รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง จังหวัดปัตตานี

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง จังหวัดปัตตานี
ภายใต้โครงการ ปัจจัยเสี่ยงเหล้า/บุหรี่/ยาเสพติด
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 0.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

 

พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดปัตตานี
จังหวัด ปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด place

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
17 พ.ค. 61 การประชุมสร้างพี่เลี้ยงเพื่อช่วยในการทำแผน โครงการ รวมทั้งประเมินติดตาม 0 0.00 9,490.00 more_vert
17 พ.ค. 61 การประชุมสร้างพี่เลี้ยงเพื่อช่วยในการทำแผน โครงการ รวมทั้งประเมินติดตาม 0 0.00 9,490.00 more_vert
23 พ.ค. 61 โครงการจัดทำแผนและพัฒนาโครงการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 0 0.00 37,830.00 more_vert
8 พ.ย. 61 กิจกรรมการประชุมพัฒนาและปรับแก้โครงการ 0 0.00 7,930.00 more_vert
รวม 0 0.00 4 64,740.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 16:15 น.