงการ)ปี 2561
เสณี จ่าวิสูตร ทดสอบ node flagship
4 - -
172 ???
(โครงการ)ปี 2562
Admin_ae รายงานกิจกรรม สำหรับพี่่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคกลาง ปี2562PA - กิจกรรมทางกาย
- - -
173 ???
(โครงการ)ปี 2562
Admin_ae รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2562PA - กิจกรรมทางกาย
- - -
174 ???
(โครงการ)ปี 2562
Admin_ae รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคเหนือ ปี2562PA - กิจกรรมทางกาย
- - -
175 ???
(โครงการ)ปี 2562
Admin_ae รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA เขต 12 ปี2562PA - กิจกรรมทางกาย
- - -
176 ???
(โครงการ)ปี 2562
Admin_ae รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA เขต 11 ปี2562PA - กิจกรรมทางกาย
- - -
177 61-01710
(โครงการ)ปี 2561
Admin_ae โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นโครงการหลักของ สจรส.ม.อ.
30 18 - 6 ม.ค. 62 19:09
178 61-00-63
(โครงการ)ปี 2561
Admin_ae โครงการเครือข่ายนักติดตามประเมินผลภาคใต้ และ ภาคเหนือโครงการหลักของ สจรส.ม.อ.
11 7 - 12 มี.ค. 62 11:20
179 ???
(โครงการ)ปี 2561
Admin_ae งานบริหารโครงการเครือข่ายนักประเมิน (ตัวอย่างสำหรับทดสอบ)โครงการเครือข่ายนักติดตามประเมินผล
7 1 - 10 ส.ค. 61 13:40
180 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae บริหารโครงการการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม (ตัวอย่าง)ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
3 3 - 23 เม.ย. 61 11:10
181 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ส่งเสริมพัฒนาสร้างศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคมตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
2 1 - 14 ก.ค. 61 12:02
182 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ค่ายอบรมการละครเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อชุมชนสู่สันติสุข ชายแดนใต้ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
11 11 - 14 ก.ค. 61 14:49
183 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการเรียนรู้แก่สมาชิกเครือข่ายราษฎรอาสาและประชาชนทั่วไป ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลาตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
11 11 - 31 ก.ค. 61 14:52
184 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง สะบ้าย้อยขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
185 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae เยาวชนจิตอาสาพัฒนาศักยภาพพื้นที่และวิถีชุมชนตำบลบ้านโหนด ม.3,4,6,7 ตำบลเปีียน ม.4 อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
2 1 - 15 ก.ค. 61 11:40
186 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชนเพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
187 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae เพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพวิสาหกิจชุมชนธนาคารออมทรัพย์ชุมชนบ้านแพร้ว หมู่ที่ 8 ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
188 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ให้ความรู้ ฟื้นฟู ป่าชายเลน ตำบลปากบางตำบลปากบางขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
7 1 - #1 13 ส.ค. 61 12:05
189 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae สัมมนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อก้าวทันสู่การพัฒนายุค 4.044 หมู่ที่ 3 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
8 6 - 14 ก.ค. 61 14:31
190 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae "หนูจะเป็นเด็กดี" กีรออาตีประจำมัสยิดนูรุดดีนบ้านล่องควนศูนย์พัฒนาเยาวชน หนูจะเป็นเด็กดี มัสยิดนูรุดดีน ม.๖ ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
7 8 - 24 ก.ค. 61 20:41
191 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae จัดการแข่งขันกีฬาประเพณีลอยกระทงบ้านท่าไทร ม.7 ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
3 3 - 15 ก.ค. 61 13:58
192 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อสานเสวนาเยาวชนพุทธมุสลิมในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวดสงขลา ระยะเวลาดำเนินงานขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
1 - -
193 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae อบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้การใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎอีน ประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะฮฺ) ปี พุทธศักราช 2559/ฮิจเราะฮฺศักราช 1437โรงเรียนตัสดีกียะห์ ม.1 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
11 12 - 22 ก.ค. 61 20:10
194 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนอัลกุรอาน สถาบันอัลกุรอานสัมพันธ์ ต.ล่องควน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลาบ้านปลักไม้ไผ่ ตำบลล่องควน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
13 13 - 23 ก.ค. 61 14:43
195 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae การสร้างความเข้าใจกลุ่มเครือข่ายชายแดนใต้ในการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ออนไลน์สำหรับเยาวชนในการประชาสัมพันธ์เชิงบวกของ เครือข่ายภาคประชาสังคมขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
196 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae เยาวชนสานใจสู่ความสงบสันติโรงเรียนสันติวิทย์ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
17 17 - 16 ก.ค. 61 15:52
197 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae Develop Product Desing การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของจ.ยะลาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
6 1 - 14 ก.ค. 61 14:35
198 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae บัณฑิตจิตอาสา นักพัฒนาสันติสุขตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
7 8 - 27 ก.ค. 61 14:33
199 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ค่ายฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคมระดับต.และการสื่อสารชุมชน MOBILE JOUNALIST (MOJO)รุ่นที่ 1 กลุ่มเยาวชนอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานีรุ่นที่ 2 กลุ่มดอกไม้ยิ้ม ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลารุ่นที่ 3 กลุ่มชุมชนแว้ง ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาสรุ่นที่ 4 กลุ่มชุมชนโคกสะตอ ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาสรุ่นที่ 5 กลุ่มชุมชนอัขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
14 14 - 1 ส.ค. 61 11:35
200 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae อบรมเยาวชนจิตอาสากู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่อ.รามัน จ.ยะลา1. โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยาหมู่ที่ 1 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา2. วิทยาลัยการอาชีพรามัน หมู่ที่ 1 ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา3. โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา ถนนยะลา-โกตาบารูตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา4. โรงเรียนมะฮัดดะวะห์อิสลามียะห์หมู่ทขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
24 24 - 8 ส.ค. 61 11:25
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ
1208 items|« First « Prev 1 (2/13) 3 4 5 Next » Last »|

รวมทั้งสิ้น 1208 โครงการ