รายชื่อข้อเสนอโครงการ
สถานะ unfold_moreจังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ตลาดร่วมใจปากท่าซอง
โดย ทวีจิตร สุดจิตร
192,125.00 28 พ.ค. 58 4 ต.ค. 58 12:33 น.
2 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านไทรทองชีวิตปลอดสารพิษวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
โดย ปิยะนันท์ นกเพชร
212,900.00 28 พ.ค. 58 3 ต.ค. 58 22:20 น.
3 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านทุ่งหล่อ
โดย สายสุณี โอชติน
212,950.00 28 พ.ค. 58 3 ต.ค. 58 17:43 น.
4 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ปันตงสร้างสุขบ้านสี่แยกวัดโหนด (ต่อยอดปี 2)
โดย kungynet
209,960.00 14 มิ.ย. 58 3 ต.ค. 58 17:40 น.
5 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ทุนชุมชนสร้างรายได้บ้านสวนขัน (ต่อยอดปี 2)
โดย dadchanee
196,750.00 15 มิ.ย. 58 23 ก.ย. 58 14:29 น.
6 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านสหกรณ์ เรียนรู้วิธีลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง
โดย จรา เกตุแก้ว
199,950.00 28 พ.ค. 58 23 ก.ย. 58 14:28 น.
7 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านควนหนองหงส์เรียนรู้การลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง
โดย นางรัชนู มีชนะ
190,650.00 30 พ.ค. 58 23 ก.ย. 58 14:28 น.
8 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สมุนไพรช่วยสร้างสามัคคีและลดหนี้ ที่บ้านไร่เหนือ
โดย นิรนุช เกิดกุญชร
199,830.00 28 พ.ค. 58 23 ก.ย. 58 14:26 น.
9 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ยาเหลืองสูตรคุณยายที่บ้านกาโห่ใต้
โดย สุชาติ จันทร์แก้ว
196,250.00 28 พ.ค. 58 23 ก.ย. 58 14:25 น.
10 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คนเอาถ่านบ้านวัดโหนด
โดย ธนวัฒน์ สนองภักดิ์
183,150.00 28 พ.ค. 58 23 ก.ย. 58 14:24 น.
11 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ผังฟาร์มลดรายจ่ายที่บ้านทรายขาว
โดย ณัฐชยา รัตนพันธ์
196,100.00 28 พ.ค. 58 23 ก.ย. 58 14:23 น.
12 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ภูมิปัญญา เพิ่มรายได้ สร้างสุขที่บ้านยางในลุ่ม (ต่อยอดปี 2)
โดย sriperm3
197,000.00 14 มิ.ย. 58 23 ก.ย. 58 14:22 น.
13 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน วัด ชุมชน ร่วมจัดการทุนที่บ้านทองพูน (ต่อยอดปี 2)
โดย jaree257
197,400.00 14 มิ.ย. 58 23 ก.ย. 58 00:47 น.
14 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คลังอาหารบ้านดอนโรง(ต่อยอดปี 2)
โดย noothong
178,900.00 14 มิ.ย. 58 23 ก.ย. 58 00:37 น.
15 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านห้วยแหยง สืบสานภูมิปัญญา
โดย สุทัศน์ ปานจีน
187,800.00 28 พ.ค. 58 23 ก.ย. 58 00:24 น.
16 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คุณค่าเด็กแว็นซ์ ที่บ้านปากคลองวัดแดง(ต่อยอดปี2)
โดย srilai2557
199,700.00 14 มิ.ย. 58 22 ก.ย. 58 23:42 น.
17 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ข้าวยาโค ข้าวอาซูรอ สองศาสนาสานสัมพันธ์ที่บ้านยวนแหล
โดย เสรี วิชชุไตรภพ
199,500.00 28 พ.ค. 58 22 ก.ย. 58 22:35 น.
18 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ตำรับอาหารเป็นยา ณ บ้านนาพา
โดย สุดา นาคฤทธิ์
154,795.00 28 พ.ค. 58 21 ก.ย. 58 21:14 น.
19 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน กระจาดเดือนสิบรวมใจเฉลิมพระชนม์ 60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาที่ บ้านทุ่งจูด
โดย ออมสิน ศรีแก้ว
190,765.00 28 พ.ค. 58 21 ก.ย. 58 21:05 น.
20 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน แก้มลิงบ้านทรายเพชรลดภัยพิบัติน้ำท่วม
โดย วรรณะ สังข์กรด
190,000.00 28 พ.ค. 58 21 ก.ย. 58 20:56 น.
21 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ผักสวนครัวปลอดสารเคมี วิถีบ้านท่าช้าง
โดย ณรงค์ อุราโรจน์
193,130.00 28 พ.ค. 58 21 ก.ย. 58 20:18 น.
22 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนสามร้อยกล้า ใส่ใจสุขภาพ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี2
โดย พัชรีย์ วงษ์สม
212,900.00 28 พ.ค. 58 21 ก.ย. 58 05:36 น.
23 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านท่าแห้งปลอดโรค ปลดหนี้ ด้วยวิถีพอเพียง
โดย นายไกรสิทธ์ เหมรัตนานนท์
198,600.00 28 พ.ค. 58 18 ก.ย. 58 11:14 น.
24 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร้านค้าคุณธรรมนำวิถีเดิมลดสารเคมีบ้านปากลง
โดย วีระพล คงทอง
199,800.00 28 พ.ค. 58 11 ก.ย. 58 23:46 น.
25 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร่วมสร้างผลไม้อินทรีย์จากสวนสมรมบ้านห้วยพาน
โดย รุ่งไพลิน รอดบุญ
178,400.00 28 พ.ค. 58 11 ก.ย. 58 23:10 น.
26 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ปรับพื้นที่ว่างปลดหนี้บ้านท่าม่วง
โดย สุภิญญา ไวยกาญจน์
191,200.00 28 พ.ค. 58 11 ก.ย. 58 22:33 น.
27 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียงบ้านคลองเล
โดย ศิษธิพร ชุมมี
195,600.00 28 พ.ค. 58 11 ก.ย. 58 22:25 น.
28 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน กระจาดสานใจเครื่องแกงกู้ภัยเศรษฐกิจบ้านนาแยกเหนือ (ต่อยอดปี 2)
โดย dome
199,900.00 31 พ.ค. 58 11 ก.ย. 58 22:13 น.
29 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน กล้วยไข่บานลดสารเคมีบ้านพิตำ
โดย จรัสศรี เพ็ชรประพันธ์
194,600.00 28 พ.ค. 58 11 ก.ย. 58 22:11 น.
30 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน กินผักที่ปลูกและฮิญาบราคาถูกที่บ้านหลาแขก
โดย มาริณี ทัศระเบียบ
173,315.00 28 พ.ค. 58 11 ก.ย. 58 21:40 น.
31 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน โรงเรียนร้างสร้างชีวิตบ้านทุ่งหนองควาย (ต่อยอดปี 2)
โดย santi
199,700.00 31 พ.ค. 58 11 ก.ย. 58 21:13 น.
32 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้บ้านทุ่งกระจูด
โดย นายถาวร วิจิตร
199,950.00 28 พ.ค. 58 2 ก.ย. 58 11:12 น.
33 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ฝายกั้นขยะคืนชีวิตชุมชนบางฉนาก
โดย ยุทธนา มะลิพันธุ์
194,200.00 28 พ.ค. 58 30 ส.ค. 58 18:54 น.
34 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน นำศาสตร์พระราชา สร้างสุขสู่บ้านบางไทร
โดย นางสมใจ กาญจนหิรัญ
178,500.00 28 พ.ค. 58 24 ส.ค. 58 15:34 น.
35 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน โรงเรียนสร้างสุข สู้เศรษฐกิจ คืนวิถึชีวิตบ้านท้องลาน
โดย มานพ เขียวทอง
182,900.00 28 พ.ค. 58 15 ส.ค. 58 21:26 น.
36 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เกษตรอินทรีย์เพิ่มรายได้ส่งเสริมสุขภาพบ้านคลองตูก
โดย ราตรี สมหมาย
198,200.00 28 พ.ค. 58 15 ส.ค. 58 00:43 น.
37 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คืนธรรมชาติบ้านท่าใหญ่สู่ต้นแบบชุมชนเกษตรอินทรีย์
โดย สุพิธท์ สาระมาศ
194,400.00 28 พ.ค. 58 14 ส.ค. 58 11:40 น.
38 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนเสาธงทองผักสวนครัวปลอดสารพิษขยะมีชีวิตร่วมคิดร่วมทำ
โดย สายไหม ทองสุก
187,100.00 28 พ.ค. 58 14 ส.ค. 58 11:37 น.
39 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านโคกใหญ่ร่วมใจส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ปลดหนี้ครอบครัว
โดย นางดวงแข สุขศรี
175,850.00 28 พ.ค. 58 14 ส.ค. 58 11:21 น.
40 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน มัคคุเทศน้อยแห่งเขาขุนพนม
โดย นายประสิทธ์ ชูพันธ์
192,780.00 28 พ.ค. 58 9 ส.ค. 58 20:31 น.
41 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ตู้เย็นข้างเรินบ้านชายควน
โดย นางสาวสุพานนท์ มูสิกะ
200,200.00 27 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 19:23 น.
42 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านคันเบ็ดปลอดสารพิษด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
โดย โกวิทย์ พรพันธ์
195,400.00 28 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 18:58 น.
43 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร่วมใจแก้ไขปัญหาขยะในชุมชุนบ้านตูล
โดย นายนุกูล มูสิกะ
181,530.00 27 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 18:46 น.
44 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ศูนย์การเรียนรู้การผลิตข้าวสังหยดอินทรีชีวภาพครบวงจรเพื่อขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ที่บ้านควนพัง (ต่อเนื่องปี2)
โดย maliwan
199,100.00 24 มิ.ย. 58 8 ส.ค. 58 17:56 น.
45 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คนปากเปียดสุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียง
โดย นายสำราญ เดชารัตน์
193,000.00 28 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 17:45 น.
46 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนบ้านชะเอียนยิ้มได้ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
โดย นางบุญตา สุดภักดี
188,300.00 28 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 17:18 น.
47 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวนาบ้านควนเงิน
โดย น.ส.เบญจรัตน์ ทองเมือง
193,450.00 28 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 16:46 น.
48 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน กินดีมีสุข ณ บ้านเกาะรุ้ง
โดย นางสาวสุดารัตน์ อินทร์จันทร์
199,600.00 28 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 16:40 น.
49 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เกษตรอินทรีย์บ้านปลักจอกเสริมรายได้
โดย บุญฤทธิ์ ช่วยชู
152,600.00 28 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 16:26 น.
50 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน พัฒนาบ้านบางคูให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน
โดย ดรุณี เศียรประดับ
186,960.00 28 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 16:22 น.
51 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านไสใหญ่รายได้ดีชีวีมีสุข
โดย นางสุภาพร สุทธิ
199,600.00 28 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 16:13 น.
52 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านบางคุระพอเพียงหลีกเลี่ยงสารเคมี
โดย นางเสาวรส แป้นถนอม
199,940.00 28 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 15:58 น.
53 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สุขสวรรค์ ที่ บ้านควนสวรรค์
โดย นายประยงค์ พรหมประสงค์
197,850.00 28 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 15:51 น.
54 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านดอนจิกพัฒนาเพื่อส่งเสริมอาชีพ
โดย ปภังกร จงไกรจักร
160,540.00 28 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 15:20 น.
55 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนปลอดสารพิษตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงบ้านในโคร๊ะ
โดย มาโนช ทองประดับ
178,400.00 28 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 14:57 น.
56 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ผักปัญญาอ่อนสร้างสุขบ้านแขก
โดย กัญญา สุทธิรักษ์
192,875.00 28 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 14:50 น.
57 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านห้วยทรายขาว ชีวิตดี มีเศรษฐกิจพอเพียง
โดย นางจุไรวรรณ ทองแผ่
199,940.00 28 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 14:34 น.
58 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เกษตรอินทรีย์สร้างรายได้บ้านในหัน
โดย ประจวบ ไหมนุ้ย
173,600.00 28 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 13:23 น.
59 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เซเว่น ภูมิปัญญา สร้างสุขสองฝั่งคลองบ้านบางไทร (ต่อยอดปี2)
โดย bangsai
197,200.00 2 ก.ค. 58 8 ส.ค. 58 13:15 น.
60 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สร้างครัวคนห้วยยวนด้วยธนาคารริมคลอง (ต่อเนื่อง)
โดย phanuthatmusi
199,800.00 24 มิ.ย. 58 8 ส.ค. 58 13:03 น.
61 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านไสโคกเกาะ ร่วมใจลดภัยสารเคมีในชุมชน
โดย นางอาภรณ์ ฉิมใหญ่
199,900.00 28 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 12:39 น.
62 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน อาชีพเสริมเพิ่มรายได้บ้านควนยูง
โดย นางฉวีวรรณ พจมานพ
199,150.00 28 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 12:06 น.
63 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สายน้ำสร้างสุขณ บ้านทุ่งโชน
โดย สมเด็จ เกื้อกูล
198,800.00 28 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 11:19 น.
64 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สองข้างทางสร้างรายได้ บ้านตีนคลอง
โดย ปรียานาถ มาศมาลัย
190,540.00 28 พ.ค. 58 4 ส.ค. 58 11:27 น.
65 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านโปนปลอดสารพิษด้วยวิถีชีวิตพอเพียง
โดย อรสา เจริญผล
199,960.00 28 พ.ค. 58 4 ส.ค. 58 10:47 น.
66 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ปลอดโรคปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียงบ้านมะม่วงขาว(ต่อยอด)
โดย saladept
0.00 3 ส.ค. 57 18 ธ.ค. 57 11:52 น.
67 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เอาพลาสติกคืนไปเอาพฤกษ์ไพรคืนบ้านดอนทะเล(ต่อยอด)
โดย dontalae
0.00 28 มิ.ย. 57 24 ต.ค. 57 15:33 น.
68 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ปราชญ์ตัวน้อยช่วยเศรษฐกิจที่บ้านไสหร้า
โดย เช กูวารา
0.00 25 มิ.ย. 57 27 ก.ย. 57 14:48 น.
69 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน กลองยาวเกษตรอินทรีย์ บ้านสาคูเหนือ(ต่อยอด)
โดย nattikan
0.00 2 ส.ค. 57 27 ก.ย. 57 10:58 น.
70 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ข้างถนนกินได้สร้างรายได้บ้านในถุ้ง(ต่อยอด)
โดย naithung
0.00 25 มิ.ย. 57 26 ก.ย. 57 17:58 น.
71 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน รักษ์สุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม ที่บ้านเขากอย
โดย lสุวัฒน์
0.00 25 ก.ค. 57 26 ก.ย. 57 16:36 น.
72 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ขยะลอยน้ำบ้านเปี๊ยะหัวเนิน(ต่อยอด)
โดย prajakm7
0.00 28 มิ.ย. 57 26 ก.ย. 57 11:44 น.
73 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านดอนมะปราง มีชีวิตปลอดภัยด้วยเกษตรอินทรีย์
โดย pranee2557
0.00 27 มิ.ย. 57 26 ก.ย. 57 11:09 น.
74 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านโคกเคี่ยมสะอาดถูกหลัก คนที่รักปลอดโรค
โดย บ้านโคกเคี่ยม
0.00 27 มิ.ย. 57 25 ก.ย. 57 15:18 น.
75 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เกษตรกรบ้านบางไทรนนท์ร่วมใจลดภัยสารเคมี
โดย ธนกฤตเพ็ชรรัตน์
0.00 30 มิ.ย. 57 25 ก.ย. 57 10:36 น.
76 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านไม้มูกปลอดกลิ่นเหม็นจากมูลสัตว์ด้วยสมุนไพร
โดย lamai
0.00 21 ม.ค. 57 16 ก.ค. 57 11:20 น.
77 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนบ้านห้วยไทร นำขยะสร้างอาชีพ
โดย SCTongsuwan
0.00 18 ม.ค. 57 9 พ.ค. 57 12:59 น.
78 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านศาลาบางปู พัฒนาศูนย์เรียนรู้อาชีพเพาะเห็ดสู่สวัสดิการชุมชน ( ต่อยอด)
โดย GB-BomNattasak
0.00 18 ม.ค. 57 9 พ.ค. 57 12:58 น.
79 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ่อกุ้งร้างสร้างสุขบ้านหนองนกไข่
โดย m5saijit
0.00 18 ม.ค. 57 2 พ.ค. 57 09:00 น.
80 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สินสืบสุขร่วมใจสร้างชุมชนเข้มแข็ง (ต่อยอด)
โดย subsuk
0.00 28 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 20:59 น.
81 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านต้นกระท้อนหลีกเลี่ยงสารเคมีด้วยครัวตัวอย่าง
โดย aworn
0.00 21 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 13:56 น.
82 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านปลาบ้านปูฟื้นฟูป่าชายเลนลดหนี้นอกระบบบ้านหน้าทับ
โดย natab
0.00 18 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 12:35 น.
83 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ป่าต้นน้ำบ้านห้วยยวนเหนือ
โดย phanuthatmusi
0.00 18 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 11:52 น.
84 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เกษตรอินทรีย์บนเรือนแพบ้านสระกูด
โดย waraporn
0.00 18 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 11:48 น.
85 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านไกรไทยเป็นชุมชนสร้างเสริมสุขภาพดีด้วยตำรับสมุนไพร(ต่อยอด)
โดย sarak
0.00 18 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 11:38 น.
86 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สามวัยสานใจดูแลชุมชนสนามกีฬา
โดย มิ่งขวัญ
0.00 18 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 11:34 น.
87 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ปลุกพลังผู้สูงวัยบ้านลำคลอง
โดย m7pichaya
0.00 18 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 11:33 น.
88 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน หนังตะลุงโขนสดลดสารเคมีบ้านปากเหมือง(ต่อยอด)
โดย วินัย
0.00 20 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 11:31 น.
89 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ฝายมีชีวิตสร้างสุขชุมชนบ้านตลาด
โดย ฝายมีชีวิต
0.00 18 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 11:21 น.
90 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คืนสู่ธรรมชาติบ้านพัฒนา
โดย m11tepjoktong
0.00 18 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 10:33 น.
91 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เกษตรผสมผสานบ้านทะเลปัง
โดย patchanan_manee
0.00 18 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 09:56 น.
92 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านอู่แก้วเป็นหมู่บ้านวิถีพอเพียง (ต่อยอด)
โดย vanee
0.00 18 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 08:58 น.
93 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านเหนือทุ่งคลองสวยรวยสมุนไพร
โดย autchariya
0.00 18 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 08:28 น.
94 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านในดอน
โดย kannika
0.00 18 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 08:28 น.
95 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สร้างงานสานรอยยิ้มบ้านบางไร่
โดย enrich57
0.00 18 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 01:17 น.
96 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านหนองชีพูน เป็นบ้านอยู่เย็นเป็นสุข
โดย kanha57
0.00 18 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 22:12 น.
97 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน พลังแห่งความรัก ถักทอสายใย สานใจชุมชนบ้านปากคลอง
โดย สนานแก้ววิจิตร
0.00 18 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 22:10 น.
98 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน รวมพลัง สานสัมพันธ์สร้างสุขภาพคนเขาปูน
โดย sungvian
0.00 18 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 21:36 น.
99 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ปฏิรูปหัวลำภูสู่หมู่บ้านจัดการตนเอง(ต่อยอด)
โดย phusanisa_kaew
0.00 18 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 21:22 น.
100 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คลังอาหาร อยู่ดี กินดีที่บ้านหนองสีขวัญ
โดย tusanee
0.00 18 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 20:26 น.
101 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สวนผักคนเมืองชุมชนพรหมมานนท์ (ต่อเนื่อง)
โดย tosaphorn
0.00 31 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 18:42 น.
102 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านป่าไหม้ร่วมใจนำป่าสาคูสร้างสุข
โดย siwapornsu
0.00 28 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 17:53 น.
103 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สืบสานวิถีชีวิตคนต้นน้ำบ้านขุนคีรี
โดย wirat
0.00 29 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 17:48 น.
104 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เยาวชนคนรักษ์คลองมีชีวิต บ้านคลองลาว
โดย Thanyaporn
0.00 18 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 17:22 น.
105 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านบางสระ สาน 6 อ. สู่หมู่บ้านจัดการสุขภาพองค์รวม(ต่อยอด)
โดย bangsa
0.00 28 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 16:45 น.
106 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนหอยราก สืบสานตำนานขนมลาสร้างสุข
โดย srisomboon
0.00 28 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 15:52 น.
107 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านโคกเหล็กพอเพียงหลีกเลียงสารเคมี (ต่อยอด )
โดย สรศักดี์ ช่วยชู
0.00 20 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 13:57 น.
รวม 12,505,735.00