รายชื่อข้อเสนอโครงการ
สถานะ unfold_moreจังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 assignment_turned_inยกเลิก สร้างสุขคนกงตอด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
โดย นายสมศักดิ์ ศรีจัน
147,700.00 28 พ.ค. 58 24 ก.ค. 58 00:27 น.
2 assignment_turned_inยกเลิก ร่วมสร้างสุขภาวะเยาวชน คนโคกแค
โดย sivipar
0.00 28 พ.ค. 57 30 มิ.ย. 57 11:04 น.
3 assignment_turned_inยกเลิก จิตอาสาสร้างสุขบ้านเหนือคลอง
โดย nimonpreecha
0.00 9 มิ.ย. 57 30 มิ.ย. 57 10:59 น.
4 assignment_turned_inยกเลิก สร้างเศรษฐกิจที่ดีเพื่อบ้านชัยครามน่าอยู่
โดย Kiewwalee
0.00 13 มิ.ย. 57 13 มิ.ย. 57 10:27 น.
รวม 147,700.00