รายชื่อข้อเสนอโครงการ
สถานะ unfold_moreจังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สร้างสมบูรณ์สุขให้มีสุขภาพดีโดยการจัดการขยะ (ต่อเนื่อง2)
โดย kitsana-patue
0.00 30 พ.ค. 57 4 ก.พ. 60 21:54 น.
2 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านนาเหนือเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน
โดย ศิริพร ผลพานิช
169,825.00 27 พ.ค. 58 24 ก.พ. 59 17:56 น.
3 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สภาพแวดล้อมดีชีวีมีสุขที่บ้านนาโครงช้าง
โดย พิสุทธิ์ กฤษะพรพงษ์
180,610.00 27 พ.ค. 58 23 ก.ย. 58 16:50 น.
4 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน อนุรักษ์ผืนป่าดอนเทพมูลเพื่อพ่อหลวง ปี2
โดย ณวพล
173,950.00 3 มิ.ย. 58 23 ก.ย. 58 16:46 น.
5 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร่วมสร้างชุมชนบ้านดอนตาบ่าวให้น่าอยู่ คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี 2
โดย แต๋วดอนตาบ่าว
155,400.00 15 มิ.ย. 58 23 ก.ย. 58 13:32 น.
6 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร่วมสร้างชุมชนบ้านเนินทองน่าอยู่ด้วยทรัพยากรท้องถิ่น ปี2
โดย นางเกศินี สุวรรณรัตน์
130,150.00 5 มิ.ย. 58 23 ก.ย. 58 12:43 น.
7 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านวังทองน่าอยู่ด้วยวิถีพอเพียง
โดย อนันต์ นาคสังข์
144,750.00 27 พ.ค. 58 23 ก.ย. 58 07:59 น.
8 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ซุปเปอร์มาร์เก็ตธรรมชาติ บ้านปะติมะ
โดย สุวรรณดี เทียมทัน
103,500.00 27 พ.ค. 58 23 ก.ย. 58 07:21 น.
9 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านตรังสร้างสุข
โดย จเร ขวัญราช
108,100.00 27 พ.ค. 58 22 ก.ย. 58 16:28 น.
10 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ปลูกจิตสำนึกชุมชนบ้านในจูนน่าอยู่
โดย คำรณ แสงสิริ
114,000.00 27 พ.ค. 58 22 ก.ย. 58 15:54 น.
11 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านห้วยทรายขาวน่าอยู่ ชุมชนร่วมใจ ห่างไกลโรค ปี2
โดย อำพันธ์
168,900.00 12 มิ.ย. 58 22 ก.ย. 58 14:41 น.
12 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านดอนรักษ์ร่วมใจสร้างความปลอดภัยในชุมชน ปี2
โดย krangsak
117,000.00 6 มิ.ย. 58 21 ก.ย. 58 19:50 น.
13 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนสูงวัย บ้านในซัง ต่อเนื่องปี 2
โดย panu
163,400.00 15 มิ.ย. 58 21 ก.ย. 58 19:18 น.
14 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน กลุ่มประมงบ้านบ่อเมา-แหลมแท่น รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี3
โดย cherdsak.chamnan
119,300.00 18 มิ.ย. 58 21 ก.ย. 58 18:38 น.
15 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนเขาเจดีย์-ตลาดใน ห่วงใยสุขภาพและสิ่งแวดล้อมด้วยวิถีพอเพียง ปี2
โดย พิเชษฐ์ ศรีสดใส
128,050.00 27 พ.ค. 58 21 ก.ย. 58 17:44 น.
16 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สามพลัง ร่วมสร้างคนวัดพระขวางให้อบอุ่น
โดย kusol
0.00 23 ม.ค. 57 12 ต.ค. 57 12:30 น.
17 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนทรัพย์อนันต์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2
โดย kanuang
0.00 3 มิ.ย. 57 29 ก.ย. 57 10:32 น.
18 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน พัฒนาป่าชุมชนเพื่อแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรบ้านควนดิน(ต่อเนื่อง 2 )
โดย saiji-tago
0.00 30 พ.ค. 57 29 ก.ย. 57 10:11 น.
19 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านห้วยใหญ่ วิถีชุมชนพอเพียง
โดย บ้านห้วยใหญ่
0.00 1 มิ.ย. 57 19 ก.ย. 57 14:58 น.
20 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ปรับพฤติกรรมการกิน สร้างสุขคนควนทัง
โดย kanlasom
0.00 2 มิ.ย. 57 16 ก.ย. 57 09:51 น.
21 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คลองโชนเข้มแข็ง ชุมชนดี สู่วิถีพอเพียง
โดย nattawan
0.00 2 มิ.ย. 57 15 ก.ย. 57 13:51 น.
22 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านพังเหาสดใส ห่างไกลยาเสพติด มุ่งเน้นเศรษฐกิจพอเพียง
โดย yarinda
0.00 22 ม.ค. 57 9 มิ.ย. 57 15:00 น.
23 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านหินเภาพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อเนื่อง)
โดย นางสุทิศา พรมชัยศรี
0.00 22 ม.ค. 57 29 เม.ย. 57 15:52 น.
24 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน รักษาสิ่งแวดล้อมและประมงชายฝั่งบ้านสามเสียม
โดย chaiyasit
0.00 22 ม.ค. 57 29 เม.ย. 57 13:54 น.
25 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านทุ่งยอน่าอยู่แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ต่อเนื่อง)
โดย tanatep
0.00 23 ม.ค. 57 27 เม.ย. 57 04:54 น.
26 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร่วมปลุกจิตสำนึกรักษ์บ้านชุมโค(ต่อเนื่อง)
โดย tavee
0.00 23 ม.ค. 57 27 เม.ย. 57 00:03 น.
27 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร่วมสร้างชุมชนบ้านเนินทองน่าอยู่ด้วยทรัพยากรท้องถิ่น
โดย นางเกศินี สุวรรณรัตน์
0.00 23 ม.ค. 57 26 เม.ย. 57 10:57 น.
28 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนบ้านเจริญทรัพย์น่าอยู่เชิดชูผู้สูงวัย (ต่อเนื่อง)
โดย นายเหมือนหมั้น สิทธิสักดิ์
0.00 23 ม.ค. 57 24 เม.ย. 57 22:36 น.
29 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ห้วยคล้าชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
โดย บ้านห้วยคล้า
0.00 22 ม.ค. 57 23 เม.ย. 57 13:22 น.
30 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน อนุรักษ์ป่าต้นน้ำพรุตาอ้าย (พื้นน้ำ อาหาร บ้านยา ผืนป่า ปะทิว) (ต่อเนื่อง)
โดย tanom
0.00 22 ม.ค. 57 22 เม.ย. 57 13:00 น.
31 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คนคลองลาดร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่
โดย คลองลาดสร้างสุข
0.00 22 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 14:57 น.
32 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านยางฆ้อร่วมใจพัฒนาคุณค่าประชาชน
โดย นางมะลิวรรณ แสงจันทร์
0.00 23 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 13:34 น.
รวม 1,976,935.00