รายชื่อข้อเสนอโครงการ
สถานะ unfold_moreจังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ร่วมใจต้านภัยยาเสพติดและเศรฐกิจพอเพียงบ้านแหลมทราย
โดย อุไร โยธารักษ์
0.00 28 พ.ค. 58 12 ก.ค. 58 16:54 น.
2 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก อบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ (บ้านบ่อไทร )
โดย นายวรวิทย์ สีสาคูคาม
0.00 28 พ.ค. 58 28 พ.ค. 58 16:40 น.
3 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก หมู่ 1 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
โดย นายปัญญา นายาว
0.00 28 พ.ค. 58 28 พ.ค. 58 05:43 น.
รวม 0.00