การพัฒนาโครงการของทุกปี

จังหวัดไม่ผ่านรอบแรกกำลังพัฒนาส่งพิจารณาปรับแก้ผ่านไม่ผ่านยกเลิกได้รับการสนับสนุนรวม
- - - - - - - 1 1
กระบี่ 5 - - - - 1 5 15 26
ชัยภูมิ - 1 - - - - - - 1
ชุมพร 8 - - - - 22 27 32 89
ตรัง 3 - - - - - 7 9 19
นครศรีธรรมราช 23 - - - - 26 19 107 175
นราธิวาส 1 - - - - - 7 22 30
ปัตตานี 4 - - - - 2 6 17 29
พังงา 3 - - - - 7 5 7 22
พัทลุง 29 - - - - 4 18 45 96
พิจิตร - 2 - - - - - - 2
ภูเก็ต 3 - - - - - - 5 8
ยะลา 7 - - - - 1 1 11 20
ระนอง 10 - - - - 3 6 1 20
สงขลา - 1 - - - 5 3 28 37
สตูล 3 - - - - 10 37 74 124
สุราษฎร์ธานี 4 2 - - - 3 4 16 29
รวม 103 6 - - - 84 145 390 728
14% 1% 0% 0% 0% 12% 20% 54% 100%

หมายเหตุ

  • คลิกบนตัวเลขจำนวนโครงการในตารางเพื่อดูรายชื่อโครงการ