รายชื่อข้อเสนอโครงการ
สถานะ unfold_moreจังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 assignment_turned_inไม่ผ่าน ชาวบางหินร่วมใจ นำวิถีชีวิตไทย สู่สุขภาวะชุมชน ( ต่อเนื่อง )
โดย banghin
0.00 22 ม.ค. 57 3 เม.ย. 57 11:01 น.
2 assignment_turned_inไม่ผ่าน คนระวิร่วมใจสร้างชุมชนปลอดยาเสพติด
โดย ravi
0.00 22 ม.ค. 57 3 เม.ย. 57 10:52 น.
3 assignment_turned_inไม่ผ่าน บ้านในไร่ร่วมใจลดขยะเพื่อสุขภาวะชุมชน
โดย banniri
0.00 22 ม.ค. 57 3 เม.ย. 57 10:35 น.
รวม 0.00