รายชื่อข้อเสนอโครงการ
สถานะ unfold_moreจังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สมุนไพรสร้างสุขบ้านถ้ำผุด
โดย นายสิทธิ คงเรือง
192,800.00 28 พ.ค. 58 3 ต.ค. 58 22:13 น.
2 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สร้างสุขภาวะชุมชนคนเสม็ดเรียง
โดย นางสาวสุกัญญา เชาว์พรหม
120,975.00 28 พ.ค. 58 19 ก.ย. 58 14:49 น.
3 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เยาวชนหินดานรักษ์บ้านเกิด
โดย นายธวัชชัย วรเศรษฐศักดิ์
115,450.00 28 พ.ค. 58 19 ก.ย. 58 14:14 น.
4 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ควนสูงน่าอยู่ ครอบครัวสดใส ห่างไกลอบายมุข
โดย นายวีระศักดิ์ ลิกขไชย
68,950.00 28 พ.ค. 58 17 ก.ย. 58 09:22 น.
5 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สวนป่า สร้างสุขคนโกงเหลง
โดย นายอุดมเกียรติ ไสยรินทร์
119,025.00 28 พ.ค. 58 17 ก.ย. 58 09:14 น.
6 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ผัก สมุนไพรเชื่อมใยรักคนเขาปูน
โดย นายประพันธ์ ศศิเดโช
142,750.00 28 พ.ค. 58 17 ก.ย. 58 09:09 น.
7 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน วัฒนธรรมนำสุขคนกงตาก
โดย นายนิพนธ์ นวลวัฒน์
122,800.00 28 พ.ค. 58 17 ก.ย. 58 09:08 น.
8 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร่วมอนุรักษ์ปากน้ำกะแดะให้ชุมชนน่าอยู่
โดย นายปรีชา ด่านกุลชัย
173,600.00 28 พ.ค. 58 17 ก.ย. 58 09:01 น.
9 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ดาวเรืองสร้างสุขคนปากตรัง
โดย นายปราโมทย์ เพชรแก้ว
92,500.00 28 พ.ค. 58 17 ก.ย. 58 08:55 น.
10 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ลดขยะ สร้างสุขภาวะคนบ้านกลาง
โดย นางสาวจิรชยา พ่วงทอง
145,900.00 28 พ.ค. 58 16 ก.ย. 58 17:23 น.
11 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านปากหานสร้างสุขด้วยสมุนไพร
โดย นายสนิท มณีอ่อน
144,300.00 28 พ.ค. 58 16 ก.ย. 58 17:16 น.
12 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน อยู่อย่างวิถีไทย ชาวควนสินชัยสุขภาพดี
โดย tritong
0.00 29 มิ.ย. 57 20 ก.ย. 57 19:59 น.
13 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คนพรุกระแชงสุขภาพดีด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย
โดย nannza123
0.00 19 พ.ค. 57 18 ก.ย. 57 10:01 น.
14 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ผัก:สายสัมพันธ์สู่่ทับคริสต์วิถีชีวิตที่พอเพียง
โดย chamlong
0.00 1 ก.ค. 57 18 ก.ย. 57 08:35 น.
15 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน พื้นที่สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์คนสองวัยชุมชนหัวแหลมพัฒนา
โดย Chayaporn sabumong
0.00 22 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 11:21 น.
16 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านเหนือสะอาด ชุมชนสดใส ประชาร่วมใจพัฒนา
โดย kobkul
0.00 22 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 09:40 น.
รวม 1,439,050.00