รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง เขต 11

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง เขต 11
ภายใต้โครงการ ปัจจัยเสี่ยงเหล้า/บุหรี่/ยาเสพติด
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 0.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

 

พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัด
ละติจูด-ลองจิจูด place

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
18 ม.ค. 61 ประชุมทีมพี่เลี้ยงอำเภอสวี-นาสาร 0 0.00 520.00 more_vert
18 ม.ค. 61 ประชุมคณะทำงานทีมพี่เลี้ยงบ้านนาสาร 0 0.00 520.00 more_vert
18 ม.ค. 61 ประชุมทีมพี่เลี้ยง อ.บ้านนาสาร 0 0.00 520.00 more_vert
18 ม.ค. 61 ประชุมทำแผน 0 0.00 521.00 more_vert
18 ม.ค. 61 ประชุม สปสช. 0 0.00 550.00 more_vert
18 ม.ค. 61 ประชุมทีมพี่เลี้ยงอำเภอสวี-นาสาร 0 0.00 500.00 more_vert
18 ม.ค. 61 ประชุมทีมพี่เลี้ยงอำเภอสวี-นาสาร 0 0.00 500.00 more_vert
รวม 0 0.00 7 3,631.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 15:56 น.