สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โครงการ 6/6 โครงการ
งบประมาณ 2,100,030.00/2,100,030.00 บาท

จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี

2560 3 100000.00
2561 4 2000030.00

รายละเอียดองค์กร

ชื่อองค์กร : สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :

เจ้าหน้าที่องค์กร

Admin_ae Admin_ae OFFICER
pongthep sutheravut pongthep sutheravut OFFICER
Sirimon Chee Sirimon Chee OFFICER
yaowalak yaowalak OFFICER
Yuttipong Kaewtong Yuttipong Kaewtong OFFICER
ซูวารี มอซู ซูวารี มอซู OFFICER
สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์ สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์ OFFICER
หทัยทิพย์ เอ้งฉ้วน หทัยทิพย์ เอ้งฉ้วน OFFICER