รายชื่อข้อเสนอโครงการ
สถานะ unfold_moreจังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 assignment_turned_inยกเลิก พลังมุสลิมรักษ์คลองนาบอน
โดย หนูแดง พลนุ้ย
200,000.00 27 พ.ค. 58 5 ส.ค. 58 23:43 น.
2 assignment_turned_inยกเลิก สืบโยดสาวย่าน บ้านทะเลน้อย13
โดย thalenoi
0.00 20 ม.ค. 57 12 เม.ย. 57 15:37 น.
3 assignment_turned_inยกเลิก สืบโยดสาวย่านบ้านเลน้อย 2
โดย kittikon
0.00 20 ม.ค. 57 12 เม.ย. 57 15:17 น.
4 assignment_turned_inยกเลิก สืบโยดสาวย่าน บ้านเลน้อย 1
โดย somtrongboonchoo
0.00 20 ม.ค. 57 12 เม.ย. 57 13:30 น.
5 assignment_turned_inยกเลิก ส่งเสริมการบริโภคเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน รอบ 2 ครับผม
โดย ajsalbat
0.00 20 ม.ค. 57 10 เม.ย. 57 14:38 น.
6 assignment_turned_inยกเลิก เมนูสมุนไพรไล่โรคบ้านชะรัด (ต่อเนื่อง)
โดย Mai
0.00 19 ม.ค. 57 8 เม.ย. 57 18:03 น.
7 assignment_turned_inยกเลิก กวาดเกาะเพื่อให้ทะเลสะอาดที่บ้านช่องฟืน (ต่อเนื่อง)
โดย บ้านช่องฟืน 57
0.00 19 ม.ค. 57 8 เม.ย. 57 15:53 น.
8 assignment_turned_inยกเลิก โครงการสวนเกษตรข้างบ้าน
โดย บ้านคลองนุ้ย 57
0.00 19 ม.ค. 57 4 มี.ค. 57 20:33 น.
9 assignment_turned_inยกเลิก โครงการคนรักษ์ควนเลียบ
โดย จุรีรัตน์
0.00 19 ม.ค. 57 19 ก.พ. 57 14:04 น.
10 assignment_turned_inยกเลิก สามสัมพันธ์ครอบครัวสร้างสุขสู่ชุมชน
โดย pirawan
0.00 20 ม.ค. 57 16 ก.พ. 57 22:15 น.
11 assignment_turned_inยกเลิก ครอบครัวสุขสันต์....สานฝันสู่ชุมชนน่าอยู่
โดย บ้านปากพะยูน
0.00 19 ม.ค. 57 16 ก.พ. 57 00:17 น.
12 assignment_turned_inยกเลิก โรงเรียนสุขภาพดี วิถีพอเพียง (ต่อเนื่อง)
โดย พนารัตน์ คำทรา
0.00 19 ม.ค. 57 28 ม.ค. 57 10:06 น.
13 assignment_turned_inยกเลิก ส่งเสริมชุมชนอนุรักษ์เเหล่งน้ำธรรมชาติเเละพันธ์ไม้ยืนต้นให้เป็นสวนป่าสาธารณะชุมชน(ร่วมสร้างหนองปรางให้น่าอยู่ด้วยกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชน)
โดย supakitchanpum
0.00 19 ม.ค. 57 26 ม.ค. 57 14:29 น.
14 assignment_turned_inยกเลิก ส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงบ้านใสกลิ้ง
โดย saikling
0.00 19 ม.ค. 57 20 ม.ค. 57 11:24 น.
15 assignment_turned_inยกเลิก พัฒนาพื้นที่สาธารณะห้วยหนองถินเพื่อสุขภาพ (ต่อเนื่อง)
โดย ประพิศ คงหนู
0.00 19 ม.ค. 57 20 ม.ค. 57 10:44 น.
16 assignment_turned_inยกเลิก เมื่อขยะกลายเป็นงานผ้าป่าที่บ้านหมู่5 ควนขนุน(เขาชัยสน)
โดย ควนขนุน 1
0.00 3 ก.ค. 58
17 assignment_turned_inยกเลิก ครัวเรือนจัดการขยะ ณ บ้านหมู่ที่ 6 ควนขนุน(เขาชัยสน)
โดย ควนขนุน 2
0.00 3 ก.ค. 58
18 assignment_turned_inยกเลิก หมู่บ้านปลอดขยะที่บ้านหมู่8 ควนขนุน(เขาชัยสน)
โดย ควนขนุน 3
0.00 3 ก.ค. 58
รวม 200,000.00