รายชื่อข้อเสนอโครงการ
สถานะ unfold_moreจังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านเจ้าขรัว ต.คลองเคียน
โดย ลัตดา เสมพืช
0.00 10 ก.ค. 58 14 ก.ค. 58 10:14 น.
2 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก เมืองสุขภาพแห่งสังคมผู้สูงอายุชุมชนเสนานุชรังสรรค์
โดย นางสาวปรียา กสิบาล
0.00 28 พ.ค. 58 12 มิ.ย. 58 22:26 น.
3 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน พัฒนาชุมชนราษฏร์บำรุงแบบเศรษฐกิจพอเพียง
โดย rardbamrung
0.00 28 ม.ค. 57 1 ต.ค. 57 10:56 น.
4 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เพื่อรมณีย์น่าอยู่ ปรับเปลี่ยนการกินอยู่ทั้งหมู่บ้าน
โดย กาญจนา
0.00 14 มิ.ย. 57 22 ก.ย. 57 13:23 น.
5 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน พันธมิตรพิชิตขยะ บ้านบางหละจัดการตนเอง
โดย Nittaya KBR
0.00 30 มิ.ย. 57 18 ก.ย. 57 17:19 น.
6 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านห้วยทรัพย์น่าอยู่ คู่พลับพลึงธาร ร่วมต้านโรคติดต่อ
โดย สุกัญญา อ่าวน้ำ
0.00 28 ม.ค. 57 23 เม.ย. 57 20:34 น.
7 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ทุ่งนางดำน่าอยู่ คู่ป่าชายเลน
โดย สมใจ บุญมาเลิศ
0.00 29 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 14:42 น.
8 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ปลุกพลังสังคมคนสวนใหม่ชุมชนในเกาะ
โดย จรุวัฒน์
0.00 28 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 12:06 น.
9 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สร้างสังคมมีสุขด้วยครอบครัวคุณภาพ
โดย บ้านบางวัน
0.00 28 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 10:08 น.
10 assignment_turned_inไม่ผ่าน สืบสานงานประเพณี การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
โดย sutino
0.00 28 ม.ค. 57 11 เม.ย. 57 15:35 น.
11 assignment_turned_inไม่ผ่าน ชาวเกาะหมากน้อยใส่ใจสุขภาพปากและฟัน
โดย กัญญาณัฐ เหมพิทักษ์
0.00 29 ม.ค. 57 6 เม.ย. 57 06:36 น.
12 assignment_turned_inไม่ผ่าน คนรมณีย์พอเพียง สร้างชีวิตเพียงพอ
โดย romanee
0.00 29 ม.ค. 57 30 มี.ค. 57 00:01 น.
13 assignment_turned_inไม่ผ่าน เพื่อรมณีย์น่าอยู่ ปรับเปลี่ยนการกินอยู่ทั้งหมู่บ้าน
โดย sriracha
0.00 29 ม.ค. 57 29 มี.ค. 57 23:58 น.
14 assignment_turned_inไม่ผ่าน บ้านแสงธรรมนำขยะสร้างสุข
โดย kura10
0.00 28 ม.ค. 57 28 มี.ค. 57 22:28 น.
15 assignment_turned_inไม่ผ่าน คนบางหว้าพอเพียง ลดเสี่ยง ลดโรค
โดย kura9
0.00 28 ม.ค. 57 28 มี.ค. 57 22:03 น.
16 assignment_turned_inไม่ผ่าน พันธมิตรพิชิตขยะ บ้านบางหละจัดการตนเอง
โดย Nittaya KBR
0.00 28 ม.ค. 57 18 มี.ค. 57 14:20 น.
17 assignment_turned_inยกเลิก บ้านเตรียมเปี่ยมสุข หมดทุกข์โรคเรื้อรัง
โดย บ้านเตรียม
0.00 28 ม.ค. 57 19 ก.พ. 57 20:55 น.
18 assignment_turned_inยกเลิก ตลาดนัดสุขภาพบ้านบางพังงา
โดย bangpang
0.00 29 ม.ค. 57 16 ก.พ. 57 13:59 น.
19 assignment_turned_inยกเลิก ศูนย์เทคโนโลยีบ้านไทรมาศ
โดย อุไรวรรณ ตันฑอาริยะ
0.00 29 ม.ค. 57 15 ก.พ. 57 17:15 น.
20 assignment_turned_inยกเลิก บ้านหินลาดน่าอยู่ ชุมชนดูแลตนเองอย่างยั่งยืน
โดย ฉวีวรรณ์ ครองวิธี
0.00 28 ม.ค. 57 15 ก.พ. 57 16:45 น.
21 assignment_turned_inยกเลิก ผักข้างบ้าน ไร้สารเคมี ไม่มีโรค
โดย kajeab
0.00 28 ม.ค. 57 29 ม.ค. 57 08:59 น.
22 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก เกษตรพอเพียงตามวิถีชุมชนคนท่าอยู่
โดย ชำนาญ พึ่งถิ่น
0.00 10 ก.ค. 58
รวม 0.00