รายชื่อโครงการ ในการดูแลของ "กำไล" (จำนวน 60 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ชุมชนน่าอยู่ (โหนดภาคใต้)งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 61
5 3 - #1 3 พ.ค. 61 12:18
2 58-03893
(โครงการ)ปี 2558
ศิษธิพร ชุมมี ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียงบ้านคลองเลบ้านคลองเล ม.3 ต.ดุสิต อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
46 42 4 #1#2 #1 13 ต.ค. 59 17:28
3 58-03856
(โครงการ)ปี 2558
รุ่งไพลิน รอดบุญ ร่วมสร้างผลไม้อินทรีย์จากสวนสมรมบ้านห้วยพานบ้านห้วยพาน หมู่ที่ 2 ตำบลกรุงชิงอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
44 41 4 #1#2 #1 15 ต.ค. 59 17:43
4 58-03852
(โครงการ)ปี 2558
kungynet ปันตงสร้างสุขบ้านสี่แยกวัดโหนด (ต่อยอดปี 2)บ้านสี่แยกวัดโหนด หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
53 49 4 #1#2 #1 27 ต.ค. 59 20:45
5 58-03853
(โครงการ)ปี 2558
จรัสศรี เพ็ชรประพันธ์ กล้วยไข่บานลดสารเคมีบ้านพิตำบ้านพิตำ หมู่ 3 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จัหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
50 47 4 #1#2 #1 27 ต.ค. 59 12:57
6 58-03877
(โครงการ)ปี 2558
dome กระจาดสานใจเครื่องแกงกู้ภัยเศรษฐกิจบ้านนาแยกเหนือ (ต่อยอดปี 2)บ้านนาแยกเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
50 46 4 #1#2 #1 15 ต.ค. 59 20:01
7 58-03869
(โครงการ)ปี 2558
วีระพล คงทอง ร้านค้าคุณธรรมนำวิถีเดิมลดสารเคมีบ้านปากลงบ้านปากลง หมู่ที่ 6 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
52 45 6 #1#2 #1 29 ต.ค. 59 16:13
8 58-03864
(โครงการ)ปี 2558
santi โรงเรียนร้างสร้างชีวิตบ้านทุ่งหนองควาย (ต่อยอดปี 2)บ้านทุ่งหนองควาย หมู่ที่ 4ตำบลดุสิตอำเภอถ้ำพรรณราจังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
51 47 5 #1#2 #1 16 ต.ค. 59 09:47
9 58-03861
(โครงการ)ปี 2558
สุภิญญา ไวยกาญจน์ ปรับพื้นที่ว่างปลดหนี้บ้านท่าม่วงบ้านท่าม่วง ม.1.ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
59 54 4 #1#2 #1 27 ต.ค. 59 16:00
10 57-02568
(โครงการ)ปี 2557
บ้านโคกเคี่ยมสะอาดถูกหลัก คนที่รักปลอดโรคหมู่ 6 บ้านโคกเคี่ยม ตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
37 35 1 #1#2 #1#2 30 ต.ค. 58 23:30
11 57-01532
(โครงการ)ปี 2557
บ้านโคกเหล็กพอเพียงหลีกเลียงสารเคมี (ต่อยอด )บ้านโคกเหล็ก หมู่ 9 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
31 28 4 #1#2 #1 31 พ.ค. 58 21:17
12 57-01538
(โครงการ)ปี 2557
เกษตรผสมผสานบ้านทะเลปังบ้านทะเลปัง ม.2 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
50 50 1 #1#2 #1 17 พ.ค. 58 10:13
13 57-02546
(โครงการ)ปี 2557
ปราชญ์ตัวน้อยช่วยเศรษฐกิจที่บ้านไสหร้าบ้านไสหร้า หมู่ที่ 1 ตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
15 12 2 #1#2 #1 31 ต.ค. 58 15:27
14 57-01469
(โครงการ)ปี 2557
ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านในดอนบ้านในดอนหมู่ที่ 5 ต.ฉลองอ.สิชล จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
36 31 3 #1#2 #1#2 3 มิ.ย. 58 17:54
15 57-01537
(โครงการ)ปี 2557
บ้านปลาบ้านปูฟื้นฟูป่าชายเลนลดหนี้นอกระบบบ้านหน้าทับบ้านหน้าทับ ม. 7 ต.ท่าศาลา อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
39 28 2 #1#2 #1#2 18 มิ.ย. 58 01:34
16 57-01542
(โครงการ)ปี 2557
คืนสู่ธรรมชาติบ้านพัฒนาบ้านพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบล หัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
49 47 1 #1#2 #1 19 พ.ค. 58 17:55
17 57-01468
(โครงการ)ปี 2557
บ้านเหนือทุ่งคลองสวยรวยสมุนไพรคลองท่าน้อย ม. 2 ต. เขาน้อย อ. สิชล จ. นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
40 37 3 #1#2 #1 4 มิ.ย. 58 18:44
18 57-01536
(โครงการ)ปี 2557
สวนผักคนเมืองชุมชนพรหมมานนท์ (ต่อเนื่อง)ชุมชนพรหมมานนท์โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
53 54 1 #1#2 #1 3 ก.ค. 58 10:32
19 57-01541
(โครงการ)ปี 2557
สร้างงานสานรอยยิ้มบ้านบางไร่บ้านบางไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
47 46 - #1#2 #1 19 พ.ค. 58 19:34
20 57-01535
(โครงการ)ปี 2557
สามวัยสานใจดูแลชุมชนสนามกีฬาชุมชนสนามกีฬา เทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
41 38 3 #1#2 #1 18 ส.ค. 58 18:45
21 57-01540
(โครงการ)ปี 2557
บ่อกุ้งร้างสร้างสุขบ้านหนองนกไข่บ้านหนองนกไข่ หมู่ที่ 5 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
59 58 2 #1#2 #1 21 พ.ค. 58 12:27
22 57-02587
(โครงการ)ปี 2557
ข้างถนนกินได้สร้างรายได้บ้านในถุ้ง(ต่อยอด)บ้านในถุ้ง หมู่ที่ 5 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
40 38 3 #1#2 #1 14 ต.ค. 58 21:26
23 57-01533
(โครงการ)ปี 2557
ปฏิรูปหัวลำภูสู่หมู่บ้านจัดการตนเอง(ต่อยอด)บ้านหัวลำภู หมู่ที่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
45 43 2 #1#2 #1#2 18 พ.ค. 58 13:43
24 57-01534
(โครงการ)ปี 2557
หนังตะลุงโขนสดลดสารเคมีบ้านปากเหมือง(ต่อยอด)บ้านปากเหมือง ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
27 26 2 #1#2 #1 31 พ.ค. 58 21:38
25 57-01539
(โครงการ)ปี 2557
ปลุกพลังผู้สูงวัยบ้านลำคลองบ้านลำคลอง ม.7 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
57 55 - #1#2 #1 21 พ.ค. 58 22:08
26 56-01530
(โครงการ)ปี 2556
Peeraya Jindamanee ขยะเป็นปุ๋ยเพิ่มผลผลิตลดสารเคมีหมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
45 40 3 #1#2 #1 4 ส.ค. 57 15:39
27 56-01581
(โครงการ)ปี 2556
Peeraya Jindamanee โรงเรียนร้างสร้างชีวิตบ้านทุ่งหนองควาย หมู่ที่ 4 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
41 37 3 #1#2 #1#2 31 ก.ค. 57 10:59
28 56-00247
(โครงการ)ปี 2556
กำไล เห็ดศาลาบางปู ลดหนี้ ลดขยะ สร้างอาชีพหมู่ 10 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
36 34 5 #1#2 #1#2#3 1 มี.ค. 57 14:12
29 56-01505
(โครงการ)ปี 2556
กำไล เยาวชนต้นกล้ารักษ์สะอาดชุมชนต้นหาดโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
29 24 5 #1#2 #1 16 ส.ค. 57 16:58
30 56-00249
(โครงการ)ปี 2556
กำไล โคกเหล็กสะอาดจัดการขยะดีทุกชีวีมีสุขหมู่ 9 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
36 34 4 #1#2 #1#2 10 ก.พ. 57 16:01
31 56-00278
(โครงการ)ปี 2556
กำไล สามประสานร่วมพัฒนาองค์ความรู้นำสู่การแลกเปลี่ยนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงม.2 ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
76 67 5 #1#2 #1 13 พ.ค. 57 22:25
32 56-00246
(โครงการ)ปี 2556
กำไล คืนน้ำคืนป่าให้แผ่นดินคืนที่ทำกินให้ชุมชนหมู่ 11 ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
43 21 6 #1#2 #1 8 ม.ค. 57 16:24
33 56-00277
(โครงการ)ปี 2556
กำไล ขยะสร้างคนข้างถนนกินได้หมู่ 5 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
29 25 5 #1#2 #1#2 25 ก.พ. 57 16:39
34 56-00244
(โครงการ)ปี 2556
กำไล ชุมชนคลายทุกข์ร่วมสร้างสุขคนปากเหมืองหมู่ 3 ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
37 26 4 #1#2 #1 11 มี.ค. 57 16:33
35 56-01524
(โครงการ)ปี 2556
กำไล สานสัมพันธ์คนสามวัยจัดการขยะชุมชนชุมชนรัตนาราม อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
35 29 4 #1#2 #1 3 ส.ค. 57 13:00
36 55-01829
(โครงการ)ปี 2555
yaowalak ปลูกผักปลอดสารพิษพิชิตโรค บ้านสำนักขัน หมู่ที่ 5 ต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราชบ้านสำนักขันหมู่ที่ 5 ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
41 39 4 #1#2 #1#2 17 ต.ค. 56 09:02
37 55-01870
(โครงการ)ปี 2555
นัยนา หนูนิล โครงการชุมชนน่าอยู่เรียนรู้เรื่องการจัดการน้ำม.5 ตำบลบางจาก อำเภอเมื่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
44 27 10 #1 #1#2 18 ก.ย. 56 22:02
38 55-01821
(โครงการ)ปี 2555
yaowalak ครัวเรือนสุขภาพดีตามวิถีควนตราบชุมชนบ้านควนตราบ หมู่ที่ 4 ตำบลควนหนองคว้า อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
44 42 3 #1 #1#2 15 ก.ย. 56 16:43
39 55-01782
(โครงการ)ปี 2555
yaowalak ชุมชนสุขภาพดีวิถีชีวิตบ้านสมควรหมู่ที่1บ้านสมควร ต.ควนหนองคว้า อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
48 44 5 #1#2 #1#2 17 ต.ค. 56 10:17
40 54-01843
(โครงการ)ปี 2555
กำไล บ่อกุ้งร้างสร้างสุขหมู่ที่9 บ้านสระท่าออก ตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงาน สช. จัดเวทีพัฒนานโยบายสาธารณะ ๑๔ จังหวัดภาคใต้
33 30 4 #1#2 #1 ½ 18 ก.พ. 56 00:45
41 55-01828
(โครงการ)ปี 2555
กำไล คนวังฆ้องร่วมใจพัฒนาคลองสองสายน้ำเกิดสายน้ำแห่งความสุขหมู่ที่ 3 บ้านวังฆ้อง ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
55 29 4 #1#2 #1#2 16 ก.ย. 56 09:49
42 54-01742
(โครงการ)ปี 2555
กำไล สวนพ่อเฒ่าสร้างสุขภาวะชุมชนอำเภอหัวไทร,ชะอวด,ร่อนพิบูลย์,จุฬาภรณ์,เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงาน สช. จัดเวทีพัฒนานโยบายสาธารณะ ๑๔ จังหวัดภาคใต้
46 31 4 #1#2 ½ 30 เม.ย. 56 16:04
43 55-01824
(โครงการ)ปี 2555
กำไล บางสระสัมพันธ์ออกกำลังกายร่วมกันผูกพันครอบครัวบ้านบางสระ หมู่ที่ 9 ตำบลคลองกระบือโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
36 37 6 #1#2 #1#2 14 ก.ย. 56 18:35
44 55-00875
(โครงการ)ปี 2555
กำไล ทุ่งสงรักษ์สะอาดลดโลกร้อนเทศบาลตำบลชะมาย ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงาน สช. จัดเวทีพัฒนานโยบายสาธารณะ ๑๔ จังหวัดภาคใต้
18 18 3 #1#2#3 #1#2#3 12 มิ.ย. 56 09:29
45 55-01823
(โครงการ)ปี 2555
กำไล คนนาโหรงร่วมทำฐานเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยพลังงานทดแทนเพื่อเพิ่มรายได้หมู่ที่ 1 บ้านนาโหรง ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
37 26 6 #1 #1#2 21 ก.ย. 56 16:29
46 55-00995
(โครงการ)ปี 2555
กำไล มหาวิทยาลัยหมู่บ้าน บ้านหัวลำภู1.ครัวเรือนในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านหัวลำภู ตำบลหัวไทร 2.ครัวเรือนผู้ใหญ่บ้าน / ผู้นำ ในพื้นที่ตำบลหัวไทร 2.ครัวเรือนที่มีเป้าหมายตามวัตถุประสงค์เดียวกันโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
42 35 3 #1#2 #1 23 ต.ค. 56 10:05
47 55-00996
(โครงการ)ปี 2555
กำไล ริมบาทวิถีสองฝั่งนทีเพื่อชีวีลูกเกาะเสือบ้านเกาะเสือ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
45 45 6 #1#2 #1 16 มิ.ย. 56 18:32
48 54-01530
(โครงการ)ปี 2554
อุมากร วิปุลากร ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ หมู่บ้านชุมชนบ้านหมาก ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชชุมชนบ้านหมาก 40 ครัวเรือน จาก 85 ครัวเรือนโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
36 19 - 3 28 ส.ค. 54 06:58
49 54-01593
(โครงการ)ปี 2554
tosaphorn สร้างท้องถิ่นและชุมชนน่าอยู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ ชุมชนพรหมมานนท์ เทศบาลเมืองปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชหมู่บ้านเฉลิมพระเกียติ ชุมชนพรหมมานนท์โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
34 17 - 3 28 ส.ค. 54 19:07
50 54-01523
(โครงการ)ปี 2554
KohChai โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ หมู่ 7 บ้านเกาะไชย ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านเกาะไชยโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
40 13 - 3 1 ก.ย. 54 20:39
51 54-01607
(โครงการ)ปี 2554
กำไล ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่บ้านริมคลองสุขุม ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชหมู่ที่ ๓ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
18 10 - 2 27 ส.ค. 54 22:01
52 54-01533
(โครงการ)ปี 2554
กำไล ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ชุมชนหลักกิโล ๓ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชหมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
26 12 - 3 28 ส.ค. 54 11:11
53 54-01525
(โครงการ)ปี 2554
กำไล ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้านบางไชยปก ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชหมู่ที่ ๖ ตำบลปากแพรก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
41 16 - 3 28 ส.ค. 54 17:45
54 54-01527
(โครงการ)ปี 2554
กำไล ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้านคลองสุขุม ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชหมู่ที่ ๑ ตำบลหูล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
18 8 - 1 4 มี.ค. 55 10:41
55 54-01599
(โครงการ)ปี 2554
กำไล ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ชุมชนหมู่บ้านแหลมตะลุมพุก ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชหมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
18 7 - 3 28 ส.ค. 54 11:57
56 54-01627
(โครงการ)ปี 2554
กำไล โครงการ “ ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ บ้านบางดุก ”หมู่ที่15 บ้านบางดุก ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
46 18 - 4 27 ส.ค. 54 22:18
57 54-01604
(โครงการ)ปี 2554
กำไล ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ชุมชนบ้านบางรากไม้ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชหมู่ที่ ๒ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
26 14 - 3 28 ส.ค. 54 11:54
58 53-01724
(โครงการ)ปี 2553
chonpadae โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ บ้านเกาะเสือ ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านเกาะเสือ ม. 11 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
4 - 2 31 ต.ค. 55 18:41
59 53-01723
(โครงการ)ปี 2553
chonpadae โครงการคลินิกชุมชน คนรักสุขภาพ บ้านหัวลำภู หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช บ้านหัวลำภู หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
1 - -
60 53-01708
(โครงการ)ปี 2553
chonpadae โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ชุมชนบ้านพรุชิง หมู่ที่ 11 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชชุมชนบ้านพรุชิง หมู่ที่ 11 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 60 โครงการ