รายชื่อข้อเสนอโครงการ
สถานะ unfold_moreจังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านเจ้าขรัว ต.คลองเคียน
โดย ลัตดา เสมพืช
0.00 10 ก.ค. 58 14 ก.ค. 58 10:14 น.
2 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก เมืองสุขภาพแห่งสังคมผู้สูงอายุชุมชนเสนานุชรังสรรค์
โดย นางสาวปรียา กสิบาล
0.00 28 พ.ค. 58 12 มิ.ย. 58 22:26 น.
3 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก เกษตรพอเพียงตามวิถีชุมชนคนท่าอยู่
โดย ชำนาญ พึ่งถิ่น
0.00 10 ก.ค. 58
รวม 0.00