งานสร้างสุขภาคใต้ #10 (28-30 มีนาคม 2561)

"งานสร้างสุขภาคใต้ #10"
“สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน”
วันที่ 28 – 30 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน


  • PAสร้างสุข DANCERCISC 2018

  • พิธีเปิดและการแสดงวัฒนธรรม"