รายชื่อข้อเสนอโครงการ
สถานะ unfold_moreจังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 assignment_turned_inยกเลิก ชุมชนตือกอสดใส ห่างไกลยาเสพติด
โดย weram
0.00 13 ก.ค. 57 16 ก.ค. 57 14:23 น.
2 assignment_turned_inยกเลิก ธนาคารต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านสาขาชุมชนวังกระบือ
โดย ilmoo33
0.00 3 ก.ค. 57 11 ก.ค. 57 12:04 น.
3 assignment_turned_inยกเลิก ชุมชนแข็มแข็งด้วยมือเรา
โดย fakriyah
0.00 21 มิ.ย. 57 21 มิ.ย. 57 21:45 น.
4 assignment_turned_inยกเลิก ไม่ระบุชื่อ
โดย นายอันวา มูนา
0.00 20 ม.ค. 57 16 ก.พ. 57 13:32 น.
5 assignment_turned_inยกเลิก ชุมชนร่วมใจ ใส่ใจสุขภาพฟันเด็ก
โดย habeebah
0.00 20 ม.ค. 57 20 ม.ค. 57 09:58 น.
6 assignment_turned_inยกเลิก โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม“สานสายใย ผูกสัมพันธ์เยาวชน
โดย nimon
0.00 20 ม.ค. 57 20 ม.ค. 57 09:41 น.
7 assignment_turned_inยกเลิก สานสายใย ผูกสัมพันธ์เยาวชน ต้านภัยยาเสพติด
โดย panakarn
0.00 20 ม.ค. 57
รวม 0.00