บ้านตรังสร้างสุข(โครงการ ปี 2558)
โครงการหลักของ สจรส.ม.อ.(ชุดโครงการ ปี 2557)
โครงการทั่วไป(ชุดโครงการ ปี 2560)
HIA RC(โครงการ ปี 2560)
งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 61(ชุดโครงการ ปี 2560)
PA - กิจกรรมทางกาย(ชุดโครงการ ปี 2561)
Road of life and education(โครงการ ปี 2560)
ซาลามัติ(โครงการ ปี 2560)
สีสันกำแพงแดนใต้(โครงการ ปี 2560)
Node Flagship จังหวัดพัทลุง(ชุดโครงการ ปี 2561)
ทดสอบ node flagship(โครงการ ปี 2561)
Node Flagship จังหวัดสงขลา(ชุดโครงการ ปี 2562)
งานสำนักงานกลาง(โครงการ ปี 2554)
สี่วัยสานสายใยรัก(โครงการ ปี 2554)
ศาลาเสวนาปลดหนี้(โครงการ ปี 2555)
สำนึกรักบ้านเกิด(โครงการ ปี 2555)
ควนเก รีไซเคิล(โครงการ ปี 2556)
โครงการสมุนไพร(โครงการ ปี 2562)