งานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 12

สถาบันนโยบายสาธารณะ เครือข่ายสร้างสุขภาคใต้

รับชมวีดีโอ งานสร้างสุข ย้อนหลังได้ที่นี้

งานสร้างสุขภาคใต้ 14 กรกฏาคม 2564
งานสร้างสุขภาคใต้ 13 กรกฏาคม 2564
งานสร้างสุข จ.พัทลุง
งานสร้างสุข จ.กระบี่


ช่วงเช้า ช่วงบ่าย

งานสร้างสุข จ.นราธิวาส


ช่วงเช้า ช่วงบ่าย

งานสร้างสุข จ.ระนอง
งานสร้างสุข จ.ปัตตานี
งานสร้างสุข จ.ภูเก็ต
งานสร้างสุข จ.ชุมพร


ประเด็น"กลไกลสุขภาพเพื่อความมั่นคงของมนุษย์"
ประเด็นความมั่นคงทางอาหารบนฐานทรัพยากร
ประเด็น ชุมชนน่าอยู่ สู่พื้นที่จัดการตนเอง

งานสร้างสุข จ.ยะลา
งานสร้างสุข จ.สตูลงานสร้างสุข จ.นครศรีธรรมราช (18 มิย. 64)
งานสร้างสุข จ.สงขลา (16 มิย. 64)


ห้องหลัก

ห้องย่อย ประเด็น

ชมภาพบรรยากาศ เวที จ.สงขลา


งานสร้างสุข จ.สุราษฎร์ธานี (13 มิย. 64)
งานสร้างสุข จ.พังงา (25 พค. 64)