รายชื่อข้อเสนอโครงการ
สถานะ unfold_moreจังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน พัฒนาชุมชนราษฏร์บำรุงแบบเศรษฐกิจพอเพียง
โดย rardbamrung
0.00 28 ม.ค. 57 1 ต.ค. 57 10:56 น.
2 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เพื่อรมณีย์น่าอยู่ ปรับเปลี่ยนการกินอยู่ทั้งหมู่บ้าน
โดย กาญจนา
0.00 14 มิ.ย. 57 22 ก.ย. 57 13:23 น.
3 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน พันธมิตรพิชิตขยะ บ้านบางหละจัดการตนเอง
โดย Nittaya KBR
0.00 30 มิ.ย. 57 18 ก.ย. 57 17:19 น.
4 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านห้วยทรัพย์น่าอยู่ คู่พลับพลึงธาร ร่วมต้านโรคติดต่อ
โดย สุกัญญา อ่าวน้ำ
0.00 28 ม.ค. 57 23 เม.ย. 57 20:34 น.
5 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ทุ่งนางดำน่าอยู่ คู่ป่าชายเลน
โดย สมใจ บุญมาเลิศ
0.00 29 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 14:42 น.
6 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ปลุกพลังสังคมคนสวนใหม่ชุมชนในเกาะ
โดย จรุวัฒน์
0.00 28 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 12:06 น.
7 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สร้างสังคมมีสุขด้วยครอบครัวคุณภาพ
โดย บ้านบางวัน
0.00 28 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 10:08 น.
รวม 0.00