รายชื่อข้อเสนอโครงการ
สถานะ unfold_moreจังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 assignment_turned_inไม่ผ่าน เอาพลาสติกคืนไปเอาพฤกษ์ไพรคืนบ้านดอนทะเล(ต่อยอด)
โดย dontalae
0.00 28 ม.ค. 57 20 ต.ค. 57 15:49 น.
2 assignment_turned_inไม่ผ่าน บ้านชายคลองร่วมสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน
โดย paiji
0.00 27 มิ.ย. 57 31 ก.ค. 57 15:37 น.
3 assignment_turned_inไม่ผ่าน บ้านก่าโห่ใต้สร้างรัก สร้างคน สร้างชุมชน
โดย aree2557
0.00 27 มิ.ย. 57 31 ก.ค. 57 13:14 น.
4 assignment_turned_inไม่ผ่าน บ้านหูน้ำฉาสืบสานภูมิปัญญาชุมชน
โดย preecha
0.00 19 มิ.ย. 57 28 ก.ค. 57 14:17 น.
5 assignment_turned_inไม่ผ่าน บ้านควนหนองหงส์ เกษตรอินทรีย์ ครบวงจร
โดย urai2557
0.00 27 มิ.ย. 57 28 ก.ค. 57 13:52 น.
6 assignment_turned_inไม่ผ่าน ข้างถนนกินได้สร้างรายได้บ้านในถุ้ง (ต่อยอด)
โดย naithung
0.00 18 ม.ค. 57 17 เม.ย. 57 14:38 น.
7 assignment_turned_inไม่ผ่าน เยาวชนสานฝัน ณ บ้านตูล
โดย อบต.เล็ก
0.00 18 ม.ค. 57 12 เม.ย. 57 02:27 น.
8 assignment_turned_inไม่ผ่าน ฐานเรียนรู้มุ่งสู่ชุมชนสุขภาพดีวิถีชีวิตบ้านสมควร (ต่อยอด)
โดย baiyok
0.00 20 ม.ค. 57 11 เม.ย. 57 11:49 น.
9 assignment_turned_inไม่ผ่าน บ้านโคกเคี่ยมสะอาดถูกหลัก คนที่รักปลอดโรค
โดย บ้านโคกเคี่ยม
0.00 20 ม.ค. 57 11 เม.ย. 57 11:32 น.
10 assignment_turned_inไม่ผ่าน บ้านหูน้ำฉาสืบสานภูมิปัญญาชุมชน
โดย preecha
0.00 18 ม.ค. 57 11 เม.ย. 57 10:47 น.
11 assignment_turned_inไม่ผ่าน ชุมชนอินทรีย์ วิถีพอเพียง
โดย supatra
0.00 18 ม.ค. 57 11 เม.ย. 57 09:43 น.
12 assignment_turned_inไม่ผ่าน ผักปลอดสารพิษ พิชิตโรคบ้านพรุชนเหนือ
โดย wantha_suk
0.00 18 ม.ค. 57 11 เม.ย. 57 00:55 น.
13 assignment_turned_inไม่ผ่าน ร้อยครอบครัวสุขภาพดี
โดย kasem
0.00 18 ม.ค. 57 10 เม.ย. 57 19:50 น.
14 assignment_turned_inไม่ผ่าน เครื่องเล่นภูมิปัญญาสู่พํฒนาการเด็กบ้านทุ่งโชน
โดย prajuab
0.00 18 ม.ค. 57 10 เม.ย. 57 19:43 น.
15 assignment_turned_inไม่ผ่าน รักษ์สุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม ที่บ้านเขากอย
โดย lสุวัฒน์
0.00 18 ม.ค. 57 10 เม.ย. 57 19:32 น.
16 assignment_turned_inไม่ผ่าน ผักปลอดสารพิษบ้านดอนมะปรางด้วยเกษตรอินทรีย์
โดย pongsri2557
0.00 31 ม.ค. 57 10 เม.ย. 57 19:21 น.
17 assignment_turned_inไม่ผ่าน ขนมไทย สร้างรัก สร้างคน บ้านก่าโห่ใต้
โดย aree2557
0.00 18 ม.ค. 57 10 เม.ย. 57 18:19 น.
18 assignment_turned_inไม่ผ่าน สืบสานภูมิปัญญามวยไทยบ้านชายคลอง
โดย paiji
0.00 31 ม.ค. 57 10 เม.ย. 57 17:51 น.
19 assignment_turned_inไม่ผ่าน ชุมชนน่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงบ้านไสขาม
โดย wanphen
0.00 18 ม.ค. 57 10 เม.ย. 57 17:11 น.
20 assignment_turned_inไม่ผ่าน ปฏิรูปพฤติกรรมสุขภาพชุมชนบ้านควนตราบ(ต่อยอด)
โดย m203
0.00 31 ม.ค. 57 3 เม.ย. 57 10:52 น.
21 assignment_turned_inไม่ผ่าน เกษตรอินทร์ครบวงจร บ้านควนหนองหงส์
โดย urai2557
0.00 18 ม.ค. 57 23 มี.ค. 57 17:16 น.
22 assignment_turned_inไม่ผ่าน ขยะสร้างสุขคนเปี๊ยะหัวเนิน(ต่อยอด)
โดย prajakm7
0.00 31 ม.ค. 57 20 มี.ค. 57 17:41 น.
23 assignment_turned_inไม่ผ่าน ปราชญ์ตัวน้อยช่วยเศรษฐกิจที่บ้านไสหร้า
โดย เช กูวารา
0.00 20 ม.ค. 57 16 มี.ค. 57 17:28 น.
24 assignment_turned_inไม่ผ่าน พัฒนาเพื่อเพิ่มมุลค่าผลผลิตพืชผักปลอดสารพิษตามวิถีชุมชนบ้านสำนักขัน (ต่อยอด)
โดย arporn201
0.00 31 ม.ค. 57 16 มี.ค. 57 09:17 น.
25 assignment_turned_inไม่ผ่าน ลดขยะวันละนิดพิชิตชุมชนน่าอยู่บ้านห้วยแก้ว
โดย thammaratnaksun
0.00 18 ม.ค. 57 10 มี.ค. 57 16:29 น.
26 assignment_turned_inไม่ผ่าน โครงการ " แหล่งอาหารมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง" (ต่อยอด)
โดย ampornpoonthong
0.00 31 ม.ค. 57 10 มี.ค. 57 15:27 น.
รวม 0.00