คนสร้างสุข

task_alt

รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

task_alt
รายงานผลงานประจำงวดที่ 11 พ.ย. 2560 - 31 พ.ค. 2561
1เริ่มทำรายงาน
2ส่งรายงานจากพื้นที่
3ผ่านการตรวจสอบของพี่เลี้ยงโครงการ
4ผ่านการตรวจสอบของผู้ดูแลโครงการ
5ผ่านการตรวจสอบของผู้ให้ทุน
task_alt
รายงานผลงานประจำงวดที่ 224 ก.ย. 2566 - 24 ก.ย. 2566
ยังไม่มีการสร้างรายงานผลงานประจำงวดที่ 2