รายชื่อข้อเสนอโครงการ
สถานะ unfold_moreจังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก เศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองฮาย
โดย นิรุทธ นวลวัฒน์
15,000.00 30 มิ.ย. 58 14 ก.ค. 58 10:35 น.
2 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก การจัดการขยะและทรัพยากรชายฝั่งบ้านปากกระแดะพลายวาส
โดย นายสุภาษิต อินทรภิรมย์
0.00 29 พ.ค. 58 29 พ.ค. 58 23:33 น.
3 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก สร้างสุขคนชุมชนรถไฟ
โดย นายเจริญ ยอดมณี
0.00 28 พ.ค. 58 28 พ.ค. 58 20:45 น.
4 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ชุมชนรักษ์บึงขุนทะเล
โดย นางจุไรรัตน์ ศรีคงแก้ว
0.00 28 พ.ค. 58 28 พ.ค. 58 20:43 น.
รวม 15,000.00