รายชื่อข้อเสนอโครงการ
สถานะ unfold_moreจังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 assignment_turned_inกำลังพัฒนา โรงเรียนสุขภาวะ ไทรทองสร้างสุข
โดย tritong
0.00 23 ต.ค. 60 23 ต.ค. 60 10:20 น.
2 assignment_turned_inกำลังพัฒนา โครงการพัฒนาระบบติดตามประเมินโครงการสำหรับบุคคลทั่วไป
โดย Little Bear
1,000.00 27 ส.ค. 60 27 ส.ค. 60 16:59 น.
3 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สร้างสมบูรณ์สุขให้มีสุขภาพดีโดยการจัดการขยะ (ต่อเนื่อง2)
โดย kitsana-patue
0.00 30 พ.ค. 57 4 ก.พ. 60 21:54 น.
4 assignment_turned_inกำลังพัฒนา คนพรุกระแชง "อยู่ดี มีสุข" ด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
โดย nannza123
17,950.00 12 ก.ย. 59 11 ต.ค. 59 21:51 น.
5 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชีวินทรีย์เพื่อสุขภาวะชุมชนคนอ่าวลึกน้อย (ต่อเนื่อง)
โดย kirapay
0.00 28 ม.ค. 57 24 ก.ค. 59 15:58 น.
6 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านห้วยลึก จัดการขยะชุมชน
โดย บ้านห้วยลึก ต.ทรายขาว กระบี่
176,780.00 19 ก.ค. 58 1 ก.ค. 59 09:37 น.
7 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สร้างจิตสำนึกเยาวชนบ้านนาทอนเพื่อการเรียนรู้การเกษตร
โดย จิตติยา ระเมาะ
163,500.00 1 มิ.ย. 58 20 มิ.ย. 59 10:51 น.
8 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน อนุรักษ์ เพิ่ม สร้าง ทรัพยากรชายฝั่งเพื่อเศรษฐกิจชุมชนอ่าวหลังแดง
โดย นายประจิต รอบรู้
203,100.00 28 พ.ค. 58 25 ก.พ. 59 11:20 น.
9 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านนาเหนือเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน
โดย ศิริพร ผลพานิช
169,825.00 27 พ.ค. 58 24 ก.พ. 59 17:56 น.
10 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านท่าศิลา ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
โดย อัสมา หมีนคลาน
146,500.00 1 มิ.ย. 58 8 ต.ค. 58 13:01 น.
11 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ในชุมชนบ้านบารายี
โดย ปวิณี
142,550.00 1 มิ.ย. 58 8 ต.ค. 58 11:50 น.
12 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร่วมพลังคนบ้านช่องไทรจัดการขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่
โดย จรวัฒน์ จิตเที่ยง
145,950.00 1 มิ.ย. 58 8 ต.ค. 58 11:50 น.
13 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เปิดลานบ้านกำแพง ลด ละ เลิก เกมส์ออนไลน์
โดย นางวิภา หรันหลัง
180,000.00 29 พ.ค. 58 7 ต.ค. 58 16:04 น.
14 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สานชุมชน รวมพลเครือข่าย สู่เป้าหมายบ้านซอย 10 วิถีพอเพียง
โดย นายรอศักดิ์ อาดำ
211,050.00 29 พ.ค. 58 6 ต.ค. 58 13:34 น.
15 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เยาวชนคนแป-ระใต้สามัคคี ทำดีเพื่อชุมชน
โดย แป-ระใต้
211,430.00 29 พ.ค. 58 6 ต.ค. 58 11:45 น.
16 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ซีจันตุงฮาตี รวมพลอาบะ อาบี นำชีวีด้วยจริยธรรมแบบโคกทราย
โดย นายมีซัน อารีมาน
195,090.00 29 พ.ค. 58 6 ต.ค. 58 11:41 น.
17 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน รวมใจ สานสัมพันธ์ บ้านกุบังจามังเหนือ
โดย นายสุริยงค์ ด่วนข้อง
199,800.00 29 พ.ค. 58 6 ต.ค. 58 11:23 น.
18 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ปลุกจิตสำนึกชุมชน คนป่าเสม็ดอนุรักษ์ป่าชายเลน
โดย นายวรวุฒิ หล่าด้ำ
198,985.00 29 พ.ค. 58 4 ต.ค. 58 21:10 น.
19 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย สานสายใยสู่ชุมชน หมู่ที่ 10 บ้านคลองบาราเกตุ
โดย นางสาวอานุรี บินตาเอบ
175,640.00 30 พ.ค. 58 4 ต.ค. 58 15:23 น.
20 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ตลาดร่วมใจปากท่าซอง
โดย ทวีจิตร สุดจิตร
192,125.00 28 พ.ค. 58 4 ต.ค. 58 12:33 น.
21 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านไทรทองชีวิตปลอดสารพิษวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
โดย ปิยะนันท์ นกเพชร
212,900.00 28 พ.ค. 58 3 ต.ค. 58 22:20 น.
22 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สมุนไพรสร้างสุขบ้านถ้ำผุด
โดย นายสิทธิ คงเรือง
192,800.00 28 พ.ค. 58 3 ต.ค. 58 22:13 น.
23 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คนบ้านควน รวมใจ ลงมือ ลดนักเสพหน้าใหม่ในชุมชน
โดย อัครวัฒน์ ฮะอุรา
199,940.00 29 พ.ค. 58 3 ต.ค. 58 18:48 น.
24 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านทุ่งหล่อ
โดย สายสุณี โอชติน
212,950.00 28 พ.ค. 58 3 ต.ค. 58 17:43 น.
25 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ปันตงสร้างสุขบ้านสี่แยกวัดโหนด (ต่อยอดปี 2)
โดย kungynet
209,960.00 14 มิ.ย. 58 3 ต.ค. 58 17:40 น.
26 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน หมู่ที่ 7 บ้านบูเกตยามูชีวิตดี วิถีพอเพียง
โดย นางสาวเจนวลี ปะดุกา
199,900.00 30 พ.ค. 58 3 ต.ค. 58 14:05 น.
27 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านไร่ทอน อนุรักษ์คลังปัญญา นำพาเศรษฐกิจพอเพียง
โดย mr.nimit am
199,910.00 29 พ.ค. 58 3 ต.ค. 58 14:05 น.
28 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เยาวชนคนสองปาก ศึกษาราก เรียนรู้จากชุมชน(ต่อเนื่องปี2)
โดย songpak
209,750.00 26 มิ.ย. 58 3 ต.ค. 58 14:03 น.
29 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน โคกทรายเกษตรอินทรีย์สร้างสุข
โดย จริยา เพ็ชรจำรัส
162,040.00 27 พ.ค. 58 30 ก.ย. 58 11:15 น.
30 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านหัวหินปลอดขยะ
โดย นายสุวิทย์ หมาดเส็ม
186,200.00 29 พ.ค. 58 29 ก.ย. 58 14:23 น.
31 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร่วมสร้างสุขให้ชุมชน ด้วยการฟื้นเลบ้านคูขุด
โดย นายนิทัศน์ แก้วศรี
192,820.00 27 พ.ค. 58 25 ก.ย. 58 19:46 น.
32 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนน่าอยู่ฟื้นฟูทรัพยากร สิ่งแวดล้อมดี ที่บ้านพังสาย หมู่ 7 ต.กะดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา
โดย นายหม๊าด มรรคโช
182,125.00 27 พ.ค. 58 25 ก.ย. 58 19:43 น.
33 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร่วมสร้างสุข ด้วยซั้งกอที่บ้านทะเลนอก
โดย นายดลหะหรีม บิลหมาน
165,595.00 27 พ.ค. 58 25 ก.ย. 58 19:39 น.
34 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สภาพแวดล้อมดีชีวีมีสุขที่บ้านนาโครงช้าง
โดย พิสุทธิ์ กฤษะพรพงษ์
180,610.00 27 พ.ค. 58 23 ก.ย. 58 16:50 น.
35 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน อนุรักษ์ผืนป่าดอนเทพมูลเพื่อพ่อหลวง ปี2
โดย ณวพล
173,950.00 3 มิ.ย. 58 23 ก.ย. 58 16:46 น.
36 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน (ต่อเนื่อง ปี2)
โดย thairath53
186,800.00 22 มิ.ย. 58 23 ก.ย. 58 15:04 น.
37 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ทุนชุมชนสร้างรายได้บ้านสวนขัน (ต่อยอดปี 2)
โดย dadchanee
196,750.00 15 มิ.ย. 58 23 ก.ย. 58 14:29 น.
38 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านสหกรณ์ เรียนรู้วิธีลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง
โดย จรา เกตุแก้ว
199,950.00 28 พ.ค. 58 23 ก.ย. 58 14:28 น.
39 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านควนหนองหงส์เรียนรู้การลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง
โดย นางรัชนู มีชนะ
190,650.00 30 พ.ค. 58 23 ก.ย. 58 14:28 น.
40 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สมุนไพรช่วยสร้างสามัคคีและลดหนี้ ที่บ้านไร่เหนือ
โดย นิรนุช เกิดกุญชร
199,830.00 28 พ.ค. 58 23 ก.ย. 58 14:26 น.
41 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ยาเหลืองสูตรคุณยายที่บ้านกาโห่ใต้
โดย สุชาติ จันทร์แก้ว
196,250.00 28 พ.ค. 58 23 ก.ย. 58 14:25 น.
42 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คนเอาถ่านบ้านวัดโหนด
โดย ธนวัฒน์ สนองภักดิ์
183,150.00 28 พ.ค. 58 23 ก.ย. 58 14:24 น.
43 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ผังฟาร์มลดรายจ่ายที่บ้านทรายขาว
โดย ณัฐชยา รัตนพันธ์
196,100.00 28 พ.ค. 58 23 ก.ย. 58 14:23 น.
44 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ภูมิปัญญา เพิ่มรายได้ สร้างสุขที่บ้านยางในลุ่ม (ต่อยอดปี 2)
โดย sriperm3
197,000.00 14 มิ.ย. 58 23 ก.ย. 58 14:22 น.
45 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร่วมสร้างชุมชนบ้านดอนตาบ่าวให้น่าอยู่ คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี 2
โดย แต๋วดอนตาบ่าว
155,400.00 15 มิ.ย. 58 23 ก.ย. 58 13:32 น.
46 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร่วมสร้างชุมชนบ้านเนินทองน่าอยู่ด้วยทรัพยากรท้องถิ่น ปี2
โดย นางเกศินี สุวรรณรัตน์
130,150.00 5 มิ.ย. 58 23 ก.ย. 58 12:43 น.
47 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านวังทองน่าอยู่ด้วยวิถีพอเพียง
โดย อนันต์ นาคสังข์
144,750.00 27 พ.ค. 58 23 ก.ย. 58 07:59 น.
48 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ซุปเปอร์มาร์เก็ตธรรมชาติ บ้านปะติมะ
โดย สุวรรณดี เทียมทัน
103,500.00 27 พ.ค. 58 23 ก.ย. 58 07:21 น.
49 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่ ม.7 บ้านเจาะกะพ้อใน
โดย นายซัยฟุดดีน เจะฮะ
184,700.00 30 พ.ค. 58 23 ก.ย. 58 05:58 น.
50 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน วัด ชุมชน ร่วมจัดการทุนที่บ้านทองพูน (ต่อยอดปี 2)
โดย jaree257
197,400.00 14 มิ.ย. 58 23 ก.ย. 58 00:47 น.
51 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คลังอาหารบ้านดอนโรง(ต่อยอดปี 2)
โดย noothong
178,900.00 14 มิ.ย. 58 23 ก.ย. 58 00:37 น.
52 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านห้วยแหยง สืบสานภูมิปัญญา
โดย สุทัศน์ ปานจีน
187,800.00 28 พ.ค. 58 23 ก.ย. 58 00:24 น.
53 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คุณค่าเด็กแว็นซ์ ที่บ้านปากคลองวัดแดง(ต่อยอดปี2)
โดย srilai2557
199,700.00 14 มิ.ย. 58 22 ก.ย. 58 23:42 น.
54 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ข้าวยาโค ข้าวอาซูรอ สองศาสนาสานสัมพันธ์ที่บ้านยวนแหล
โดย เสรี วิชชุไตรภพ
199,500.00 28 พ.ค. 58 22 ก.ย. 58 22:35 น.
55 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน โครงการ"อาหารของแม่สร้างพลังชุมชนปราแว"
โดย นางสาวรอฮานะห์ อารี
197,950.00 30 พ.ค. 58 22 ก.ย. 58 17:52 น.
56 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านตรังสร้างสุข
โดย จเร ขวัญราช
108,100.00 27 พ.ค. 58 22 ก.ย. 58 16:28 น.
57 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ปลูกจิตสำนึกชุมชนบ้านในจูนน่าอยู่
โดย คำรณ แสงสิริ
114,000.00 27 พ.ค. 58 22 ก.ย. 58 15:54 น.
58 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านห้วยทรายขาวน่าอยู่ ชุมชนร่วมใจ ห่างไกลโรค ปี2
โดย อำพันธ์
168,900.00 12 มิ.ย. 58 22 ก.ย. 58 14:41 น.
59 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ตำรับอาหารเป็นยา ณ บ้านนาพา
โดย สุดา นาคฤทธิ์
154,795.00 28 พ.ค. 58 21 ก.ย. 58 21:14 น.
60 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน กระจาดเดือนสิบรวมใจเฉลิมพระชนม์ 60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาที่ บ้านทุ่งจูด
โดย ออมสิน ศรีแก้ว
190,765.00 28 พ.ค. 58 21 ก.ย. 58 21:05 น.
61 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน แก้มลิงบ้านทรายเพชรลดภัยพิบัติน้ำท่วม
โดย วรรณะ สังข์กรด
190,000.00 28 พ.ค. 58 21 ก.ย. 58 20:56 น.
62 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ผักสวนครัวปลอดสารเคมี วิถีบ้านท่าช้าง
โดย ณรงค์ อุราโรจน์
193,130.00 28 พ.ค. 58 21 ก.ย. 58 20:18 น.
63 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านดอนรักษ์ร่วมใจสร้างความปลอดภัยในชุมชน ปี2
โดย krangsak
117,000.00 6 มิ.ย. 58 21 ก.ย. 58 19:50 น.
64 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนสูงวัย บ้านในซัง ต่อเนื่องปี 2
โดย panu
163,400.00 15 มิ.ย. 58 21 ก.ย. 58 19:18 น.
65 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน กลุ่มประมงบ้านบ่อเมา-แหลมแท่น รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี3
โดย cherdsak.chamnan
119,300.00 18 มิ.ย. 58 21 ก.ย. 58 18:38 น.
66 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนเขาเจดีย์-ตลาดใน ห่วงใยสุขภาพและสิ่งแวดล้อมด้วยวิถีพอเพียง ปี2
โดย พิเชษฐ์ ศรีสดใส
128,050.00 27 พ.ค. 58 21 ก.ย. 58 17:44 น.
67 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน รู้เร็ว รู้ไว จัดการภัยพิบัติ บ้านปลายทับใหม่
โดย นายณัฐพงษ์ คงสุดรู้
187,480.00 29 พ.ค. 58 21 ก.ย. 58 11:52 น.
68 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนสามร้อยกล้า ใส่ใจสุขภาพ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี2
โดย พัชรีย์ วงษ์สม
212,900.00 28 พ.ค. 58 21 ก.ย. 58 05:36 น.
69 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สร้างสุขภาวะชุมชนคนเสม็ดเรียง
โดย นางสาวสุกัญญา เชาว์พรหม
120,975.00 28 พ.ค. 58 19 ก.ย. 58 14:49 น.
70 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เยาวชนหินดานรักษ์บ้านเกิด
โดย นายธวัชชัย วรเศรษฐศักดิ์
115,450.00 28 พ.ค. 58 19 ก.ย. 58 14:14 น.
71 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ทบทวนปลดหนี้คนหมู่ 4 บ้านหน้าเขา
โดย นายธันวาคม หนูจันทร์
161,710.00 27 พ.ค. 58 19 ก.ย. 58 13:06 น.
72 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน รวมพลังสร้างสุขภาพบ้านศาลาไม้ไผ่(ต่อเนื่อง)
โดย supakon
143,450.00 13 มิ.ย. 58 18 ก.ย. 58 16:18 น.
73 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านท่าแห้งปลอดโรค ปลดหนี้ ด้วยวิถีพอเพียง
โดย นายไกรสิทธ์ เหมรัตนานนท์
198,600.00 28 พ.ค. 58 18 ก.ย. 58 11:14 น.
74 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน กล้วยเภาร่วมใจจัดการขยะสู่หมู่บ้านสุขภาวะ
โดย พิทยา ทองหนูนุ้ย
146,446.00 27 พ.ค. 58 17 ก.ย. 58 15:36 น.
75 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ควนสูงน่าอยู่ ครอบครัวสดใส ห่างไกลอบายมุข
โดย นายวีระศักดิ์ ลิกขไชย
68,950.00 28 พ.ค. 58 17 ก.ย. 58 09:22 น.
76 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สวนป่า สร้างสุขคนโกงเหลง
โดย นายอุดมเกียรติ ไสยรินทร์
119,025.00 28 พ.ค. 58 17 ก.ย. 58 09:14 น.
77 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ผัก สมุนไพรเชื่อมใยรักคนเขาปูน
โดย นายประพันธ์ ศศิเดโช
142,750.00 28 พ.ค. 58 17 ก.ย. 58 09:09 น.
78 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน วัฒนธรรมนำสุขคนกงตาก
โดย นายนิพนธ์ นวลวัฒน์
122,800.00 28 พ.ค. 58 17 ก.ย. 58 09:08 น.
79 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร่วมอนุรักษ์ปากน้ำกะแดะให้ชุมชนน่าอยู่
โดย นายปรีชา ด่านกุลชัย
173,600.00 28 พ.ค. 58 17 ก.ย. 58 09:01 น.
80 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ดาวเรืองสร้างสุขคนปากตรัง
โดย นายปราโมทย์ เพชรแก้ว
92,500.00 28 พ.ค. 58 17 ก.ย. 58 08:55 น.
81 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ลดขยะ สร้างสุขภาวะคนบ้านกลาง
โดย นางสาวจิรชยา พ่วงทอง
145,900.00 28 พ.ค. 58 16 ก.ย. 58 17:23 น.
82 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านปากหานสร้างสุขด้วยสมุนไพร
โดย นายสนิท มณีอ่อน
144,300.00 28 พ.ค. 58 16 ก.ย. 58 17:16 น.
83 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้คนสำนักกอ
โดย จริยา แก้วนพรัตน์
161,104.00 27 พ.ค. 58 13 ก.ย. 58 07:46 น.
84 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สานสายใยรักบ้านไม้ขาวร่วมจัดการโรคเรื้อรัง
โดย นายมาโนช สายทอง
126,250.00 28 พ.ค. 58 12 ก.ย. 58 07:38 น.
85 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร้านค้าคุณธรรมนำวิถีเดิมลดสารเคมีบ้านปากลง
โดย วีระพล คงทอง
199,800.00 28 พ.ค. 58 11 ก.ย. 58 23:46 น.
86 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร่วมสร้างผลไม้อินทรีย์จากสวนสมรมบ้านห้วยพาน
โดย รุ่งไพลิน รอดบุญ
178,400.00 28 พ.ค. 58 11 ก.ย. 58 23:10 น.
87 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ปรับพื้นที่ว่างปลดหนี้บ้านท่าม่วง
โดย สุภิญญา ไวยกาญจน์
191,200.00 28 พ.ค. 58 11 ก.ย. 58 22:33 น.
88 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียงบ้านคลองเล
โดย ศิษธิพร ชุมมี
195,600.00 28 พ.ค. 58 11 ก.ย. 58 22:25 น.
89 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน กระจาดสานใจเครื่องแกงกู้ภัยเศรษฐกิจบ้านนาแยกเหนือ (ต่อยอดปี 2)
โดย dome
199,900.00 31 พ.ค. 58 11 ก.ย. 58 22:13 น.
90 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน กล้วยไข่บานลดสารเคมีบ้านพิตำ
โดย จรัสศรี เพ็ชรประพันธ์
194,600.00 28 พ.ค. 58 11 ก.ย. 58 22:11 น.
91 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน กินผักที่ปลูกและฮิญาบราคาถูกที่บ้านหลาแขก
โดย มาริณี ทัศระเบียบ
173,315.00 28 พ.ค. 58 11 ก.ย. 58 21:40 น.
92 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน โรงเรียนร้างสร้างชีวิตบ้านทุ่งหนองควาย (ต่อยอดปี 2)
โดย santi
199,700.00 31 พ.ค. 58 11 ก.ย. 58 21:13 น.
93 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนตาบาฮีเลน่าอยู่ปลอดขยะด้วยสองมือเรา
โดย อับดุลรอหิง บินมะตอเห
186,350.00 31 พ.ค. 58 10 ก.ย. 58 22:12 น.
94 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน แหล่งเรียนรู้ ปลูกข้าวพันธ์พื้นเมือง ตามแนวทางชีววิถี บ้านคลองหมาก (ต่อยอด ปี 2)
โดย สุเมศท่าไร่
186,090.00 28 มิ.ย. 58 3 ก.ย. 58 14:09 น.
95 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้บ้านทุ่งกระจูด
โดย นายถาวร วิจิตร
199,950.00 28 พ.ค. 58 2 ก.ย. 58 11:12 น.
96 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ฝายกั้นขยะคืนชีวิตชุมชนบางฉนาก
โดย ยุทธนา มะลิพันธุ์
194,200.00 28 พ.ค. 58 30 ส.ค. 58 18:54 น.
97 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน นำศาสตร์พระราชา สร้างสุขสู่บ้านบางไทร
โดย นางสมใจ กาญจนหิรัญ
178,500.00 28 พ.ค. 58 24 ส.ค. 58 15:34 น.
98 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนฝาละมีเข้มแข้งครอบครัวอบอุ่นด้วยวิถีพอเพียง
โดย นายเสงี่ยม ศรีทวี
165,700.00 27 พ.ค. 58 23 ส.ค. 58 15:13 น.
99 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน รักษา"ครัวทะเล"ที่บ้านบาตู
โดย นายอิสมาแอน เบ็ญสอาด
191,385.00 27 พ.ค. 58 21 ส.ค. 58 17:46 น.
100 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน โครงการชุมชนกาแลแนสร้างสุขด้วยครอบครัววิถีศรัทธา
โดย นายแวนารง แปเฮาะอีเล
182,725.00 30 พ.ค. 58 20 ส.ค. 58 14:52 น.
101 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนชายฝั่ง สร้างพลังเศรษฐกิจพอเพียง บ้านยามู
โดย ดาหวัน สมบูรณ์
172,460.00 27 พ.ค. 58 19 ส.ค. 58 11:48 น.
102 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สือดังเบอร์ซาตู (ร่วมเป็นหนึ่ง)
โดย นายฮาฎอรอมี สะตา
167,025.00 30 พ.ค. 58 17 ส.ค. 58 08:25 น.
103 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านมะนังเข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน
โดย นางวรรณา ส่งศรี
200,000.00 29 พ.ค. 58 16 ส.ค. 58 15:23 น.
104 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เยาวชนนาโต๊ะขุน คนรุ่นใหม่ ใส่ใจจัดการขยะ (ต่อเนื่อง ปี 2)
โดย natokun
199,750.00 26 มิ.ย. 58 16 ส.ค. 58 09:46 น.
105 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน โครงการเยาวชนคนสร้างสุข บ้านนาเกาะไทร (ต่อเนื่อง ปี2)
โดย สมชาย เนียมหวาน
194,790.00 30 พ.ค. 58 15 ส.ค. 58 23:41 น.
106 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน โรงเรียนสร้างสุข สู้เศรษฐกิจ คืนวิถึชีวิตบ้านท้องลาน
โดย มานพ เขียวทอง
182,900.00 28 พ.ค. 58 15 ส.ค. 58 21:26 น.
107 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เกษตรอินทรีย์เพิ่มรายได้ส่งเสริมสุขภาพบ้านคลองตูก
โดย ราตรี สมหมาย
198,200.00 28 พ.ค. 58 15 ส.ค. 58 00:43 น.
108 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เปลี่ยนชีวิต ปรับวิถี เพื่อชีวีที่พอเพียง บ้านห้วยน้ำดำ
โดย นารีรัตน์ เบ็ญสลาหมัน
207,025.00 29 พ.ค. 58 14 ส.ค. 58 15:58 น.
109 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คืนธรรมชาติบ้านท่าใหญ่สู่ต้นแบบชุมชนเกษตรอินทรีย์
โดย สุพิธท์ สาระมาศ
194,400.00 28 พ.ค. 58 14 ส.ค. 58 11:40 น.
110 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนเสาธงทองผักสวนครัวปลอดสารพิษขยะมีชีวิตร่วมคิดร่วมทำ
โดย สายไหม ทองสุก
187,100.00 28 พ.ค. 58 14 ส.ค. 58 11:37 น.
111 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านโคกใหญ่ร่วมใจส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ปลดหนี้ครอบครัว
โดย นางดวงแข สุขศรี
175,850.00 28 พ.ค. 58 14 ส.ค. 58 11:21 น.
112 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คุณธรรมสร้างคน จริยธรรมสร้างใจ ลดปัญหายาเสพติด ณ บ้านน้ำตก
โดย นายรอซาลี เลาะโอะ
139,185.00 31 พ.ค. 58 13 ส.ค. 58 17:13 น.
113 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ทำนบร่วมสร้างอาชีพสร้างรายได้ อยู่อย่างพอเพียง
โดย นายยาลานิง อาบ๊ะ
174,075.00 31 พ.ค. 58 13 ส.ค. 58 17:07 น.
114 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ตะโละแน็งอามานสร้างสุข รู้จักพอเพียงและเพียงพอ
โดย นายเอาตัด มะแซ
141,550.00 31 พ.ค. 58 13 ส.ค. 58 17:00 น.
115 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน หมู่บ้านยะออ ชุมชนเข้มแข็ง สุขภาพกายใจดี ชีวีมีสุข
โดย นางแวนูรียะห์ สาและ
167,900.00 31 พ.ค. 58 13 ส.ค. 58 16:51 น.
116 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชาวตือกอร่วมมือ ร่วมใจ ชุมชนสะอาด
โดย นายรสเดช มะ
154,700.00 31 พ.ค. 58 13 ส.ค. 58 16:23 น.
117 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด
โดย นายอัมรัง ยามาอู
172,550.00 31 พ.ค. 58 13 ส.ค. 58 16:14 น.
118 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน หมู่บ้านตือระร่วมมือร่วมใจสร้างสามัคคีสู่ชุมชนเข้มแข็ง
โดย นายนาซูฮา หะยีอาแว
187,450.00 31 พ.ค. 58 13 ส.ค. 58 16:06 น.
119 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน พัฒนาคน...ชุมชนพอเพียง ณ บ้านควนยวน
โดย สุปรียา แสงสว่าง
152,580.00 27 พ.ค. 58 13 ส.ค. 58 15:19 น.
120 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านนาข่าเหนือ หมู่ที่ 4 ร่วมใจจัดการขยะเพื่อความยั่งยืน
โดย ส.อ.สุทิน หมูดเอียด
190,430.00 1 มิ.ย. 58 13 ส.ค. 58 13:57 น.
121 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน รักษ์เกาะสาหร่าย หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
โดย น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1
197,660.00 29 พ.ค. 58 13 ส.ค. 58 12:03 น.
122 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านห้วยไทร หมู่ 10 น่าอยู่ฟื้นฟูเศรษฐกิจเน้นความเจริญด้านอาหาร
โดย น.ส.กิ่งดาว เอ็กหลี
199,920.00 31 พ.ค. 58 13 ส.ค. 58 12:00 น.
123 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชาวเกาะยวน หมู่ 3 ยุคใหม่ คิดใหม่ ทำใหม่ ใส่ใจสุขภาพ
โดย นายกิตติคุณ มาลัยสนั่น
197,460.00 31 พ.ค. 58 13 ส.ค. 58 11:45 น.
124 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนลดรายจ่าย ม.15 บ้านในใส ต.ละงู
โดย นายสิดดิก เอียดดี
198,060.00 31 พ.ค. 58 13 ส.ค. 58 11:33 น.
125 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน โครงการชุมชนร่วมใจ สูงวัยมีสุข ม.12 บ้านในเมือง
โดย นายดนหยาด สองเมือง
199,780.00 31 พ.ค. 58 13 ส.ค. 58 11:28 น.
126 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน หมู่บ้านยุคใหม่ใส่ใจสุขภาวะ หมู่ 7บ้านนาข่าใต้
โดย นายกริยา แดงหลัง
199,955.00 31 พ.ค. 58 13 ส.ค. 58 11:18 น.
127 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน กองปังสร้างสุขบ้านกะลาพอตก
โดย มะรอบี ยามิง
173,975.00 30 พ.ค. 58 13 ส.ค. 58 09:56 น.
128 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนสามัคคีปลอดโรค ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำทะลุ
โดย นางสาวจีรนา อาดตันตรา
199,030.00 30 พ.ค. 58 13 ส.ค. 58 09:43 น.
129 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน โครงการย้อนอดีตคืนความสุข 2 วิถีชุมชนสะพานม้า
โดย นางอำพร กังพานิช
173,060.00 30 พ.ค. 58 13 ส.ค. 58 08:08 น.
130 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ครัวเรือนสะอาดชุมชนปลอดขยะ หมู่ที 2 บ้านสะพานเคียน
โดย นางสาวกัญญา โตะประดู่
199,866.00 30 พ.ค. 58 12 ส.ค. 58 20:18 น.
131 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน หมู่บ้านสีเขียว ปลอดโรค ปลอดสารเคมี ด้วยแนวทางเกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ 4 บ้านควนโต๊ะเหลง
โดย นางสาวนริศรา แกสมาน
199,940.00 30 พ.ค. 58 12 ส.ค. 58 19:58 น.
132 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน โครงการลาซังสร้างสันติสุขบ้านเตราะแก่นเชื่อมพี่น้องสองศาสนา
โดย นางดารุณี ศักดิ์เจริญ ณ นครพนม
170,540.00 30 พ.ค. 58 12 ส.ค. 58 07:49 น.
133 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสร้างสุขบ้านยือเราะ
โดย นางสาว ซูฮัยลา มารีมิง
126,700.00 30 พ.ค. 58 12 ส.ค. 58 07:11 น.
134 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านปากบางจัดการขยะ สู่ชุมชนปลอดสารพิษ
โดย นางสาววรกาญจน์ ปกฤตดำรง
139,880.00 30 พ.ค. 58 11 ส.ค. 58 19:38 น.
135 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร้อยมือสร้างวิถีชุมชนบ้านบางโกระ
โดย นางจินดาพร คงตุก
185,150.00 1 มิ.ย. 58 11 ส.ค. 58 09:34 น.
136 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เกษตรอินทรีย์บนความพอเพียง บ้านสหกรณ์
โดย นายสุพล เกตุแก้ว
161,410.00 27 พ.ค. 58 10 ส.ค. 58 23:27 น.
137 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เกษตรสีเขียวบ้านคลองลำหลิง
โดย นายถวิล ทวีตา
163,400.00 27 พ.ค. 58 10 ส.ค. 58 23:23 น.
138 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ผังนิคมเข้มแข็ง เสริมสร้างสุขภาพเด็กเยาวชนอย่างยั่งยืน
โดย นายสุรชัย เกื้อหน่วย
200,000.00 29 พ.ค. 58 10 ส.ค. 58 11:35 น.
139 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน รู้จักจ่าย รู้จักออม ร่วมสร้างงานที่บ้านม่วงเตี้ย
โดย นายแวว ทับชุม
177,290.00 27 พ.ค. 58 10 ส.ค. 58 08:06 น.
140 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน มัคคุเทศน้อยแห่งเขาขุนพนม
โดย นายประสิทธ์ ชูพันธ์
192,780.00 28 พ.ค. 58 9 ส.ค. 58 20:31 น.
141 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สานใจคนสามวัย ร่วมสร้างบ้านโคกเมืองให้น่าอยู่ด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชน
โดย นายอุดม ฮิ่นเซ่ง
200,000.00 31 พ.ค. 58 9 ส.ค. 58 11:30 น.
142 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร่วมมือร่วมใจสร้างระบบอาหารปลอดภัยบ้านหนองเพ็ง
โดย คำนึง คงศรี
145,295.00 27 พ.ค. 58 9 ส.ค. 58 11:20 น.
143 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ลดรายจ่าย เสริมรายได้ชุมชนต้นแบบวิถีพอเพียง บ้านหนองไม้แก่น
โดย บ้านหนองไม้แก่น
199,950.00 31 พ.ค. 58 9 ส.ค. 58 11:04 น.
144 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สิ่งแวดล้อมดี ชีวีเป็นสุข ชุมชนบ้านจุ้มปะ
โดย นายธนกร สุวรรณโณ
53,000.00 31 พ.ค. 58 9 ส.ค. 58 10:45 น.
145 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน นาอินทรีย์คืนวิถีคนไทรงาม (ต่อเนื่อง)
โดย ไทรงาม
194,820.00 23 มิ.ย. 58 9 ส.ค. 58 10:40 น.
146 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สร้างสุขคนบ้านปะโอ ชุมชนต้นแบบวิถีเกษตรอินทรีย์
โดย บ้านปะโอ
200,000.00 1 มิ.ย. 58 9 ส.ค. 58 10:40 น.
147 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สร้างหลาด(ตลาด)ในห้วยที่บ้านห้วยไม้ไผ่
โดย สุมณฑา ทองนาคขาว
172,530.00 27 พ.ค. 58 9 ส.ค. 58 10:31 น.
148 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คนท่ายูงปลูกป่าในนาสหาย
โดย นายสมปอง เพิ่มแก้ว
197,450.00 27 พ.ค. 58 9 ส.ค. 58 10:29 น.
149 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คนเกาะขาม ใส่ใจสุขภาพ ด้วยพืชผักสมุนไพร
โดย ฉลวย คงสม
199,850.00 31 พ.ค. 58 9 ส.ค. 58 10:27 น.
150 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์ชีวิต ที่บ้านเขาปู่
โดย นายชำนิ ยอดแก้วเรือง
199,200.00 27 พ.ค. 58 9 ส.ค. 58 10:13 น.
151 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ฟื้นป่า รักษ์เคย ที่บ้านปากหวะ หมู่.10 ต.ลำปำ
โดย ประดับ กระจายโภชน์
195,950.00 27 พ.ค. 58 9 ส.ค. 58 09:57 น.
152 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ศูนย์เรียนรู้นาอินทรีย์ที่บ้านโคกแย้ม (ต่อเนื่อง)
โดย pairoakectchoo
170,425.00 22 มิ.ย. 58 9 ส.ค. 58 09:56 น.
153 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ซอยปลักควายเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง
โดย นางสาวอมรรัตน์ ธรรมรัตน์
200,000.00 31 พ.ค. 58 9 ส.ค. 58 09:55 น.
154 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชาวนาปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค บ้านหนองถ้วย
โดย นายสมเพียร ขำมาก
200,000.00 31 พ.ค. 58 9 ส.ค. 58 09:47 น.
155 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เมื่อเด็กกล้วยเถื่อนสร้างธนาคารฯที่บ้านทุ่งยูง(ต่อเนื่อง)
โดย สมศักดิ์ สุขยูง
194,700.00 25 มิ.ย. 58 9 ส.ค. 58 07:24 น.
156 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน การจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชน บ้านท่าฉัตรไชย
โดย สมพร แทนสกุล
179,360.00 28 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 22:07 น.
157 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ครอบครัวอบอุ่น มีภูมิคุ้มกัน แบ่งปันความสุขบ้านขุนสมุทร
โดย นายนิคม บุตรสมัน
177,530.00 31 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 21:16 น.
158 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เศรษกิจพอเพียงด้วยบัญชีครัวเรือนบ้านท่าพรุ
โดย นางสาวรอบีดะ กระบี่วงศ์
169,435.00 31 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 21:07 น.
159 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร่วมใจคืนสุขบ้านเกาะเหรียง
โดย ทิศารัตน์ เรืองพุทธ
149,150.00 27 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 20:39 น.
160 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ตู้เย็นข้างเรินบ้านชายควน
โดย นางสาวสุพานนท์ มูสิกะ
200,200.00 27 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 19:23 น.
161 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านคันเบ็ดปลอดสารพิษด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
โดย โกวิทย์ พรพันธ์
195,400.00 28 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 18:58 น.
162 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร่วมใจแก้ไขปัญหาขยะในชุมชุนบ้านตูล
โดย นายนุกูล มูสิกะ
181,530.00 27 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 18:46 น.
163 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ศูนย์การเรียนรู้การผลิตข้าวสังหยดอินทรีชีวภาพครบวงจรเพื่อขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ที่บ้านควนพัง (ต่อเนื่องปี2)
โดย maliwan
199,100.00 24 มิ.ย. 58 8 ส.ค. 58 17:56 น.
164 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คนปากเปียดสุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียง
โดย นายสำราญ เดชารัตน์
193,000.00 28 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 17:45 น.
165 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ท่องเที่ยวเชิงเกษตรลดสารเคมี สร้างสุขภาวะชุมชนบ้านคลองลำแชง (ต่อเนื่อง ปี 2)
โดย เกษตรภูมิปัญญา
135,400.00 10 มิ.ย. 58 8 ส.ค. 58 17:43 น.
166 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน โครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ชุมชน(ม. 11 บ้านห้วยมะพร้าว)
โดย นางร่อฝีย๊ะ หวันจิ
199,895.00 31 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 17:31 น.
167 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนบ้านชะเอียนยิ้มได้ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
โดย นางบุญตา สุดภักดี
188,300.00 28 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 17:18 น.
168 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน มัสยิดสร้าง เยาวชน สู่ชุมชนสโลว์ปาแต่น่าอยู่
โดย อาซีมาน อีแต
90,150.00 1 มิ.ย. 58 8 ส.ค. 58 16:56 น.
169 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนบ้านบาลาเพิ่มมูลค่าขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โดย มะอะฮูมือรี ยูนุ๊
180,950.00 31 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 16:49 น.
170 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวนาบ้านควนเงิน
โดย น.ส.เบญจรัตน์ ทองเมือง
193,450.00 28 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 16:46 น.
171 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน อยู่ดี กินดี มีสุข บ้านทุ่งโต๊ะหย๊ะ
โดย นายประสิทธิ์ เข็มสุวรรณ
127,635.00 27 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 16:46 น.
172 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน กินดีมีสุข ณ บ้านเกาะรุ้ง
โดย นางสาวสุดารัตน์ อินทร์จันทร์
199,600.00 28 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 16:40 น.
173 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เกษตรอินทรีย์บ้านปลักจอกเสริมรายได้
โดย บุญฤทธิ์ ช่วยชู
152,600.00 28 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 16:26 น.
174 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เกษตรพอเพียงตามวิถีชุมชนบ้านพรุสมภาร
โดย นางสาวมณีพร เนาว์ไพร
199,770.00 28 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 16:24 น.
175 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน พัฒนาบ้านบางคูให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน
โดย ดรุณี เศียรประดับ
186,960.00 28 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 16:22 น.
176 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านไสใหญ่รายได้ดีชีวีมีสุข
โดย นางสุภาพร สุทธิ
199,600.00 28 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 16:13 น.
177 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน มัสยิดสัมพันธ์ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ม.17 บ้านวังช่อนชัย
โดย นางอำสะ อุสมา
198,050.00 31 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 16:04 น.
178 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านบางคุระพอเพียงหลีกเลี่ยงสารเคมี
โดย นางเสาวรส แป้นถนอม
199,940.00 28 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 15:58 น.
179 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน Green Food- Green market ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองจิก
โดย นางนิตยา นิลจันทร์
185,660.00 29 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 15:51 น.
180 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สุขสวรรค์ ที่ บ้านควนสวรรค์
โดย นายประยงค์ พรหมประสงค์
197,850.00 28 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 15:51 น.
181 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน พลังชุมชนร่วมรักษ์ป่าชายเลนบ้านบางค้างคาว
โดย นายเสถียร ทิพย์ทอง
196,825.00 27 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 15:50 น.
182 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านควนเกาะจันทร์
โดย นายบุญสิงห์ แก้วสุข
181,020.00 29 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 15:48 น.
183 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน การจัดการทรัพยากรป่าชายเลน บ้านเขาทอง unseen อ่าวท่าเลน
โดย ม.3 ต.เขาทอง
188,400.00 29 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 15:42 น.
184 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ทุ่งเกาะปาบร่วมรักษ์พืชผักพื้นบ้าน ม. 6 บ้านทุ่งเกาะปาบ
โดย นายอามินทร์ ดินเตบ
176,930.00 31 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 15:26 น.
185 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านดอนจิกพัฒนาเพื่อส่งเสริมอาชีพ
โดย ปภังกร จงไกรจักร
160,540.00 28 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 15:20 น.
186 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนปลอดสารพิษตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงบ้านในโคร๊ะ
โดย มาโนช ทองประดับ
178,400.00 28 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 14:57 น.
187 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ผักปัญญาอ่อนสร้างสุขบ้านแขก
โดย กัญญา สุทธิรักษ์
192,875.00 28 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 14:50 น.
188 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านห้วยทรายขาว ชีวิตดี มีเศรษฐกิจพอเพียง
โดย นางจุไรวรรณ ทองแผ่
199,940.00 28 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 14:34 น.
189 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนตลาดปริก ฉลาดกิน ฉลาดใช้ สร้างเครือข่ายผู้บริโภค
โดย นายจรัญ พิศสุวรรณ
115,400.00 31 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 14:10 น.
190 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เยาวชนหมู่ 6 บ้านหัวทางร่วมใจอนุรักษ์คลองละงู
โดย น.ส.ปัทมา เอียดดี
190,440.00 31 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 13:45 น.
191 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน อาชีพเสริมเพิ่มคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านคลองต่อ
โดย นายวิสุทธิ์ สุวรรณ
132,350.00 31 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 13:37 น.
192 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เกษตรอินทรีย์สร้างรายได้บ้านในหัน
โดย ประจวบ ไหมนุ้ย
173,600.00 28 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 13:23 น.
193 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เซเว่น ภูมิปัญญา สร้างสุขสองฝั่งคลองบ้านบางไทร (ต่อยอดปี2)
โดย bangsai
197,200.00 2 ก.ค. 58 8 ส.ค. 58 13:15 น.
194 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สร้างหมู่บ้านในฝัน ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านลานไทร
โดย นายสุกิจ แก้วชื่น
192,150.00 31 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 13:07 น.
195 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร่วมใจรักษ์สภาพแวดล้อมสู่สุขภาวะบ้านควนปอม
โดย สิริกาณ ทิพย์เพ็ง
153,530.00 27 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 13:05 น.
196 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สร้างครัวคนห้วยยวนด้วยธนาคารริมคลอง (ต่อเนื่อง)
โดย phanuthatmusi
199,800.00 24 มิ.ย. 58 8 ส.ค. 58 13:03 น.
197 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านไสโคกเกาะ ร่วมใจลดภัยสารเคมีในชุมชน
โดย นางอาภรณ์ ฉิมใหญ่
199,900.00 28 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 12:39 น.
198 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน อาชีพเสริมเพิ่มรายได้บ้านควนยูง
โดย นางฉวีวรรณ พจมานพ
199,150.00 28 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 12:06 น.
199 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สายน้ำสร้างสุขณ บ้านทุ่งโชน
โดย สมเด็จ เกื้อกูล
198,800.00 28 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 11:19 น.
200 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เยาวชนอาสา บ้านผังปาล์ม 7 อนุรักษ์ทรัพยากร
โดย นายอำนวย จันทร์แดง
199,950.00 29 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 11:10 น.
201 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง(ต่อเนื่องปี 3)
โดย อนุชา เฉลา
190,300.00 19 มิ.ย. 58 8 ส.ค. 58 10:53 น.
202 assignment_turned_inยกเลิก เศรษฐกิจพอเพียง แก้ไขปัญหาหนี้สิน บ้านวังยาว จังหวัดสตูล
โดย นายสงกรานต์ ภู่ระหงษ์
128,225.00 31 พ.ค. 58 6 ส.ค. 58 01:48 น.
203 assignment_turned_inยกเลิก พลังมุสลิมรักษ์คลองนาบอน
โดย หนูแดง พลนุ้ย
200,000.00 27 พ.ค. 58 5 ส.ค. 58 23:43 น.
204 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สองข้างทางสร้างรายได้ บ้านตีนคลอง
โดย ปรียานาถ มาศมาลัย
190,540.00 28 พ.ค. 58 4 ส.ค. 58 11:27 น.
205 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านโปนปลอดสารพิษด้วยวิถีชีวิตพอเพียง
โดย อรสา เจริญผล
199,960.00 28 พ.ค. 58 4 ส.ค. 58 10:47 น.
206 assignment_turned_inยกเลิก บ้านบ่อหิน หมู่ 3 ร่วมใจสานฝันครอบครัวอบอุ่น
โดย นายสุมล รองเมือง
55,065.00 31 พ.ค. 58 24 ก.ค. 58 20:06 น.
207 assignment_turned_inไม่ผ่าน ส่งเสริมอาชีพ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงหมู่ที่1 บ้านทุ่งไหม้
โดย นางประไพ ยังนิ่ง
90,300.00 31 พ.ค. 58 24 ก.ค. 58 16:34 น.
208 assignment_turned_inยกเลิก สร้างสุขคนกงตอด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
โดย นายสมศักดิ์ ศรีจัน
147,700.00 28 พ.ค. 58 24 ก.ค. 58 00:27 น.
209 assignment_turned_inไม่ผ่าน ตามรอยความสุขที่สมุย ณ บ้านตลิ่งงาม
โดย นางสาวเสาวดี ศรีฟ้า
170,375.00 28 พ.ค. 58 23 ก.ค. 58 23:00 น.
210 assignment_turned_inยกเลิก บ้านทับช้าง สร้างสุขภาพดี วิถีชุมชนพอเพียง
โดย ไพรัช ศรีโสภณ
81,030.00 27 พ.ค. 58 23 ก.ค. 58 18:56 น.
211 assignment_turned_inไม่ผ่าน แหลมยางนาพึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง ปี3
โดย Tako
200,000.00 6 มิ.ย. 58 23 ก.ค. 58 17:34 น.
212 assignment_turned_inไม่ผ่าน สามพลังร่วมสร้างคนวัดพระขวางให้อบอุ่น ปี 2
โดย kusol
169,790.00 13 ก.ค. 58 23 ก.ค. 58 17:26 น.
213 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ร่วมสร้างชุมชนกรงปินังน่าอยู่ ด้วยเศษรฐกิจพอเพียง
โดย ตอฮีเราะ หะดูมอ
238,200.00 1 มิ.ย. 58 23 ก.ค. 58 15:27 น.
214 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก เบอแนนากอ เข้มแข็ง ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
โดย ฮาซัน กายุ
43,400.00 1 มิ.ย. 58 23 ก.ค. 58 14:13 น.
215 assignment_turned_inไม่ผ่าน ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ดี-มีสุข บ้านดอนเมา
โดย วีระวัฒน์ ปราชญ์เปรื่อง
130,425.00 27 พ.ค. 58 23 ก.ค. 58 13:50 น.
216 assignment_turned_inไม่ผ่าน ชุมชนบ้านท่าน่าอยู่ด้วยวิถีพอเพียง
โดย สายสุดา เดชทุ่งคา
156,845.00 27 พ.ค. 58 23 ก.ค. 58 13:21 น.
217 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก สร้างสันติภาพตะโล๊ะซูแมด้วยพลังสตรี
โดย นางอามีเนาะ ลงมา
131,800.00 30 พ.ค. 58 23 ก.ค. 58 12:21 น.
218 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ปูลัยร่วมใจเป็นหนึ่ง
โดย นายนิเห็ง โพหะดา
62,200.00 30 พ.ค. 58 23 ก.ค. 58 10:39 น.
219 assignment_turned_inไม่ผ่าน อ่าวมะม่วงเข้มแข็งชุมชนน่าอยู่สู่วิถีพอเพียง
โดย สารัช เกิดกุลรัตน์
185,100.00 27 พ.ค. 58 22 ก.ค. 58 20:11 น.
220 assignment_turned_inยกเลิก ขยะบ้านในไร่สู่ชุมชนอยู่ดีมีสุข
โดย พิศาล พุฒนกุล
188,625.00 27 พ.ค. 58 22 ก.ค. 58 19:05 น.
221 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านทุ่งมุ่งร่วมสร้างทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ยั่งยืน
โดย นายยุทธิชัย กิจปกรณ์สันติ
82,000.00 27 พ.ค. 58 21 ก.ค. 58 22:52 น.
222 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ชุมชนจือแรร่วมใจ จัดการขยะ
โดย นางนุชรีย์ อับดุลคานาน
184,700.00 30 พ.ค. 58 21 ก.ค. 58 22:16 น.
223 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก อ่าวฟิ้นคืนชีวิตคนคลองขุด (ต่อเนื่อง)
โดย บ้านคลองขุด 57
0.00 24 มิ.ย. 58 21 ก.ค. 58 19:28 น.
224 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ธนาคารอาหารชุมชนของคนทุ่งยาว(ต่อเนื่อง)
โดย sommit
500.00 21 มิ.ย. 58 21 ก.ค. 58 19:22 น.
225 assignment_turned_inไม่ผ่าน ชุมชนบ้านส้านแดงเกษตรอินทรีย์ อยู่ดีมีสุข ปี3
โดย Boonsin_Pechkamnerd
0.00 7 มิ.ย. 58 21 ก.ค. 58 14:05 น.
226 assignment_turned_inไม่ผ่าน ถักทอพลังสร้างสรรค์เยาวชนสู่ชุมชนศรียาภัยน่าอยู่ ปี 3
โดย KAMONPOP THONGAEING
195,020.00 1 มิ.ย. 58 21 ก.ค. 58 14:03 น.
227 assignment_turned_inไม่ผ่าน เสริมสร้างและบูรณาการชุมชนเจาะปูแนสู่แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดย นางสุวารียะ แปเฮาะฮิเล
280,300.00 30 พ.ค. 58 16 ก.ค. 58 09:54 น.
228 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ตะโละมางาแบ สร้างสุขชุมชนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
โดย นางพารีเด๊าะ หะยีสะมะแอ
0.00 30 พ.ค. 58 16 ก.ค. 58 09:51 น.
229 assignment_turned_inไม่ผ่าน ครัวชุมชนของคนทุ่งออก ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา
โดย นางสุขฤทัย นุ้ยโดด
0.00 31 พ.ค. 58 15 ก.ค. 58 09:18 น.
230 assignment_turned_inไม่ผ่าน เกษตรปลอดภัยไร่สารเคมี บ้านทุ่งยาว อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
โดย นายวิโรจน์
0.00 31 พ.ค. 58 15 ก.ค. 58 09:17 น.
231 assignment_turned_inไม่ผ่าน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อาหารปลอดภัยบ้านปลักคล้า
โดย รัฐพล ประพรม
0.00 31 พ.ค. 58 15 ก.ค. 58 09:17 น.
232 assignment_turned_inไม่ผ่าน หมู่บ้านสุขภาพดี ตามวิถีมุสลิม หมู่ที่ 8 บ้านหนองยูง ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล
โดย นายจาเหรบ หะยีหวันหยง
197,375.00 31 พ.ค. 58 14 ก.ค. 58 16:33 น.
233 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านระนองพัฒนาลดและปลดหนี้
โดย นพรัตน์ กองอางา
0.00 30 พ.ค. 58 14 ก.ค. 58 15:33 น.
234 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาชุมชนที่ตำบลเขาเจียก
โดย สุจิตรา พวงพวา
0.00 28 พ.ค. 58 14 ก.ค. 58 13:03 น.
235 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก สองมือน้อย คืนสุขบ้านกะลาพอ
โดย นายสดี การี
179,680.00 30 พ.ค. 58 14 ก.ค. 58 11:43 น.
236 assignment_turned_inยกเลิก มังคุดปลอดสารบ้านคลองปีกเหนือ
โดย สง่า ทองคำ
0.00 28 พ.ค. 58 14 ก.ค. 58 11:36 น.
237 assignment_turned_inยกเลิก บ้านเนินอินทร์แก้วร่วมกันลดขยะเพื่อลดภาระชุมชน
โดย ณรงค์ สังข์อุ่น
0.00 28 พ.ค. 58 14 ก.ค. 58 11:36 น.
238 assignment_turned_inยกเลิก ชุมชนโพธิ์ทองพัฒนา (ต่อยอด)
โดย pennee
0.00 9 มิ.ย. 58 14 ก.ค. 58 11:35 น.
239 assignment_turned_inยกเลิก พืชผักสมุนไพรปลอดสารพิษสูผลิตภันท์ชุมชนบ้านไสขัน(ต่อยอด)
โดย woottisak
0.00 9 มิ.ย. 58 14 ก.ค. 58 11:35 น.
240 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก เศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองฮาย
โดย นิรุทธ นวลวัฒน์
15,000.00 30 มิ.ย. 58 14 ก.ค. 58 10:35 น.
241 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านเจ้าขรัว ต.คลองเคียน
โดย ลัตดา เสมพืช
0.00 10 ก.ค. 58 14 ก.ค. 58 10:14 น.
242 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก โครงการจัดการขยะชุมชนบ้านป่าตอและร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
โดย ประเสริฐ บุญแก้วคง
0.00 27 พ.ค. 58 14 ก.ค. 58 10:09 น.
243 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ครอบครัวเข้มแข็ง สร้างสุขให้ชุมชนคนบ้านป่ายูง
โดย นางสุจิรา ศรีเหลือง
0.00 28 พ.ค. 58 14 ก.ค. 58 10:08 น.
244 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ทุ่งไหม้ร่วมใจสร้างชุมชนใหม่ให้สังคม
โดย สุรัตน์ หนูจันทร์
0.00 27 พ.ค. 58 14 ก.ค. 58 10:08 น.
245 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก รักษ์สัตว์นัำด้วยปาการังเทียมปากอ่าวขจัดภัย
โดย วิรัตน์ ระย้า
0.00 30 พ.ค. 58 14 ก.ค. 58 09:36 น.
246 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก โครงการ"ลดปัจจัยเสี่ยงด้วยกีฬาเยาวชนคนบ้านเขาฝาชี"
โดย น.ส.นันทิกา พัฒน์ทอง
0.00 29 พ.ค. 58 14 ก.ค. 58 09:36 น.
247 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก โครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ครัวเรือนชุมชนบ้านในไร่
โดย นางประไพพรรณ พรมคง
0.00 29 พ.ค. 58 14 ก.ค. 58 09:36 น.
248 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก 1 เดือน 1 ดาวะห์บ้านใหม่ร่วมใจ
โดย ปาริชาติ แก้วทองประคำ2
200,000.00 1 มิ.ย. 58 13 ก.ค. 58 21:01 น.
249 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ลีมาปูโร๊ะสู่ชุมชนพึ่งตนเอง
โดย ฆารียะ ยอฆอร์
0.00 30 พ.ค. 58 13 ก.ค. 58 13:51 น.
250 assignment_turned_inไม่ผ่าน สร้างสุขบ้านบางกล้วยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดย นายศักดิ์โกศล ถาวรพร
0.00 28 พ.ค. 58 12 ก.ค. 58 20:50 น.
251 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ร่วมใจต้านภัยยาเสพติดและเศรฐกิจพอเพียงบ้านแหลมทราย
โดย อุไร โยธารักษ์
0.00 28 พ.ค. 58 12 ก.ค. 58 16:54 น.
252 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก พลังคนชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนละเมาะบก
โดย พารูกัน ดอบู
0.00 1 มิ.ย. 58 11 ก.ค. 58 01:44 น.
253 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก กูยิสะอาด ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด
โดย นายอาดุลอาซิซ พีรีซี
95,350.00 31 พ.ค. 58 10 ก.ค. 58 22:58 น.
254 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านโคกยูงสร้างสามัคคี ด้วยวิถีชุมชน
โดย นางวิไลพร คงบันทึก
0.00 29 พ.ค. 58 2 ก.ค. 58 14:39 น.
255 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ม.5 ต.เขาคราม
โดย ม.5 ต.เขาคราม
0.00 29 พ.ค. 58 2 ก.ค. 58 14:39 น.
256 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก เกาะทองสมใหม่ เกษตรอินทรีย์สู่ความพอเพียง (ต่อเนื่อง)
โดย เกาะทองสมใหม่
0.00 21 มิ.ย. 58 1 ก.ค. 58 11:47 น.
257 assignment_turned_inไม่ผ่าน เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง หมู่ 3 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
โดย นางปรานี ทองรักษ์
0.00 31 พ.ค. 58 27 มิ.ย. 58 16:25 น.
258 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก โครงการเยาวชนคลองลำเลียง สร้างสังคมเป็นสุข
โดย น.ส.พรพิมล รัตนกุล
0.00 28 พ.ค. 58 22 มิ.ย. 58 13:56 น.
259 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก โครงการสร้างเยาวชนจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมบ้านกูแบปูยูม.4 ม่วงเตี้ย
โดย นายอดุลย์ หะยีดือราแม
0.00 30 พ.ค. 58 18 มิ.ย. 58 13:21 น.
260 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เด็กน้อยเกาะโตดนุ้ย เล่ามีทานปูม้า ปูทะเล(ต่อเนื่อง)
โดย sucared
0.00 29 ม.ค. 57 18 มิ.ย. 58 03:47 น.
261 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านหัสคุณ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนแเข้มแข็ง
โดย นายอำนวย ส่องสง
0.00 27 พ.ค. 58 15 มิ.ย. 58 20:36 น.
262 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก สร้างสุข.. เล็ก เล็ก เพื่อ...เด็กคลองยาง
โดย ปิยนารถ หนูพลับ
0.00 27 พ.ค. 58 15 มิ.ย. 58 20:32 น.
263 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ป่าตอดับบ้านจัดการขยะ
โดย ประทีป ปานนิล
0.00 27 พ.ค. 58 15 มิ.ย. 58 20:11 น.
264 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก โรงสีข้าวชุมชน
โดย ทศพร ติกแก้ว
0.00 27 พ.ค. 58 15 มิ.ย. 58 17:44 น.
265 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านไทรขาม พืชผักสวย ผลไม้งาม แหล่งปลอดสารพิษ
โดย สิทธิชัย มุกสิกะโปน
0.00 28 พ.ค. 58 15 มิ.ย. 58 08:44 น.
266 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ครอบครัวคนดีวิถีมุสลิม
โดย นายประเสริฐ สันองค์
0.00 31 พ.ค. 58 14 มิ.ย. 58 13:27 น.
267 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ขนมไทยครบวงจรบ้านชุมโลง
โดย อนันต์ ศรทอง
0.00 28 พ.ค. 58 13 มิ.ย. 58 17:38 น.
268 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ชาวป่าแก่ออกเปลี่ยนวิถี ชุบชีวีผักพื้นบ้าน
โดย หยาด นุ่นอยู่
0.00 27 พ.ค. 58 13 มิ.ย. 58 17:25 น.
269 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก เมืองสุขภาพแห่งสังคมผู้สูงอายุชุมชนเสนานุชรังสรรค์
โดย นางสาวปรียา กสิบาล
0.00 28 พ.ค. 58 12 มิ.ย. 58 22:26 น.
270 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านรัตนโกสัย หมู่ที่ 5 ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
โดย ณพวรรษ ทองคำ
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 17:08 น.
271 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านดวด หมู่ที่ 3 ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
โดย วิชัย แตงเลี่ยน
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 17:01 น.
272 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านแหลมดิน หมู่ที่ 5 ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
โดย พิรุณ คงสังข์
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 16:56 น.
273 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านบ่อคา หมู่ที่ 3 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
โดย สมชาย ปทุมจินดา
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 16:54 น.
274 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านท้องเกร็ง หมู่ที่ 4 ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร
โดย ยวนใจ แก้ววิจิตร
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 16:46 น.
275 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านนาป่า (ม.1.ต.ไชยมนตรี อ.เมือง)
โดย ณัชวีร์ ภูมี
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 16:32 น.
276 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านทุ่งเปียน(ม.2 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา)
โดย ธีรยุทธ แก้วประดิษฐ์
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 16:18 น.
277 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านคลองเตย(ม3.ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่)
โดย อุเทน หนูคง
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 16:02 น.
278 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านท้องลำเจียก (ม.1 ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่)
โดย วุฒิชัย ชูเพชร
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 16:00 น.
279 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ชุมชนไผ่หั้ว (เทศบาลเมืองปากพนัง)
โดย นภาเกตน์ มาลาทอง
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 15:54 น.
280 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ชุมชนหูล่อง(เทศบาลเมืองปากพนัง)
โดย อุษา ปรางอ่อน
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 15:50 น.
281 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านบางวุน(ม.2 ต.บางตะพง อ.ปากพนัง)
โดย อารยา ยิ้มไหม
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 15:47 น.
282 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ผักสวนครัวบ้านศิลา (ม.4 ต.นาแว อ.ฉวาง)
โดย นส.บุญจริง เทพยา
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 15:40 น.
283 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านนาสร้าง(ม.3 ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี)
โดย อุไร จตุมาศ
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 15:35 น.
284 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านคูใหม่ (ม.4 ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา)
โดย สุภาณี หนูคง
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 15:30 น.
285 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านจันพอ (ม.3 ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา)
โดย วรรณี สัณฐบัตร
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 15:28 น.
286 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านประชาสรรค์(ม.12 ต.โมคลานอ.ท่าศาลา)
โดย พรประวี ทรัพย์แก้ว
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 15:24 น.
287 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านโมคลาน ม.11ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา
โดย ขนิษฐา ลิบัง
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 14:14 น.
288 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านท่าขึ้น(ม.2 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา)
โดย ประกาน นุกูล
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 14:13 น.
289 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ชุมชนนอกไร่สะพานยาว(ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง)
โดย เครือวัลย์ มีแต้ม
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 14:08 น.
290 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ชุมชนวัดหัวอิฐ( ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง)
โดย ทิวากรณ์ วรินทรเดช
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 14:05 น.
291 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ชุมชนบ่ออ่าง(ต.คลัง อ.เมือง)
โดย สมนึก สุวรรณทิพย์
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 13:55 น.
292 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก เกษตรอินทรีย์ชุมชนบ้านหนองบ่อ
โดย พีรวัล พุฒจอก
0.00 27 พ.ค. 58 11 มิ.ย. 58 19:50 น.
293 assignment_turned_inไม่ผ่าน สร้างชุมชนคีรีรอบให้น่าอยู่
โดย นายเจอะ เอียดตน
0.00 28 พ.ค. 58 11 มิ.ย. 58 18:02 น.
294 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก เสริมสร้างชุมชนปลอดหนี้ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง บ้านทุ่งกางิ้ว
โดย นราทิพย์ มรรคอาน
0.00 28 พ.ค. 58 2 มิ.ย. 58 11:52 น.
295 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านเขาตะเภาทองน่าอยู่สู่แหล่งเรียนรู้การจัดการตนเอง
โดย น้องหน่อย เชียงพิมาย
0.00 27 พ.ค. 58 31 พ.ค. 58 21:56 น.
296 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านมะยิงปลอดสารพิษ วิถีชีวิตพอเพียง
โดย กันธิชา มาตรวังแสง
0.00 28 พ.ค. 58 31 พ.ค. 58 15:55 น.
297 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านศรีรักษาเกษตรอินทรีย์ ปลดหนี้ สร้างสุข
โดย อุมาพร ไทรทอง
0.00 28 พ.ค. 58 31 พ.ค. 58 14:42 น.
298 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก เริ่มจากรัก ฟูมฟักเป็นชุมชนน่าอยู่ ลูโบ๊ะบาตู
โดย ลูโบ๊ะบาตู
0.00 29 พ.ค. 58 31 พ.ค. 58 13:54 น.
299 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก นำภูมิปัญญา สร้างสุขภาพ เทศบาลกำแพง
โดย นางสาววิลาวัณย์ พงศ์รัตนศักดิ์
0.00 29 พ.ค. 58 31 พ.ค. 58 13:43 น.
300 assignment_turned_inไม่ผ่าน เยาวชนคนดี ชุบชีวีบ้านน้ำร้อน
โดย ซอร์บียา ลำโป
0.00 29 พ.ค. 58 31 พ.ค. 58 13:34 น.
301 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ปลูกพืชสมุนไพรบ้านทองหลางล่าง
โดย บุญมี คันธะเนตร
0.00 30 พ.ค. 58 30 พ.ค. 58 15:31 น.
302 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านควนเสาธงเข้มแข็งเศรษฐกิจพอเพียง
โดย ดวงกมล โอบอ้อม
0.00 27 พ.ค. 58 30 พ.ค. 58 15:03 น.
303 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก สวนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ม.3 บ้านน้ำตก ต.ทรายแดง อ.เมือง จ.ระนอง
โดย บังอร พรหมมุณี
0.00 30 พ.ค. 58 30 พ.ค. 58 12:06 น.
304 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองระนอง
โดย นางสุธี สุขยิ่งเจริญ
0.00 29 พ.ค. 58 30 พ.ค. 58 10:30 น.
305 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านเขาเหรง รู้ ลด ปลดหนี้ สู่วิถีพอเพียง
โดย เยาวนิส เมืองทิพย์
0.00 27 พ.ค. 58 30 พ.ค. 58 10:18 น.
306 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก การจัดการขยะและทรัพยากรชายฝั่งบ้านปากกระแดะพลายวาส
โดย นายสุภาษิต อินทรภิรมย์
0.00 29 พ.ค. 58 29 พ.ค. 58 23:33 น.
307 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก โครงการการจัดการขยะและทำปุ๋ยชีวภาพ ม.3 ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง
โดย นายธีรพร ณ ตะกั่วทุ่ง
0.00 29 พ.ค. 58 29 พ.ค. 58 11:55 น.
308 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก โครงการการจัดการขยะและทำปุ๋ยชีวภาพ ม.2 ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง
โดย นายกองพล คชวงค์
0.00 29 พ.ค. 58 29 พ.ค. 58 11:54 น.
309 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก โครงการการจัดการขยะและทำปุ๋ยชีวภาพ ม.1 ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง
โดย นายวรวิทย์ โลหะผล
0.00 29 พ.ค. 58 29 พ.ค. 58 11:53 น.
310 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ทุ่งวิมาน
โดย ทุ่งวิมาน
0.00 29 พ.ค. 58 29 พ.ค. 58 10:14 น.
311 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ม.10 บ้านขุนสมุทร
โดย ม.10 บ้านขุนสมุทร
0.00 29 พ.ค. 58 29 พ.ค. 58 09:20 น.
312 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านท่าพรุ ต.เขาทอง
โดย บ้านท่าพรุ ต.เขาทอง
0.00 29 พ.ค. 58 29 พ.ค. 58 09:18 น.
313 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ม.1 บ้านรำปู
โดย ม.1 บ้านรำปู
0.00 29 พ.ค. 58 29 พ.ค. 58 09:17 น.
314 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก สร้างสุขคนชุมชนรถไฟ
โดย นายเจริญ ยอดมณี
0.00 28 พ.ค. 58 28 พ.ค. 58 20:45 น.
315 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ชุมชนรักษ์บึงขุนทะเล
โดย นางจุไรรัตน์ ศรีคงแก้ว
0.00 28 พ.ค. 58 28 พ.ค. 58 20:43 น.
316 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก อบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ (บ้านบ่อไทร )
โดย นายวรวิทย์ สีสาคูคาม
0.00 28 พ.ค. 58 28 พ.ค. 58 16:40 น.
317 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก สร้านความพร้อมเพื่อสร้างสุข
โดย วัฒนา ดิษฐาอภิชัย
0.00 27 พ.ค. 58 28 พ.ค. 58 14:44 น.
318 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ฟื้นคุณค่าวิถีชุมชนในเขตเมือง ชุมชนศรีตรัง
โดย นายทิพย์ ศรีไตรรัตน์
0.00 27 พ.ค. 58 28 พ.ค. 58 14:14 น.
319 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก หมู่ 1 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
โดย นายปัญญา นายาว
0.00 28 พ.ค. 58 28 พ.ค. 58 05:43 น.
320 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ฐานทรัพยากรมั่นคงชุมชนในโป๊ะท่าน้ำ
โดย นายอดุลย์ แก้วคงธรรม
0.00 27 พ.ค. 58 27 พ.ค. 58 16:48 น.
321 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก หมู่ 6 ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
โดย อนันต์ อินทองแก้ว
0.00 27 พ.ค. 58 27 พ.ค. 58 16:30 น.
322 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านใสยาว หมู่ 9 ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
โดย สุลัดดา พรหมรักษา
0.00 27 พ.ค. 58 27 พ.ค. 58 16:12 น.
323 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านอ่างทอง หมู่ 3 ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินร์ จ.พัทลุง
โดย นายปกครอง สังเศษ
0.00 27 พ.ค. 58 27 พ.ค. 58 16:06 น.
324 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก หมู่บ้านไร่เหนือยุคใหม่ต้านภัยยาเสพติด
โดย นายสอด พุมนวล
0.00 27 พ.ค. 58 27 พ.ค. 58 15:55 น.
325 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านต้นไทร หมู่ 5 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
โดย นายดอม บุตรทอง
0.00 27 พ.ค. 58 27 พ.ค. 58 15:54 น.
326 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ศูนย์การเรียนรู้สุขภาพชุมชนบ้านหน้าวัง
โดย วิศนี นะแหละ
0.00 27 พ.ค. 58 27 พ.ค. 58 15:50 น.
327 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ชุมชนควนหินแท่น
โดย นายอภิวิทย์ นะระโต
0.00 27 พ.ค. 58 27 พ.ค. 58 15:45 น.
328 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ชุมชนทุ่งใหญ่เข้มแข็งร่วมแรงออกกำลังกาย
โดย นายจิราวุฒิ นะแหละ
0.00 27 พ.ค. 58 27 พ.ค. 58 15:26 น.
329 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านเขาโคเกวียน หมู่7 ต.ท่าแค อ.เมือง จ.พัทลุง
โดย อารีย์ วัฒนนู
0.00 27 พ.ค. 58 27 พ.ค. 58 14:55 น.
330 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน รูปแบบการจัดการตลาดเทศวิวัฒน์ 1 เพื่อสุขภาวะของชุมชน (ต่อเนื่อง)
โดย เกษมณี ชัยรัตนมโนกร
0.00 2 มิ.ย. 57 5 ม.ค. 58 09:43 น.
331 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ปลอดโรคปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียงบ้านมะม่วงขาว(ต่อยอด)
โดย saladept
0.00 3 ส.ค. 57 18 ธ.ค. 57 11:52 น.
332 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ความดันโลหิตสูง เบาหวาน บ้านสูแกเราเปลี่ยนได้
โดย dareeha
0.00 30 มิ.ย. 57 17 ธ.ค. 57 11:44 น.
333 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนพิกุลทอง สุขภาพดี ด้วยสมุนไพรไทย
โดย nuwapha
0.00 17 มิ.ย. 57 3 พ.ย. 57 11:45 น.
334 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน นำคุณธรรม ลดอบายมุข คืนสันติสุขสู่บ้านตันหยง
โดย ummulqura
0.00 8 ก.ค. 57 2 พ.ย. 57 21:35 น.
335 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ปือมูดอบือราเป๊ะ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม
โดย I-nee
0.00 20 มิ.ย. 57 2 พ.ย. 57 16:13 น.
336 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ธนาคารต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านสาขาชุมชนวังกระบือ
โดย ilmoo33
0.00 4 ส.ค. 57 24 ต.ค. 57 16:43 น.
337 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เอาพลาสติกคืนไปเอาพฤกษ์ไพรคืนบ้านดอนทะเล(ต่อยอด)
โดย dontalae
0.00 28 มิ.ย. 57 24 ต.ค. 57 15:33 น.
338 assignment_turned_inไม่ผ่าน เอาพลาสติกคืนไปเอาพฤกษ์ไพรคืนบ้านดอนทะเล(ต่อยอด)
โดย dontalae
0.00 28 ม.ค. 57 20 ต.ค. 57 15:49 น.
339 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สามพลัง ร่วมสร้างคนวัดพระขวางให้อบอุ่น
โดย kusol
0.00 23 ม.ค. 57 12 ต.ค. 57 12:30 น.
340 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน พัฒนาชุมชนราษฏร์บำรุงแบบเศรษฐกิจพอเพียง
โดย rardbamrung
0.00 28 ม.ค. 57 1 ต.ค. 57 10:56 น.
341 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชีวินทรีย์เพื่อสุขภาวะชุมชนคนอ่าวลึกน้อย
โดย prasroed
0.00 23 พ.ค. 57 1 ต.ค. 57 08:42 น.
342 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ประกายฝันผู้สูงวัยบ้านควนโพธิ์
โดย veeraya
0.00 23 มิ.ย. 57 30 ก.ย. 57 15:29 น.
343 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืนโดยผักปลอดสารพิษ หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมพัฒนา
โดย wilipon
0.00 23 มิ.ย. 57 30 ก.ย. 57 15:02 น.
344 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านปลักใหญ่ใจดี สานสัมพันธ์ เชิดชูผู้สูงวัย สู่สุขภาวะ
โดย plugjiadee
0.00 17 มิ.ย. 57 29 ก.ย. 57 22:01 น.
345 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เพิ่มต้นทุนชีวิต พิชิตโรค สู่ชุมชนน่าอยู่ บ้านหัวสะพานเหล็ก
โดย huasapanlex
0.00 17 มิ.ย. 57 29 ก.ย. 57 21:39 น.
346 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน หมู่บ้านจัดการสุขภาวะดี วิถีพอเพียง บ้านทุ่งมะปรัง
โดย thungmaprag
0.00 18 มิ.ย. 57 29 ก.ย. 57 17:11 น.
347 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คนสามวัยใส่ใจสุขภาวะชุมชนบ้านทุ่งใหญ่
โดย tongyai
0.00 18 มิ.ย. 57 29 ก.ย. 57 16:02 น.
348 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ตามรอยวิถีชีวิตมุสลิม นำมาสู่ความพอเพียง ชุมชนบ้านสนี ปี 3 : ชุมชนท้องถิ่่นจัดการตนเอง
โดย Fateemah Lorteh
0.00 4 ส.ค. 57 29 ก.ย. 57 15:49 น.
349 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สร้างคลอง สร้างฅน สร้างสุขภาวะชุมชนฅนหนองบัว
โดย asmabinriem
0.00 25 ก.ค. 57 29 ก.ย. 57 14:33 น.
350 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน กติกาชุมชนคนนาเกตุ
โดย pra.patsorn intharasakul
0.00 16 ก.ค. 57 29 ก.ย. 57 13:58 น.
351 assignment_turned_inยกเลิก สร้างความมั่นคงทางอาหารบ้านทุ่งทวย
โดย annop
0.00 4 ก.ค. 57 29 ก.ย. 57 11:29 น.
352 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยสร้างสายใยชุมชน ปี 2
โดย tanakoun
0.00 23 ก.ค. 57 29 ก.ย. 57 10:48 น.
353 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนทรัพย์อนันต์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2
โดย kanuang
0.00 3 มิ.ย. 57 29 ก.ย. 57 10:32 น.
354 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน พัฒนาป่าชุมชนเพื่อแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรบ้านควนดิน(ต่อเนื่อง 2 )
โดย saiji-tago
0.00 30 พ.ค. 57 29 ก.ย. 57 10:11 น.
355 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน พลังชุมชน สร้างสัมพันธ์ สู่ฝันคนคลองช้าง ปี 2
โดย สุฮัยนี กาซอ
0.00 21 ม.ค. 57 27 ก.ย. 57 16:15 น.
356 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สานฝันชุมชนสุขภาวะบ้านดอนรัก
โดย bandonrak
0.00 15 ก.ค. 57 27 ก.ย. 57 15:18 น.
357 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ปราชญ์ตัวน้อยช่วยเศรษฐกิจที่บ้านไสหร้า
โดย เช กูวารา
0.00 25 มิ.ย. 57 27 ก.ย. 57 14:48 น.
358 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน มัสยิดกุนุงจนองสร้างสุข สู่สองวัยใส่ใจสุขภาพ
โดย kunurainee
0.00 19 มิ.ย. 57 27 ก.ย. 57 14:26 น.
359 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านยือโร๊ะ ต้นแบบการจัดการสุขภาวะ
โดย ประพันธ์
0.00 1 มิ.ย. 57 27 ก.ย. 57 12:45 น.
360 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน กลองยาวเกษตรอินทรีย์ บ้านสาคูเหนือ(ต่อยอด)
โดย nattikan
0.00 2 ส.ค. 57 27 ก.ย. 57 10:58 น.
361 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เยาวชนตัวอย่าง ร่วมสร้างชุมชนอุเปน่าอยู่
โดย mareeyam
0.00 18 มิ.ย. 57 27 ก.ย. 57 08:44 น.
362 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ข้างถนนกินได้สร้างรายได้บ้านในถุ้ง(ต่อยอด)
โดย naithung
0.00 25 มิ.ย. 57 26 ก.ย. 57 17:58 น.
363 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน รักษ์สุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม ที่บ้านเขากอย
โดย lสุวัฒน์
0.00 25 ก.ค. 57 26 ก.ย. 57 16:36 น.
364 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนบูเกะสูดอร่วมใจจัดการขยะ สร้างสุขภาพ
โดย นูรีซัน
0.00 17 มิ.ย. 57 26 ก.ย. 57 11:55 น.
365 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ขยะลอยน้ำบ้านเปี๊ยะหัวเนิน(ต่อยอด)
โดย prajakm7
0.00 28 มิ.ย. 57 26 ก.ย. 57 11:44 น.
366 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านดอนมะปราง มีชีวิตปลอดภัยด้วยเกษตรอินทรีย์
โดย pranee2557
0.00 27 มิ.ย. 57 26 ก.ย. 57 11:09 น.
367 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านโคกเคี่ยมสะอาดถูกหลัก คนที่รักปลอดโรค
โดย บ้านโคกเคี่ยม
0.00 27 มิ.ย. 57 25 ก.ย. 57 15:18 น.
368 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ลดปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านสะแตน่าอยู่
โดย wawabajor
0.00 15 ก.ค. 57 25 ก.ย. 57 14:51 น.
369 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เยาวชนธรมมะบ้านบางน้อยใส่ใจสุขภาพสูงวัย
โดย karemah
0.00 19 มิ.ย. 57 25 ก.ย. 57 10:37 น.
370 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เกษตรกรบ้านบางไทรนนท์ร่วมใจลดภัยสารเคมี
โดย ธนกฤตเพ็ชรรัตน์
0.00 30 มิ.ย. 57 25 ก.ย. 57 10:36 น.
371 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านดอนขี้เหล็กอุ่นใจ ห่างไกลภัยในชุมชน
โดย kudaydkl
0.00 25 ก.ค. 57 24 ก.ย. 57 18:55 น.
372 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ฟื้นชีวิตเล คืนวิถีชีวิตชุมชน บ้านหัวลำภู
โดย orathainusong
0.00 31 พ.ค. 57 24 ก.ย. 57 14:29 น.
373 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน พลังเยาวชนร่วมสืบสานวิถีวัฒนธรรมชุมชน: คนบ้านปริก
โดย prick
0.00 4 ส.ค. 57 24 ก.ย. 57 13:02 น.
374 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ศูนย์เรียนรู้วิถีอิสลามยั่งยืนบ้านน้ำเค็ม (ชุมชนเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็ง)
โดย อ.คอลดูน
0.00 20 มิ.ย. 57 24 ก.ย. 57 11:08 น.
375 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เมล็ดพันธุ์สารวัน สานพลังสร้างสุข
โดย malinee
0.00 20 มิ.ย. 57 24 ก.ย. 57 06:38 น.
376 assignment_turned_inยกเลิก ร่วมสร้างบ้านท่าพยอมให้น่าอยู่ (ต่อยอด)
โดย lamp
0.00 13 ก.ค. 57 23 ก.ย. 57 16:21 น.
377 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เด็กและเยาวชนร่วมรักษ์ป่าชายเลนบ้านหาดทรายยาว หมู่ที่ 2 ตำบลตันหยงโป
โดย saard
0.00 23 มิ.ย. 57 23 ก.ย. 57 10:42 น.
378 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร่วมสร้างชุมชนสุขภาวะและท้องถิ่นน่าอยู่บ้านต้นทุเรียน
โดย binyalima
0.00 15 ก.ค. 57 23 ก.ย. 57 10:14 น.
379 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สุขภาวะบ้านพิเทน ในวิถีชีวิตพอเพียง
โดย yana55
0.00 21 ก.ค. 57 23 ก.ย. 57 08:51 น.
380 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เพื่อรมณีย์น่าอยู่ ปรับเปลี่ยนการกินอยู่ทั้งหมู่บ้าน
โดย กาญจนา
0.00 14 มิ.ย. 57 22 ก.ย. 57 13:23 น.
381 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เยาวชนต้นแบบบ้านลาเกาะ ม.2
โดย ahamad
0.00 30 มิ.ย. 57 22 ก.ย. 57 10:21 น.
382 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน อยู่อย่างวิถีไทย ชาวควนสินชัยสุขภาพดี
โดย tritong
0.00 29 มิ.ย. 57 20 ก.ย. 57 19:59 น.
383 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เกษตรพอเพียงตามวิถีมุสลิมบ้านคลองยาง
โดย Anas_Isming
0.00 30 มิ.ย. 57 20 ก.ย. 57 16:43 น.
384 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านห้วยใหญ่ วิถีชุมชนพอเพียง
โดย บ้านห้วยใหญ่
0.00 1 มิ.ย. 57 19 ก.ย. 57 14:58 น.
385 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน พันธมิตรพิชิตขยะ บ้านบางหละจัดการตนเอง
โดย Nittaya KBR
0.00 30 มิ.ย. 57 18 ก.ย. 57 17:19 น.
386 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน กลิ้งกลองสามัคคี มีความพอเพียง
โดย chaiyaa
0.00 4 ก.ค. 57 18 ก.ย. 57 10:47 น.
387 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คนพรุกระแชงสุขภาพดีด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย
โดย nannza123
0.00 19 พ.ค. 57 18 ก.ย. 57 10:01 น.
388 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สตรีบ้านโต๊ะบันก้าวหน้า พัฒนาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
โดย bantooban
0.00 9 ก.ค. 57 18 ก.ย. 57 09:38 น.
389 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ผัก:สายสัมพันธ์สู่่ทับคริสต์วิถีชีวิตที่พอเพียง
โดย chamlong
0.00 1 ก.ค. 57 18 ก.ย. 57 08:35 น.
390 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน โครงการเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบ้านน้ำราบ
โดย บางสัก
0.00 2 ก.ค. 57 17 ก.ย. 57 23:05 น.
391 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน โครงการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบ้านควนตุ้งกู
โดย บางสัก
0.00 2 ก.ค. 57 17 ก.ย. 57 22:34 น.
392 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านโคกไม้ไผ่ รู้จด รู้ใช้ สุขได้ด้วยพอเพียง
โดย kiatisak
0.00 24 มิ.ย. 57 17 ก.ย. 57 16:38 น.
393 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คนเขาแก้วใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่
โดย nonghong
0.00 4 ก.ค. 57 17 ก.ย. 57 15:45 น.
394 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร้อยดวงใจ สู่ชุมชนสุขภาวะ วิถีไทยชุมชนบ้านกลาง(ต่อยอด)
โดย asrina
0.00 16 ก.ค. 57 17 ก.ย. 57 15:07 น.
395 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ท่ามาลัยร่วมใจสานฝันครอบครัวอบอุ่น ตำบลปากน้ำ
โดย บัดสาระ
0.00 23 มิ.ย. 57 17 ก.ย. 57 12:42 น.
396 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เยาวชนบ้านใหม่รักครอบครัวไม่เมามัวยาเสพติดเพื่อความเข็มแข็งของชุมชน
โดย adnan
0.00 3 ส.ค. 57 17 ก.ย. 57 10:31 น.
397 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนตันหยงโป หมู่ที่ 1 ร่วมใจ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรสัตว์น้ำ และทรัพยากรชายฝั่ง
โดย taksina
0.00 23 มิ.ย. 57 17 ก.ย. 57 09:26 น.
398 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านนาปริก สุขภาวะดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน ตามแนวทางวิถีพอเพียง
โดย naprick01
0.00 18 ก.ค. 57 16 ก.ย. 57 17:22 น.
399 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ปรับพฤติกรรมการกิน สร้างสุขคนควนทัง
โดย kanlasom
0.00 2 มิ.ย. 57 16 ก.ย. 57 09:51 น.
400 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เยาวชนบางกล้วยนอกนักจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนฐานทรัพยากร 3 วงล้อ
โดย Nadeeyah
0.00 27 มิ.ย. 57 16 ก.ย. 57 00:10 น.
401 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่บ้านศาลาคงจันทร์ปี 3 : ชุมชนจัดการตนเองตามวิถีพอเพียง
โดย tong
0.00 23 มิ.ย. 57 15 ก.ย. 57 17:55 น.
402 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คลองโชนเข้มแข็ง ชุมชนดี สู่วิถีพอเพียง
โดย nattawan
0.00 2 มิ.ย. 57 15 ก.ย. 57 13:51 น.
403 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยสมุนไพรพื้้นบ้าน : บ้านคลองทราย
โดย sukmee
0.00 13 ก.ค. 57 14 ก.ย. 57 10:00 น.
404 assignment_turned_inยกเลิก ต้นน้ำใจ
โดย barkdaeng
0.00 4 ส.ค. 57 5 ส.ค. 57 10:05 น.
405 assignment_turned_inยกเลิก คนบ้านเขาฝากรู้รักสามัคคี ชีวีมีสุข
โดย jurarat
0.00 21 ก.ค. 57 4 ส.ค. 57 21:30 น.
406 assignment_turned_inไม่ผ่าน พลังเยาวชนร่วมแก้ปัญหาสุขภาพคนปริก
โดย prick
0.00 19 ม.ค. 57 3 ส.ค. 57 18:51 น.
407 assignment_turned_inยกเลิก ฮูกนปากัตบ้านบาลูกาตือเงาะน่าอยู่สังคมเป็นสุข
โดย suemoh
0.00 15 ก.ค. 57 2 ส.ค. 57 21:37 น.
408 assignment_turned_inไม่ผ่าน บ้านชายคลองร่วมสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน
โดย paiji
0.00 27 มิ.ย. 57 31 ก.ค. 57 15:37 น.
409 assignment_turned_inไม่ผ่าน บ้านก่าโห่ใต้สร้างรัก สร้างคน สร้างชุมชน
โดย aree2557
0.00 27 มิ.ย. 57 31 ก.ค. 57 13:14 น.
410 assignment_turned_inไม่ผ่าน บ้านน่ายล ถนนน่ามองร่วมจัดการขยะชุมชน
โดย บ้านปากพะยูน
0.00 24 มิ.ย. 57 30 ก.ค. 57 14:30 น.
411 assignment_turned_inยกเลิก เยาวชนบ้านใหม่รักครอบครัวไม่เมามัวยาเสพติดเพื่อความเข็มแข็งของชุมชน
โดย adnan
0.00 23 มิ.ย. 57 30 ก.ค. 57 00:52 น.
412 assignment_turned_inไม่ผ่าน บ้านหูน้ำฉาสืบสานภูมิปัญญาชุมชน
โดย preecha
0.00 19 มิ.ย. 57 28 ก.ค. 57 14:17 น.
413 assignment_turned_inไม่ผ่าน บ้านควนหนองหงส์ เกษตรอินทรีย์ ครบวงจร
โดย urai2557
0.00 27 มิ.ย. 57 28 ก.ค. 57 13:52 น.
414 assignment_turned_inยกเลิก สภาเด็กสุขภาวะ ชุมชนปรีชาทองนาลึก
โดย ชุมชนปรีชาทอง -นาลึก
0.00 24 มิ.ย. 57 26 ก.ค. 57 18:27 น.
415 assignment_turned_inยกเลิก สานพลังสุขภาวะ ธรรมนูญสุขภาพบ้านดูซงปาแยตะวันออก
โดย torlang2557
0.00 16 ก.ค. 57 26 ก.ค. 57 04:36 น.
416 assignment_turned_inยกเลิก กลองยาวเกษตรอินทรีย์ บ้านสาคูเหนือ(ต่อยอด)
โดย nattikan
0.00 30 มิ.ย. 57 25 ก.ค. 57 21:50 น.
417 assignment_turned_inยกเลิก การท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนเกาะลิบง
โดย issama-el
0.00 25 ก.ค. 57 25 ก.ค. 57 18:25 น.
418 assignment_turned_inยกเลิก ปลอดโรคปลดหนี้ด้วยวิถึพอเพียงบ้านมะม่วงขาว(ต่อยอด)
โดย saladept
0.00 30 มิ.ย. 57 25 ก.ค. 57 15:10 น.
419 assignment_turned_inยกเลิก ต้นน้ำใจ
โดย barkdaeng
0.00 26 มิ.ย. 57 25 ก.ค. 57 13:57 น.
420 assignment_turned_inยกเลิก เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านบางใหญ่เหนือ
โดย โสภิดา
0.00 19 ก.ค. 57 25 ก.ค. 57 09:44 น.
421 assignment_turned_inยกเลิก ชุมชนเป็นสุขที่เมาะมาวี
โดย surat
0.00 10 ก.ค. 57 24 ก.ค. 57 16:08 น.
422 assignment_turned_inยกเลิก บ้านสังกาอู้ หมู่ที่ 7
โดย chairatthaley
0.00 4 มิ.ย. 57 24 ก.ค. 57 13:16 น.
423 assignment_turned_inยกเลิก อนุรักษ์ป่าสาคู เพื่อความมั่นคงทางอาหารชุมชนบ้านห้วยนุ้ย
โดย hoynoi
0.00 11 ก.ค. 57 22 ก.ค. 57 15:48 น.
424 assignment_turned_inยกเลิก โครงการร่วมสร้างแม่ทอมตกให้น่าอยู่ด้วย"วิถีพอเพียง"
โดย เจตน์ธนัช กุลนิล
0.00 22 ก.ค. 57 22 ก.ค. 57 15:22 น.
425 assignment_turned_inยกเลิก โครงการชุมชนบ้านเขาฝาชีอนุรักษ์ทัพยากรชายฝั่งโดยเยาวชน
โดย โก้เบ็กซ์
0.00 14 ก.ค. 57 21 ก.ค. 57 14:25 น.
426 assignment_turned_inยกเลิก วิถีชีวิตแบบพอเพียงชุมชนบ้านบางใหญ่ล่างหมู่ 5
โดย พี่แมว
0.00 19 ก.ค. 57 21 ก.ค. 57 13:22 น.
427 assignment_turned_inยกเลิก มือยีมปืรนอกือซือนางันกำปงฮูแตบองอ
โดย chalee
0.00 10 ก.ค. 57 19 ก.ค. 57 21:10 น.
428 assignment_turned_inยกเลิก ฟื้นฟูนาร้างสู่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านน้ำแดงนอก
โดย jinn
0.00 19 ก.ค. 57 19 ก.ค. 57 14:30 น.
429 assignment_turned_inยกเลิก ชุมชนตือกอสดใส ห่างไกลยาเสพติด
โดย weram
0.00 13 ก.ค. 57 16 ก.ค. 57 14:23 น.
430 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านไม้มูกปลอดกลิ่นเหม็นจากมูลสัตว์ด้วยสมุนไพร
โดย lamai
0.00 21 ม.ค. 57 16 ก.ค. 57 11:20 น.
431 assignment_turned_inยกเลิก ภูมิปัญญา "สาคู"เพิ่มรายได้ บ้านกะโสม
โดย satja55
0.00 30 มิ.ย. 57 14 ก.ค. 57 10:47 น.
432 assignment_turned_inยกเลิก ขจัดโรคเบาหวาน
โดย phitchayada
0.00 5 ก.ค. 57 12 ก.ค. 57 15:32 น.
433 assignment_turned_inยกเลิก ธนาคารต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านสาขาชุมชนวังกระบือ
โดย ilmoo33
0.00 3 ก.ค. 57 11 ก.ค. 57 12:04 น.
434 assignment_turned_inยกเลิก โครงการแผนชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่บ้านเกาะมุกด์
โดย kohmook
0.00 3 ก.ค. 57 3 ก.ค. 57 16:38 น.
435 assignment_turned_inยกเลิก ร่วมสร้างสุขภาวะเยาวชน คนโคกแค
โดย sivipar
0.00 28 พ.ค. 57 30 มิ.ย. 57 11:04 น.
436 assignment_turned_inยกเลิก จิตอาสาสร้างสุขบ้านเหนือคลอง
โดย nimonpreecha
0.00 9 มิ.ย. 57 30 มิ.ย. 57 10:59 น.
437 assignment_turned_inยกเลิก สุขภาพดี วิถีพอเพียง
โดย wila
0.00 29 มิ.ย. 57 30 มิ.ย. 57 10:50 น.
438 assignment_turned_inยกเลิก คืนพื้นที่สร้างสรรค์สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้ชุมชนโคกหญ้าคาน่าอยู่
โดย hamdeekhaosaard
0.00 20 มิ.ย. 57 28 มิ.ย. 57 16:47 น.
439 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ญาติใคร ใครก็รัก ม.2 บ้านปากละงู (ต่อยอด)
โดย สัณห์สินี
0.00 11 ก.พ. 57 24 มิ.ย. 57 12:16 น.
440 assignment_turned_inยกเลิก สุขภาวะดี วิถีคนนาปริก
โดย Naprick
0.00 24 มิ.ย. 57 24 มิ.ย. 57 11:44 น.
441 assignment_turned_inยกเลิก ครอบครัวพอเพียง
โดย rockcoco
0.00 23 มิ.ย. 57 24 มิ.ย. 57 11:10 น.
442 assignment_turned_inยกเลิก สร้างสานสัมพันธ์ ความคิดสร้างสรรค์เพื่อความเข้มแข็งการคนในชุมชนนาทอน
โดย chiittiya
0.00 23 มิ.ย. 57 23 มิ.ย. 57 17:54 น.
443 assignment_turned_inยกเลิก ครอบครัวสัมพันธ์ร่วมสร้างสรรความอบอุ่น
โดย บัดสาระ
0.00 23 มิ.ย. 57 23 มิ.ย. 57 13:45 น.
444 assignment_turned_inยกเลิก ชุมชนแข็มแข็งด้วยมือเรา
โดย fakriyah
0.00 21 มิ.ย. 57 21 มิ.ย. 57 21:45 น.
445 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ต่อลมหายใจคนปลายน้ำที่บ้านทุ่งแซะ
โดย pisit76
0.00 19 ม.ค. 57 15 มิ.ย. 57 20:30 น.
446 assignment_turned_inยกเลิก สร้างเศรษฐกิจที่ดีเพื่อบ้านชัยครามน่าอยู่
โดย Kiewwalee
0.00 13 มิ.ย. 57 13 มิ.ย. 57 10:27 น.
447 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านพังเหาสดใส ห่างไกลยาเสพติด มุ่งเน้นเศรษฐกิจพอเพียง
โดย yarinda
0.00 22 ม.ค. 57 9 มิ.ย. 57 15:00 น.
448 assignment_turned_inยกเลิก บ้านสังกาอู้ หมู่ที่7
โดย chairatthaley
0.00 4 มิ.ย. 57 4 มิ.ย. 57 14:09 น.
449 assignment_turned_inไม่ผ่าน พัฒนาป่าชุมชนเพื่อแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรบ้านควนดิน(ต่อเนื่อง)
โดย saiji
0.00 1 เม.ย. 57 18 พ.ค. 57 16:53 น.
450 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนบ้านห้วยไทร นำขยะสร้างอาชีพ
โดย SCTongsuwan
0.00 18 ม.ค. 57 9 พ.ค. 57 12:59 น.
451 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านศาลาบางปู พัฒนาศูนย์เรียนรู้อาชีพเพาะเห็ดสู่สวัสดิการชุมชน ( ต่อยอด)
โดย GB-BomNattasak
0.00 18 ม.ค. 57 9 พ.ค. 57 12:58 น.
452 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สร้างงาน เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดาหลำ
โดย anuchai
0.00 28 ม.ค. 57 6 พ.ค. 57 16:15 น.
453 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน พื้นที่สร้างสรรค์เด็กและเยาวชน บ้านไทรขึง
โดย ไทรขึง จะนะ
0.00 19 ม.ค. 57 2 พ.ค. 57 15:51 น.
454 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ่อกุ้งร้างสร้างสุขบ้านหนองนกไข่
โดย m5saijit
0.00 18 ม.ค. 57 2 พ.ค. 57 09:00 น.
455 assignment_turned_inไม่ผ่าน ผักสานพลังบ้านช่างทอง
โดย ช่างทอง
0.00 19 ม.ค. 57 1 พ.ค. 57 15:18 น.
456 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เสริมพลังชุมชนด้วยคน 3 วัย บ้านโคกแย้ม
โดย pairoakectchoo
0.00 19 ม.ค. 57 1 พ.ค. 57 14:22 น.
457 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน โครงการร่องรอยศิลปะของชุมชนขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่ (ต่อยอด)
โดย mahh
0.00 9 ก.พ. 57 30 เม.ย. 57 12:16 น.
458 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านหินเภาพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อเนื่อง)
โดย นางสุทิศา พรมชัยศรี
0.00 22 ม.ค. 57 29 เม.ย. 57 15:52 น.
459 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน วิทยาลัยทุ่งโพ เรียนรู้ร่วมกัน ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่ ปี 2 (ต่อเนื่อง)
โดย นายอะหมัด หลีขาหรี
0.00 19 ม.ค. 57 29 เม.ย. 57 14:39 น.
460 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน รักษาสิ่งแวดล้อมและประมงชายฝั่งบ้านสามเสียม
โดย chaiyasit
0.00 22 ม.ค. 57 29 เม.ย. 57 13:54 น.
461 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านทุ่งยอน่าอยู่แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ต่อเนื่อง)
โดย tanatep
0.00 23 ม.ค. 57 27 เม.ย. 57 04:54 น.
462 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร่วมปลุกจิตสำนึกรักษ์บ้านชุมโค(ต่อเนื่อง)
โดย tavee
0.00 23 ม.ค. 57 27 เม.ย. 57 00:03 น.
463 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร่วมสร้างชุมชนบ้านเนินทองน่าอยู่ด้วยทรัพยากรท้องถิ่น
โดย นางเกศินี สุวรรณรัตน์
0.00 23 ม.ค. 57 26 เม.ย. 57 10:57 น.
464 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ฟื้นอ่าว เพิ่มป่า ที่บ้านคลองขุด
โดย บ้านคลองขุด 57
0.00 19 ม.ค. 57 25 เม.ย. 57 11:17 น.
465 assignment_turned_inไม่ผ่าน ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนทรัพย์อนันต์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง(ต่อเนื่อง)
โดย patchareeya
0.00 22 ม.ค. 57 24 เม.ย. 57 22:37 น.
466 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนบ้านเจริญทรัพย์น่าอยู่เชิดชูผู้สูงวัย (ต่อเนื่อง)
โดย นายเหมือนหมั้น สิทธิสักดิ์
0.00 23 ม.ค. 57 24 เม.ย. 57 22:36 น.
467 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน กลุ่มเยาวชนดนตรี ต้นกล้าแห่งหนองราโพธิ์
โดย ปราณี บุญนะโชติ
0.00 28 ม.ค. 57 23 เม.ย. 57 23:02 น.
468 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านห้วยทรัพย์น่าอยู่ คู่พลับพลึงธาร ร่วมต้านโรคติดต่อ
โดย สุกัญญา อ่าวน้ำ
0.00 28 ม.ค. 57 23 เม.ย. 57 20:34 น.
469 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ห้วยคล้าชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
โดย บ้านห้วยคล้า
0.00 22 ม.ค. 57 23 เม.ย. 57 13:22 น.
470 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน อนุรักษ์ป่าต้นน้ำพรุตาอ้าย (พื้นน้ำ อาหาร บ้านยา ผืนป่า ปะทิว) (ต่อเนื่อง)
โดย tanom
0.00 22 ม.ค. 57 22 เม.ย. 57 13:00 น.
471 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สินสืบสุขร่วมใจสร้างชุมชนเข้มแข็ง (ต่อยอด)
โดย subsuk
0.00 28 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 20:59 น.
472 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพเจาะเกาะให้น่าอยู่
โดย Lookmann
0.00 20 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 15:36 น.
473 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน พัฒนาศักยภาพเยาวชนและชุมชนบ้านลาแปให้น่าอยู่อย่างมีคุณธรรม
โดย Alawee
0.00 20 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 15:23 น.
474 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ครอบครัวสร้างสุขยี่งอน่าอยู่ด้วยกระบวนการสภาซูรอ (ต่อเนื่อง)
โดย นายอับดุลลาตีฟ
0.00 19 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 15:21 น.
475 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สร้างคนรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่บ้านทุ่งยาว
โดย sommit
0.00 19 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 15:07 น.
476 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คนคลองลาดร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่
โดย คลองลาดสร้างสุข
0.00 22 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 14:57 น.
477 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คนจงเก สร้างบ้านให้ปลา ด้วยป่าริมเล
โดย บ้านจองถนน
0.00 19 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 14:44 น.
478 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ทุ่งนางดำน่าอยู่ คู่ป่าชายเลน
โดย สมใจ บุญมาเลิศ
0.00 29 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 14:42 น.
479 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ปฎิรูปครัวเรือน มุ่งสู่แบบพอเพียงบ้านปาล์ม 3
โดย banplam_3
0.00 29 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 14:34 น.
480 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คืนเยาวชนคนดีสู่ชุมชนอาตะบือเระ
โดย Rosak
0.00 20 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 14:29 น.
481 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ข้าวพื้นเมืองคืนชีวิตชาวนาปะขอ
โดย tidakoongrsa
0.00 19 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 14:29 น.
482 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านควนไสน รวมพลังสร้างสุขภาพ ปลูกและใช้สมุนไพรใกล้ตัว
โดย ชญานี ไพนุสิน
0.00 28 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 14:15 น.
483 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ฉีดวัคซีนต้านรายจ่าย เพิ่มรายได้ ชุมชนบ้านปาล์ม 2
โดย banplam_2
0.00 29 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 14:08 น.
484 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน โครงการสภาเด็กและเยาวชนกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ปี 2 ต่อเนื่อง)
โดย นายมะรอซี นิกาเร็ง
0.00 19 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 14:07 น.
485 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านต้นกระท้อนหลีกเลี่ยงสารเคมีด้วยครัวตัวอย่าง
โดย aworn
0.00 21 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 13:56 น.
486 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คนสร้างคลอง คลองสร้างคนด้วยชุมชนคนบ้านกลาง
โดย บ้านกลาง
0.00 19 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 13:45 น.
487 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ความมั่นคงทางด้านอาหารวิถีบ้านท่าช้าง ( ต่อเนื่อง )
โดย ammorn
0.00 20 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 13:43 น.
488 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สร้างคุณค่า พัฒนาแหล่งชุมชน จัดการขยะบ้านผังปาล์ม 1
โดย บ้านผังปาล์ม 1
0.00 28 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 13:38 น.
489 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านยางฆ้อร่วมใจพัฒนาคุณค่าประชาชน
โดย นางมะลิวรรณ แสงจันทร์
0.00 23 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 13:34 น.
490 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ( ต่อยอด )
โดย abdul
0.00 9 ก.พ. 57 21 เม.ย. 57 13:25 น.
491 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สร้างสุขภาวะ ชุมชนน่าอยู่ สานสามัคคี หมู่ 2
โดย naprea
0.00 9 ก.พ. 57 21 เม.ย. 57 13:14 น.
492 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สานมือ รวมพลังสร้างสุขภาพบ้านหลาไม้ไผ่
โดย supakon
0.00 19 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 13:05 น.
493 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เยาวชนวัยใส ใส่ใจ ป้องกันภัยยาเสพติดบ้านหูเล่ (ต่อเนื่อง)
โดย สิทธิศักดิ์ ไพชำนาญ
0.00 20 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 12:59 น.
494 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน รวมพลังจัดการขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่บ้านสะพานแต้ว
โดย ก้อเดียด
0.00 19 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 12:53 น.
495 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านปลาบ้านปูฟื้นฟูป่าชายเลนลดหนี้นอกระบบบ้านหน้าทับ
โดย natab
0.00 18 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 12:35 น.
496 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ศูนย์เรียนรู้ป่าต้นน้ำ บ้านผังปาล์ม 4,5
โดย บ้านผังปาล์ม 4
0.00 28 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 12:21 น.
497 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สภาทุ่งพัก นำพาตามหลักพอเพียง
โดย chodiwat
0.00 28 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 12:20 น.
498 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงชุมชน คนปาล์มทอง
โดย nisra
0.00 28 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 12:08 น.
499 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ปลุกพลังสังคมคนสวนใหม่ชุมชนในเกาะ
โดย จรุวัฒน์
0.00 28 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 12:06 น.
500 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนน่าอยู่ สู่สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์การออม (ต่อยอด)
โดย montha
0.00 9 ก.พ. 57 21 เม.ย. 57 12:05 น.
501 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ภูมิปัญญา สานสามัคคี (ต่อยอด)
โดย somsak
0.00 9 ก.พ. 57 21 เม.ย. 57 12:02 น.
502 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ป่าต้นน้ำบ้านห้วยยวนเหนือ
โดย phanuthatmusi
0.00 18 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 11:52 น.
503 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บุโหลนเล ปลอดขยะ (ต่อยอด)
โดย korawich_p
0.00 28 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 11:51 น.
504 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คนโคกสิเหรงกินดีอยู่ดี มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ภายใต้สิ่งแวดล้อมน่าอยู่
โดย กะรีนา
0.00 19 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 11:49 น.
505 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เกษตรอินทรีย์บนเรือนแพบ้านสระกูด
โดย waraporn
0.00 18 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 11:48 น.
506 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คบเด็กสร้างป่าสร้างสุขภาวะคนบ้านเขาอ้อ
โดย anunmanee
0.00 20 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 11:41 น.
507 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน โรงเรียนชาวนาบ้านควนขี้แรด (ต่อเนื่อง)
โดย pat
0.00 19 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 11:40 น.
508 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ความมั่นคงทางอาหาร หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งพัฒนา (ต่อยอดโครงการ 3 ออมฯ)
โดย จันทนา อานัน
0.00 9 ก.พ. 57 21 เม.ย. 57 11:39 น.
509 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านไกรไทยเป็นชุมชนสร้างเสริมสุขภาพดีด้วยตำรับสมุนไพร(ต่อยอด)
โดย sarak
0.00 18 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 11:38 น.
510 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติบ้านบากันเคย
โดย laddawan
0.00 9 ก.พ. 57 21 เม.ย. 57 11:36 น.
511 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สามวัยสานใจดูแลชุมชนสนามกีฬา
โดย มิ่งขวัญ
0.00 18 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 11:34 น.
512 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ปลุกพลังผู้สูงวัยบ้านลำคลอง
โดย m7pichaya
0.00 18 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 11:33 น.
513 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน อนุรักษ์ทรัพยากรและสิงแวดล้อมชุมชนถ้ำภูผาเพชร
โดย popapad1
0.00 9 ก.พ. 57 21 เม.ย. 57 11:31 น.
514 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน หนังตะลุงโขนสดลดสารเคมีบ้านปากเหมือง(ต่อยอด)
โดย วินัย
0.00 20 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 11:31 น.
515 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนบ้านนครธรรม ต้นแบบนักจัดการขยะ นักจัดการสุขภาพ (ต่อเนื่อง)
โดย วันชัย
0.00 19 ก.พ. 57 21 เม.ย. 57 11:28 น.
516 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ฝายมีชีวิตสร้างสุขชุมชนบ้านตลาด
โดย ฝายมีชีวิต
0.00 18 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 11:21 น.
517 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน พื้นที่สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์คนสองวัยชุมชนหัวแหลมพัฒนา
โดย Chayaporn sabumong
0.00 22 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 11:21 น.
518 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน โครงการนักจัดการขยะและสุขภาพบ้านศรีนคร
โดย sackson
0.00 19 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 11:19 น.
519 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน จากผืนนา สู่ผืนป่าชายเลนที่ควนโต๊ะเจ๊ะ (ต่อเนื่อง)
โดย sarawanee
0.00 29 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 11:19 น.
520 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน หุ่นกระบอก ออกเดิน ที่บ้านสวนเทศ(ต่อเนื่อง)
โดย สวนเทศ
0.00 29 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 11:13 น.
521 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สี่แยกวัดใจลูกหลาน ม.5 บ้านปลักแรด
โดย kantiya
0.00 9 ก.พ. 57 21 เม.ย. 57 11:11 น.
522 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สภาซูรอเขาน้อยใต้ จัดสรรสิ่งที่ดีให้เยาวชน
โดย little hill
0.00 28 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 11:04 น.
523 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน 180 วัน สลัดมันเอาอยู่ ชาวต้นประดู่สู้สู้
โดย lakk
0.00 19 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 10:50 น.
524 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ศรีท่าน้ำสุขภาวะดี วิถีพอเพียง
โดย rizkee
0.00 19 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 10:45 น.
525 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คอกช้างร่วมใจจัดการขยะ…รักสุขภาพ
โดย suwannee
0.00 19 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 10:42 น.
526 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน หมู่ 18 บ้านโคกพยอม
โดย maimunah18
0.00 11 ก.พ. 57 21 เม.ย. 57 10:36 น.
527 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คืนสู่ธรรมชาติบ้านพัฒนา
โดย m11tepjoktong
0.00 18 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 10:33 น.
528 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน กระบวนการชุมชนเพื่อพัฒนาอ่าวทุ่งนุ้ยสู่การจัดการตนเองบ้านหลอมปืน หมู่14 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล (ต่อยอด)
โดย อารีย์ ติงหวัง
0.00 11 ก.พ. 57 21 เม.ย. 57 10:28 น.
529 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สร้างสังคมมีสุขด้วยครอบครัวคุณภาพ
โดย บ้านบางวัน
0.00 28 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 10:08 น.
530 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ยกระดับคุณภาพชีวิต พิชิตความจน คนนาพร้าว (ต่อเนื่อง)
โดย peedang
0.00 20 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 10:01 น.
531 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมการเรียนรู้เยาวชน ตามหลักวิถีเศรษฐกิจพอเพียง บ้านไสยง
โดย ponpichai
0.00 28 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 10:00 น.
532 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เกษตรผสมผสานบ้านทะเลปัง
โดย patchanan_manee
0.00 18 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 09:56 น.
533 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านเหนือสะอาด ชุมชนสดใส ประชาร่วมใจพัฒนา
โดย kobkul
0.00 22 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 09:40 น.
534 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ป่าฟื้น คนฟื้น ที่บ้านทุ่งยูง
โดย สมศักดิ์ สุขยูง
0.00 19 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 09:33 น.
535 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร้อยเรียงวิถีชุมชน ชุบชีวิตแบบยั่งยืน คืนชุมชนสู่ธรรมชาติ
โดย takamkway
0.00 9 ก.พ. 57 21 เม.ย. 57 09:22 น.
536 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านอู่แก้วเป็นหมู่บ้านวิถีพอเพียง (ต่อยอด)
โดย vanee
0.00 18 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 08:58 น.
537 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน โครงการตลาดอาหารปลอดภัยของชุมชน ม.13 บ้านนา ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
โดย บ้านนา หมู่ที่ 13
0.00 19 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 08:50 น.
538 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านเหนือทุ่งคลองสวยรวยสมุนไพร
โดย autchariya
0.00 18 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 08:28 น.
539 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านในดอน
โดย kannika
0.00 18 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 08:28 น.
540 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านต้นมะขามเทศ น่าอยู่ สุขภาพดี ด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชน
โดย saiyai
0.00 19 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 08:04 น.
541 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านหาดสูงน่าอยู่มุ่งสู่สุขภาวะ
โดย siriton
0.00 19 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 07:08 น.
542 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สร้างงานสานรอยยิ้มบ้านบางไร่
โดย enrich57
0.00 18 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 01:17 น.
543 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สุไหงมาตี พลิกฟื้นชีวี ด้วยความพอเพียง
โดย bankuan
0.00 29 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 22:15 น.
544 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านหนองชีพูน เป็นบ้านอยู่เย็นเป็นสุข
โดย kanha57
0.00 18 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 22:12 น.
545 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน พลังแห่งความรัก ถักทอสายใย สานใจชุมชนบ้านปากคลอง
โดย สนานแก้ววิจิตร
0.00 18 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 22:10 น.
546 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน รวมพลัง สานสัมพันธ์สร้างสุขภาพคนเขาปูน
โดย sungvian
0.00 18 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 21:36 น.
547 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ปฏิรูปหัวลำภูสู่หมู่บ้านจัดการตนเอง(ต่อยอด)
โดย phusanisa_kaew
0.00 18 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 21:22 น.
548 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาว
โดย masanusi
0.00 20 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 21:02 น.
549 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน แนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ปีที่ 2 : ป้อมหก Eco planet ปฎิบัติการชุมชนรักษ์โลก(ต่อเนื่อง)
โดย pramwade
0.00 19 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 20:57 น.
550 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ดับบ้าน ดับคน กับวิถีชุมชนคนไทรงาม
โดย ไทรงาม
0.00 19 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 20:54 น.
551 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บวร ไตรพลังสร้างสุขสู่บ้านนากวดน่าอยู่ (ต่อเนื่อง)
โดย wipha
0.00 19 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 20:38 น.
552 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน รองแง็งเยาวชน ต่อลมหายใจป่าชายเลน บ้านท่าน้ำเค็มใต้
โดย marama
0.00 28 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 20:33 น.
553 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คลังอาหาร อยู่ดี กินดีที่บ้านหนองสีขวัญ
โดย tusanee
0.00 18 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 20:26 น.
554 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ควนขนุนปลอดขยะท้องถิ่นปลอดถัง
โดย chavaearb
0.00 20 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 20:14 น.
555 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สวนผักคนเมืองชุมชนพรหมมานนท์ (ต่อเนื่อง)
โดย tosaphorn
0.00 31 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 18:42 น.
556 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร่วมสร้างแผนชุมชนบ้านยางงามสู่ความพอเพียง
โดย yanatip
0.00 19 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 18:16 น.
557 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านป่าไหม้ร่วมใจนำป่าสาคูสร้างสุข
โดย siwapornsu
0.00 28 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 17:53 น.
558 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สืบสานวิถีชีวิตคนต้นน้ำบ้านขุนคีรี
โดย wirat
0.00 29 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 17:48 น.
559 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เยาวชนคนรักษ์คลองมีชีวิต บ้านคลองลาว
โดย Thanyaporn
0.00 18 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 17:22 น.
560 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เกาะทองสมใหม่เกษตรอินทรีย์สร้างสุข
โดย เกาะทองสมใหม่
0.00 19 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 16:58 น.
561 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เยาวชนสร้างอาชีพสู่ชุมชนออกศาลาเป็นสุข
โดย areeya
0.00 20 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 16:45 น.
562 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านบางสระ สาน 6 อ. สู่หมู่บ้านจัดการสุขภาพองค์รวม(ต่อยอด)
โดย bangsa
0.00 28 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 16:45 น.
563 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนหอยราก สืบสานตำนานขนมลาสร้างสุข
โดย srisomboon
0.00 28 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 15:52 น.
564 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านโคกเหล็กพอเพียงหลีกเลียงสารเคมี (ต่อยอด )
โดย สรศักดี์ ช่วยชู
0.00 20 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 13:57 น.
565 assignment_turned_inไม่ผ่าน ข้างถนนกินได้สร้างรายได้บ้านในถุ้ง (ต่อยอด)
โดย naithung
0.00 18 ม.ค. 57 17 เม.ย. 57 14:38 น.
566 assignment_turned_inยกเลิก ซอยสี่ ลดหวย ช่วยเศรษฐกิจครัวเรือน
โดย soi4
0.00 29 ม.ค. 57 17 เม.ย. 57 14:29 น.
567 assignment_turned_inไม่ผ่าน ร่วมอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านบางเสียบ
โดย kanjit
0.00 23 ม.ค. 57 13 เม.ย. 57 11:29 น.
568 assignment_turned_inไม่ผ่าน ลดหนี้เพิ่มรายได้สู่ชุมชนบ้านทอนจันทร์น่าอยู่(ต่อเนื่อง)
โดย bebe
0.00 20 ก.พ. 57 13 เม.ย. 57 11:17 น.
569 assignment_turned_inไม่ผ่าน สร้างสมบูรณ์สุขให้มีสุขภาพดีโดยการจัดการขยะ(ต่อเนื่อง)
โดย kitsana
0.00 23 ม.ค. 57 13 เม.ย. 57 11:07 น.
570 assignment_turned_inยกเลิก สืบโยดสาวย่าน บ้านทะเลน้อย13
โดย thalenoi
0.00 20 ม.ค. 57 12 เม.ย. 57 15:37 น.
571 assignment_turned_inยกเลิก สืบโยดสาวย่านบ้านเลน้อย 2
โดย kittikon
0.00 20 ม.ค. 57 12 เม.ย. 57 15:17 น.
572 assignment_turned_inยกเลิก สืบโยดสาวย่าน บ้านเลน้อย 1
โดย somtrongboonchoo
0.00 20 ม.ค. 57 12 เม.ย. 57 13:30 น.
573 assignment_turned_inยกเลิก คนห้วยลึกใช้สมุนไพร ใส่ใจสุขภาพ
โดย นาย อำนาจ สุขเกษม
0.00 28 ม.ค. 57 12 เม.ย. 57 09:22 น.
574 assignment_turned_inไม่ผ่าน คลองโชนเข้มแข็ง ชุมชนสุขภาพดี สู่วิถีพอเพียง
โดย บ้านคลองโชน
0.00 23 ม.ค. 57 12 เม.ย. 57 07:35 น.
575 assignment_turned_inไม่ผ่าน เยาวชนสานฝัน ณ บ้านตูล
โดย อบต.เล็ก
0.00 18 ม.ค. 57 12 เม.ย. 57 02:27 น.
576 assignment_turned_inไม่ผ่าน วิถีชุมชนพอเพียง บ้านห้วยใหญ่
โดย บ้านห้วยใหญ่
0.00 22 ม.ค. 57 11 เม.ย. 57 23:01 น.
577 assignment_turned_inไม่ผ่าน ภูมินิเวศน์คลองห้วยโสบ้านในวัง
โดย prathueang บ้านในวัง
0.00 19 ม.ค. 57 11 เม.ย. 57 22:25 น.
578 assignment_turned_inไม่ผ่าน สืบสานงานประเพณี การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
โดย sutino
0.00 28 ม.ค. 57 11 เม.ย. 57 15:35 น.
579 assignment_turned_inไม่ผ่าน ฐานเรียนรู้มุ่งสู่ชุมชนสุขภาพดีวิถีชีวิตบ้านสมควร (ต่อยอด)
โดย baiyok
0.00 20 ม.ค. 57 11 เม.ย. 57 11:49 น.
580 assignment_turned_inไม่ผ่าน บ้านโคกเคี่ยมสะอาดถูกหลัก คนที่รักปลอดโรค
โดย บ้านโคกเคี่ยม
0.00 20 ม.ค. 57 11 เม.ย. 57 11:32 น.
581 assignment_turned_inไม่ผ่าน บ้านหูน้ำฉาสืบสานภูมิปัญญาชุมชน
โดย preecha
0.00 18 ม.ค. 57 11 เม.ย. 57 10:47 น.
582 assignment_turned_inไม่ผ่าน ชุมชนอินทรีย์ วิถีพอเพียง
โดย supatra
0.00 18 ม.ค. 57 11 เม.ย. 57 09:43 น.
583 assignment_turned_inไม่ผ่าน ผักปลอดสารพิษ พิชิตโรคบ้านพรุชนเหนือ
โดย wantha_suk
0.00 18 ม.ค. 57 11 เม.ย. 57 00:55 น.
584 assignment_turned_inไม่ผ่าน ร้อยครอบครัวสุขภาพดี
โดย kasem
0.00 18 ม.ค. 57 10 เม.ย. 57 19:50 น.
585 assignment_turned_inไม่ผ่าน เครื่องเล่นภูมิปัญญาสู่พํฒนาการเด็กบ้านทุ่งโชน
โดย prajuab
0.00 18 ม.ค. 57 10 เม.ย. 57 19:43 น.
586 assignment_turned_inไม่ผ่าน รักษ์สุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม ที่บ้านเขากอย
โดย lสุวัฒน์
0.00 18 ม.ค. 57 10 เม.ย. 57 19:32 น.
587 assignment_turned_inไม่ผ่าน ผักปลอดสารพิษบ้านดอนมะปรางด้วยเกษตรอินทรีย์
โดย pongsri2557
0.00 31 ม.ค. 57 10 เม.ย. 57 19:21 น.
588 assignment_turned_inไม่ผ่าน ขนมไทย สร้างรัก สร้างคน บ้านก่าโห่ใต้
โดย aree2557
0.00 18 ม.ค. 57 10 เม.ย. 57 18:19 น.
589 assignment_turned_inไม่ผ่าน สืบสานภูมิปัญญามวยไทยบ้านชายคลอง
โดย paiji
0.00 31 ม.ค. 57 10 เม.ย. 57 17:51 น.
590 assignment_turned_inไม่ผ่าน ชุมชนน่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงบ้านไสขาม
โดย wanphen
0.00 18 ม.ค. 57 10 เม.ย. 57 17:11 น.
591 assignment_turned_inยกเลิก สร้างคิด สร้างทำ เพิ่มปัญญา เพื่อชุมชนบ้านหัวทางน่าอยู่
โดย sunuy ausama
0.00 9 ก.พ. 57 10 เม.ย. 57 16:23 น.
592 assignment_turned_inยกเลิก บ้านปลักใหญ่ใจดี เชิดชูผู้สูงวัย เสริมพลังด้วยวิสาหกิจชุมชน
โดย sangop
0.00 9 ก.พ. 57 10 เม.ย. 57 15:51 น.
593 assignment_turned_inยกเลิก ส่งเสริมการบริโภคเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน รอบ 2 ครับผม
โดย ajsalbat
0.00 20 ม.ค. 57 10 เม.ย. 57 14:38 น.
594 assignment_turned_inไม่ผ่าน ท่าพยอมร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม (ต่อยอด)
โดย lamp
0.00 28 ม.ค. 57 9 เม.ย. 57 16:01 น.
595 assignment_turned_inไม่ผ่าน สำนักสงฆ์พลับพลาชัย ศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ม.5 เกตรี
โดย vangtong
0.00 9 ก.พ. 57 9 เม.ย. 57 12:39 น.
596 assignment_turned_inไม่ผ่าน ร่วมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง สู่วิสาหกิจชุมชนที่ยั่งยืน หมู่ 1 บ้านตันหยงโป
โดย taksina
0.00 9 ก.พ. 57 8 เม.ย. 57 19:03 น.
597 assignment_turned_inยกเลิก เมนูสมุนไพรไล่โรคบ้านชะรัด (ต่อเนื่อง)
โดย Mai
0.00 19 ม.ค. 57 8 เม.ย. 57 18:03 น.
598 assignment_turned_inไม่ผ่าน ล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วยาเสพติด หมู่ 3 เกตรี
โดย kattree
0.00 9 ก.พ. 57 8 เม.ย. 57 17:21 น.
599 assignment_turned_inไม่ผ่าน พลิกฟื้นคืนถิ่นคางา
โดย กัลยา เอี่ยวสกุล
0.00 19 ม.ค. 57 8 เม.ย. 57 16:56 น.
600 assignment_turned_inยกเลิก กวาดเกาะเพื่อให้ทะเลสะอาดที่บ้านช่องฟืน (ต่อเนื่อง)
โดย บ้านช่องฟืน 57
0.00 19 ม.ค. 57 8 เม.ย. 57 15:53 น.
601 assignment_turned_inไม่ผ่าน ชาวเกาะหมากน้อยใส่ใจสุขภาพปากและฟัน
โดย กัญญาณัฐ เหมพิทักษ์
0.00 29 ม.ค. 57 6 เม.ย. 57 06:36 น.
602 assignment_turned_inไม่ผ่าน ฟ้าสว่างที่บ้านทุ่งน้อย
โดย zara
0.00 20 ม.ค. 57 5 เม.ย. 57 14:31 น.
603 assignment_turned_inไม่ผ่าน ลูกรู้ พ่อแม่รู้ เราเอาอยู่ทั้งชุมชน
โดย bow2557
0.00 9 ก.พ. 57 4 เม.ย. 57 17:10 น.
604 assignment_turned_inไม่ผ่าน สร้างความรู้ความตระหนักด้านสุขภาพเพื่อบ้านช่องสะท้อนน่าอยู่ (ต่อเนื่อง)
โดย banchongsathon
0.00 22 ม.ค. 57 4 เม.ย. 57 11:23 น.
605 assignment_turned_inยกเลิก การอนุรักษ์ฟื้นฟูสวนป่าชุมชนบ้านดอนตะเคียน
โดย pornsri
0.00 23 ม.ค. 57 4 เม.ย. 57 06:46 น.
606 assignment_turned_inยกเลิก คุณภาพชีวิตดีด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง บ้านทรัพย์ทวี
โดย wila
0.00 22 ม.ค. 57 3 เม.ย. 57 20:18 น.
607 assignment_turned_inไม่ผ่าน บ้านทุ่งจิกน่ามอง คลองน่าดู ชุมชนน่าอยู่ หมู่ประชาเข้มแข็ง (ต่อเนื่อง)
โดย yingnui
0.00 22 ม.ค. 57 3 เม.ย. 57 17:42 น.
608 assignment_turned_inไม่ผ่าน การเรียนรู้ขยายผลสู่การพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนวัดขันเงิน
โดย khanguen
0.00 22 ม.ค. 57 3 เม.ย. 57 15:07 น.
609 assignment_turned_inไม่ผ่าน ชาวบางหินร่วมใจ นำวิถีชีวิตไทย สู่สุขภาวะชุมชน ( ต่อเนื่อง )
โดย banghin
0.00 22 ม.ค. 57 3 เม.ย. 57 11:01 น.
610 assignment_turned_inไม่ผ่าน ปฏิรูปพฤติกรรมสุขภาพชุมชนบ้านควนตราบ(ต่อยอด)
โดย m203
0.00 31 ม.ค. 57 3 เม.ย. 57 10:52 น.
611 assignment_turned_inไม่ผ่าน คนระวิร่วมใจสร้างชุมชนปลอดยาเสพติด
โดย ravi
0.00 22 ม.ค. 57 3 เม.ย. 57 10:52 น.
612 assignment_turned_inไม่ผ่าน บ้านในไร่ร่วมใจลดขยะเพื่อสุขภาวะชุมชน
โดย banniri
0.00 22 ม.ค. 57 3 เม.ย. 57 10:35 น.
613 assignment_turned_inยกเลิก ศูนย์สมุุนไพรต้นแบบ รักษ์สุขภาพคนละแม
โดย penpet
0.00 22 ม.ค. 57 1 เม.ย. 57 15:26 น.
614 assignment_turned_inไม่ผ่าน โครงการสุขภาวะชุมชนหน้าสวนสาธารณะน่าอยู่ ( ต่อเนื่อง )
โดย THANTHONG
0.00 22 ม.ค. 57 31 มี.ค. 57 03:36 น.
615 assignment_turned_inไม่ผ่าน คนรมณีย์พอเพียง สร้างชีวิตเพียงพอ
โดย romanee
0.00 29 ม.ค. 57 30 มี.ค. 57 00:01 น.
616 assignment_turned_inไม่ผ่าน เพื่อรมณีย์น่าอยู่ ปรับเปลี่ยนการกินอยู่ทั้งหมู่บ้าน
โดย sriracha
0.00 29 ม.ค. 57 29 มี.ค. 57 23:58 น.
617 assignment_turned_inไม่ผ่าน เกษตรอินทรีสร้างความสามัคคีในชุมชน
โดย บ้านไทรทอง
0.00 28 ม.ค. 57 29 มี.ค. 57 10:36 น.
618 assignment_turned_inไม่ผ่าน บ้านแสงธรรมนำขยะสร้างสุข
โดย kura10
0.00 28 ม.ค. 57 28 มี.ค. 57 22:28 น.
619 assignment_turned_inไม่ผ่าน คนบางหว้าพอเพียง ลดเสี่ยง ลดโรค
โดย kura9
0.00 28 ม.ค. 57 28 มี.ค. 57 22:03 น.
620 assignment_turned_inไม่ผ่าน เด็ก และเยาวชน ร่วมสร้างชุมชนบ้านหาดทรายยาวน่าอยู่ อย่างยั่งยืน หมู่ที่ 2 ตำบลตันหยงโป
โดย saard
0.00 9 ก.พ. 57 25 มี.ค. 57 11:42 น.
621 assignment_turned_inไม่ผ่าน เกษตรอินทร์ครบวงจร บ้านควนหนองหงส์
โดย urai2557
0.00 18 ม.ค. 57 23 มี.ค. 57 17:16 น.
622 assignment_turned_inไม่ผ่าน สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง(ต่อเนื่อง)
โดย choo101
0.00 22 ม.ค. 57 20 มี.ค. 57 18:20 น.
623 assignment_turned_inไม่ผ่าน ขยะสร้างสุขคนเปี๊ยะหัวเนิน(ต่อยอด)
โดย prajakm7
0.00 31 ม.ค. 57 20 มี.ค. 57 17:41 น.
624 assignment_turned_inยกเลิก ปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรบ้านบางไทรนนท์ พื้นที่แจ้งยกเลิก
โดย ธนกฤตเพ็ชรรัตน์
0.00 18 ม.ค. 57 20 มี.ค. 57 13:20 น.
625 assignment_turned_inไม่ผ่าน พันธมิตรพิชิตขยะ บ้านบางหละจัดการตนเอง
โดย Nittaya KBR
0.00 28 ม.ค. 57 18 มี.ค. 57 14:20 น.
626 assignment_turned_inยกเลิก สร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ บ้านเขาน้อย
โดย yansue3
0.00 9 ก.พ. 57 17 มี.ค. 57 11:43 น.
627 assignment_turned_inไม่ผ่าน ปราชญ์ตัวน้อยช่วยเศรษฐกิจที่บ้านไสหร้า
โดย เช กูวารา
0.00 20 ม.ค. 57 16 มี.ค. 57 17:28 น.
628 assignment_turned_inไม่ผ่าน พัฒนาเพื่อเพิ่มมุลค่าผลผลิตพืชผักปลอดสารพิษตามวิถีชุมชนบ้านสำนักขัน (ต่อยอด)
โดย arporn201
0.00 31 ม.ค. 57 16 มี.ค. 57 09:17 น.
629 assignment_turned_inยกเลิก ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เยาวชนเพื่อสร้างชุมชนเป็นสุข
โดย สุจินต์ ไข่ริน
0.00 29 ม.ค. 57 14 มี.ค. 57 10:50 น.
630 assignment_turned_inยกเลิก ชุมชนร่วมพัฒนา ลุ่มพวา ปลอดมลพิษ
โดย thongchai
0.00 22 ม.ค. 57 11 มี.ค. 57 13:47 น.
631 assignment_turned_inยกเลิก ลูโบ๊ะฆอเล๊าะห่วงใย ใส่ใจสุขภาวะ หมู่ 4 เกตรี
โดย lubukoloh
0.00 9 ก.พ. 57 11 มี.ค. 57 00:05 น.
632 assignment_turned_inยกเลิก ส่งเสริมวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสระขาว
โดย wara
0.00 22 ม.ค. 57 10 มี.ค. 57 19:03 น.
633 assignment_turned_inไม่ผ่าน ลดขยะวันละนิดพิชิตชุมชนน่าอยู่บ้านห้วยแก้ว
โดย thammaratnaksun
0.00 18 ม.ค. 57 10 มี.ค. 57 16:29 น.
634 assignment_turned_inไม่ผ่าน โครงการ " แหล่งอาหารมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง" (ต่อยอด)
โดย ampornpoonthong
0.00 31 ม.ค. 57 10 มี.ค. 57 15:27 น.
635 assignment_turned_inยกเลิก เยาวชนต้นกล้้าฟื้นฟูพลังงานทดแทนบ้านนาโหรง(ต่อยอด)
โดย piyavitsirinya
0.00 31 ม.ค. 57 10 มี.ค. 57 15:12 น.
636 assignment_turned_inยกเลิก ธนาคารอารมณ์ดี
โดย barkdaeng
0.00 19 ก.พ. 57 6 มี.ค. 57 22:35 น.
637 assignment_turned_inยกเลิก ครัวเรือนต้นแบบลดการใช้สารเคมีบ้านดอนอินทนิน
โดย panatsaya
0.00 18 ม.ค. 57 5 มี.ค. 57 16:14 น.
638 assignment_turned_inไม่ผ่าน กองทุนสุขภาวะ
โดย นางอาภรณ์
0.00 28 ม.ค. 57 5 มี.ค. 57 00:32 น.
639 assignment_turned_inยกเลิก โครงการสวนเกษตรข้างบ้าน
โดย บ้านคลองนุ้ย 57
0.00 19 ม.ค. 57 4 มี.ค. 57 20:33 น.
640 assignment_turned_inยกเลิก คลองสวยน้ำใสบ้านทุ่งคอกควาย
โดย aporn
0.00 18 ม.ค. 57 4 มี.ค. 57 14:02 น.
641 assignment_turned_inยกเลิก ชุมชนพรหมโลกน่าอยู่ น่าเที่ยว
โดย saosupaporn
0.00 22 ม.ค. 57 2 มี.ค. 57 11:20 น.
642 assignment_turned_inยกเลิก ผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวิตมีสุขชุมชนน่าอยู่ หมู่ 7 บ้านทุ่งเกตรี
โดย bantung
0.00 9 ก.พ. 57 1 มี.ค. 57 15:39 น.
643 assignment_turned_inยกเลิก โครงการบ้านไร่ห่วงใยใสใจสุขภาพ บ้านไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลเกตรี
โดย banri
0.00 9 ก.พ. 57 1 มี.ค. 57 13:54 น.
644 assignment_turned_inยกเลิก 1ไร่1แสนสู่การสร้างผลิตภันฑ์รูปแบบใหม่สู่ชุมชนหมู่2
โดย m.1-2
0.00 9 ก.พ. 57 1 มี.ค. 57 01:09 น.
645 assignment_turned_inยกเลิก ชุมชนมะนังร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม
โดย rakungtong
0.00 9 ก.พ. 57 28 ก.พ. 57 17:45 น.
646 assignment_turned_inยกเลิก การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดย vijit
0.00 18 ม.ค. 57 28 ก.พ. 57 17:25 น.
647 assignment_turned_inยกเลิก สานความสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น
โดย wilailuk
0.00 9 ก.พ. 57 27 ก.พ. 57 01:35 น.
648 assignment_turned_inไม่ผ่าน เยาวชนร่วมสร้างท้องถิ่นน่าอยู่ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนบ้านบางสน
โดย preeya
0.00 23 ม.ค. 57 25 ก.พ. 57 17:21 น.
649 assignment_turned_inยกเลิก พืช ผัก (วิเศษ)
โดย Satun
0.00 9 ก.พ. 57 25 ก.พ. 57 15:15 น.
650 assignment_turned_inไม่ผ่าน การจัดการขยะยั่งยืนอย่างมีส่วนร่วมในเขตเทศบาลปะทิว(ต่อเนื่อง)
โดย Pichet Srisodsai
0.00 22 ม.ค. 57 24 ก.พ. 57 18:56 น.
651 assignment_turned_inไม่ผ่าน การจัดการแหล่งเรียนรู้อุทยานหอยมือเสืออ่าวบางจาก(ต่อเนื่อง)
โดย supanad2014
0.00 23 ม.ค. 57 24 ก.พ. 57 17:52 น.
652 assignment_turned_inยกเลิก การจัดการสุขภาวะชุมชนบนฐานข้อมูลทรัพยากร
โดย banna
0.00 28 ม.ค. 57 24 ก.พ. 57 16:07 น.
653 assignment_turned_inยกเลิก บ้านสักงามทำเกษตรผสมผสานในสวนมะพร้าว
โดย bansakngam
0.00 28 ม.ค. 57 23 ก.พ. 57 14:24 น.
654 assignment_turned_inยกเลิก นาเหนือ 3 วัย ร่วมใจสร้างสุข
โดย siriwan
0.00 22 ม.ค. 57 23 ก.พ. 57 07:07 น.
655 assignment_turned_inยกเลิก วิถีสร้างสุขชุมชนบ้านน้ำบ่อ
โดย yongyut
0.00 17 ม.ค. 57 22 ก.พ. 57 20:05 น.
656 assignment_turned_inไม่ผ่าน เยาวชนสืบสานตำนานชุมชนที่ตำบลเขาเจียก
โดย เขาเจียกยิ้ม
0.00 20 ม.ค. 57 21 ก.พ. 57 16:38 น.
657 assignment_turned_inยกเลิก อนุรักษ์และเพิ่มสัตว์น้ำในทะเลบ้านหนองไม้แก่นสู่ลูกหลานอย่างยั่งยืน
โดย ju2502
0.00 23 ม.ค. 57 21 ก.พ. 57 14:26 น.
658 assignment_turned_inยกเลิก คัดแยกขยะโดยครัวเรือน
โดย aroon
0.00 22 ม.ค. 57 21 ก.พ. 57 08:00 น.
659 assignment_turned_inยกเลิก พัฒนาบ้านเขาตาสุกสู่ยุคเศษฐกิจพอเพียง
โดย TASUK_2014
0.00 23 ม.ค. 57 21 ก.พ. 57 07:44 น.
660 assignment_turned_inยกเลิก บ้านเตรียมเปี่ยมสุข หมดทุกข์โรคเรื้อรัง
โดย บ้านเตรียม
0.00 28 ม.ค. 57 19 ก.พ. 57 20:55 น.
661 assignment_turned_inยกเลิก โครงการคนรักษ์ควนเลียบ
โดย จุรีรัตน์
0.00 19 ม.ค. 57 19 ก.พ. 57 14:04 น.
662 assignment_turned_inยกเลิก หมู่บ้านห้วยตาสิงห์อนุุรักษ์ป่าต้นน้ำเขารุม
โดย suwan
0.00 22 ม.ค. 57 19 ก.พ. 57 12:22 น.
663 assignment_turned_inยกเลิก สุขภาวะชุมชน บนพื้นฐานวิถีคนเขาแก้ว
โดย soungsuda cheep
0.00 28 ม.ค. 57 19 ก.พ. 57 11:57 น.
664 assignment_turned_inยกเลิก วิถีชีวิตชุมชนบ้านเขาเกรียบ
โดย bankhaokieb
0.00 22 ม.ค. 57 19 ก.พ. 57 11:38 น.
665 assignment_turned_inยกเลิก โครงการสร้างเยาวชนเป็นคนดีเติมดนตรีในหัวใจเพื่อบ้านเขาวอน่าอยู่
โดย bankhaowo
0.00 22 ม.ค. 57 19 ก.พ. 57 11:23 น.
666 assignment_turned_inยกเลิก พัฒนาคน เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
โดย chan
0.00 29 ม.ค. 57 18 ก.พ. 57 14:32 น.
667 assignment_turned_inยกเลิก โครงการเสริมสร้างกระบวนการอนุรักษ์ธรรมชาติบ้านปาล์ม 7
โดย banplam_7
0.00 28 ม.ค. 57 17 ก.พ. 57 13:46 น.
668 assignment_turned_inยกเลิก กระบวนการเรียนรู้โรงเรียนพอเพียงเชื่อมร้อยวิถีชุมชนบ้านโคกค่าย
โดย anurak
0.00 19 ม.ค. 57 17 ก.พ. 57 13:46 น.
669 assignment_turned_inยกเลิก ควนบิลายสา พัฒนาความสัมพันธ์คนสามวัย(พื้นที่ไม่ขอดำเนินการแล้วค่ะ)
โดย นมเย็นสีรุ้ง
0.00 28 ม.ค. 57 17 ก.พ. 57 12:12 น.
670 assignment_turned_inยกเลิก สามสัมพันธ์ครอบครัวสร้างสุขสู่ชุมชน
โดย pirawan
0.00 20 ม.ค. 57 16 ก.พ. 57 22:15 น.
671 assignment_turned_inยกเลิก ตลาดนัดสุขภาพบ้านบางพังงา
โดย bangpang
0.00 29 ม.ค. 57 16 ก.พ. 57 13:59 น.
672 assignment_turned_inยกเลิก ไม่ระบุชื่อ
โดย นายอันวา มูนา
0.00 20 ม.ค. 57 16 ก.พ. 57 13:32 น.
673 assignment_turned_inยกเลิก กินอยู่อย่างไทย ห่างไกลโรค
โดย vassana
0.00 18 ม.ค. 57 16 ก.พ. 57 13:12 น.
674 assignment_turned_inยกเลิก ครอบครัวสุขสันต์....สานฝันสู่ชุมชนน่าอยู่
โดย บ้านปากพะยูน
0.00 19 ม.ค. 57 16 ก.พ. 57 00:17 น.
675 assignment_turned_inยกเลิก ศูนย์เทคโนโลยีบ้านไทรมาศ
โดย อุไรวรรณ ตันฑอาริยะ
0.00 29 ม.ค. 57 15 ก.พ. 57 17:15 น.
676 assignment_turned_inยกเลิก บ้านหินลาดน่าอยู่ ชุมชนดูแลตนเองอย่างยั่งยืน
โดย ฉวีวรรณ์ ครองวิธี
0.00 28 ม.ค. 57 15 ก.พ. 57 16:45 น.
677 assignment_turned_inยกเลิก ชาวบางปรุร่วมใจ นำสมุนไพรคืนถิ่น
โดย bangpru57
0.00 22 ม.ค. 57 14 ก.พ. 57 21:24 น.
678 assignment_turned_inยกเลิก สานสัมพันธ์ สร้างชุมชน คนวังกุ่ม
โดย wung kum
0.00 22 ม.ค. 57 14 ก.พ. 57 21:12 น.
679 assignment_turned_inยกเลิก จัดอบรมส่งเสริมสุขภาพให้ความรู้กับคนทุกเพศทุกวัย
โดย jadkot
0.00 9 ก.พ. 57 14 ก.พ. 57 10:43 น.
680 assignment_turned_inยกเลิก โครงการเอื้ออาทรผู้สูงวัย
โดย อานิส
0.00 29 ม.ค. 57 13 ก.พ. 57 22:21 น.
681 assignment_turned_inยกเลิก เสริมสร้างเยาวชนเพื่อจิตอาสาพัฒนาชุมชนน่าอยู่
โดย hamdi
0.00 19 ม.ค. 57 13 ก.พ. 57 22:17 น.
682 assignment_turned_inยกเลิก โครงการร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ บ้านห้วยคล้า หมู่ที่ 4
โดย yansue4
0.00 9 ก.พ. 57 10 ก.พ. 57 15:04 น.
683 assignment_turned_inยกเลิก โครงการสร้างความมั่นคงและคุ้มครองแหล่งผลิตอาหารของชุมชน (ต่อยอด)
โดย อับดุลรอซัก เหมหวัง
0.00 9 ก.พ. 57 9 ก.พ. 57 22:45 น.
684 assignment_turned_inยกเลิก ร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ หมู่ที่ 1
โดย pung
0.00 9 ก.พ. 57 9 ก.พ. 57 14:20 น.
685 assignment_turned_inยกเลิก เกษตรอินทรีย์ศรีวิลัย
โดย เกษตรศรีวิลัย
0.00 9 ก.พ. 57 9 ก.พ. 57 13:59 น.
686 assignment_turned_inยกเลิก ร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ หมู่ที่๑
โดย naton
0.00 9 ก.พ. 57 9 ก.พ. 57 13:53 น.
687 assignment_turned_inยกเลิก โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ บ้านขอนคลานตะวันตก ม.3
โดย sunya2557
0.00 9 ก.พ. 57 9 ก.พ. 57 13:43 น.
688 assignment_turned_inยกเลิก ท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่
โดย tasila
0.00 9 ก.พ. 57 9 ก.พ. 57 13:39 น.
689 assignment_turned_inยกเลิก โครงการร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ บ้านย่านซื่อ หมู่ที่ 2
โดย yansue2
0.00 9 ก.พ. 57 9 ก.พ. 57 12:21 น.
690 assignment_turned_inยกเลิก โครงการสร้างชุมชนน่าอยู่ สู่สังคมสุขภาวะ
โดย husapanlex
0.00 9 ก.พ. 57 9 ก.พ. 57 12:21 น.
691 assignment_turned_inยกเลิก รักษ์เรา รักษ์ชุมชน รักษ์ป่าชายเลน (บ้านเรา เราแลเอง)
โดย unseen
0.00 9 ก.พ. 57 9 ก.พ. 57 12:07 น.
692 assignment_turned_inยกเลิก บ้านทุ่งยอน่าอยู่แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(ต่อเนื่อง)
โดย tanathep
0.00 23 ม.ค. 57 5 ก.พ. 57 09:58 น.
693 assignment_turned_inยกเลิก คนสามวัยประสานใจสืบทอดภูมิปัญญา
โดย Suthat
0.00 18 ม.ค. 57 29 ม.ค. 57 10:20 น.
694 assignment_turned_inยกเลิก ผักข้างบ้าน ไร้สารเคมี ไม่มีโรค
โดย kajeab
0.00 28 ม.ค. 57 29 ม.ค. 57 08:59 น.
695 assignment_turned_inยกเลิก โครงการจัดการขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่บ้านทุ่งนางแก้ว
โดย ชำนาญ สุดสอาด
0.00 28 ม.ค. 57 28 ม.ค. 57 17:00 น.
696 assignment_turned_inยกเลิก โรงเรียนสุขภาพดี วิถีพอเพียง (ต่อเนื่อง)
โดย พนารัตน์ คำทรา
0.00 19 ม.ค. 57 28 ม.ค. 57 10:06 น.
697 assignment_turned_inยกเลิก ส่งเสริมชุมชนอนุรักษ์เเหล่งน้ำธรรมชาติเเละพันธ์ไม้ยืนต้นให้เป็นสวนป่าสาธารณะชุมชน(ร่วมสร้างหนองปรางให้น่าอยู่ด้วยกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชน)
โดย supakitchanpum
0.00 19 ม.ค. 57 26 ม.ค. 57 14:29 น.
698 assignment_turned_inยกเลิก ปะติมะสร้างสุขภาวะ
โดย Jirawan
0.00 22 ม.ค. 57 24 ม.ค. 57 16:24 น.
699 assignment_turned_inยกเลิก พัฒนาหาดพันไกรอย่างมีระบบและยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดย ทรงศักดิ์ สังข์ช่วย
0.00 23 ม.ค. 57 23 ม.ค. 57 18:51 น.
700 assignment_turned_inยกเลิก พรุแรด ชุมชนเข้มแข็ง
โดย porntip2567
0.00 23 ม.ค. 57 23 ม.ค. 57 11:45 น.
701 assignment_turned_inยกเลิก เลี้ยงหมูหลุมเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ลดสารเคมีและสารเร่งเนื้อแดง เพื่อสุขภาพแกผู้บริโภคในชุมชน
โดย นรทัต กาลสังข์
0.00 22 ม.ค. 57 23 ม.ค. 57 11:14 น.
702 assignment_turned_inยกเลิก ร่วมสร้างสายใยรักถักทอชุมชน
โดย sangadngoh
0.00 22 ม.ค. 57 23 ม.ค. 57 11:05 น.
703 assignment_turned_inยกเลิก ชุมชนเข้มแข็ง รายไดีมีอาชีพ
โดย nongrat
0.00 22 ม.ค. 57 22 ม.ค. 57 17:14 น.
704 assignment_turned_inยกเลิก ครอบครัวอบอุ่น
โดย siranee
0.00 22 ม.ค. 57 22 ม.ค. 57 16:43 น.
705 assignment_turned_inยกเลิก ส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงบ้านใสกลิ้ง
โดย saikling
0.00 19 ม.ค. 57 20 ม.ค. 57 11:24 น.
706 assignment_turned_inยกเลิก พัฒนาพื้นที่สาธารณะห้วยหนองถินเพื่อสุขภาพ (ต่อเนื่อง)
โดย ประพิศ คงหนู
0.00 19 ม.ค. 57 20 ม.ค. 57 10:44 น.
707 assignment_turned_inยกเลิก ชุมชนร่วมใจ ใส่ใจสุขภาพฟันเด็ก
โดย habeebah
0.00 20 ม.ค. 57 20 ม.ค. 57 09:58 น.
708 assignment_turned_inยกเลิก โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม“สานสายใย ผูกสัมพันธ์เยาวชน
โดย nimon
0.00 20 ม.ค. 57 20 ม.ค. 57 09:41 น.
709 assignment_turned_inยกเลิก พลังเยาวชนดอนขี้เหล็ก สร้างสรรค์ตน สู่ฝันชุมชน
โดย Rutchadee
0.00 19 ม.ค. 57 20 ม.ค. 57 08:28 น.
710 assignment_turned_inยกเลิก ชุมชนคนทำเห็ดเพื่อสุขภาพ
โดย paranee
0.00 18 ม.ค. 57 18 ม.ค. 57 13:26 น.
711 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก เกษตรพอเพียงตามวิถีชุมชนคนท่าอยู่
โดย ชำนาญ พึ่งถิ่น
0.00 10 ก.ค. 58
712 assignment_turned_inกำลังพัฒนา โครงการ อสม.ร่วมใจแก้ไขสุขภาพ ตำบลบางลาย
โดย rojsil
0.00 31 มี.ค. 61
713 assignment_turned_inยกเลิก สานสายใย ผูกสัมพันธ์เยาวชน ต้านภัยยาเสพติด
โดย panakarn
0.00 20 ม.ค. 57
714 assignment_turned_inยกเลิก บ้านนาปริก สร้างสุข ด้วยวิถีพอเพียง
โดย NAPIK
0.00 16 ก.ค. 57
715 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านท่าสำเภาใต้ หมู่ 4 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง
โดย รวยริน ขุนจันทร์
0.00 27 พ.ค. 58
716 assignment_turned_inยกเลิก ส่งเสริมสุภาพอย่างยังยืนโดยผักปลอดสารพิษ
โดย wilipon
0.00 23 มิ.ย. 57
717 assignment_turned_inกำลังพัฒนา สูงวัยขาเลาะ
โดย twoseadj
0.00 5 มี.ค. 61
718 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านคลองหรั่ง ม.2 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
โดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์
0.00 12 มิ.ย. 58
719 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านควนหมอทอง หมู่ 7 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
โดย นายเติม เหตุทอง
0.00 27 พ.ค. 58
720 assignment_turned_inยกเลิก เมื่อขยะกลายเป็นงานผ้าป่าที่บ้านหมู่5 ควนขนุน(เขาชัยสน)
โดย ควนขนุน 1
0.00 3 ก.ค. 58
721 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านคลองยาง หมู่ที่ 3 ต.ท่าเเค จ.พัทลุง
โดย สิริจันทร์ ปานดำ
0.00 28 พ.ค. 58
722 assignment_turned_inกำลังพัฒนา โครงการกิจกรรมเคลื่อนไหวลดปัญหาทุพโภชนาการตำบลแหลมรัง
โดย ชื่อพี่เลี้ยงพิจิตร1
0.00 16 เม.ย. 61
723 assignment_turned_inยกเลิก ครัวเรือนจัดการขยะ ณ บ้านหมู่ที่ 6 ควนขนุน(เขาชัยสน)
โดย ควนขนุน 2
0.00 3 ก.ค. 58
724 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ไม่ระบุชื่อ
โดย
12,100.00 28 มี.ค. 2566
725 assignment_turned_inยกเลิก หมู่บ้านปลอดขยะที่บ้านหมู่8 ควนขนุน(เขาชัยสน)
โดย ควนขนุน 3
0.00 3 ก.ค. 58
726 assignment_turned_inยกเลิก ความดันโลหิตสูง/เบาหวาน เราเปลี่ยนได้
โดย dareeha
0.00 30 มิ.ย. 57
727 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านแร่ หมู่ 1 ต.พญาขัน อ.เมือง จ.พัทลุง
โดย แววตา
0.00 27 พ.ค. 58
728 assignment_turned_inยกเลิก โครงการการเสริมศักยภาพการบริหารจัดการหมู่บ้านหนองสิตน่าอยู่
โดย wicharasak
0.00 22 ม.ค. 57
รวม 38,936,566.00