รายชื่อข้อเสนอโครงการ
สถานะ unfold_moreจังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 assignment_turned_inยกเลิก โครงการร่วมสร้างแม่ทอมตกให้น่าอยู่ด้วย"วิถีพอเพียง"
โดย เจตน์ธนัช กุลนิล
0.00 22 ก.ค. 57 22 ก.ค. 57 15:22 น.
2 assignment_turned_inยกเลิก กระบวนการเรียนรู้โรงเรียนพอเพียงเชื่อมร้อยวิถีชุมชนบ้านโคกค่าย
โดย anurak
0.00 19 ม.ค. 57 17 ก.พ. 57 13:46 น.
3 assignment_turned_inยกเลิก พลังเยาวชนดอนขี้เหล็ก สร้างสรรค์ตน สู่ฝันชุมชน
โดย Rutchadee
0.00 19 ม.ค. 57 20 ม.ค. 57 08:28 น.
รวม 0.00