รายชื่อข้อเสนอโครงการ
สถานะ unfold_moreจังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 assignment_turned_inไม่ผ่าน ครัวชุมชนของคนทุ่งออก ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา
โดย นางสุขฤทัย นุ้ยโดด
0.00 31 พ.ค. 58 15 ก.ค. 58 09:18 น.
2 assignment_turned_inไม่ผ่าน เกษตรปลอดภัยไร่สารเคมี บ้านทุ่งยาว อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
โดย นายวิโรจน์
0.00 31 พ.ค. 58 15 ก.ค. 58 09:17 น.
3 assignment_turned_inไม่ผ่าน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อาหารปลอดภัยบ้านปลักคล้า
โดย รัฐพล ประพรม
0.00 31 พ.ค. 58 15 ก.ค. 58 09:17 น.
4 assignment_turned_inไม่ผ่าน เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง หมู่ 3 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
โดย นางปรานี ทองรักษ์
0.00 31 พ.ค. 58 27 มิ.ย. 58 16:25 น.
5 assignment_turned_inไม่ผ่าน พลังเยาวชนร่วมแก้ปัญหาสุขภาพคนปริก
โดย prick
0.00 19 ม.ค. 57 3 ส.ค. 57 18:51 น.
รวม 0.00