รายชื่อข้อเสนอโครงการ
สถานะ unfold_moreจังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านระนองพัฒนาลดและปลดหนี้
โดย นพรัตน์ กองอางา
0.00 30 พ.ค. 58 14 ก.ค. 58 15:33 น.
2 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก รักษ์สัตว์นัำด้วยปาการังเทียมปากอ่าวขจัดภัย
โดย วิรัตน์ ระย้า
0.00 30 พ.ค. 58 14 ก.ค. 58 09:36 น.
3 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก โครงการ"ลดปัจจัยเสี่ยงด้วยกีฬาเยาวชนคนบ้านเขาฝาชี"
โดย น.ส.นันทิกา พัฒน์ทอง
0.00 29 พ.ค. 58 14 ก.ค. 58 09:36 น.
4 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก โครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ครัวเรือนชุมชนบ้านในไร่
โดย นางประไพพรรณ พรมคง
0.00 29 พ.ค. 58 14 ก.ค. 58 09:36 น.
5 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ปลูกพืชสมุนไพรบ้านทองหลางล่าง
โดย บุญมี คันธะเนตร
0.00 30 พ.ค. 58 30 พ.ค. 58 15:31 น.
6 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก สวนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ม.3 บ้านน้ำตก ต.ทรายแดง อ.เมือง จ.ระนอง
โดย บังอร พรหมมุณี
0.00 30 พ.ค. 58 30 พ.ค. 58 12:06 น.
7 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองระนอง
โดย นางสุธี สุขยิ่งเจริญ
0.00 29 พ.ค. 58 30 พ.ค. 58 10:30 น.
8 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก โครงการการจัดการขยะและทำปุ๋ยชีวภาพ ม.3 ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง
โดย นายธีรพร ณ ตะกั่วทุ่ง
0.00 29 พ.ค. 58 29 พ.ค. 58 11:55 น.
9 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก โครงการการจัดการขยะและทำปุ๋ยชีวภาพ ม.2 ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง
โดย นายกองพล คชวงค์
0.00 29 พ.ค. 58 29 พ.ค. 58 11:54 น.
10 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก โครงการการจัดการขยะและทำปุ๋ยชีวภาพ ม.1 ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง
โดย นายวรวิทย์ โลหะผล
0.00 29 พ.ค. 58 29 พ.ค. 58 11:53 น.
รวม 0.00