คนสร้างสุข

attach_money

รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

attach_money
รายงานการเงินประจำงวดที่ 11 พ.ย. 2560 - 31 พ.ค. 2561
1เริ่มทำรายงาน
2ส่งรายงานจากพื้นที่
3ผ่านการตรวจสอบของพี่เลี้ยงโครงการ
4ผ่านการตรวจสอบของผู้ดูแลโครงการ
5ผ่านการตรวจสอบของผู้ให้ทุน
attach_money
รายงานการเงินประจำงวดที่ 219 มิ.ย. 2567 - 19 มิ.ย. 2567
ยังไม่มีการสร้างรายงานการเงินประจำงวดที่ 2