รายชื่อข้อเสนอโครงการ
สถานะ unfold_moreจังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ทบทวนปลดหนี้คนหมู่ 4 บ้านหน้าเขา
โดย นายธันวาคม หนูจันทร์
161,710.00 27 พ.ค. 58 19 ก.ย. 58 13:06 น.
2 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน รักษา"ครัวทะเล"ที่บ้านบาตู
โดย นายอิสมาแอน เบ็ญสอาด
191,385.00 27 พ.ค. 58 21 ส.ค. 58 17:46 น.
3 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน พลังชุมชนร่วมรักษ์ป่าชายเลนบ้านบางค้างคาว
โดย นายเสถียร ทิพย์ทอง
196,825.00 27 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 15:50 น.
4 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน กลิ้งกลองสามัคคี มีความพอเพียง
โดย chaiyaa
0.00 4 ก.ค. 57 18 ก.ย. 57 10:47 น.
5 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สตรีบ้านโต๊ะบันก้าวหน้า พัฒนาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
โดย bantooban
0.00 9 ก.ค. 57 18 ก.ย. 57 09:38 น.
6 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน โครงการเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบ้านน้ำราบ
โดย บางสัก
0.00 2 ก.ค. 57 17 ก.ย. 57 23:05 น.
7 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน โครงการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบ้านควนตุ้งกู
โดย บางสัก
0.00 2 ก.ค. 57 17 ก.ย. 57 22:34 น.
8 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านโคกไม้ไผ่ รู้จด รู้ใช้ สุขได้ด้วยพอเพียง
โดย kiatisak
0.00 24 มิ.ย. 57 17 ก.ย. 57 16:38 น.
9 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คนเขาแก้วใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่
โดย nonghong
0.00 4 ก.ค. 57 17 ก.ย. 57 15:45 น.
รวม 549,920.00