รายชื่อข้อเสนอโครงการ
สถานะ unfold_moreจังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 assignment_turned_inยกเลิก เศรษฐกิจพอเพียง แก้ไขปัญหาหนี้สิน บ้านวังยาว จังหวัดสตูล
โดย นายสงกรานต์ ภู่ระหงษ์
128,225.00 31 พ.ค. 58 6 ส.ค. 58 01:48 น.
2 assignment_turned_inยกเลิก พลังมุสลิมรักษ์คลองนาบอน
โดย หนูแดง พลนุ้ย
200,000.00 27 พ.ค. 58 5 ส.ค. 58 23:43 น.
3 assignment_turned_inยกเลิก บ้านบ่อหิน หมู่ 3 ร่วมใจสานฝันครอบครัวอบอุ่น
โดย นายสุมล รองเมือง
55,065.00 31 พ.ค. 58 24 ก.ค. 58 20:06 น.
4 assignment_turned_inยกเลิก สร้างสุขคนกงตอด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
โดย นายสมศักดิ์ ศรีจัน
147,700.00 28 พ.ค. 58 24 ก.ค. 58 00:27 น.
5 assignment_turned_inยกเลิก บ้านทับช้าง สร้างสุขภาพดี วิถีชุมชนพอเพียง
โดย ไพรัช ศรีโสภณ
81,030.00 27 พ.ค. 58 23 ก.ค. 58 18:56 น.
6 assignment_turned_inยกเลิก ขยะบ้านในไร่สู่ชุมชนอยู่ดีมีสุข
โดย พิศาล พุฒนกุล
188,625.00 27 พ.ค. 58 22 ก.ค. 58 19:05 น.
7 assignment_turned_inยกเลิก มังคุดปลอดสารบ้านคลองปีกเหนือ
โดย สง่า ทองคำ
0.00 28 พ.ค. 58 14 ก.ค. 58 11:36 น.
8 assignment_turned_inยกเลิก บ้านเนินอินทร์แก้วร่วมกันลดขยะเพื่อลดภาระชุมชน
โดย ณรงค์ สังข์อุ่น
0.00 28 พ.ค. 58 14 ก.ค. 58 11:36 น.
9 assignment_turned_inยกเลิก ชุมชนโพธิ์ทองพัฒนา (ต่อยอด)
โดย pennee
0.00 9 มิ.ย. 58 14 ก.ค. 58 11:35 น.
10 assignment_turned_inยกเลิก พืชผักสมุนไพรปลอดสารพิษสูผลิตภันท์ชุมชนบ้านไสขัน(ต่อยอด)
โดย woottisak
0.00 9 มิ.ย. 58 14 ก.ค. 58 11:35 น.
11 assignment_turned_inยกเลิก สร้างความมั่นคงทางอาหารบ้านทุ่งทวย
โดย annop
0.00 4 ก.ค. 57 29 ก.ย. 57 11:29 น.
12 assignment_turned_inยกเลิก ร่วมสร้างบ้านท่าพยอมให้น่าอยู่ (ต่อยอด)
โดย lamp
0.00 13 ก.ค. 57 23 ก.ย. 57 16:21 น.
13 assignment_turned_inยกเลิก ต้นน้ำใจ
โดย barkdaeng
0.00 4 ส.ค. 57 5 ส.ค. 57 10:05 น.
14 assignment_turned_inยกเลิก คนบ้านเขาฝากรู้รักสามัคคี ชีวีมีสุข
โดย jurarat
0.00 21 ก.ค. 57 4 ส.ค. 57 21:30 น.
15 assignment_turned_inยกเลิก ฮูกนปากัตบ้านบาลูกาตือเงาะน่าอยู่สังคมเป็นสุข
โดย suemoh
0.00 15 ก.ค. 57 2 ส.ค. 57 21:37 น.
16 assignment_turned_inยกเลิก เยาวชนบ้านใหม่รักครอบครัวไม่เมามัวยาเสพติดเพื่อความเข็มแข็งของชุมชน
โดย adnan
0.00 23 มิ.ย. 57 30 ก.ค. 57 00:52 น.
17 assignment_turned_inยกเลิก สภาเด็กสุขภาวะ ชุมชนปรีชาทองนาลึก
โดย ชุมชนปรีชาทอง -นาลึก
0.00 24 มิ.ย. 57 26 ก.ค. 57 18:27 น.
18 assignment_turned_inยกเลิก สานพลังสุขภาวะ ธรรมนูญสุขภาพบ้านดูซงปาแยตะวันออก
โดย torlang2557
0.00 16 ก.ค. 57 26 ก.ค. 57 04:36 น.
19 assignment_turned_inยกเลิก กลองยาวเกษตรอินทรีย์ บ้านสาคูเหนือ(ต่อยอด)
โดย nattikan
0.00 30 มิ.ย. 57 25 ก.ค. 57 21:50 น.
20 assignment_turned_inยกเลิก การท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนเกาะลิบง
โดย issama-el
0.00 25 ก.ค. 57 25 ก.ค. 57 18:25 น.
21 assignment_turned_inยกเลิก ปลอดโรคปลดหนี้ด้วยวิถึพอเพียงบ้านมะม่วงขาว(ต่อยอด)
โดย saladept
0.00 30 มิ.ย. 57 25 ก.ค. 57 15:10 น.
22 assignment_turned_inยกเลิก ต้นน้ำใจ
โดย barkdaeng
0.00 26 มิ.ย. 57 25 ก.ค. 57 13:57 น.
23 assignment_turned_inยกเลิก เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านบางใหญ่เหนือ
โดย โสภิดา
0.00 19 ก.ค. 57 25 ก.ค. 57 09:44 น.
24 assignment_turned_inยกเลิก ชุมชนเป็นสุขที่เมาะมาวี
โดย surat
0.00 10 ก.ค. 57 24 ก.ค. 57 16:08 น.
25 assignment_turned_inยกเลิก บ้านสังกาอู้ หมู่ที่ 7
โดย chairatthaley
0.00 4 มิ.ย. 57 24 ก.ค. 57 13:16 น.
26 assignment_turned_inยกเลิก อนุรักษ์ป่าสาคู เพื่อความมั่นคงทางอาหารชุมชนบ้านห้วยนุ้ย
โดย hoynoi
0.00 11 ก.ค. 57 22 ก.ค. 57 15:48 น.
27 assignment_turned_inยกเลิก โครงการร่วมสร้างแม่ทอมตกให้น่าอยู่ด้วย"วิถีพอเพียง"
โดย เจตน์ธนัช กุลนิล
0.00 22 ก.ค. 57 22 ก.ค. 57 15:22 น.
28 assignment_turned_inยกเลิก โครงการชุมชนบ้านเขาฝาชีอนุรักษ์ทัพยากรชายฝั่งโดยเยาวชน
โดย โก้เบ็กซ์
0.00 14 ก.ค. 57 21 ก.ค. 57 14:25 น.
29 assignment_turned_inยกเลิก วิถีชีวิตแบบพอเพียงชุมชนบ้านบางใหญ่ล่างหมู่ 5
โดย พี่แมว
0.00 19 ก.ค. 57 21 ก.ค. 57 13:22 น.
30 assignment_turned_inยกเลิก มือยีมปืรนอกือซือนางันกำปงฮูแตบองอ
โดย chalee
0.00 10 ก.ค. 57 19 ก.ค. 57 21:10 น.
31 assignment_turned_inยกเลิก ฟื้นฟูนาร้างสู่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านน้ำแดงนอก
โดย jinn
0.00 19 ก.ค. 57 19 ก.ค. 57 14:30 น.
32 assignment_turned_inยกเลิก ชุมชนตือกอสดใส ห่างไกลยาเสพติด
โดย weram
0.00 13 ก.ค. 57 16 ก.ค. 57 14:23 น.
33 assignment_turned_inยกเลิก ภูมิปัญญา "สาคู"เพิ่มรายได้ บ้านกะโสม
โดย satja55
0.00 30 มิ.ย. 57 14 ก.ค. 57 10:47 น.
34 assignment_turned_inยกเลิก ขจัดโรคเบาหวาน
โดย phitchayada
0.00 5 ก.ค. 57 12 ก.ค. 57 15:32 น.
35 assignment_turned_inยกเลิก ธนาคารต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านสาขาชุมชนวังกระบือ
โดย ilmoo33
0.00 3 ก.ค. 57 11 ก.ค. 57 12:04 น.
36 assignment_turned_inยกเลิก โครงการแผนชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่บ้านเกาะมุกด์
โดย kohmook
0.00 3 ก.ค. 57 3 ก.ค. 57 16:38 น.
37 assignment_turned_inยกเลิก ร่วมสร้างสุขภาวะเยาวชน คนโคกแค
โดย sivipar
0.00 28 พ.ค. 57 30 มิ.ย. 57 11:04 น.
38 assignment_turned_inยกเลิก จิตอาสาสร้างสุขบ้านเหนือคลอง
โดย nimonpreecha
0.00 9 มิ.ย. 57 30 มิ.ย. 57 10:59 น.
39 assignment_turned_inยกเลิก สุขภาพดี วิถีพอเพียง
โดย wila
0.00 29 มิ.ย. 57 30 มิ.ย. 57 10:50 น.
40 assignment_turned_inยกเลิก คืนพื้นที่สร้างสรรค์สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้ชุมชนโคกหญ้าคาน่าอยู่
โดย hamdeekhaosaard
0.00 20 มิ.ย. 57 28 มิ.ย. 57 16:47 น.
41 assignment_turned_inยกเลิก สุขภาวะดี วิถีคนนาปริก
โดย Naprick
0.00 24 มิ.ย. 57 24 มิ.ย. 57 11:44 น.
42 assignment_turned_inยกเลิก ครอบครัวพอเพียง
โดย rockcoco
0.00 23 มิ.ย. 57 24 มิ.ย. 57 11:10 น.
43 assignment_turned_inยกเลิก สร้างสานสัมพันธ์ ความคิดสร้างสรรค์เพื่อความเข้มแข็งการคนในชุมชนนาทอน
โดย chiittiya
0.00 23 มิ.ย. 57 23 มิ.ย. 57 17:54 น.
44 assignment_turned_inยกเลิก ครอบครัวสัมพันธ์ร่วมสร้างสรรความอบอุ่น
โดย บัดสาระ
0.00 23 มิ.ย. 57 23 มิ.ย. 57 13:45 น.
45 assignment_turned_inยกเลิก ชุมชนแข็มแข็งด้วยมือเรา
โดย fakriyah
0.00 21 มิ.ย. 57 21 มิ.ย. 57 21:45 น.
46 assignment_turned_inยกเลิก สร้างเศรษฐกิจที่ดีเพื่อบ้านชัยครามน่าอยู่
โดย Kiewwalee
0.00 13 มิ.ย. 57 13 มิ.ย. 57 10:27 น.
47 assignment_turned_inยกเลิก บ้านสังกาอู้ หมู่ที่7
โดย chairatthaley
0.00 4 มิ.ย. 57 4 มิ.ย. 57 14:09 น.
48 assignment_turned_inยกเลิก ซอยสี่ ลดหวย ช่วยเศรษฐกิจครัวเรือน
โดย soi4
0.00 29 ม.ค. 57 17 เม.ย. 57 14:29 น.
49 assignment_turned_inยกเลิก สืบโยดสาวย่าน บ้านทะเลน้อย13
โดย thalenoi
0.00 20 ม.ค. 57 12 เม.ย. 57 15:37 น.
50 assignment_turned_inยกเลิก สืบโยดสาวย่านบ้านเลน้อย 2
โดย kittikon
0.00 20 ม.ค. 57 12 เม.ย. 57 15:17 น.
51 assignment_turned_inยกเลิก สืบโยดสาวย่าน บ้านเลน้อย 1
โดย somtrongboonchoo
0.00 20 ม.ค. 57 12 เม.ย. 57 13:30 น.
52 assignment_turned_inยกเลิก คนห้วยลึกใช้สมุนไพร ใส่ใจสุขภาพ
โดย นาย อำนาจ สุขเกษม
0.00 28 ม.ค. 57 12 เม.ย. 57 09:22 น.
53 assignment_turned_inยกเลิก สร้างคิด สร้างทำ เพิ่มปัญญา เพื่อชุมชนบ้านหัวทางน่าอยู่
โดย sunuy ausama
0.00 9 ก.พ. 57 10 เม.ย. 57 16:23 น.
54 assignment_turned_inยกเลิก บ้านปลักใหญ่ใจดี เชิดชูผู้สูงวัย เสริมพลังด้วยวิสาหกิจชุมชน
โดย sangop
0.00 9 ก.พ. 57 10 เม.ย. 57 15:51 น.
55 assignment_turned_inยกเลิก ส่งเสริมการบริโภคเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน รอบ 2 ครับผม
โดย ajsalbat
0.00 20 ม.ค. 57 10 เม.ย. 57 14:38 น.
56 assignment_turned_inยกเลิก เมนูสมุนไพรไล่โรคบ้านชะรัด (ต่อเนื่อง)
โดย Mai
0.00 19 ม.ค. 57 8 เม.ย. 57 18:03 น.
57 assignment_turned_inยกเลิก กวาดเกาะเพื่อให้ทะเลสะอาดที่บ้านช่องฟืน (ต่อเนื่อง)
โดย บ้านช่องฟืน 57
0.00 19 ม.ค. 57 8 เม.ย. 57 15:53 น.
58 assignment_turned_inยกเลิก การอนุรักษ์ฟื้นฟูสวนป่าชุมชนบ้านดอนตะเคียน
โดย pornsri
0.00 23 ม.ค. 57 4 เม.ย. 57 06:46 น.
59 assignment_turned_inยกเลิก คุณภาพชีวิตดีด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง บ้านทรัพย์ทวี
โดย wila
0.00 22 ม.ค. 57 3 เม.ย. 57 20:18 น.
60 assignment_turned_inยกเลิก ศูนย์สมุุนไพรต้นแบบ รักษ์สุขภาพคนละแม
โดย penpet
0.00 22 ม.ค. 57 1 เม.ย. 57 15:26 น.
61 assignment_turned_inยกเลิก ปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรบ้านบางไทรนนท์ พื้นที่แจ้งยกเลิก
โดย ธนกฤตเพ็ชรรัตน์
0.00 18 ม.ค. 57 20 มี.ค. 57 13:20 น.
62 assignment_turned_inยกเลิก สร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ บ้านเขาน้อย
โดย yansue3
0.00 9 ก.พ. 57 17 มี.ค. 57 11:43 น.
63 assignment_turned_inยกเลิก ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เยาวชนเพื่อสร้างชุมชนเป็นสุข
โดย สุจินต์ ไข่ริน
0.00 29 ม.ค. 57 14 มี.ค. 57 10:50 น.
64 assignment_turned_inยกเลิก ชุมชนร่วมพัฒนา ลุ่มพวา ปลอดมลพิษ
โดย thongchai
0.00 22 ม.ค. 57 11 มี.ค. 57 13:47 น.
65 assignment_turned_inยกเลิก ลูโบ๊ะฆอเล๊าะห่วงใย ใส่ใจสุขภาวะ หมู่ 4 เกตรี
โดย lubukoloh
0.00 9 ก.พ. 57 11 มี.ค. 57 00:05 น.
66 assignment_turned_inยกเลิก ส่งเสริมวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสระขาว
โดย wara
0.00 22 ม.ค. 57 10 มี.ค. 57 19:03 น.
67 assignment_turned_inยกเลิก เยาวชนต้นกล้้าฟื้นฟูพลังงานทดแทนบ้านนาโหรง(ต่อยอด)
โดย piyavitsirinya
0.00 31 ม.ค. 57 10 มี.ค. 57 15:12 น.
68 assignment_turned_inยกเลิก ธนาคารอารมณ์ดี
โดย barkdaeng
0.00 19 ก.พ. 57 6 มี.ค. 57 22:35 น.
69 assignment_turned_inยกเลิก ครัวเรือนต้นแบบลดการใช้สารเคมีบ้านดอนอินทนิน
โดย panatsaya
0.00 18 ม.ค. 57 5 มี.ค. 57 16:14 น.
70 assignment_turned_inยกเลิก โครงการสวนเกษตรข้างบ้าน
โดย บ้านคลองนุ้ย 57
0.00 19 ม.ค. 57 4 มี.ค. 57 20:33 น.
71 assignment_turned_inยกเลิก คลองสวยน้ำใสบ้านทุ่งคอกควาย
โดย aporn
0.00 18 ม.ค. 57 4 มี.ค. 57 14:02 น.
72 assignment_turned_inยกเลิก ชุมชนพรหมโลกน่าอยู่ น่าเที่ยว
โดย saosupaporn
0.00 22 ม.ค. 57 2 มี.ค. 57 11:20 น.
73 assignment_turned_inยกเลิก ผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวิตมีสุขชุมชนน่าอยู่ หมู่ 7 บ้านทุ่งเกตรี
โดย bantung
0.00 9 ก.พ. 57 1 มี.ค. 57 15:39 น.
74 assignment_turned_inยกเลิก โครงการบ้านไร่ห่วงใยใสใจสุขภาพ บ้านไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลเกตรี
โดย banri
0.00 9 ก.พ. 57 1 มี.ค. 57 13:54 น.
75 assignment_turned_inยกเลิก 1ไร่1แสนสู่การสร้างผลิตภันฑ์รูปแบบใหม่สู่ชุมชนหมู่2
โดย m.1-2
0.00 9 ก.พ. 57 1 มี.ค. 57 01:09 น.
76 assignment_turned_inยกเลิก ชุมชนมะนังร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม
โดย rakungtong
0.00 9 ก.พ. 57 28 ก.พ. 57 17:45 น.
77 assignment_turned_inยกเลิก การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดย vijit
0.00 18 ม.ค. 57 28 ก.พ. 57 17:25 น.
78 assignment_turned_inยกเลิก สานความสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น
โดย wilailuk
0.00 9 ก.พ. 57 27 ก.พ. 57 01:35 น.
79 assignment_turned_inยกเลิก พืช ผัก (วิเศษ)
โดย Satun
0.00 9 ก.พ. 57 25 ก.พ. 57 15:15 น.
80 assignment_turned_inยกเลิก การจัดการสุขภาวะชุมชนบนฐานข้อมูลทรัพยากร
โดย banna
0.00 28 ม.ค. 57 24 ก.พ. 57 16:07 น.
81 assignment_turned_inยกเลิก บ้านสักงามทำเกษตรผสมผสานในสวนมะพร้าว
โดย bansakngam
0.00 28 ม.ค. 57 23 ก.พ. 57 14:24 น.
82 assignment_turned_inยกเลิก นาเหนือ 3 วัย ร่วมใจสร้างสุข
โดย siriwan
0.00 22 ม.ค. 57 23 ก.พ. 57 07:07 น.
83 assignment_turned_inยกเลิก วิถีสร้างสุขชุมชนบ้านน้ำบ่อ
โดย yongyut
0.00 17 ม.ค. 57 22 ก.พ. 57 20:05 น.
84 assignment_turned_inยกเลิก อนุรักษ์และเพิ่มสัตว์น้ำในทะเลบ้านหนองไม้แก่นสู่ลูกหลานอย่างยั่งยืน
โดย ju2502
0.00 23 ม.ค. 57 21 ก.พ. 57 14:26 น.
85 assignment_turned_inยกเลิก คัดแยกขยะโดยครัวเรือน
โดย aroon
0.00 22 ม.ค. 57 21 ก.พ. 57 08:00 น.
86 assignment_turned_inยกเลิก พัฒนาบ้านเขาตาสุกสู่ยุคเศษฐกิจพอเพียง
โดย TASUK_2014
0.00 23 ม.ค. 57 21 ก.พ. 57 07:44 น.
87 assignment_turned_inยกเลิก บ้านเตรียมเปี่ยมสุข หมดทุกข์โรคเรื้อรัง
โดย บ้านเตรียม
0.00 28 ม.ค. 57 19 ก.พ. 57 20:55 น.
88 assignment_turned_inยกเลิก โครงการคนรักษ์ควนเลียบ
โดย จุรีรัตน์
0.00 19 ม.ค. 57 19 ก.พ. 57 14:04 น.
89 assignment_turned_inยกเลิก หมู่บ้านห้วยตาสิงห์อนุุรักษ์ป่าต้นน้ำเขารุม
โดย suwan
0.00 22 ม.ค. 57 19 ก.พ. 57 12:22 น.
90 assignment_turned_inยกเลิก สุขภาวะชุมชน บนพื้นฐานวิถีคนเขาแก้ว
โดย soungsuda cheep
0.00 28 ม.ค. 57 19 ก.พ. 57 11:57 น.
91 assignment_turned_inยกเลิก วิถีชีวิตชุมชนบ้านเขาเกรียบ
โดย bankhaokieb
0.00 22 ม.ค. 57 19 ก.พ. 57 11:38 น.
92 assignment_turned_inยกเลิก โครงการสร้างเยาวชนเป็นคนดีเติมดนตรีในหัวใจเพื่อบ้านเขาวอน่าอยู่
โดย bankhaowo
0.00 22 ม.ค. 57 19 ก.พ. 57 11:23 น.
93 assignment_turned_inยกเลิก พัฒนาคน เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
โดย chan
0.00 29 ม.ค. 57 18 ก.พ. 57 14:32 น.
94 assignment_turned_inยกเลิก โครงการเสริมสร้างกระบวนการอนุรักษ์ธรรมชาติบ้านปาล์ม 7
โดย banplam_7
0.00 28 ม.ค. 57 17 ก.พ. 57 13:46 น.
95 assignment_turned_inยกเลิก กระบวนการเรียนรู้โรงเรียนพอเพียงเชื่อมร้อยวิถีชุมชนบ้านโคกค่าย
โดย anurak
0.00 19 ม.ค. 57 17 ก.พ. 57 13:46 น.
96 assignment_turned_inยกเลิก ควนบิลายสา พัฒนาความสัมพันธ์คนสามวัย(พื้นที่ไม่ขอดำเนินการแล้วค่ะ)
โดย นมเย็นสีรุ้ง
0.00 28 ม.ค. 57 17 ก.พ. 57 12:12 น.
97 assignment_turned_inยกเลิก สามสัมพันธ์ครอบครัวสร้างสุขสู่ชุมชน
โดย pirawan
0.00 20 ม.ค. 57 16 ก.พ. 57 22:15 น.
98 assignment_turned_inยกเลิก ตลาดนัดสุขภาพบ้านบางพังงา
โดย bangpang
0.00 29 ม.ค. 57 16 ก.พ. 57 13:59 น.
99 assignment_turned_inยกเลิก ไม่ระบุชื่อ
โดย นายอันวา มูนา
0.00 20 ม.ค. 57 16 ก.พ. 57 13:32 น.
100 assignment_turned_inยกเลิก กินอยู่อย่างไทย ห่างไกลโรค
โดย vassana
0.00 18 ม.ค. 57 16 ก.พ. 57 13:12 น.
101 assignment_turned_inยกเลิก ครอบครัวสุขสันต์....สานฝันสู่ชุมชนน่าอยู่
โดย บ้านปากพะยูน
0.00 19 ม.ค. 57 16 ก.พ. 57 00:17 น.
102 assignment_turned_inยกเลิก ศูนย์เทคโนโลยีบ้านไทรมาศ
โดย อุไรวรรณ ตันฑอาริยะ
0.00 29 ม.ค. 57 15 ก.พ. 57 17:15 น.
103 assignment_turned_inยกเลิก บ้านหินลาดน่าอยู่ ชุมชนดูแลตนเองอย่างยั่งยืน
โดย ฉวีวรรณ์ ครองวิธี
0.00 28 ม.ค. 57 15 ก.พ. 57 16:45 น.
104 assignment_turned_inยกเลิก ชาวบางปรุร่วมใจ นำสมุนไพรคืนถิ่น
โดย bangpru57
0.00 22 ม.ค. 57 14 ก.พ. 57 21:24 น.
105 assignment_turned_inยกเลิก สานสัมพันธ์ สร้างชุมชน คนวังกุ่ม
โดย wung kum
0.00 22 ม.ค. 57 14 ก.พ. 57 21:12 น.
106 assignment_turned_inยกเลิก จัดอบรมส่งเสริมสุขภาพให้ความรู้กับคนทุกเพศทุกวัย
โดย jadkot
0.00 9 ก.พ. 57 14 ก.พ. 57 10:43 น.
107 assignment_turned_inยกเลิก โครงการเอื้ออาทรผู้สูงวัย
โดย อานิส
0.00 29 ม.ค. 57 13 ก.พ. 57 22:21 น.
108 assignment_turned_inยกเลิก เสริมสร้างเยาวชนเพื่อจิตอาสาพัฒนาชุมชนน่าอยู่
โดย hamdi
0.00 19 ม.ค. 57 13 ก.พ. 57 22:17 น.
109 assignment_turned_inยกเลิก โครงการร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ บ้านห้วยคล้า หมู่ที่ 4
โดย yansue4
0.00 9 ก.พ. 57 10 ก.พ. 57 15:04 น.
110 assignment_turned_inยกเลิก โครงการสร้างความมั่นคงและคุ้มครองแหล่งผลิตอาหารของชุมชน (ต่อยอด)
โดย อับดุลรอซัก เหมหวัง
0.00 9 ก.พ. 57 9 ก.พ. 57 22:45 น.
111 assignment_turned_inยกเลิก ร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ หมู่ที่ 1
โดย pung
0.00 9 ก.พ. 57 9 ก.พ. 57 14:20 น.
112 assignment_turned_inยกเลิก เกษตรอินทรีย์ศรีวิลัย
โดย เกษตรศรีวิลัย
0.00 9 ก.พ. 57 9 ก.พ. 57 13:59 น.
113 assignment_turned_inยกเลิก ร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ หมู่ที่๑
โดย naton
0.00 9 ก.พ. 57 9 ก.พ. 57 13:53 น.
114 assignment_turned_inยกเลิก โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ บ้านขอนคลานตะวันตก ม.3
โดย sunya2557
0.00 9 ก.พ. 57 9 ก.พ. 57 13:43 น.
115 assignment_turned_inยกเลิก ท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่
โดย tasila
0.00 9 ก.พ. 57 9 ก.พ. 57 13:39 น.
116 assignment_turned_inยกเลิก โครงการร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ บ้านย่านซื่อ หมู่ที่ 2
โดย yansue2
0.00 9 ก.พ. 57 9 ก.พ. 57 12:21 น.
117 assignment_turned_inยกเลิก โครงการสร้างชุมชนน่าอยู่ สู่สังคมสุขภาวะ
โดย husapanlex
0.00 9 ก.พ. 57 9 ก.พ. 57 12:21 น.
118 assignment_turned_inยกเลิก รักษ์เรา รักษ์ชุมชน รักษ์ป่าชายเลน (บ้านเรา เราแลเอง)
โดย unseen
0.00 9 ก.พ. 57 9 ก.พ. 57 12:07 น.
119 assignment_turned_inยกเลิก บ้านทุ่งยอน่าอยู่แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(ต่อเนื่อง)
โดย tanathep
0.00 23 ม.ค. 57 5 ก.พ. 57 09:58 น.
120 assignment_turned_inยกเลิก คนสามวัยประสานใจสืบทอดภูมิปัญญา
โดย Suthat
0.00 18 ม.ค. 57 29 ม.ค. 57 10:20 น.
121 assignment_turned_inยกเลิก ผักข้างบ้าน ไร้สารเคมี ไม่มีโรค
โดย kajeab
0.00 28 ม.ค. 57 29 ม.ค. 57 08:59 น.
122 assignment_turned_inยกเลิก โครงการจัดการขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่บ้านทุ่งนางแก้ว
โดย ชำนาญ สุดสอาด
0.00 28 ม.ค. 57 28 ม.ค. 57 17:00 น.
123 assignment_turned_inยกเลิก โรงเรียนสุขภาพดี วิถีพอเพียง (ต่อเนื่อง)
โดย พนารัตน์ คำทรา
0.00 19 ม.ค. 57 28 ม.ค. 57 10:06 น.
124 assignment_turned_inยกเลิก ส่งเสริมชุมชนอนุรักษ์เเหล่งน้ำธรรมชาติเเละพันธ์ไม้ยืนต้นให้เป็นสวนป่าสาธารณะชุมชน(ร่วมสร้างหนองปรางให้น่าอยู่ด้วยกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชน)
โดย supakitchanpum
0.00 19 ม.ค. 57 26 ม.ค. 57 14:29 น.
125 assignment_turned_inยกเลิก ปะติมะสร้างสุขภาวะ
โดย Jirawan
0.00 22 ม.ค. 57 24 ม.ค. 57 16:24 น.
126 assignment_turned_inยกเลิก พัฒนาหาดพันไกรอย่างมีระบบและยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดย ทรงศักดิ์ สังข์ช่วย
0.00 23 ม.ค. 57 23 ม.ค. 57 18:51 น.
127 assignment_turned_inยกเลิก พรุแรด ชุมชนเข้มแข็ง
โดย porntip2567
0.00 23 ม.ค. 57 23 ม.ค. 57 11:45 น.
128 assignment_turned_inยกเลิก เลี้ยงหมูหลุมเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ลดสารเคมีและสารเร่งเนื้อแดง เพื่อสุขภาพแกผู้บริโภคในชุมชน
โดย นรทัต กาลสังข์
0.00 22 ม.ค. 57 23 ม.ค. 57 11:14 น.
129 assignment_turned_inยกเลิก ร่วมสร้างสายใยรักถักทอชุมชน
โดย sangadngoh
0.00 22 ม.ค. 57 23 ม.ค. 57 11:05 น.
130 assignment_turned_inยกเลิก ชุมชนเข้มแข็ง รายไดีมีอาชีพ
โดย nongrat
0.00 22 ม.ค. 57 22 ม.ค. 57 17:14 น.
131 assignment_turned_inยกเลิก ครอบครัวอบอุ่น
โดย siranee
0.00 22 ม.ค. 57 22 ม.ค. 57 16:43 น.
132 assignment_turned_inยกเลิก ส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงบ้านใสกลิ้ง
โดย saikling
0.00 19 ม.ค. 57 20 ม.ค. 57 11:24 น.
133 assignment_turned_inยกเลิก พัฒนาพื้นที่สาธารณะห้วยหนองถินเพื่อสุขภาพ (ต่อเนื่อง)
โดย ประพิศ คงหนู
0.00 19 ม.ค. 57 20 ม.ค. 57 10:44 น.
134 assignment_turned_inยกเลิก ชุมชนร่วมใจ ใส่ใจสุขภาพฟันเด็ก
โดย habeebah
0.00 20 ม.ค. 57 20 ม.ค. 57 09:58 น.
135 assignment_turned_inยกเลิก โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม“สานสายใย ผูกสัมพันธ์เยาวชน
โดย nimon
0.00 20 ม.ค. 57 20 ม.ค. 57 09:41 น.
136 assignment_turned_inยกเลิก พลังเยาวชนดอนขี้เหล็ก สร้างสรรค์ตน สู่ฝันชุมชน
โดย Rutchadee
0.00 19 ม.ค. 57 20 ม.ค. 57 08:28 น.
137 assignment_turned_inยกเลิก ชุมชนคนทำเห็ดเพื่อสุขภาพ
โดย paranee
0.00 18 ม.ค. 57 18 ม.ค. 57 13:26 น.
138 assignment_turned_inยกเลิก เมื่อขยะกลายเป็นงานผ้าป่าที่บ้านหมู่5 ควนขนุน(เขาชัยสน)
โดย ควนขนุน 1
0.00 3 ก.ค. 58
139 assignment_turned_inยกเลิก สานสายใย ผูกสัมพันธ์เยาวชน ต้านภัยยาเสพติด
โดย panakarn
0.00 20 ม.ค. 57
140 assignment_turned_inยกเลิก ครัวเรือนจัดการขยะ ณ บ้านหมู่ที่ 6 ควนขนุน(เขาชัยสน)
โดย ควนขนุน 2
0.00 3 ก.ค. 58
141 assignment_turned_inยกเลิก บ้านนาปริก สร้างสุข ด้วยวิถีพอเพียง
โดย NAPIK
0.00 16 ก.ค. 57
142 assignment_turned_inยกเลิก หมู่บ้านปลอดขยะที่บ้านหมู่8 ควนขนุน(เขาชัยสน)
โดย ควนขนุน 3
0.00 3 ก.ค. 58
143 assignment_turned_inยกเลิก ส่งเสริมสุภาพอย่างยังยืนโดยผักปลอดสารพิษ
โดย wilipon
0.00 23 มิ.ย. 57
144 assignment_turned_inยกเลิก โครงการการเสริมศักยภาพการบริหารจัดการหมู่บ้านหนองสิตน่าอยู่
โดย wicharasak
0.00 22 ม.ค. 57
145 assignment_turned_inยกเลิก ความดันโลหิตสูง/เบาหวาน เราเปลี่ยนได้
โดย dareeha
0.00 30 มิ.ย. 57
รวม 800,645.00