รายชื่อข้อเสนอโครงการ
สถานะ unfold_moreจังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 assignment_turned_inกำลังพัฒนา โรงเรียนสุขภาวะ ไทรทองสร้างสุข
โดย tritong
0.00 23 ต.ค. 60 23 ต.ค. 60 10:20 น.
2 assignment_turned_inกำลังพัฒนา คนพรุกระแชง "อยู่ดี มีสุข" ด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
โดย nannza123
17,950.00 12 ก.ย. 59 11 ต.ค. 59 21:51 น.
3 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สมุนไพรสร้างสุขบ้านถ้ำผุด
โดย นายสิทธิ คงเรือง
192,800.00 28 พ.ค. 58 3 ต.ค. 58 22:13 น.
4 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สร้างสุขภาวะชุมชนคนเสม็ดเรียง
โดย นางสาวสุกัญญา เชาว์พรหม
120,975.00 28 พ.ค. 58 19 ก.ย. 58 14:49 น.
5 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เยาวชนหินดานรักษ์บ้านเกิด
โดย นายธวัชชัย วรเศรษฐศักดิ์
115,450.00 28 พ.ค. 58 19 ก.ย. 58 14:14 น.
6 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ควนสูงน่าอยู่ ครอบครัวสดใส ห่างไกลอบายมุข
โดย นายวีระศักดิ์ ลิกขไชย
68,950.00 28 พ.ค. 58 17 ก.ย. 58 09:22 น.
7 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สวนป่า สร้างสุขคนโกงเหลง
โดย นายอุดมเกียรติ ไสยรินทร์
119,025.00 28 พ.ค. 58 17 ก.ย. 58 09:14 น.
8 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ผัก สมุนไพรเชื่อมใยรักคนเขาปูน
โดย นายประพันธ์ ศศิเดโช
142,750.00 28 พ.ค. 58 17 ก.ย. 58 09:09 น.
9 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน วัฒนธรรมนำสุขคนกงตาก
โดย นายนิพนธ์ นวลวัฒน์
122,800.00 28 พ.ค. 58 17 ก.ย. 58 09:08 น.
10 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร่วมอนุรักษ์ปากน้ำกะแดะให้ชุมชนน่าอยู่
โดย นายปรีชา ด่านกุลชัย
173,600.00 28 พ.ค. 58 17 ก.ย. 58 09:01 น.
11 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ดาวเรืองสร้างสุขคนปากตรัง
โดย นายปราโมทย์ เพชรแก้ว
92,500.00 28 พ.ค. 58 17 ก.ย. 58 08:55 น.
12 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ลดขยะ สร้างสุขภาวะคนบ้านกลาง
โดย นางสาวจิรชยา พ่วงทอง
145,900.00 28 พ.ค. 58 16 ก.ย. 58 17:23 น.
13 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านปากหานสร้างสุขด้วยสมุนไพร
โดย นายสนิท มณีอ่อน
144,300.00 28 พ.ค. 58 16 ก.ย. 58 17:16 น.
14 assignment_turned_inยกเลิก สร้างสุขคนกงตอด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
โดย นายสมศักดิ์ ศรีจัน
147,700.00 28 พ.ค. 58 24 ก.ค. 58 00:27 น.
15 assignment_turned_inไม่ผ่าน ตามรอยความสุขที่สมุย ณ บ้านตลิ่งงาม
โดย นางสาวเสาวดี ศรีฟ้า
170,375.00 28 พ.ค. 58 23 ก.ค. 58 23:00 น.
16 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก เศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองฮาย
โดย นิรุทธ นวลวัฒน์
15,000.00 30 มิ.ย. 58 14 ก.ค. 58 10:35 น.
17 assignment_turned_inไม่ผ่าน สร้างสุขบ้านบางกล้วยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดย นายศักดิ์โกศล ถาวรพร
0.00 28 พ.ค. 58 12 ก.ค. 58 20:50 น.
18 assignment_turned_inไม่ผ่าน สร้างชุมชนคีรีรอบให้น่าอยู่
โดย นายเจอะ เอียดตน
0.00 28 พ.ค. 58 11 มิ.ย. 58 18:02 น.
19 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก การจัดการขยะและทรัพยากรชายฝั่งบ้านปากกระแดะพลายวาส
โดย นายสุภาษิต อินทรภิรมย์
0.00 29 พ.ค. 58 29 พ.ค. 58 23:33 น.
20 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก สร้างสุขคนชุมชนรถไฟ
โดย นายเจริญ ยอดมณี
0.00 28 พ.ค. 58 28 พ.ค. 58 20:45 น.
21 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ชุมชนรักษ์บึงขุนทะเล
โดย นางจุไรรัตน์ ศรีคงแก้ว
0.00 28 พ.ค. 58 28 พ.ค. 58 20:43 น.
22 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน อยู่อย่างวิถีไทย ชาวควนสินชัยสุขภาพดี
โดย tritong
0.00 29 มิ.ย. 57 20 ก.ย. 57 19:59 น.
23 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คนพรุกระแชงสุขภาพดีด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย
โดย nannza123
0.00 19 พ.ค. 57 18 ก.ย. 57 10:01 น.
24 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ผัก:สายสัมพันธ์สู่่ทับคริสต์วิถีชีวิตที่พอเพียง
โดย chamlong
0.00 1 ก.ค. 57 18 ก.ย. 57 08:35 น.
25 assignment_turned_inยกเลิก ร่วมสร้างสุขภาวะเยาวชน คนโคกแค
โดย sivipar
0.00 28 พ.ค. 57 30 มิ.ย. 57 11:04 น.
26 assignment_turned_inยกเลิก จิตอาสาสร้างสุขบ้านเหนือคลอง
โดย nimonpreecha
0.00 9 มิ.ย. 57 30 มิ.ย. 57 10:59 น.
27 assignment_turned_inยกเลิก สร้างเศรษฐกิจที่ดีเพื่อบ้านชัยครามน่าอยู่
โดย Kiewwalee
0.00 13 มิ.ย. 57 13 มิ.ย. 57 10:27 น.
28 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน พื้นที่สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์คนสองวัยชุมชนหัวแหลมพัฒนา
โดย Chayaporn sabumong
0.00 22 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 11:21 น.
29 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านเหนือสะอาด ชุมชนสดใส ประชาร่วมใจพัฒนา
โดย kobkul
0.00 22 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 09:40 น.
รวม 1,790,075.00