รายชื่อข้อเสนอโครงการ
สถานะ unfold_moreจังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 assignment_turned_inไม่ผ่าน ตามรอยความสุขที่สมุย ณ บ้านตลิ่งงาม
โดย นางสาวเสาวดี ศรีฟ้า
170,375.00 28 พ.ค. 58 23 ก.ค. 58 23:00 น.
2 assignment_turned_inไม่ผ่าน สร้างสุขบ้านบางกล้วยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดย นายศักดิ์โกศล ถาวรพร
0.00 28 พ.ค. 58 12 ก.ค. 58 20:50 น.
3 assignment_turned_inไม่ผ่าน สร้างชุมชนคีรีรอบให้น่าอยู่
โดย นายเจอะ เอียดตน
0.00 28 พ.ค. 58 11 มิ.ย. 58 18:02 น.
รวม 170,375.00