รายชื่อข้อเสนอโครงการ
สถานะ unfold_moreจังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 assignment_turned_inยกเลิก สร้างความมั่นคงทางอาหารบ้านทุ่งทวย
โดย annop
0.00 4 ก.ค. 57 29 ก.ย. 57 11:29 น.
2 assignment_turned_inยกเลิก การท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนเกาะลิบง
โดย issama-el
0.00 25 ก.ค. 57 25 ก.ค. 57 18:25 น.
3 assignment_turned_inยกเลิก อนุรักษ์ป่าสาคู เพื่อความมั่นคงทางอาหารชุมชนบ้านห้วยนุ้ย
โดย hoynoi
0.00 11 ก.ค. 57 22 ก.ค. 57 15:48 น.
4 assignment_turned_inยกเลิก โครงการแผนชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่บ้านเกาะมุกด์
โดย kohmook
0.00 3 ก.ค. 57 3 ก.ค. 57 16:38 น.
5 assignment_turned_inยกเลิก คนห้วยลึกใช้สมุนไพร ใส่ใจสุขภาพ
โดย นาย อำนาจ สุขเกษม
0.00 28 ม.ค. 57 12 เม.ย. 57 09:22 น.
6 assignment_turned_inยกเลิก ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เยาวชนเพื่อสร้างชุมชนเป็นสุข
โดย สุจินต์ ไข่ริน
0.00 29 ม.ค. 57 14 มี.ค. 57 10:50 น.
7 assignment_turned_inยกเลิก พัฒนาคน เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
โดย chan
0.00 29 ม.ค. 57 18 ก.พ. 57 14:32 น.
รวม 0.00