รายชื่อโครงการ 100 โครงการ

ปีรหัสโครงการเลขที่ข้อตกลงชื่อโครงการจังหวัดพื้นที่งบประมาณวันที่เริ่มวันที่สิ้นสุดสถานะวันที่สร้าง
2553 53-01729 53-00-0932 โครงการสร้างหลังสวนให้น่าอยู่ด้วยน้ำซาวข้าวกับตลาดนัดขยะ เทศบาลเมืองหลังสวน ต.ขันเงิน และ ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 213,000.00 10 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 13 ม.ค. 2554
2553 53-01775 53-00-0941 โครงการเสริมศักยภาพการบริหารจัดการหมู่บ้าน เพื่อบ้านช่องสะท้อนน่าอยู่ ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร บ้านช่องสะท้อน ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 212,200.00 10 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 13 ม.ค. 2554
2553 53-01777 53-00-0935 โครงการสร้างคนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ สู่บ้านควนน่าอยู่ อบต. บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 213,000.00 10 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 13 ม.ค. 2554
2553 53-01744 53-00-0993 โครงการคนกำพวนร่วมใจลดโรคเสี่ยงด้วยอาหารและยาพืชสมุนไพร บ้านเหนือ ม. 2 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง 171,000.00 1 ก.ย. 2553 15 ต.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 13 ม.ค. 2554
2553 53-01832 53-00-0943 โครงการล้อมรั้ว ล้อมรัก สกัดโรคเรื้อรังแบบเด็กเสรีพล บ้านเสรีพล ม. 4 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 136,400.00 10 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 13 ม.ค. 2554
2553 53-01708 53-00-0956 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ชุมชนบ้านพรุชิง หมู่ที่ 11 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมชนบ้านพรุชิง หมู่ที่ 11 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 203,300.00 15 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 13 ม.ค. 2554
2553 53-01723 53-00-0947 โครงการคลินิกชุมชน คนรักสุขภาพ บ้านหัวลำภู หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช บ้านหัวลำภู หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 198,460.00 15 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 13 ม.ค. 2554
2553 53-01724 53-00-0951 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ บ้านเกาะเสือ ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช บ้านเกาะเสือ ม. 11 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 180,000.00 15 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 13 ม.ค. 2554
2553 53-01774 53-00-0959 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ หมู่บ้านหนองจิก หมู่ที่ 2 ตำบลนาง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่บ้านหนองจิก หมู่ที่ 2 ตำบลนาง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 180,450.00 15 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01771 53-00-0944 แปลงต้นแบบเกษตรนาข้าวอินทรีย์พื้นที่ดินพรุเพื่อสุขภาพที่ดี-มีวิถีพอเพียง บ้านเนินธัมมัง ม.5 ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 206,180.00 15 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01957 53-00-0953 โครงการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้วยผักปลอดสารพิษของชุมชนสองศาสนา บ้านกลาง ม. 6 ต.กำแพงเซา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 209,200.00 15 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01713 53-00-0871 โครงการชุมชนตายายย่านสร้างความสุข (ภาวะ) ใต้ร่มพิกุล บ้านวัดพิกุล หมู่ 6 ตำบลบ่อแดง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา บ้านวัดพิกุล หมู่ 6 ตำบลบ่อแดง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 185,100.00 1 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01764 53-00-0991 โครงการสวนสุขภาพบ้านปอ หมู่ที่ 4 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา บ้านปอ หมู่ที่ 4 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 136,000.00 20 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01712 53-00-0892 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้านบ่อประดู่ หมู่ 3 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา บ้านบ่อประดู่ หมู่ 3 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 210,000.00 1 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01728 53-00-0908 โครงการคลีนิคครอบครัวฟื้นฟูภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสุขภาพบ้านหัวยาง หมู่ 1 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา บ้านหัวยาง ม.1 ต.วัดจันทร์ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 200,000.00 10 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01779 53-00-1045 โครงการเกษตรกรรมเอื้อไมตรีในพื้นที่ต้นน้ำเขาบรรทัด ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง บ้านทุ่งส้มปอย ม.4 ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 184,200.00 1 ก.ย. 2553 15 ต.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01707 53-00-0950 โครงการเสริมสร้างครอบครัวสุขภาวะต้นแบบ หมู่ 2 , 10 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง หมู่ 2 และ 10 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 213,000.00 15 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01748 53-00-0960 โครงการผู้สูงอายุพันธุ์ใหม่ ใส่ใจสุขภาพ หมู่ 1,2 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง หมู่ 1และ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 213,000.00 15 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01754 53-00-0898 โครงการชุมชนปลอดสารเคมี ประชาอยู่ดีมีสุข บ้านหัวหรั่ง ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง บ้านหัวหรั่ง ม.3 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง 211,950.00 1 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01745 53-00-0929 โครงการอนุรักษ์ ฟื้นคืนชีวิต คลองวังหิน บ้านเกาะทัง ตำบลนาโหนด อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง บ้านเกาะทัง ม.5 ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง 190,000.00 5 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01778 53-00-0887 โครงการน้ำใสจากใจชุมชนห้วยช้างเล่น ม. 14 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 188,170.00 1 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01765 53-00-0888 โครงการชุมชนโหล๊ะบ้าร่วมจัดการตนเองเพื่อสุขภาวะ ม. 4 ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 140,300.00 1 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01718 53-00-0883 โครงการจัดการขยะในครอบครัว บ้านทุ่งนุ่น ม.9 ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 64,710.00 1 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01752 53-00-0905 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้านหัวหินตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ม. 10 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 165,300.00 10 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01710 53-00-0889 โครงการลดมลพิษผลิตข้าวปลอดภัย บ้านท่าช้าง ม.5 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 189,780.00 1 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01730 53-00-0937 โครงการคนชุมชนอนุรักษ์พันธุ์ไม้พีชผักท้องถิ่นรู้จักกิน รู้จักใช้ เพื่อสุขภาพ ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง บ้านคอแห้งงาม ม.7 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 172,700.00 10 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01746 53-00-0873 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่เทศบาลตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ครัวเรือนและสถานที่่ราชการในเขตเทศบาลตำบลเขาชัยสน จ.พัทลุง 212,000.00 1 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01743 53-00-0952 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์คลองตลิ่งชัน ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง คลองตลิ่งชัน ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 128,900.00 20 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01767 53-00-0890 โครงการก้าวแรกที่ดอนนูด ดอนนูดน่าอยู่สู่สุขภาวะที่ดี บ้านดอนนูด ม. 2 ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 190,050.00 1 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01770 53-00-0886 โครงการปลูกพีชผักไร้สารพิษ สู่ชีวิตชุมชนห่างไกลโรค หมู่ที่ 12 บ้านปากทางเกาะทองสม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 172,500.00 1 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01751 53-00-1099 โครงการครอบครัวสุขสันต์ สานฝันสู่ชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ อำเภอปากพยูน จังหวัดพัทลุง ชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน 4 ชุมชน เทศบาลตำบลปากพยูน อ.ปากพยูน จ.พัทลุง 202,000.00 3 ก.ย. 2553 31 พ.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01766 53-00-0884 โครงการทำนาปลอดสารพิษอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ้านอ้ายใหญ่ บ้านอ้ายใหญ่ ม.2 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 189,780.00 1 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01768 53-00-0885 โครงการอนุรักษ์คลองสะบ้าย้อย น่าดูน่ามองให้ท้องถิ่นน่าอยู่ ม. 4 บ้านโคกวา ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 163,625.00 1 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01726 53-00-0893 โครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้การผลิตและบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาวะชุมชนทะเลน้อย บ้านทะเลน้อย ม.2 ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 118,780.00 1 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ม.ค. 2554
2553 53-01715 53-00-0902 โครงการบ้านวัดเลียบพอเพียง ทำ กิน อยู่ ใช้ ด้วยปัญญา (หมู่บ้านเกษตรปลอดสารพิษชีวิตพอเพียง) ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา บ้านวัดเลียบ ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา 199,000.00 10 ส.ค. 2553 10 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 8 ก.พ. 2554
2553 53-01725 53-00-0896 โครงการหมู่บ้านสมุนไพรส่งเสริมสุขภาพ บ้านรัดปูน ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา บ้านรัดปูน ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 212,000.00 10 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 8 ก.พ. 2554
2553 53-01719 53-00-0977 โครงการชุมชนผักพื้นบ้านรักษาสุขภาพ บ้านบ่อประดู่ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา หมู่ที่ 2 ต.วัดจันทร์ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 199,500.00 20 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 8 ก.พ. 2554
2553 53-01717 53-00-1174 โครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเป็นสุข ชุมชนแฟลตเคหะ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 126,900.00 1 ต.ค. 2553 31 ต.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 8 ก.พ. 2554
2553 53-01773 53-00-1131 โครงการสิ่งแวดล้อมดี สิ่งแวดล้อมสมดุล ชุมชนเข้มแข็ง บ้านมดตะนอย บ้านมดตะนอย ม. 3 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง 213,000.00 15 ส.ค. 2553 15 ต.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 8 ก.พ. 2554
2553 53-01755 53-00-0948 โครงการจัดการขยะชุมชนคนคลองเฉลิม ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง บ้านน้ำตกไพรวัลย์ ม. 13 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง 210,000.00 20 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 22 ก.พ. 2554
2553 53-01722 53-00-0931 โครงการปลูกผักปลอดสารพิษอาหารปลอดภัยบ้านแหลมจองถนน บ้านแหลมจองถนน ม.1 ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 103,400.00 15 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 22 ก.พ. 2554
2554 54-01606 54-00-0668 โครงการชลธารามน่าอยู่ร่วมเรียนรู้คลอง3น้ำ 1. ชุมชนวัดชลธาราม (บ้านเตาหม้อ บ้านทุ่งเขื่อน) 2. คลองเตาหม้อ ตั้งแต่วัดชลธาราม จนถึง สะพานหลาทวดทุ่งคา เป็นระยะทาง 1 กม. 213,000.00 1 ส.ค. 2554 31 ส.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 26 ส.ค. 2554
2554 54-01623 54-00-0683 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามวิถีคนเขาไคร สู่ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนน่าอยู่ บ้านเขาไคร หมู่ที่ 6 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 192,420.00 15 ก.ค. 2554 15 ส.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01634 54-00-0682 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 91150 193,320.00 15 ก.ค. 2554 15 ส.ค. 2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01534 54-00-0675 โครงการการจัดการขยะสู่ชุมชนน่าอยู่บ้านน่ามองแบบมีส่วนร่วม"บ้านเขาฝาชีตำบลบางแก้วอำเภอละอุ่นจังหวัดระนอง" หมู่ที่ 4บ้านเขาฝาชี ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 125,300.00 15 ก.ค. 2554 15 ส.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01537 54-00-0656 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน หมู่ที่ 3 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 202,900.00 1 ก.ค. 2554 30 ส.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01542 54-00-0761 มุสลิม๊ะนักจัดการคนและขยะในชุมชน บ้านควนโท๊ะ หมู่ที่ 2 ตำบล แป-ระ อำเภอ ท่าแพ จังหวัดสตูล 203,680.00 1 ส.ค. 2554 31 ส.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01704 54-00-0638 โครงการเสริมสร้างครัวเรือนต้นแบบในการจัดการขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่ตำบลดอน ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 250,000.00 15 ก.ค. 2554 14 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01572 54-00-0585 โครงการยาบี ลดเสี่ยง เลี่ยงโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 5 บ้านโคกวัด ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี หมู่ที่ 5 บ้านโคกวัด ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 727,000.00 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01540 54-00-0570 กระบวนการเรียนรู้การผลิตและบริโภคอาหารที่ปลอดภัยเพื่อสุขภาวะชุมชนบ้านนามะพร้าว หมู่ที่ 6 บ้านนามะพร้าว ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง 186,530.00 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01499 54-00-0726 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ หมู่บ้านท่าเรือใหม่ (การเคหะแห่งชาติ) ม.7 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต โครงการเยาวชนต้นกล้า การเคหะแห่งชาติ โครงการ1 (หมู่บ้านท่าเรือใหม่ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต) 199,125.00 1 ส.ค. 2554 31 ส.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01501 54-00-0725 การจัดการมูลฝอยที่ยั่งยืน โดยชุมชนมีส่วนร่วม บ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่ หมู่8 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 131,450.00 1 ส.ค. 2554 31 ส.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01543 54-00-0584 โครงการลดปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มเสี่ยง เทศบาลตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เขตเทศบาลตำบลบ่อทอง 213,000.00 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01515 54-00-0577 โครงการสวนผักชุมชนคนหูยาน บ้านน่าอยู่ สู่สุขภาวะ ชุมชนบ้านหูยาน(หมู่ที่ 8 ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง) 203,020.00 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01547 54-00-0560 โครงการแหล่งน้ำเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานทรัพยากรชุมชนบ้านไสตอตก สายน้ำคลองตลิ่งชัน หมู่ที่ 16 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 207,600.00 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01630 54-00-0646 โครงการจัดการขยะด้วยสองมือเราสู่ชุมชนน่าอยู่ หมู่ที่ 1 บ้านรามง ตำบลปุยุด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 213,000.00 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01519 54-00-0579 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลด คัด แยก ขยะ พื้นที่ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 210,900.00 1 ก.ค. 2554 30 มิ.ย. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01562 54-00-0597 โครงการประชาร่วมใจชุมชนตลาดปลอดภัยและน่าอยู่ : ตลาดเทศวิวัฒน์ 1 เทศบาลเมืองปัตตานี บริเวณชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ 1 213,000.00 15 ก.ค. 2554 14 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01480 54-00-0559 โครงการบ้านคอกช้าง-ควนดินแดง ร่วมใจสร้างสุขภาวะชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านคอกช้าง ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 211,000.00 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01511 54-00-0564 กินดีอยู่ดีด้วยวิถีพึ่งกันเอง บ้านหนองปริง หมู่ที่ 5 ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 201,855.00 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01479 54-00-0555 ผังชุมชนสร้างสุขภาวะหมู่บ้านหนองกวางข้อง ม.13 บ้านหนองกวางข้อง เทศบาลเมืองกำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 240,000.00 1 ก.ค. 2554 31 พ.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01482 54-00-0556 โครงการธนาคารสุขภาวะแม่ทอมตก บ้านแม่ทอมตก หมู่ที่ 2 ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 212,000.00 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01622 54-00-0562 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่หมู่บ้านสามหนอง หมู่ที่ 12 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง หมู่ที่ 12 ตำบลชะมวง อำเอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 201,225.00 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01492 54-00-0606 โครงการเยาวชนสานฝัน คุ้มกันชุมชน ชุมชนท่ายาง ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร 195,100.00 1 ก.ค. 2554 1 มิ.ย. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01521 54-00-0563 ชุมชนปลอดสารพิษที่บ้านบ่อโพธิ์ บ้านบ่อโพธิ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 211,600.00 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01508 54-00-0561 โครงการเยาวชนสดใสจิตใจงดงาม ชุมชนเทศบาลตำบลตะโหมด 209,600.00 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01576 54-00-0778 โครงการแหล่งเรียนรู้อยู่ในสวนสมุนไพร ชุมชนบ้านหัวช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง หมู่ที่ 2 ตำบล ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง 204,580.00 1 ก.ค. 2554 30 มิ.ย. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01619 54-00-0572 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ หมู่บ้าน ศาลาคงจันทร์ หมู่ที่ 2 ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา บ้านศาลาคงจันทร์ ม.2 ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 294,000.00 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01581 54-00-0633 โครงการสานพลังครอบครัว ลด ละ เลิกบุหรี่สู่ชุมชนน่าอยู่ ชุมชนตาบาตะปอเยาะ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ปี 2554-2555 ชุมชนตาบาตะปอเยาะ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 230,000.00 15 ก.ค. 2554 15 ส.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01601 54-00-0651 โครงการ เปิดบ้านสร้างฐานเรียนรู้ สู่วิถีชุมชน คนพอเพียง หมู่ที่ 4 บ้านหนองกก ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 203,500.00 15 ก.ค. 2554 15 ส.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01481 54-00-0558 โครงการต้นกล้าบ้านโคกพยอมสร้างสุขภาวะทางปัญญา สำนักสงฆ์โคกพยอม 211,000.00 1 ก.ค. 2554 31 พ.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01494 54-00-0621 โครงการแหลมยางนาพึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 4 บ้านแหลมยางนา ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 150,600.00 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01578 54-00-0582 โครงการตามรอยวิถีชีวิตมุสลิม นำมาสู่ความพอเพียง บ้านสนี ม.2 ตำบลทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 213,000.00 28 ก.ค. 2554 30 มิ.ย. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01532 54-00-0617 โครงการครอบครัวสัมพันธ์สร้างสรรค์สุขภาวะชุมชน คนพรุตาโรย ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง หมู่ที่ 5 บ้านพรุตาโรย ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 84,800.00 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01553 54-00-0574 โครงการจัดการขยะชุมชน หมู่ที่ 12 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 186,300.00 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01632 54-00-0669 บ้านเถลิงแจ่มใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม ชุมชนบ้านเถลิง หมู่ที่ 3 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 203,950.00 15 ก.ค. 2554 15 ส.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01571 54-00-0591 สภาซูรอกับการสร้างชุมชนตะลุโบะให้น่าอยู่ บ้าน ตะลุโบะ ม.7 ต.ตะลุโบะ อ.เมือง จ.ปัตตานี 208,000.00 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01529 54-00-0565 อยู่ดี กินดี ที่บ้านหูแร่ หมู่ที่ 3 บ้านหูแร่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 161,372.00 1 ก.ค. 2554 30 มิ.ย. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01504 54-00-0567 โครงการชุมชนปลอดขยะ ลดภาวะมลพิษ ชุมขนหมู่ที่ 3 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 201,250.00 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01574 54-00-0637 การจัดการทางสังคมเชิงบูรณาการ โดยกลไกทางศาสนาอิสลามเพื่อชุมชนสุขภาวะ พื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านสาวอ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส หมู่ที่ 6 ตำบลสาวอ อำเภอรือเเสะ จังหวัดนราธิวาส 208,000.00 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01493 54-00-0620 โครงการชุมชนบ้านส้านแดงเกษตรอินทรีย์อยู่ดีมีสุข ชุมชนบ้านส้านแดง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 166,330.00 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01496 54-00-0622 ถักทอพลังสร้างสรรค์เยาวชนสู่ชุมชนศรียาภัยน่าอยู่ ถนนพิศิษฐพยาบาล ซอย 3/1 ถึง 3/3 190,000.00 1 ก.ค. 2554 30 มิ.ย. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01490 54-00-0604 โครงการร่วมสร้างในเหมืองน่าอยู่ด้วยสำนึกพลเมือง หมู่ที่ 10 ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 180,000.00 1 ก.ย. 2554 30 มิ.ย. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01594 54-00-0623 บ้านตลาดร่อนพิบูลย์น่าอยู่ เรียนรู้วัฒนธรรม น้อมนำภูมิปัญญา นำพาสุขพอเพียง หมู่ที่ 12 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 187,820.00 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 5401582 54-00-0644 โครงการยะหาน่าอยู่ ลดขยะ ลดขัดแย้ง เทศบาลตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 208,600.00 1 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01577 54-00-0571 ชาวปากรอร่วมใจ ดำเนินรอยตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 210,000.00 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01484 54-00-0569 โครงการเยาวชนคนสร้างสรรค์ตำบลเกาะแต้ว ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 211,000.00 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01491 54-00-0602 ร่วมสร้างชุมชนคูสวนหมากน่าอยู่ผู้คนน่ารัก ชุมชนคูสวนหมาก หมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 193,000.00 1 ก.ค. 2554 30 มิ.ย. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01549 54-00-0678 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ หมู่บ้านโคกถิน หมู่ที่ 6 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง หมู่ที่ 6 ตำบลนาโยงใต้ 190,300.00 15 ก.ค. 2554 15 ส.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01495 54-00-0619 สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมชุมชน ชุมชนสานฝันเทศบาลตำบลปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 206,700.00 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01546 54-00-0687 โรงเรียนปุ๋ยดิน สู่ ชุมชนปลอดภัยด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์ ณ ที่ทำการกลุ่มรักษ์ถิ่นทุ่งค่าย 94/3 ม.2 ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 192,850.00 15 ก.ค. 2554 15 ส.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01488 54-00-0581 สร้างท้องถิ่นน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลชุมโค ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ชายฝั่งทะเลตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 213,000.00 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01552 54-00-0691 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่หมู่บ้านผู้นำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 2 ตำบล นาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 209,430.00 15 ก.ค. 2554 15 ส.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01536 54-00-0575 โครงการจัดการขยะชุมชนบ้านควนกุฎ บ้านควนกุฎ หมู่ที่ 15 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 186,300.00 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01610 54-00-0639 โครงการ ครอบครัวเข้มแข็ง ชุมชนบ้านละเวงน่าอยู่ ตำบลดอนทราย อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี หมู่ที่ 3 บ้านละเวง 213,000.00 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01483 54-00-0557 โครงการอาหารสุขภาพ ชุมชนบ้านตีนวัด ชุมชนบ้านตีนวัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 206,600.00 1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01629 54-00-0642 สี่วัยสานสายใยรัก ตำบลนาแว 299,950.00 1 ก.ค. 2554 30 มิ.ย. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01597 54-00-0657 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ตำบลถ้ำพรรณรา ตำบลถ้ำพรรณรา 250,000.00 1 ก.ค. 2554 30 มิ.ย. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01506 54-00-0667 โครงการฟื้นฟูอนุรักษ์คลองท่าซักและป่าชายเลน ชุมชนบ้านปากพญา หมู่ที่ 6 ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 195,100.00 15 ก.ค. 2554 15 ส.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
2554 54-01611 54-00-0681 โครงการสร้างสวนให้เป็นป่าคลังอาหารและยาชุมชน ชุมชนบ้านเขากิว หมู่ที่ 11 ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120 213,000.00 15 ก.ค. 2554 15 ส.ค. 2555 ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2554
จำนวน 100 โครงการ 0 องค์กร 19,879,792.00