รายชื่อข้อเสนอโครงการ
สถานะ unfold_moreจังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านระนองพัฒนาลดและปลดหนี้
โดย นพรัตน์ กองอางา
0.00 30 พ.ค. 58 14 ก.ค. 58 15:33 น.
2 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก รักษ์สัตว์นัำด้วยปาการังเทียมปากอ่าวขจัดภัย
โดย วิรัตน์ ระย้า
0.00 30 พ.ค. 58 14 ก.ค. 58 09:36 น.
3 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก โครงการ"ลดปัจจัยเสี่ยงด้วยกีฬาเยาวชนคนบ้านเขาฝาชี"
โดย น.ส.นันทิกา พัฒน์ทอง
0.00 29 พ.ค. 58 14 ก.ค. 58 09:36 น.
4 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก โครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ครัวเรือนชุมชนบ้านในไร่
โดย นางประไพพรรณ พรมคง
0.00 29 พ.ค. 58 14 ก.ค. 58 09:36 น.
5 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ปลูกพืชสมุนไพรบ้านทองหลางล่าง
โดย บุญมี คันธะเนตร
0.00 30 พ.ค. 58 30 พ.ค. 58 15:31 น.
6 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก สวนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ม.3 บ้านน้ำตก ต.ทรายแดง อ.เมือง จ.ระนอง
โดย บังอร พรหมมุณี
0.00 30 พ.ค. 58 30 พ.ค. 58 12:06 น.
7 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองระนอง
โดย นางสุธี สุขยิ่งเจริญ
0.00 29 พ.ค. 58 30 พ.ค. 58 10:30 น.
8 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก โครงการการจัดการขยะและทำปุ๋ยชีวภาพ ม.3 ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง
โดย นายธีรพร ณ ตะกั่วทุ่ง
0.00 29 พ.ค. 58 29 พ.ค. 58 11:55 น.
9 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก โครงการการจัดการขยะและทำปุ๋ยชีวภาพ ม.2 ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง
โดย นายกองพล คชวงค์
0.00 29 พ.ค. 58 29 พ.ค. 58 11:54 น.
10 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก โครงการการจัดการขยะและทำปุ๋ยชีวภาพ ม.1 ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง
โดย นายวรวิทย์ โลหะผล
0.00 29 พ.ค. 58 29 พ.ค. 58 11:53 น.
11 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เยาวชนบางกล้วยนอกนักจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนฐานทรัพยากร 3 วงล้อ
โดย Nadeeyah
0.00 27 มิ.ย. 57 16 ก.ย. 57 00:10 น.
12 assignment_turned_inยกเลิก เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านบางใหญ่เหนือ
โดย โสภิดา
0.00 19 ก.ค. 57 25 ก.ค. 57 09:44 น.
13 assignment_turned_inยกเลิก โครงการชุมชนบ้านเขาฝาชีอนุรักษ์ทัพยากรชายฝั่งโดยเยาวชน
โดย โก้เบ็กซ์
0.00 14 ก.ค. 57 21 ก.ค. 57 14:25 น.
14 assignment_turned_inยกเลิก วิถีชีวิตแบบพอเพียงชุมชนบ้านบางใหญ่ล่างหมู่ 5
โดย พี่แมว
0.00 19 ก.ค. 57 21 ก.ค. 57 13:22 น.
15 assignment_turned_inยกเลิก ฟื้นฟูนาร้างสู่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านน้ำแดงนอก
โดย jinn
0.00 19 ก.ค. 57 19 ก.ค. 57 14:30 น.
16 assignment_turned_inไม่ผ่าน ชาวบางหินร่วมใจ นำวิถีชีวิตไทย สู่สุขภาวะชุมชน ( ต่อเนื่อง )
โดย banghin
0.00 22 ม.ค. 57 3 เม.ย. 57 11:01 น.
17 assignment_turned_inไม่ผ่าน คนระวิร่วมใจสร้างชุมชนปลอดยาเสพติด
โดย ravi
0.00 22 ม.ค. 57 3 เม.ย. 57 10:52 น.
18 assignment_turned_inไม่ผ่าน บ้านในไร่ร่วมใจลดขยะเพื่อสุขภาวะชุมชน
โดย banniri
0.00 22 ม.ค. 57 3 เม.ย. 57 10:35 น.
19 assignment_turned_inยกเลิก ชาวบางปรุร่วมใจ นำสมุนไพรคืนถิ่น
โดย bangpru57
0.00 22 ม.ค. 57 14 ก.พ. 57 21:24 น.
20 assignment_turned_inยกเลิก สานสัมพันธ์ สร้างชุมชน คนวังกุ่ม
โดย wung kum
0.00 22 ม.ค. 57 14 ก.พ. 57 21:12 น.
รวม 0.00