รายชื่อข้อเสนอโครงการ
สถานะ unfold_moreจังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 assignment_turned_inยกเลิก คนบ้านเขาฝากรู้รักสามัคคี ชีวีมีสุข
โดย jurarat
0.00 21 ก.ค. 57 4 ส.ค. 57 21:30 น.
2 assignment_turned_inยกเลิก บ้านสังกาอู้ หมู่ที่ 7
โดย chairatthaley
0.00 4 มิ.ย. 57 24 ก.ค. 57 13:16 น.
3 assignment_turned_inยกเลิก บ้านสังกาอู้ หมู่ที่7
โดย chairatthaley
0.00 4 มิ.ย. 57 4 มิ.ย. 57 14:09 น.
4 assignment_turned_inยกเลิก การจัดการสุขภาวะชุมชนบนฐานข้อมูลทรัพยากร
โดย banna
0.00 28 ม.ค. 57 24 ก.พ. 57 16:07 น.
5 assignment_turned_inยกเลิก สุขภาวะชุมชน บนพื้นฐานวิถีคนเขาแก้ว
โดย soungsuda cheep
0.00 28 ม.ค. 57 19 ก.พ. 57 11:57 น.
รวม 0.00