รายชื่อข้อเสนอโครงการ
สถานะ unfold_moreจังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก กูยิสะอาด ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด
โดย นายอาดุลอาซิซ พีรีซี
95,350.00 31 พ.ค. 58 10 ก.ค. 58 22:58 น.
รวม 95,350.00