รายชื่อข้อเสนอโครงการ
สถานะ unfold_moreจังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 assignment_turned_inยกเลิก เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านบางใหญ่เหนือ
โดย โสภิดา
0.00 19 ก.ค. 57 25 ก.ค. 57 09:44 น.
2 assignment_turned_inยกเลิก โครงการชุมชนบ้านเขาฝาชีอนุรักษ์ทัพยากรชายฝั่งโดยเยาวชน
โดย โก้เบ็กซ์
0.00 14 ก.ค. 57 21 ก.ค. 57 14:25 น.
3 assignment_turned_inยกเลิก วิถีชีวิตแบบพอเพียงชุมชนบ้านบางใหญ่ล่างหมู่ 5
โดย พี่แมว
0.00 19 ก.ค. 57 21 ก.ค. 57 13:22 น.
4 assignment_turned_inยกเลิก ฟื้นฟูนาร้างสู่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านน้ำแดงนอก
โดย jinn
0.00 19 ก.ค. 57 19 ก.ค. 57 14:30 น.
5 assignment_turned_inยกเลิก ชาวบางปรุร่วมใจ นำสมุนไพรคืนถิ่น
โดย bangpru57
0.00 22 ม.ค. 57 14 ก.พ. 57 21:24 น.
6 assignment_turned_inยกเลิก สานสัมพันธ์ สร้างชุมชน คนวังกุ่ม
โดย wung kum
0.00 22 ม.ค. 57 14 ก.พ. 57 21:12 น.
รวม 0.00