รายชื่อข้อเสนอโครงการ
สถานะ unfold_moreจังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 assignment_turned_inไม่ผ่าน สืบสานงานประเพณี การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
โดย sutino
0.00 28 ม.ค. 57 11 เม.ย. 57 15:35 น.
2 assignment_turned_inไม่ผ่าน ชาวเกาะหมากน้อยใส่ใจสุขภาพปากและฟัน
โดย กัญญาณัฐ เหมพิทักษ์
0.00 29 ม.ค. 57 6 เม.ย. 57 06:36 น.
3 assignment_turned_inไม่ผ่าน คนรมณีย์พอเพียง สร้างชีวิตเพียงพอ
โดย romanee
0.00 29 ม.ค. 57 30 มี.ค. 57 00:01 น.
4 assignment_turned_inไม่ผ่าน เพื่อรมณีย์น่าอยู่ ปรับเปลี่ยนการกินอยู่ทั้งหมู่บ้าน
โดย sriracha
0.00 29 ม.ค. 57 29 มี.ค. 57 23:58 น.
5 assignment_turned_inไม่ผ่าน บ้านแสงธรรมนำขยะสร้างสุข
โดย kura10
0.00 28 ม.ค. 57 28 มี.ค. 57 22:28 น.
6 assignment_turned_inไม่ผ่าน คนบางหว้าพอเพียง ลดเสี่ยง ลดโรค
โดย kura9
0.00 28 ม.ค. 57 28 มี.ค. 57 22:03 น.
7 assignment_turned_inไม่ผ่าน พันธมิตรพิชิตขยะ บ้านบางหละจัดการตนเอง
โดย Nittaya KBR
0.00 28 ม.ค. 57 18 มี.ค. 57 14:20 น.
รวม 0.00