รายชื่อข้อเสนอโครงการ
สถานะ unfold_moreจังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 assignment_turned_inยกเลิก บ้านเตรียมเปี่ยมสุข หมดทุกข์โรคเรื้อรัง
โดย บ้านเตรียม
0.00 28 ม.ค. 57 19 ก.พ. 57 20:55 น.
2 assignment_turned_inยกเลิก ตลาดนัดสุขภาพบ้านบางพังงา
โดย bangpang
0.00 29 ม.ค. 57 16 ก.พ. 57 13:59 น.
3 assignment_turned_inยกเลิก ศูนย์เทคโนโลยีบ้านไทรมาศ
โดย อุไรวรรณ ตันฑอาริยะ
0.00 29 ม.ค. 57 15 ก.พ. 57 17:15 น.
4 assignment_turned_inยกเลิก บ้านหินลาดน่าอยู่ ชุมชนดูแลตนเองอย่างยั่งยืน
โดย ฉวีวรรณ์ ครองวิธี
0.00 28 ม.ค. 57 15 ก.พ. 57 16:45 น.
5 assignment_turned_inยกเลิก ผักข้างบ้าน ไร้สารเคมี ไม่มีโรค
โดย kajeab
0.00 28 ม.ค. 57 29 ม.ค. 57 08:59 น.
รวม 0.00