รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคเหนือ

ประชุมทีมพี่เลี้ยงอำเภอและพี่เลี้ยงตำบล

12 กุมภาพันธ์ 2561
นายธนากร ขำสินธุ์นายธนากร ขำสินธุ์เมื่อ 21 ก.พ. 2561 14:34:19
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ชี้แจงความเข้าใจทิศทางการดำเนินงานกองทุนให้เห็นความสำคัญต่อการจัดการปัจจัยเสี่ยง 5 เรื่อง สุรา บุหรี่ ยาเสพติด กิจกรรมทางกาย และอาหารปลอดภัย

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุมทีมพี่เลี้ยงอำเภอและพี่เลี้ยงตำบล

12 กุมภาพันธ์ 2561
นายธนากร ขำสินธุ์นายธนากร ขำสินธุ์เมื่อ 21 ก.พ. 2561 14:40:05
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ชี้แจงความเข้าใจทิศทางการดำเนินงานกองทุนให้เห็นความสำคัญต่อการจัดการปัจจัยเสี่ยง 5 เรื่อง สุรา บุหรี่ ยาเสพติด กิจกรรมทางกาย และอาหารปลอดภัย

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุมพัฒนากองทุน อบต.พรหมพิราม

27 กุมภาพันธ์ 2561
นายธนากร ขำสินธุ์นายธนากร ขำสินธุ์เมื่อ 27 ก.พ. 2561 15:15:07
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการพัฒนากองทุนฯ 2.การจัดทำแผนและโครงการเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ ยาเสพติด อาหาร และ การเพิ่มกิจกรรมทางกาย 3.ดำเนินการทำแผนกิจกรรมทางกายร่วมกับคณะกรรมการกองทุนฯ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุมพัฒนากองทุน อบต.หนองแขม

23 กุมภาพันธ์ 2561
นายธนากร ขำสินธุ์นายธนากร ขำสินธุ์เมื่อ 27 ก.พ. 2561 16:28:18
รายงานจากพื้นที่
แก้ไขโดย Admin_ae เมื่อ 5 มี.ค. 2561 12:30:51 น.
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการพัฒนากองทุนฯ
 2. การจัดทำแผนและโครงการเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ ยาเสพติด อาหาร และ การเพิ่มกิจกรรมทางกาย
 3. ดำเนินการทำแผนกิจกรรมทางกายร่วมกับคณะกรรมการกองทุนฯ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

พัฒนาโครงการ อบต.หนองแขม

23 กุมภาพันธ์ 2561
นายธนากร ขำสินธุ์นายธนากร ขำสินธุ์เมื่อ 27 ก.พ. 2561 16:29:20
รายงานจากพื้นที่
แก้ไขโดย Admin_ae เมื่อ 5 มี.ค. 2561 12:30:59 น.
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการพัฒนากองทุนฯ
 2. การจัดทำแผนและโครงการเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ ยาเสพติด อาหาร และ การเพิ่มกิจกรรมทางกาย
 3. ดำเนินการทำแผนกิจกรรมทางกายร่วมกับคณะกรรมการกองทุนฯ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

พัฒนาโครงการ อบต.หนองแขม

23 กุมภาพันธ์ 2561
นายธนากร ขำสินธุ์นายธนากร ขำสินธุ์เมื่อ 27 ก.พ. 2561 16:30:04
รายงานจากพื้นที่
แก้ไขโดย Admin_ae เมื่อ 5 มี.ค. 2561 12:31:20 น.
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการพัฒนากองทุนฯ
 2. การจัดทำแผนและโครงการเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ ยาเสพติด อาหาร และ การเพิ่มกิจกรรมทางกาย
 3. ดำเนินการทำแผนกิจกรรมทางกายร่วมกับคณะกรรมการกองทุนฯ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

พัฒนาโครงการ อบต.หนองแขม

23 กุมภาพันธ์ 2561
นายธนากร ขำสินธุ์นายธนากร ขำสินธุ์เมื่อ 27 ก.พ. 2561 16:36:43
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการพัฒนากองทุนฯ 2.การจัดทำแผนและโครงการเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ ยาเสพติด อาหาร และ การเพิ่มกิจกรรมทางกาย 3.ดำเนินการทำแผนกิจกรรมทางกายร่วมกับคณะกรรมการกองทุนฯ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

workshop กองทุน อบต.มะตูม

5 มีนาคม 2561
นายธนากร ขำสินธุ์นายธนากร ขำสินธุ์เมื่อ 5 มี.ค. 2561 21:34:54
รายงานจากพื้นที่
แก้ไขโดย Admin_ae เมื่อ 3 เม.ย. 2561 19:48:12 น.
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. นำเสนอแนวทางการจัดการปัจจัยเสี่ยง
 2. ขั้นตอนการใช้โปรแกรม
 3. พิจารณาแผนที่อนุมัติและปรับกิจกรรม ให้สอดคล้อง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
4,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00

workshop กองทุน อบต.ศรีภิรมย์

28 กุมภาพันธ์ 2561
นายธนากร ขำสินธุ์นายธนากร ขำสินธุ์เมื่อ 5 มี.ค. 2561 21:38:36
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.นำเสนอแนวทางดำเนินงานพัฒนากองทุน 2.ปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ การสูญเสียปีสุขภาวะ 3.แนะนำการใช้โปรแกรม 4.บันทึกแผนงานกิจกรรมทางกาย

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
4,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00

ติดตามการบันทึกข้อมูลโครงการปัจจัยเสี่ยง

6 สิงหาคม 2561
สูงเม่น1สูงเม่น1เมื่อ 9 ส.ค. 2561 13:37:06
รายงานจากพื้นที่
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ให้คำแนะนำการบันทึกการพัฒนาโครงการและการติดตามโครกงการ2.สาธิตการบันทึกการรายงานของทีมพี่เลี้ยง

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00

ประชุมพัฒนาการดำเนินงานของทีม พี่เลี้ยงระดับจังหวัด ครั้งที่ 1

8 สิงหาคม 2561
ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่5ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่5เมื่อ 27 ก.ย. 2561 22:09:16
รายงานจากพื้นที่
แก้ไขโดย ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่5 เมื่อ 29 ก.ย. 2561 21:27:50 น.
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เตรียมเนื้อหาการประชุม นัดหมายวันเวลาสถานที่ และประชุมทีมทำความเข้าใจถึงเนื้อหาและรายละเอียดการลงบันทึกข้อมูล การติดตามหนุนเสริมพื้นที่ที่รับผิดชอบคนละ 2 กองทุน รวมทั้งรายละเอียดค่าใช้จ่าย

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00

สนับสนุนทีมพี่เลี้ยงติดตามและประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบล พื้นที่ตำบลป่าสัก ครั้งที่ 1

23 สิงหาคม 2561
ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่5ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่5เมื่อ 27 ก.ย. 2561 22:15:07
รายงานจากพื้นที่
แก้ไขโดย ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่5 เมื่อ 29 ก.ย. 2561 21:27:18 น.
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นัดหมายพื้นที่และลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการลงบันทึกข้อมูล รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การลงบันทึกข้อมูลและการจัดทำโครงการของกองทุนสุขภาพตำบล พบว่าอยู่ในระหว่างบันทึกโครงการลงในโปรแกรมแต่ยังไม่ครบถ้วน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 900.00

.สนับสนุนทีมพี่เลี้ยงติดตามและประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบล พื้นที่ตำบลป่าสัก ครั้งที่ 2

27 กันยายน 2561
ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่5ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่5เมื่อ 27 ก.ย. 2561 22:16:48
รายงานจากพื้นที่
แก้ไขโดย ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่5 เมื่อ 29 ก.ย. 2561 21:25:05 น.
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นัดหมายพื้นที่และลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการลงบันทึกข้อมูล รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การลงบันทึกข้อมูลและการจัดทำโครงการของกองทุนสุขภาพตำบล พบว่าอยู่ในระหว่างปิดโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 900.00

สนับสนุนทีมพี่เลี้ยงติดตามและประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบล พื้นที่ตำบลบ้านแป้นครั้งที่ 1

3 กันยายน 2561
ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่5ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่5เมื่อ 27 ก.ย. 2561 22:18:52
รายงานจากพื้นที่
แก้ไขโดย ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่5 เมื่อ 29 ก.ย. 2561 21:26:52 น.
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นัดหมายพื้นที่ ลงพื้นที่ติดตามหนุนเสริมการลงบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พบว่ากำลังบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม แต่ยังไม่ครบถ้วน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 900.00

สนับสนุนทีมพี่เลี้ยงติดตามและประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบล พื้นที่ตำบลบ้านแป้นครั้งที่ 2

25 กันยายน 2561
ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่5ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่5เมื่อ 27 ก.ย. 2561 22:21:48
รายงานจากพื้นที่
แก้ไขโดย ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่5 เมื่อ 29 ก.ย. 2561 21:25:39 น.
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นัดหมายพื้นที่และลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการลงบันทึกข้อมูล รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การลงบันทึกข้อมูลและการจัดทำโครงการของกองทุนสุขภาพตำบล พบว่าอยู่ในระหว่างปิดโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 900.00

ประชุมพัฒนาการดำเนินงานของทีม พี่เลี้ยงระดับจังหวัด ครั้งที่ 2

17 กันยายน 2561
ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่5ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่5เมื่อ 27 ก.ย. 2561 22:25:22
รายงานจากพื้นที่
แก้ไขโดย ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่5 เมื่อ 29 ก.ย. 2561 21:26:13 น.
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นัดหมายทีมพี่เลี้ยงเพื่อติดตามความก้าวหน้า การทำความเข้าใจการลงบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมของพื้นที่ที่ทีมพี่เลี้ยงรับผิดชอบ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00

ติดตามประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลศรีบัวบาน ครั้งที่ 1

10 กันยายน 2561
ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่10ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่10เมื่อ 28 ก.ย. 2561 23:02:51
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ติดตามประเมินผลการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมของกองทุนสุขภาพตำบลศรีบัวบาน ในแผนกิจกรรมทางกาย พบว่า กองทุนมีการบันทึกข้อมูลได้เกือบครบทุกโครงการ แต่ในโครงการยังขาดการแยกกิจกรรมที่ชัดเจน รวมถึงงบประมาณและตัวชี้วัดในกิจกรรมนั้นๆ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 900.00

ติดตามและประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต้นธง ครั้งที่ ๑

15 สิงหาคม 2561
ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่8ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่8เมื่อ 28 ก.ย. 2561 17:32:20
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ติดตามและประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต้นธง ครั้งที่ ๑ พบว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจขั้นตอนการดำเนินงาน เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน ทำให้การลงข้อมูลไม่มีความคืบหน้า เท่ากับการดำเนินงานจริงซึ่งขับเคลื่อนได้ ดำเนินการทบทวนกระบวนการลงโปรแกรม การใช้ประโยชน์จากโปรแกรม และแนะนำให้ทบทวนการใช้คู่มือ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 900.00

ติดตามประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต้นธง ครั้งที่ ๒

12 กันยายน 2561
ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่8ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่8เมื่อ 28 ก.ย. 2561 17:39:33
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ติดตามประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต้นธง ครั้งที่ ๒ พบว่าเจ้าหน้าที่ใหม่ เริ่มการดำเนินงานและสามารถบันทึกกิจกรรม แล้วเสร็จ จนปิดโครงการ ๑ โครงการ แต่ยังไม่ลงข้อมูลทั่วไป ซึ่งคณะกรรมการมีการปรับเปลี่ยนเช่น ปลัดเทศบาล  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข แนะนำให้ดำเนินงาน พร้อมแนะนำ และวางปฎิทินให้ลงรายงานโครงการให้มากที่สุดครอบคลุมทุกกิจกรรม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 900.00

ติดตามประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านกลาง ครั้งที่ 1

10 กันยายน 2561
ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่10ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่10เมื่อ 28 ก.ย. 2561 23:18:20
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ติดตามประเมินผลการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมของกองทุนสุขภาพตำบลบ้านกลาง  มีการบันทึกข้อมูลตามแผนงานครบถ้วนทุกโครงการ ให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ผู้บันึกข้อมูลในการเพิ่มเติมกิจกรรมให้มีความละเอียดและชัดเจนมากยิ่งขึ้น

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 900.00

ติดตามและประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลเมืองลำพูน ครั้งที่่ ๑

21 สิงหาคม 2561
ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่8ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่8เมื่อ 29 ก.ย. 2561 11:41:33
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ติดตามและประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลเมืองลำพูน พบว่า เจ้าหน้าที่มีการมอบหมายภารกิจในการลงข้อมูลในโปรแกรม มีการลงข้อมูลที่เรียบร้อย แต่ยังขาดการลงประเมินผล แนะนำและให้ใช้คู่มือในโปรแกรมเป็นคู่มือในการลงโปรแกรม พร้อมนำข้อดีของการใช้โปรแกรมขยายผลในชุมชน เพื่อให้โครงการที่จะดำเนินการในปี ๒๕๖๒ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้น

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 900.00

ติดตามและประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพกองทุนสุขภาพเทศบาลเมือง ครั้งที่ ๒

25 กันยายน 2561
ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่8ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่8เมื่อ 29 ก.ย. 2561 11:48:45
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ติดตามและประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพกองทุนสุขภาพเทศบาลเมือง ครั้งที่ ๒ พบว่าเจ้าหน้าที่มีความเข้าใจ และสามารถดำเนินการลงกิจกรรมจนถึงขั้นตอนปิดโครงการได้ถึง ๓ โครงการ แนะนำให้มีการขยายการใช้โปรแกรมแก่ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดการศึกษาในการจัดทำโครงการเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ต่อ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 900.00

ติดตามการจัดทำแผนและบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.บ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

7 สิงหาคม 2561
สูงเม่น1สูงเม่น1เมื่อ 29 ก.ย. 2561 14:31:40
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

แนะนำการบันทึกจัดทำแผนและบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและตัวแทนผู้ขอรับทุน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 800.00

ติดตามการจัดทำแผนและบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล เวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

29 สิงหาคม 2561
สูงเม่น1สูงเม่น1เมื่อ 30 ก.ย. 2561 12:48:01
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

แนะนำการบันทึกการทำแผนและการบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและตัวแทนแกนนำกองทุน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 800.00

สนับสนุนทีมพี่เลี้ยงติดตามและประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลมะเขือแจ้ ครั้งที่ 1

6 สิงหาคม 2561
ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่7ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่7เมื่อ 29 ก.ย. 2561 21:11:14
รายงานจากพื้นที่
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นัดหมายพื้นที่ ลงพื้นที่เพื่อติดตาม พบว่าอยู่ในช่วงของการลงบันทึกข้อมูลของแต่ละประเด็นที่ดำเนินการ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 900.00

สนับสนุนทีมพี่เลี้ยงติดตามและประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบล พื้นที่ตำบลมะเขือแจ้ ครั้งที่ 2

14 กันยายน 2561
ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่7ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่7เมื่อ 29 ก.ย. 2561 21:14:21
รายงานจากพื้นที่
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นัดหมายพื้นที่ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของการลงบันทึกข้อมูล ซึ่งยังลงไม่เรียบร้อยเนื่องจากภาระงาน และจะรีบดำเนินการให้เสร็จภายในเดือนกันยายน 61

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 900.00

สนับสนุนทีมพี่เลี้ยงติดตามและประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบล พื้นที่ตำบลริมปิง ครั้งที่ 1

8 สิงหาคม 2561
ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่7ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่7เมื่อ 29 ก.ย. 2561 21:17:14
รายงานจากพื้นที่
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นัดหมายลงพื้นที่ ติดตามความก้าวหน้าของการงบันทึกข้อมูลพบว่าดำเนินการลงในแต่ละประเด็นของแต่ละโครงการเรียบร้อย อยู่ในระหว่างดำเนินโครงการและสรุปโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 900.00

สนับสนุนทีมพี่เลี้ยงติดตามและประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบล พื้นที่ตำบลริมปิง ครั้งที่ 2

7 กันยายน 2561
ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่7ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่7เมื่อ 29 ก.ย. 2561 21:19:30
รายงานจากพื้นที่
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นัดหมายลงพื้นที่ พบว่าอยู่ในระหว่างดำเนินโครงการและปิดโครงการ ยังลงข้อมูลไม่ครบถ้วน และพื้นที่จะรีบดำเนินการให้เสร็จภายเดือนกันยายน 61

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 900.00

ติดตามการบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

3 กันยายน 2561
สูงเม่น1สูงเม่น1เมื่อ 30 ก.ย. 2561 12:54:13
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ติดตามการบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของเจ้าหน้าที่และแกนนำ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 800.00

ติดตามการจัดทำแผนและบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

23 สิงหาคม 2561
สูงเม่น1สูงเม่น1เมื่อ 30 ก.ย. 2561 12:40:53
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

แนะนำการบันทึกจัดทำแผนปัจจัยเสี่ยงและการพัฒนาโครงการแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและตัวแทนแกนนำขอรับทุนของกองทุน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 800.00

ติดตามการบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

5 กันยายน 2561
สูงเม่น1สูงเม่น1เมื่อ 30 ก.ย. 2561 12:57:01
รายงานจากพื้นที่
แก้ไขโดย สูงเม่น1 เมื่อ 30 ก.ย. 2561 13:11:15 น.
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

แนะนำ สาธิต และตรวจสอบการลงบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงแก่เจ้าหน้าที่และแกนนำ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 800.00

ติดตามการบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

สูงเม่น1สูงเม่น1เมื่อ 30 ก.ย. 2561 13:02:17
รายงานจากพื้นที่
แก้ไขโดย สูงเม่น1 เมื่อ 30 ก.ย. 2561 23:07:00 น.
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

แนะนำ สาธิต ตรวจสอบการบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงตำบลบ้านเวียงทองแ่ก่เจ้าหน้าที่และแกนนำ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 800.00

เยี่ยมติดตามการบันทึกกิจกรรมการดำเนินการในโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

27 กันยายน 2561
สูงเม่น1สูงเม่น1เมื่อ 30 ก.ย. 2561 14:01:40
รายงานจากพื้นที่
แก้ไขโดย ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่1 เมื่อ 6 ต.ค. 2561 12:00:18 น.
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

แนะนำ สาธิต ตอบข้อซักถาม ตรวจสอบการลงบันทึกกิจกรรมการดำเนินงานในโครงการจัดการปัจจัยเสี่ยงตำบลเวียงทอง

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 800.00

เยี่ยมติดตามการบันทึกกิจกรรมการดำเนินการในโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

25 กันยายน 2561
สูงเม่น1สูงเม่น1เมื่อ 30 ก.ย. 2561 13:44:46
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

แนะนำ สาธิต ตอบข้อซักถามและตรวจสอบการบันทึกกิจกรรมการดำเนินการของผู้รับผิดชอบและเแกนนำกองทุน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 800.00

เยี่ยมติดตามการบันทึกการดำเนินงานของโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

24 กันยายน 2561
สูงเม่น1สูงเม่น1เมื่อ 30 ก.ย. 2561 13:48:16
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ให้คำแนะนำ สาธิต ตอบข้อซักถามและตรวจสอบการบันทึกกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการปัจจัยเสี่ยงของแกนนำและเจ้าหน้าที่กองทุนเทศบาลสูงเม่น

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 800.00

สนับสนุนทีมพี่เลี้ยงติดตามและประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบล พื้นที่ตำบลอุโมงค์ ครั้งที่ 1

23 สิงหาคม 2561
ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่9ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่9เมื่อ 30 ก.ย. 2561 14:35:04
รายงานจากพื้นที่
แก้ไขโดย ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่9 เมื่อ 30 ก.ย. 2561 14:48:49 น.
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นัดหมาย แนะนำการลงบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมให้ครบถ้วนตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 900.00

สนับสนุนทีมพี่เลี้ยงติดตามและประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบล พื้นที่ตำบลอุโมงค์ ครั้งที่ 2

21 กันยายน 2561
ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่9ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่9เมื่อ 30 ก.ย. 2561 14:44:48
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นัดหมายพื้นที่ ลงติดตามการลงบันทึกข้อมูลพบว่ายังบัีนทึกข้อมูลไม่เรียบร้อยอยู่ในระหว่างการรวบรวมเอกสาร และปิดโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 900.00

สนับสนุนทีมพี่เลี้ยงติดตามและประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบล พื้นที่ตำบลเหมืองง่า ครั้ง1

20 สิงหาคม 2561
ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่9ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่9เมื่อ 30 ก.ย. 2561 14:47:12
รายงานจากพื้นที่
แก้ไขโดย ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่9 เมื่อ 30 ก.ย. 2561 14:48:26 น.
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นัดหมายพื้นที่ ติดตามการลงบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมให้ครบตามแผนงานโครงการที่ได้รับการอนุมัติ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 900.00

สนับสนุนทีมพี่เลี้ยงติดตามและประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบล พื้นที่ตำบลเหมืองง่า ครั้งที่ 2

26 กันยายน 2561
ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่9ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่9เมื่อ 30 ก.ย. 2561 14:51:04
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นัดหมายพื้นที่ พบว่าการลงบันทึกข้อมูลยังไม่ครบอยู่ในระหว่างการดำเนินงานโครงการและรวบรวมเอกสารเพื่อปิดโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 900.00

ติดตามการจัดทำแผนและบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.บ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

7 สิงหาคม 2561
สูงเม่น1สูงเม่น1เมื่อ 30 ก.ย. 2561 18:18:05
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ชี้แจงแนวทางการบันทึกการจัดทำแผนและแนะนำการลงบันทึกการพัฒนาแผนพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.บ้านกวางแก่เจ้าหน้าที่และแกนนำ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 800.00

แนะนำการบันทึกแผนและการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

9 สิงหาคม 2561
สูงเม่น1สูงเม่น1เมื่อ 30 ก.ย. 2561 18:21:51
รายงานจากพื้นที่
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

แนะนำแนวทางการบันทึกการทำแผนและพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหัวฝายแก่เจ้าหน้าที่และแกนนำ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 800.00

แนะนำการทำแผนและการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

9 สิงหาคม 2561
ชื่อพี่เลี้ยงแพร่4ชื่อพี่เลี้ยงแพร่4เมื่อ 30 ก.ย. 2561 18:40:52
รายงานจากพื้นที่
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

แนะนำแนวทางการบันทึกการทำแผนและพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหัวฝายแก่เจ้าหน้าที่และแกนนำ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 800.00

แนะนำการจัดทำแผนและบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.บ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

7 สิงหาคม 2561
ชื่อพี่เลี้ยงแพร่4ชื่อพี่เลี้ยงแพร่4เมื่อ 30 ก.ย. 2561 18:43:35
รายงานจากพื้นที่
แก้ไขโดย ชื่อพี่เลี้ยงแพร่4 เมื่อ 30 ก.ย. 2561 18:45:30 น.
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

แนะนำแนวทางบันทึกการจัดทำแผนและบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.บ้านกวาง แก่เจ้าหน้าที่และแกนนำ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 800.00

ติดตามการบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

3 กันยายน 2561
ชื่อพี่เลี้ยงแพร่4ชื่อพี่เลี้ยงแพร่4เมื่อ 30 ก.ย. 2561 18:48:10
รายงานจากพื้นที่
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

แนะนำ และตรวจสอบการบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านกวาง ของเจ้าหน้าที่และแกนนำ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 800.00

ติดตามการบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

5 กันยายน 2561
ชื่อพี่เลี้ยงแพร่4ชื่อพี่เลี้ยงแพร่4เมื่อ 30 ก.ย. 2561 18:50:44
รายงานจากพื้นที่
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

แนะนำแลพตรวจสอบการบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหัวฝายของเจ้าหน้าที่และแกนนำตำบลหัวฝาย

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 800.00

ติดตามการบันทึกกิจกรรมการดำเนินการโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

25 กันยายน 2561
ชื่อพี่เลี้ยงแพร่4ชื่อพี่เลี้ยงแพร่4เมื่อ 30 ก.ย. 2561 18:54:01
รายงานจากพื้นที่
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

แนะนำและตรวจสอบการบันทึกกิจกรรมการดำเนินการและการติดตามโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านกวางของเจ้าหน้าที่และแกนนำ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 800.00

ติดตามการบันทึกกิจกรรมดำเนินการโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

26 กันยายน 2561
ชื่อพี่เลี้ยงแพร่4ชื่อพี่เลี้ยงแพร่4เมื่อ 30 ก.ย. 2561 18:55:49
รายงานจากพื้นที่
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

แนะนำและตรวจสอบการบันทึกกิจกรรมการดำเนินการและการติดตามโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหัวฝายของเจ้าหน้าที่และแกนนำ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 800.00

ติดตามการจัดทำแผนและบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

9 สิงหาคม 2561
ชื่อพี่เลี้ยงแพร่2ชื่อพี่เลี้ยงแพร่2เมื่อ 30 ก.ย. 2561 19:09:21
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

แนะนำแนวทางการบันทึกการจัดทำแผนและบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนมูลแก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและแกนนำ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 800.00

ติดตามการจัดทำแผนและบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพนำ้ชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

27 สิงหาคม 2561
ชื่อพี่เลี้ยงแพร่2ชื่อพี่เลี้ยงแพร่2เมื่อ 30 ก.ย. 2561 19:11:32
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

แนะนำแนวทางการบันทึกการจัดทำแผนและบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนมูล

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 800.00

ติดตามการบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

3 กันยายน 2561
ชื่อพี่เลี้ยงแพร่2ชื่อพี่เลี้ยงแพร่2เมื่อ 30 ก.ย. 2561 19:14:00
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

แนะนำและตรวจสอบบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนมูลแก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและแกนนำรับทุน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 800.00

ติดตามการบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนำ้ชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

7 กันยายน 2561
ชื่อพี่เลี้ยงแพร่2ชื่อพี่เลี้ยงแพร่2เมื่อ 30 ก.ย. 2561 19:17:51
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

แนะนำการบันทึกการจัดทำแผนและบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนมูลแก่เจ้าหน้าที่และแกนนำ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 800.00

ติดตามการบันทึกกิจกรรมดำนินการโครงการปัจจัยเสี่ยงกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนมูล

25 กันยายน 2561
ชื่อพี่เลี้ยงแพร่2ชื่อพี่เลี้ยงแพร่2เมื่อ 30 ก.ย. 2561 19:24:01
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

แนะนำและตรวจสอบการบันทึกกิจกรรมดำเนินการในโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนมูลของเจ้าหน้าที่กองทุนตำบลดอนมูลและแกนนำ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 800.00

ติดตามการจัดทำแผนและบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.บ้านพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

21 สิงหาคม 2561
ชื่อพี่เลี้ยงแพร่3ชื่อพี่เลี้ยงแพร่3เมื่อ 30 ก.ย. 2561 19:29:58
รายงานจากพื้นที่
แก้ไขโดย ชื่อพี่เลี้ยงแพร่3 เมื่อ 30 ก.ย. 2561 19:31:35 น.
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

แนะนำและตรวจสอบการบันทึกการทำแผนและการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านพระหลวงของเจ้าหน้าที่กองทุนและแกนนำ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 800.00

ติดตามการจัดทำแผนและบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพบ้านโตน ตำบลสูงเม่นอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

10 สิงหาคม 2561
ชื่อพี่เลี้ยงแพร่3ชื่อพี่เลี้ยงแพร่3เมื่อ 30 ก.ย. 2561 19:34:08
รายงานจากพื้นที่
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

แนะนำแนวทางการจัดทำแผนและการพัฒนาในโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพบ้านโตน ตำบลสูงเม่นของเจ้าหน้าที่กองทุนและแกนนำ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 800.00

ติดตามการบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

5 กันยายน 2561
ชื่อพี่เลี้ยงแพร่3ชื่อพี่เลี้ยงแพร่3เมื่อ 30 ก.ย. 2561 19:36:00
รายงานจากพื้นที่
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

แนะนำและตรวจสอบการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลของเจ้าหน้าที่กองทุนตำบลและแกนนำ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 800.00

ติดตามการบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลบ้านโตน ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

6 กันยายน 2561
ชื่อพี่เลี้ยงแพร่3ชื่อพี่เลี้ยงแพร่3เมื่อ 30 ก.ย. 2561 19:38:11
รายงานจากพื้นที่
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

แนะนำและตรวจสอบการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านโตน ของเจ้าหน้าที่กองทุนตำบลและแกนนำ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 800.00

ติดตามการบันทึกกิจกรรมการดำเนินการในโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

24 กันยายน 2561
ชื่อพี่เลี้ยงแพร่3ชื่อพี่เลี้ยงแพร่3เมื่อ 30 ก.ย. 2561 19:42:33
รายงานจากพื้นที่
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

แนะนำและตรวจสอบการบันทึกกิจกรรมดำเนินการในโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลของเจ้าหน้าที่กองทุนตำบลและแกนนำ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 800.00

ติดตามการบันทึกกิจกรรมการดำเนินการในโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพบ้านโตน ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

26 กันยายน 2561
ชื่อพี่เลี้ยงแพร่3ชื่อพี่เลี้ยงแพร่3เมื่อ 30 ก.ย. 2561 19:45:19
รายงานจากพื้นที่
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

แนะนำและตรวจสอบการบันทึกกิจกรรมดำเนินการในโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลของเจ้าหน้าที่และแกนนำ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 800.00

ติดตามการจัดทำแผนและบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

14 สิงหาคม 2561
ชื่อพี่เลี้ยงแพร่5ชื่อพี่เลี้ยงแพร่5เมื่อ 30 ก.ย. 2561 19:51:20
รายงานจากพื้นที่
แก้ไขโดย ชื่อพี่เลี้ยงแพร่5 เมื่อ 30 ก.ย. 2561 19:58:44 น.
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

แนะนำแนวทางการบันทึกการจัดทำแผนและบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านกาศ แก่แกนนำ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 800.00

ติดตามการจัดทำแผนและบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

15 สิงหาคม 2561
ชื่อพี่เลี้ยงแพร่5ชื่อพี่เลี้ยงแพร่5เมื่อ 30 ก.ย. 2561 20:01:03
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

แนะนำแนวทางการจัดทำแผนและบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลร่องกาศ แก่แกนนำ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 800.00

ติดตามการบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

3 กันยายน 2561
ชื่อพี่เลี้ยงแพร่5ชื่อพี่เลี้ยงแพร่5เมื่อ 30 ก.ย. 2561 20:03:52
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

แนะนำและตรวจสอบการบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านกาศ ของแกนนำ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 800.00

ติดตามการบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

5 กันยายน 2561
ชื่อพี่เลี้ยงแพร่5ชื่อพี่เลี้ยงแพร่5เมื่อ 30 ก.ย. 2561 20:06:18
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

แนะนำ ตรวจสอบการบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลร่องกาศของแกนนำ 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 800.00

ติดตามการบันทึกข้อมูลกิจกรรมการดำเนินการโครงการปัจจัยเสี่ยงกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

24 กันยายน 2561
ชื่อพี่เลี้ยงแพร่5ชื่อพี่เลี้ยงแพร่5เมื่อ 30 ก.ย. 2561 20:08:53
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

แนะนำ ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลกิจกรรมการดำเนินการโครงการปัจจัยเสี่ยงกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านกาศ ของแกนนำ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 800.00

ติดตามการบันทึกข้อมูลกิจกรรมดำเนินการโครงการจัดการปัจจัยเสี่ยงกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

26 กันยายน 2561
ชื่อพี่เลี้ยงแพร่5ชื่อพี่เลี้ยงแพร่5เมื่อ 30 ก.ย. 2561 20:12:06
รายงานจากพื้นที่
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

แนะนำ และตรวจสอบการบันทึกข้อมูลกิจกรรมดำเนินการโครงการจัดการปัจจัยเสี่ยงกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลร่องกาศ ของแกนนำ 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 800.00

ติดตามการบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสบสาย. อำเภอสูงเม่น. จังหวัดแพร่

11 กันยายน 2561
ชื่อพี่เลี้ยงแพร่1ชื่อพี่เลี้ยงแพร่1เมื่อ 26 ต.ค. 2561 11:30:03
รายงานจากพื้นที่
แก้ไขโดย ชื่อพี่เลี้ยงแพร่1 เมื่อ 26 ต.ค. 2561 11:41:11 น.
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ให้คำแนะนำการบันทึกการพัฒนาโครงการใน website

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ติดตามการจัดทำแผนและบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

30 สิงหาคม 2561
ชื่อพี่เลี้ยงแพร่1ชื่อพี่เลี้ยงแพร่1เมื่อ 30 ก.ย. 2561 20:38:08
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

แนะนำแนวทางการจัดทำสถานการณ์ ทำแผนและบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านปงแก่แกนนำ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 800.00

ติดตามการบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

5 กันยายน 2561
ชื่อพี่เลี้ยงแพร่1ชื่อพี่เลี้ยงแพร่1เมื่อ 30 ก.ย. 2561 20:31:00
รายงานจากพื้นที่
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

แนะนำการบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านปงแก่แกนนำ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 800.00

ติดตามการจัดทำแผนและบันทึกการพัฒนาโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสบสาย. อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

10 สิงหาคม 2561
ชื่อพี่เลี้ยงแพร่1ชื่อพี่เลี้ยงแพร่1เมื่อ 26 ต.ค. 2561 10:52:31
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ให้คำแนะนำการดำเนินการตามแผนและการบันทึกกิจกรรม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ติดตามการบันทึกกิจกรรมดำเนินการในโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

26 กันยายน 2561
ชื่อพี่เลี้ยงแพร่1ชื่อพี่เลี้ยงแพร่1เมื่อ 30 ก.ย. 2561 20:46:16
รายงานจากพื้นที่
แก้ไขโดย ชื่อพี่เลี้ยงแพร่1 เมื่อ 26 ต.ค. 2561 10:25:17 น.
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

แนะนำ ตรวจสอบการบันทึกกิจกรรมดำเนินการในโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านปง แก่แกนนำ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 800.00

ประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนและพัฒนาโครงการการบันทึกกิจกรรมดำเนินการและการติดตามการจัดการปัจจัยเสี่ยงแก่ทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอและผู้รับผิดชอบกองทุนสปสช. 10 กองทุนอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

31 กรกฎาคม 2561
สูงเม่น1สูงเม่น1เมื่อ 30 ก.ย. 2561 22:42:06
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ชี้แจงวัตถุประสงค์ แนวทางการทำแผนของพี่เลี้ยงระดับอำเภอ ในการหนุนเสริมกองทุนนำร่องในอำเภอ  การหนุนเสริมงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม โดย คุณสุวิทย์  สมบัติ 2.บรรยาย สาธิตการบันทึกข้อมูลในการทำแผน การพัฒนาโครงการ การติดตามโครงการในการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาเสพติด ยาสูบ กิจกรรมทางกายและการจัดการอาหารลงในWeb.โดยนางสาวเพชรรุ่ง  เชาวกรวัชร์ 3.แต่ละกองทุนนำร่องฝึกปฏิบัติการบันทึกข้อมูลในการทำแผน การพัฒนาโครงการ การติดตามโครงการในการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาเสพติด ยาสูบ กิจกรรมทางกายและการจัดการอาหารของแต่ละกองทุนฯลงในWeb.ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ และ โทรศัพท์มือถือโดย นางสาวเพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์ และนายศิริปัญญา  หมื่นภักดี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนและพัฒนาโครงการการบันทึกกิจกรรมดำเนินการและการติดตามการจัดการปัจจัยเสี่ยงแก่ทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอและผู้รับผิดชอบกองทุนสปสช. 10 กองทุนอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณูโลก

10 สิงหาคม 2561
สูงเม่น1สูงเม่น1เมื่อ 30 ก.ย. 2561 23:23:40
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ชี้แจงวัตถุประสงค์ แนวทางการทำแผนของพี่เลี้ยงระดับอำเภอ ในการหนุนเสริมกองทุนนำร่องในอำเภอ  การหนุนเสริมงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม โดย คุณสุวิทย์  สมบัติ 2.บรรยาย สาธิตการบันทึกข้อมูลในการทำแผน การพัฒนาโครงการ การติดตามโครงการในการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาเสพติด ยาสูบ กิจกรรมทางกายและการจัดการอาหารลงในWeb.โดยนางสาวเพชรรุ่ง  เชาวกรวัชร์ 3.ฝึกปฏิบัติการบันทึกข้อมูลในการทำแผน การพัฒนาโครงการ การติดตามโครงการในการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาเสพติด ยาสูบ กิจกรรมทางกายและการจัดการอาหารของแต่ละกองทุนฯลงในWeb.ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ และ โทรศัพท์มือถือโดย นางสาวเพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์ และนายศิริปัญญา  หมื่นภักดี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนและพัฒนาโครงการการบันทึกกิจกรรมดำเนินการและการติดตามการจัดการปัจจัยเสี่ยงแก่ทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอและผู้รับผิดชอบกองทุนสปสช. 10 กองทุนอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

6 สิงหาคม 2561
สูงเม่น1สูงเม่น1เมื่อ 30 ก.ย. 2561 23:21:05
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ชี้แจงวัตถุประสงค์ แนวทางการทำแผนของพี่เลี้ยงระดับอำเภอ ในการหนุนเสริมกองทุนนำร่องในอำเภอ  การหนุนเสริมงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม โดย คุณสุวิทย์  สมบัติ 2.บรรยาย สาธิตการบันทึกข้อมูลในการทำแผน การพัฒนาโครงการ การติดตามโครงการในการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาเสพติด ยาสูบ กิจกรรมทางกายและการจัดการอาหารลงในWeb.โดยนางสาวเพชรรุ่ง  เชาวกรวัชร์ 3.ฝึกปฏิบัติการบันทึกข้อมูลในการทำแผน การพัฒนาโครงการ การติดตามโครงการในการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาเสพติด ยาสูบ กิจกรรมทางกายและการจัดการอาหารของแต่ละกองทุนฯลงในWeb.ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ และ โทรศัพท์มือถือ โดย นางสาวเพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์ และนายศิริปัญญา  หมื่นภักดี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนและพัฒนาโครงการการบันทึกกิจกรรมดำเนินการและการติดตามการจัดการปัจจัยเสี่ยงแก่ทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอและผู้รับผิดชอบกองทุนสปสช. 10 กองทุนอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

17 สิงหาคม 2561
สูงเม่น1สูงเม่น1เมื่อ 30 ก.ย. 2561 23:25:59
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ชี้แจงวัตถุประสงค์ แนวทางการทำแผนของพี่เลี้ยงระดับอำเภอ ในการหนุนเสริมกองทุนนำร่องในอำเภอ  การหนุนเสริมงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม โดย คุณสุวิทย์  สมบัติ 2.บรรยาย สาธิตการบันทึกข้อมูลในการทำแผน การพัฒนาโครงการ การติดตามโครงการในการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาเสพติด ยาสูบ กิจกรรมทางกายและการจัดการอาหารลงในWeb.โดยนางสาวเพชรรุ่ง  เชาวกรวัชร์ 3.แต่ละกองทุนนำร่องฝึกปฏิบัติการบันทึกข้อมูลในการทำแผน การพัฒนาโครงการ การติดตามโครงการในการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาเสพติด ยาสูบ กิจกรรมทางกายและการจัดการอาหารของแต่ละกองทุนฯลงในWeb.ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ และ โทรศัพท์มือถือโดย นางสาวเพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์ และนายศิริปัญญา  หมื่นภักดี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ติดตามการบันทึกกิจกรรมดำเนินการในโครงการปัจจัยเสี่ยงของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

20 กันยายน 2561
ชื่อพี่เลี้ยงแพร่1ชื่อพี่เลี้ยงแพร่1เมื่อ 26 ต.ค. 2561 11:44:35
รายงานจากพื้นที่
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกกิจกรรมในโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

31 ตุลาคม 2561
ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่5ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่5เมื่อ 5 พ.ย. 2561 12:04:32
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของ 10 พื้นที่ในเขตเมืองลำพูน และเชิญพื้นที่ที่เหลืออีก 6 พื้นที่ เข้าร่วมรับฟังผลการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมการขยายพื้นที่ให้ครอบคลุมในเขตอำเภอเมืองลำพูน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าเดินทางค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 1,000.00 10,000.00 6,250.00 0.00 0.00 20,250.00